Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Zmiany w planie

23 VI 2022 r. (czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

22 VI 2022 r. (środa)

 

Klasa 1 c – 10:30 – 14:00 – zajęcia integracyjne – p. J. Gronek

Klasa 5 b – wycieczka – 7:45 – 14:20 -  p. M. Żukowska i p. A. Zamachowska – Dolna

5 d – 9:15 – 13:00 - wycieczka – p. M. Andrzejewska

7 e – 9:00 – 13:00 - zajęcia integracyjne – p. W. Chmielewska

7 c, 7 d i 8 d – wycieczka – 9:00 – 15:00 – pod opieką wychowawców i  p. U. Struck

 

Turniej szachowy – 9:30 – 13:00 – sala 11 – sala 11 wyłączona z zajęć

 

10:15 i 13:15 – przedstawienie przygotowane przez p. J. Ryduchowską – Wrzałek – hol przy bibliotece zapraszamy chętne klasy

 

p. A. Dempc

7. 8 f – p. M. Block za 8 d

 

klasy 1 a i 1 d – 8:25 – 12:00

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 8:25 – 11:00

2. zajęcia - p. H. Ptach za 5 d

3. zajęcia - p. M. Rathenow za 8 c  (8 c całość - p. M. Gepner)

4. W-F – p. M. Ryncarz

 

p. J. Klim – kl. 3 d – 8:25 – 11:00

2. zajęcia – s. B. Orzechowska za 5 b

3. W-F – p. M. Kowalewska

4. religia

zajęcia logopedii - odwołane

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 3 d – p. A. Korzeniewska

5. 1 c – wycieczka

6. 1 b – p. M. Żołdowicz

7. 3 c – p. B. Skwara

9. 2 d – zwolnić                                                                                          kl. 2 d – 11:15 – 14:55

 

p. J. Itrych

3. 7 f – p. A. Winiarska – Furtak za 7 e

4. 8 f – p. J. Kudlicka za 8 d

5. 8 b – p. I. Kasprzycka - Buc z l. 10                                       kl. 8 b - zajęcia do 15:50

6. 4 a – p. A. Lesnow za 5 b

 

p. A. Soczyńska

4. 6 a – p. A. Szczygielska za 7 d

5,6. 5 a całość – W-F – p. A. Mazur

 

p. M. Licau

2,3. 7 c – wycieczka

4. 8 a – p. A. Winiarska – Furtak za 7 c

5. 8 f – p. M. Banaszak za 7 e

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 d i 7 e – zaj. wyrównawcze – odwołane

2. 7 g – p. M. Gepner za 7 d

3. 7 d – wycieczka

 

p. W. Chmielewska

3. 6 b – p. H. Ptach za 5 b

4. 7 e – wycieczka

5. 7 g – p. A. Winiarska – Furtak za 7 d

6. 7 d – wycieczka

7. 7 b – p. M. Bielińska z l. 10                                                               kl. 7 b – zajęcia do 15:50

 

p. M. Andrzejewska

3,4. 5 d – wycieczka

5. 6 c –p. L. Konkol za 7 c

6. 7 e – wycieczka

7. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – 8:25 (WDŻ) – 13:00

 

p. M. Żukowska

1. 5 b – wycieczka

2. 4 c całość – p. E. Grzymkowska – sala 6

4. 5 b – wycieczka

5. 8 a – całość – p. M. Gepner

6. 8 d – wycieczka

7. 4 d gr. 2 – p. P. Taube za 7 c-d chł.

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g dz. – zwolnić                                                                                    kl. 7 g – 7:30 – 12:00

8. 7 e – wycieczka

9. 7 c – wycieczka

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

21 VI 2022 r. (wtorek)

p. J. Klim – kl. 3 d – 9:20 – 12:00

3. p. L. Konkol za 6 b

4. p. M. Rathenow za 7 c

5. p. M. Żukowska za 8 a

 

Klasy 8 a i 8 b – wycieczka – 9:20 – 16:00 - pod opieką wychowawców, p. J. Chruścikowskiej                       

i p. J. Szczepańskiej

 

Klasy 6 a, 6 b, 7 c – wyjście do kina 8:50 – 13:00 - pod opieką wychowawców,

p. A. Mazur (kl. 6), p. A. Gesse (kl. 7)

 

Klasa 7 g – wyjście integracyjne – 9:00 – 13:00 – pod opieką wychowawcy

 

Klasa 6 c – wyjście integracyjne – 9:00 – 13:00 – pod opieką wychowawcy

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. A. Mazur

1,2. 7 e chł. – zwolnić                                                                 kl. 7 e  – zajęcia od 8:25

3,4. 8 b dz. – wycieczka

5,6. 6 b dz. – wycieczka

7,8. 8 c dz. – zwolnić                                                                      kl. 8 c dz. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Gesse

1,2. 7 c dz. – wycieczka

1,2. 7 e dz. – zwolnić

3,4. 8 f całość – W-F – p. P. Taube

 

p. M. Gepner

1. 8 b – wycieczka

2. 8 c całość – p. M. Rathenow sala 10

3. 7 d – p. A. Mickiewicz za 8 a

4. 5 d – p. U. Klawiter za 6 a

5. zaj. indywidualne – odwołane

 

p. A. Lesnow

1. 5 b - zwolnić                                           kl. 5 b – 8:25 – 13:00 (z WDŻ do 14:00)                                                 

2. 5 b – p. M. Żukowska (za ind.)

3. 7 f – p. J. Kudlicka za 7 g

4. 8 a – wycieczka

5. zaj. indywidualne – odwołane

p. J. Szczepańska

7. 4 d – zwolnić                                                                                            kl. 4 d – zajęcia do 13:00

9. 4 b – zwolnić                                                                                             kl. 4 b – 11:15 – 14:55

 

p. M. Licau

5. 7 c – wycieczka

6. 8 b – wycieczka

7. 8 e – ks. M. Chyza za 8 b

8. 8 d – zwolnić                                                                                             kl. 8 d – zajęcia do 14:00

9. 8 a – wycieczka

10. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 11:15 – 15:50

 

p. M. Marchewicz

3. 6 a – wycieczka

4. 6 c – wycieczka

5. 4 a – całość – p. E. Grzymkowska – sala 18

6. 7 f – zwolnić                                                                                               kl. 7 f – 7:30 – 12:00

 

p. A. Kerlin

3. zaj. indywidualne – odwołane

4. 6 b – wycieczka

5. 8 c – p. A. Mickiewicz za 8 a

6. 7 b – p. P. Taube za 6 bc

7. 6 b – wycieczka

8. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 4 - sala 10                                kl. 4 c – 11:15 – 15:50

 

p. A. Soczyńska

1,2. 6 a – wycieczka

3. 5 b i 5 c dz. – p. A. Dempc za 6 c – sala 15

4. 5 b i 5 c dz. – p. A. Winiarska za 7 g

6,7. 6 a i 6 c – wycieczka

 

p. M. Bielińska

5. 4 d – p. B. Bistroń – Czyż za 7 g – sala 5

6. 5 a – p. G. Maliszewska za 7 g – sala 14

7. 7 g – wycieczka

8. 7 c – wycieczka

9. 4 a – zwolnić                                                                                              kl. 4 a – zajęcia do 14:55

10. 4 b - zwolnić 

 

p. K. Dziugan

3. 2 b - p. Ż. Knurek

4. 3 d - p. J. Klim

5. 1 d - p. M. Bojke       

6. 2 c - p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a - p. W. Bradtke

9. 3 a - p. R. Augustyn                                                                                                                                                                                          

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

20 VI 2022 r. (pniedziałek)

Klasy: 8 f, 7 e, 4 d – kończą zajęcia o 14:55

Klasy: 2 c, 3 b – kończą zajęcia o 15:50

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. K. Dziugan

4. 3 a – p. R. Augustyn

5. 2 d – p. M. Dmowska

6. 3 b – p. M. Ryncarz z l. 10

 

p. E. Grzymkowska

1. 5 a – zwolnić                                                                                     kl. 5 a – 8:25 – 13:00

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska – biblioteka

3. 4 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – biblioteka

4. 4 a calość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 1

5. 4 d całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 1

 

p. J. Klim – kl. 3 d – 12:15 – 14:55

6. j. angielski

7. zajęcia – p. M. Ryncarz

8. zajęcia – p. A. Korzeniewska

 

p. W. Chmielewska

2. 7 d – W-F – p. J. Chruścikowska

3. zaj. indywidualne – odwołane

4. 7 c – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska z l. 7                                           kl. 7 c – 7:30 – 13:00

5. 6 b – s. B. Orzechowska

6. 7 e – geografia – p. A. Dempc z l. 9                                                                       kl. 7 e – 8:25 – 14:55

7. 7 g – ks. M. Chyza

 

 17 VI 2022 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć

odpracowano 28 VI 2022 r.  (sobota)

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

15 VI 2022 r. (środa)

 

Apele podsumowujące pracę w roku szkolnym 2021/2022 – hol przy sekretariacie

(klasy ustawiają się od strony stołówki począwszy od klas najstarszych)

10:15 – klasy 4 – 6

11:15 – klasy 7 - 8

 

Klasa 1 a oraz uczniowie klas 3 uczestniczący w zajęciach j. kaszubskiego – wycieczka do Sławutówka – 8:30 – 15:00 - pod opieką p. S. Pienczke, p. M. Jastrzębskiej oraz p. I. Siedlewskiej

 

p. R. Dettlaff i p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – p. J. Chruścikowska

4. 5 d – p. G. Maliszewska (apel)

5. 6 c – j. polski – p. A. Lesnow

6. 7 e – j. polski – p. I. Pietroń

7. 5 a – p. M. Banaszak

8. 5 a i 5 d – zaj. wyr. – zajęcia odwołane

 

p. I. Siedlewska

6:30 – 11:00 – p. A. Borkowska

11:00 – 11:30 – p. L. Horoszkiewicz

12:00 – 13:30 – p. R. Czaplińska

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – wycieczka

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 c – p. J. Gronek z l. 9                                                                        kl. 1 c – 11:15 – 14:55

6. 1 b – zwolnić                                                                                         kl. 1 b – 13:15 – 15:50

7. 3 c – p. B. Skwara z l. 9                                                                        kl. 3 c – 12:15 – 14:55

9. 2 d – zwolnić                                                                                         kl. 2 d – 11:15 – 14:55

 

p. G. Górecka

1,2. 8 e – zwolnić                                                                                      kl. 8 e – 9:20 – 14:55

3. 6 c – W-F – p. A. Soczyńska

 

p. A. Gesse

7,8. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                           kl. 7 c i 7 e dz. – zajęcia do 13:00

 

p. W. Chmielewska

3. 6 b – j. angielski – p. M. Żukowska

4. 7 e – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

5. 7 g – p. M. Bielińska

6. 7 d – j. angielski – p. M. Gepner z l. 2                                            kl. 7 d – 9:20 – 14:55

7. 7 b – biologia – p. L. Konkol z l. 9            

                                       

klasa 7 b - 10:15 – 14:55

4. plastyka – p. M. Bielińska – sala 13  (6 a – p. A. Soczyńska – apel)

5. j. angielski

6. j. polski

7. biologia – sala 16  (6 ab - zaj. wyr. – p. I. Pietroń – sala 3)

8. geografia

 

klasa 7 a – zmiana kolejności zajęć

5. matematyka

6. plastyka – p. M. Bielińska – sala 3

7. j. niemiecki

8. j. polski – sala 3  (8 d – p. M. Banaszak – sala 5)

9. biologia

 

p. R. Dettlaff

7. klasy 6 – WDŻ – zajęcia odwołane

 

p. A. Winiarska – Furtak

2. 7 f – fizyka – p. J. Itrych

3. 7 e – chemia – p. J. Kudlicka

4. 7 c – j. niemiecki – p. M. Banaszak

5. 7 d – historia – p. M. Licau

6. 8 e – religia – ks. M. Chyza z l. 8                                                      kl. 8 e – zajęcia do 14:00

8. 8 b – religia – ks. M. Chyza z l. 9                                                      kl. 8 b – zajęcia do 15:50

9. 8 a – religia – ks. M. Chyza z l.10                                                     kl. 8 a – zajęcia do 15:50

 

klasa 8 f – zmiana kolejności zajęć

2 – 4. bez zmian

5. religia – ks. M. Chyza

6. historia – p. M. Licau

7,8. bez zmian

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

14 VI 2022 r. (wtorek)

 

p. R. Dettlaff i p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 3 d – p. Ż. Knurek

5. 1 d – p. M. Bojke

6. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – p. J. Gronek

9. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. M. Kowalewska

5. 1 a – zwolnić                                                                                          kl. 1 a – 7:30 – 11:00

pozostałe lekcje bez zmian

 

p. W. Chmielewska

7. 7 c – j. niemiecki – p. M. Mikulska

8. 7 e – zwolnić                                                                                         kl. 7 e – zajęcia do 14:00

9. 7 b – zwolnić                                                                                        

 

Klasa 7 b – 10:15 – 14:55

4. historia – p. M. Licau z l. 10 – biblioteka

5 – 8. bez zmian

 

Klasa 4 b chł. – 12:15 – 15:50; dz. 11:15 – 15:50

6. W-F całość – p. J. Oleksiak

 

Klasa 7 a – 9:20 – 15:50

3 – 9. bez zmian

10. informatyka – zajęcia odwołane

 

p. A. Gesse

1,2. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                                       kl. 7 c – 9:20 – 14:55

3,4. 8 f całość – p. A. Stankiewicz                                                         kl. 7 e dz. – zajęcia od 9:20

 

p. A. Soczyńska

1. 6 a chł. – zwolnić                                                                                  kl. 6 a – 8:25 – 12:00

2. 6 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz - sala 14

3. 5 b i 5 c dz. – p. M. Jastrzębska – sala 18

4. 5 b i 5 c dz. – W-F - ks. M. Chyza

6,7. 6 a i 6 c dz. – zwolnić                                                                       kl. 6 c dz. – 7:30 – 12:00

 

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 d chł. – zwolnić                                                                     kl. 7 d chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 8 f całość – W-F – p. A. Stankiewicz

3,4. 8 b całość – W-F – p. A. Mazur

5. 6 b chł. – W-F – p. M. Andrzejewska

6. 6 b chł. – W-F – p. I. Pietroń

5,6. 6 c chł. – zwolnić                                                                               kl. 6 c – 7:30 – 11:00

7,8. 8 a całość – W-F – p. J. Oleksiak

7,8. 8 c chł. – zwolnić                                                                               kl. 8 c – 8:25 – 13:00

 

 

p. A. Zamachowska – Dolna

2. 8 d dz. – zwolnić                                                                                   kl. 8 d dz. – zajęcia od 9:20

3. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 11

4. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 11

5. 6 c dz. – zwolnić                        

 

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

13 VI 2022 r. (poniedziałek)

 

Klasy 1 b i 3 a – wyjazd do teatru  - 7:30 – 11:30 - pod opieką wychowawców

p. W. Chmielewska

2. 7 d – p. A. Korzeniewska

3. zaj. Indywidualne – odwołane

4. 7 c – W-F – p. J. Chruścikowska

5. 6 b – j. angielski – p. M. Rathenow

6. 7 e – matematyka – p. U. Klawiter

7. 7 g – matematyka – p. J. Itrych

 

p. K. Dziugan

4. 3a – wycieczka

5. 2 d – p. M. Dmowska

6. 3 b – p. M. Bojke

 

p. R. Dettlaff, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. K. Ryduchowski

3. 8 e – j. angielski – p. M. Rathenow za 3 a

4. 8 b – j. angielski – p. M. Gepner

5. 8 d – j. angielski – p. M. Marchewicz

6. 8 f – geografia – p. A. Dempc

7. 8 c – zwolnić                                                                                          kl. 8 c – 7:30 – 13:00

8. 8 a – zwolnić                                                                                          kl. 8 a – 7:30 – 14:00

 

p. A. Gesse

5,6. 4 c całość – W-F – p. A. Stankiewicz

7,8. 8 f dz. – zwolnić                                                                                kl. 8 f dz. – 8:25 – 13:00

 

p. B. Bistroń – Czyż

4. 5 b – j. angielski – p. M. Żukowska

5. 5 d – s. B. Orzechowska

6. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – 7:30 – 12:00

7. 5 c – technika – p. H. Ptach

8. 7 e – j. polski – p. M. Block

9. 8 f gr. 2 – zwolnić                                                                                 kl. 8 f chł. – 8:25 – 14:55

 

p. A. Zamachowska – Dolna

5. 7 b całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

6. 7 d dz.  – zwolnić                                                                                  kl. 7 d – 7:30 – 12:00

7. 7 f dz. – zwolnić                                                                                    kl. 7 f dz. – 8:25 – 13:00

8. 4 a dz. - zwolnić                                                                                    kl. 4 a dz. – 9:20 – 14:00

9. 4 d dz. – zwolnić                                                                                   kl. 4 d dz. – 10:15 – 14:55

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

10 VI 2022 r. (piątek)

 

Klasy 3 – wycieczka do Sławutówka – 10:30 – 16:00 – pod opieką wychowawców

 

Klasa 2 b – wycieczka edukacyjna “Pociągi” – 7:50 – 13:00 – pod opieką wychowawcy

i nauczyciela wspomagającego

 

W. Chmielewska

4. 7 g – historia – p. G. Maliszewska

5. 7 c – zwolnić                                                                                         

6. 7 b – plastyka – p. M. Bielińska – s. 13 (6 b – s. B. Orzechowska – sala 19)

7. 7 d – zwolnić                                                                                         kl. 7 d – 7:30 – 13:00

8. 6 b – j. polski – p. A. Kerlin – sala 29

9. 6 b – zwolnić                                                                                         kl. 6 b – 11:15 – 14:55

 

p. R. Dettlaff, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

Klasa 8 f – zajęcia od 8:00 – p. A. Winiarska - sala 6

 

p. R. Dettlaff

1. klasy 8 – zajęcia WDŻ - odwołane

 

p. M. Rathenow

1. 7 a – zwolnić                                                                                          kl. 7 a – zajęcia od - 8:25

2. 5 c – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż

 

p. A. Gesse

3,4. 4 d całość – W-F - p. A. Soczyńska

5,6. 4 a całość – W-F – p. A. Mazur

 

p. K. Dziugan

3. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

4. 1 c – p. S. Pienczke za 3 bd

5. 1 d – p. S. Pienczke za 3 c

6. 3 b - wycieczka

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g chł. - zwolnić                                                                                   kl. 7 g chł. - zajęcia od 10:15

4. 7 e całość – W-F – p. A. Mazur

5. zaj. indywidualne – odwołane

6. 7 c dz. - zwolnić                                                                                    kl. 7 c – 7:30 – 12:00

7. 8 e dz. - zwolnić                                                                                    kl. 8 e – zajęcia do 13:00

8. 7 a dz. - zwolnić                                                                                    kl. 7 a – 8:25 – 14:00

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

9 VI 2022 r. (czwartek)

 

Klasy 8 e i 8 f – wycieczka do Fromborka – pod opieką wychowawców i p. L. Konkol

 

Klasy 2 a i 2 b – wycieczka na Kaszuby – 7:30 – 14:00 – pod opieką wychowawców i nauczycieli wspomagających

 

p. R. Dettlaff, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. B. Bistroń – Czyż

1. 8 f – wycieczka

2. 5 d całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 5

3. 7 g – matematyka – p. J. Itrych za 8 f – sala 21

4. 7 e – chemia – p. J. Kudlicka za 8 f – sala 31

5,6. 8 f – wycieczka

 

p. M. Maguza

1. 8 e – wycieczka

2. 7 c – W-F – p. J. Oleksiak

3. 7 d – j. niemiecki – p. M. Banaszak

4. 7 g – j. polski – p. M. Block

5. 6 a – geografia – p. G. Maliszewska z l. 6 – sala 10                                   kl. 6 a – 7:30 – 12:00

6. 8 d – historia – p. G. Maliszewska

7. zaj. indywidualne – odwołane

 

p. L. Konkol

1. 7 f – zwolnić                                                                                                      kl. 7 f – 8:25 – 14:00

2. 6 a – biologia - p. A. Korzeniewska – biblioteka

3. 7 e – historia – p. M. Licau za 8 e – sala 14

4. 7 b – j. polski – p. M. Andrzejewska

5. 8 c – biologia – p. I. Pietroń za 8 e

6. 7 d – j. polski – p. I. Pietroń za 8 e

7. 8 a – biologia – p. G. Górecka za 8 e

 

p. M. Rathenow

3. 7 a – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 1 – s. 3 (5 d  - p. M. Andrzejewska – s.5)    kl. 7 a – zajęcia od 8:25

4. 8 e – wycieczka

5. 7 c – j. angielski – p. M. Kowalewska za 2 a

6. 3 c – p. B. Skwara

p. K. Dziugan

3. 2 b - wycieczka

4. 1 a – j. angielski – p. M. Kowalewska za 2 b

5. 1 b – zwolnić                                                                                                     kl. 1 b – 7:30 – 11:00

6. 2 a – wycieczka

7. 3 c – p. B. Skwara

 

p. A. Skrzyński

7,8. 7 a i 7 b chł. – zwolnić                                                         kl. 7 a i 7 b chł. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Gesse

1. 4 d dz. – zwolnić                                                                                               kl. 4 d – 8:25 – 12:00

2. 4 d całość – informatyka - p. A. Zamachowska - Dolna za 8 e – sala 11

4,5. 4 c całość – W-F – p. A. Stankiewicz

 

p. A. Soczyńska

1. 4 d chł. – zwolnić

2. 4 d całość – informatyka - p. A. Zamachowska - Dolna za 8 e – sala 11

3,4. 4 b całość – W-F – p. J. Oleksiak

5,6. 5 b i 5 c dz. – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna za 8 f – sala 11

 

ks. M. Chyza

2. 8 a – j. polski – p. A. Lesnow za 8 f – sala 17

3. 8 c – informatyka – p. J. Kijowska – sala 6

4. 8 d – j. polski – p. M. Żołdowicz - biblioteka

5. 7 a – W-F – p. A. Mazur

6. 7 c – j. polski – p. M. Block (za wyr.)

7. 7 g – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak za 8 f        

 

p. M. Block

4. 5 b i 5 c – zaj. wyrównawcze – odwołane

6. 4 c i 4 d – zaj. wyrównawcze – odwołane

pozostałe lekcje bez zmian                                                                               

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 VI 2022 r. (środa)

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. P. Olczak – zajęcia i spotkania z pedagogiem – odwołane

 

p. B. Bistroń – Czyż

2. 8 f gr. 1 – zwolnić                                                                                 kl. 8 f – 9:20 – 14:55

3. 6 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 6

4. 7 g – j. niemiecki – p. M. Banaszak

5. 6 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 13

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – j. polski – p. M. Block

4. 5 d – geografia – p. A. Dempc

5. 6 c – W-F – p. J. Oleksiak

6. 7 e – j. angielski – p. M. Gepner

7. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – zajęcia do 13:00

8. 5 a i 5 d – zajęcia wyrównawcze - odwołane

 

p. M. Rathenow

2. 5 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 8 c całość – j. angielski – p. M. Gepner – biblioteka

4. 8 e – j. angielski – p. E. Grzymkowska

5. zajęcia indywidualne – odwołane

6. 3 c – p. B. Skwara z l. 9                                                           kl. 3 c – 12:15 – 14:55

 

ks. M. Chyza

4. 8 c – religia – s. B. Orzechowska – sala 1

6. 8 f – historia - p. M. Licau - sala 1

7. 7 f – geografia – p. M. Maguza z l. 8 – sala 16

8. 8 e – zwolnić                                                                                         kl. 8 e – 8:25 – 14:00

9. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 10 – sala 3                 kl. 8 b – zajęcia do 15:50

10. 8 a – zwolnić                                                                                        kl. 8 a – 10:15 – 15:50

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 c – p. J. Gronek z l. 9                                                                        kl. 1 c – 11:15 – 14:55

6. 1 b – p. J. Oleksiak

7. 3 c – p. B. Skwara

9. 2 d – zwolnić                                                                                          kl. 2 d – 11:15 – 14:55

 

p. A. Gesse

7,8. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                               kl. 7 c dz. i 7 e dz. – zajęcia do 13:00

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

7 VI 2022 r. (wtorek)

 

Klasa 8 c – wycieczka – pod opieką p. J. Kudlickiej i p. I. Pietroń

 

p. J. Kudlicka

2. 8 a – zwolnić                                                                                          kl. 8 a – 9:20 – 15:50

3. 7 g – doradztwo zawodowe – p. M. Bielińska z l. 7 – sala 13 (7 e – p. M. Banaszak sala 31)

4. 7 e – j. niemiecki – p. M. Banaszak za 8 c

5. 8 e – j. polski – p. A. Kerlin za 8 c – sala 34

6. 7 d – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 c – sala 6

7. 7 a – p. R. Dettlaff – sala 31

 

p. I. Pietroń

7. 4 b – plastyka – p. M. Bielińska z l. 10                                           kl. 4 b chł. – 12:15 – 15:50

8. 4 a – plastyka – p. M. Bielińska z l. 9                                              kl. 4 a – 10:15 – 14:55

 

p. M. Rathenow

1. 5 c – zwolnić                                                                                          kl. 5 c – 8:25 – 14:00

2. 8 c – wycieczka

3. 8 e – p. A. Stankiewicz

4. 7 c – plastyka – p. M. Bielińska z l. 8 (8 e – p.M.Mikulska – s. 10)    kl. 7 c – 7:30 – 14:00

5. 7 a – muzyka - p. A. Szczygielska

6. 3 a – p. R. Augustyn

 

ks. M. Chyza

2. 8 f – zwolnić                                                                                           kl. 8 f – 9:20 – 14:55

3. 7 a – zwolnić                                                                                          kl. 7 a – zajęcia od 10:15

5. 7 f – j. polski – p. M. Andrzejewska – sala 1

6. 8 d – s. B. Orzechowska – sala 31

7. 8 b –W-F - p. A. Mazur za 8 c

8. 8 e – zwolnić                                                                                          kl. 8 e – zajęcia do 14:00

 

p. B. Bistroń – Czyż

1. 8 f – zwolnić

2. 6 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 13

3. 6 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 18

4. 5 d całość – j. angielski – p. M. Gepner – biblioteka

5. 7 g – p. A. Soczyńska

6. 7 e – j. angielski – p. M. Gepner

p. A. Zamachowska – Dolna

2. 8 d dz. – zwolnić                                                                                   kl. 8 d dz. – zajęcia od 9:20

3,4. 8 c – wycieczka

5. 6 c dz. – p. A. Korzeniewska – biblioteka  (7 b – p. A. Dempc – sala 31)

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 3 d – p. Ż. Knurek

5. 1 d – p. M. Bojke

6. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – p. W. Bradtke

9. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania - odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

6 VI 2022 r. (poniedziałek)

 

Klasa 4 b – warsztaty profilaktyczne w ramach zajęć – 8:25 – 10:05 – sala 31 – pod opieką wychowawcy

 

Klasa 8 c – wycieczka – pod opieką p. J. Kudlickiej i p. I. Pietroń

 

Klasy 1 a i 1 d – wycieczka do Łeby – 7:15 – 14:30 – pod opieką wychowawców oraz

p. M. Kowalewskiej i p. I. Siedlewskiej

 

p. J. Oleksiak

1. 4 b chł. – bez zmian

2. 4 b całość – warsztaty                                                                        kl. 4 b dz. – 8:25 – 13:00

3. 7 a dz. – j. angielski – p. E. Grzymkowska za 4 b – sala 13b

3.7 b dz. – j. angielski – p. M. Marchewicz  za 4 b – sala 21 a

4 – 6. bez zmian

 

p. J. Kudlicka

2. 8 b całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 17

3. 8 f – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak za 8 c – sala 3

4. 7 d – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 c

5. 7 c – W-F – p. A. Mazur za 8 c

6. 7 b – geografia – p. A. Dempc

7. 7 e – historia – p. K. Ryduchowski za 8 c

 

p. I. Pietroń

4. 6 a – j. polski – p. A. Korzeniewska - bibloteka

5. 4 b – j. angielski – p. M. Marchewicz - biblioteka

6. 8 e – W-F – p. A. Mazur za 8 c

7. 4 a – j. polski - p. J. Chruścikowska

 

p. B. Bistroń – Czyż

4. 5 b – biologia – p. L. Konkol

5. 5 d - biologia - p. A. Soczyńska

6. 5 a – zwolnić                                                                                                     kl. 5 a – 7:30 – 12:00

7. 5 c – p. H. Ptach

8. 7 e – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

9. 8 f – gr. 2 – zwolnić                                                                                          kl. 8 f – 8:25 – 14:55

 

p. M. Rathenow

1. 7 c – zwolnić                                                                                                     kl. 7 c – 8:25 – 14:00

2. 8 c – wycieczka

3. 3 a – p. R. Augustyn

4. zaj. indywidualne – odwołane

 

ks. M. Chyza

5. 7 g – religia – s. B. Orzechowska – sala 1

6. 7 c – matematyka – p. U. Klawiter – sala 1

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. M. Kowalewska

4. grupy przedszkolne – wychowawcy

5. 1 a – wycieczka

6. 3 d – p. J. Klim

7. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. I. Siedlewska

12:00 – 14:00 – p. J. Dobrzeniecka

14:00 – 16:00 – p. A. Borkowska

 

p. K. Dziugan

4. 3 a – p. R. Augustyn

5. 2 d – p. M. Dmowska

6. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. A. Zamachowska – Dolna

5. 7 b całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

6. 7 d dz. – zwolnić                                                                                             kl. 7 d – 7:30 – 12:00

7. 7 f całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

8. 4 a całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

9. 4 d całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

3 VI 2022 r. (piątek)

 

Klasa 5 b – wyjście do teatru - 7:50 – 12:30 – pod opieką p. M. Żukowskiej

i p. A. Zamachowskiej – Dolnej

 

p. M. Żukowska

1. 5 b – wyjście do teatru

2. 8 d – W-F – p. A. Soczyńska

3. 8 a całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 17

4. zaj. indywidualne – odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g chł. – zwolnić                                                                                  kl. 7 g chł. – 10:15 – 16:45

4. 7 e całość – W-F – p. A. Mazur

5. zaj. indywidualne – odwołane

6. 7 c dz. – zwolnić                                                                                    kl. 7 c – 7:30 – 11:00

7. 8 e dz. – zwolnić                                                                                   kl. 8 e – zajęcia do 13:00

8. 7 a dz. – zwolnić                                                                                   kl. 7 a – 8:25 – 14:00

 

p. M. Depta i p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. M. Marchewicz

1. 4 b gr. 2 – zajęcia przeniesione na l. 5 – j. ang. – p. E. Grzymkowska – sala 6

2. 7 b – s. B. Orzechowska za 5 b

3. 6 a całość – – j. polski – p. A. Lesnow za 5 b – biblioteka

 

klasa 4 b – 8:25 – 12:00

2. geografia

3. j. polski

4. matematyka

5. j. angielski – sala 6

 

p. A. Szczygielska

1. 7 d – zwolnić                                                                                          kl. 7 d – 8:25 – 13:00

2. 7 e – zwolnić                                                                                          kl. 7 e – 9:20 – 14:00

3. 7 a – j. angielski – p. M. Rathenow z l. 1                                      

4. 7 c – p. H. Ptach

5. 7 b – geografia – p. A. Dempc za 5 b

7. 7 f – biologia – p. L. Konkol – sala 16   (8 d i 7 g – p. M. Banaszak – sala 17)

p. W. Chmielewska

4. 7 g – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

5. 7 c – zwolnić

6. 7 b – matematyka – p. J. Itrych

7. 7 d – zwolnić

8. 6 b – j. polski – p. A. Kerlin – sala 29

9. 6 b – zwolnić                                                                                          kl. 6 b – 11:15 – 14:55

 

p. J. Klim – kl. 3 d – 11:15 – 14:00

5. W-F – p. B. Skwara

6. zajęcia – p. M. Ryncarz

7. j. angielski

 

p. S. Pienczke

4. 3 b i 3 d – zajęcia j. kaszubskiego – odwołane

5,6. 3 c – zajęcia j. kaszubskiego – odwołane

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. B. Bistroń – Czyż

3. 6 a całość – j. polski – p. A. Lesnow za 5 b – biblioteka

4. zaj. indywidualne – odwołane

5. 5 d całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 6

6. 6 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 6  (6 a dz. – p. H.Ptach – sala 11)

7. 8 f gr. 1 – zwolnić                                                                                             kl. 8 f – 8:25 – 13:00

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

2 VI 2022 r. (czwartek)

 

Grupy przedszkolne – wycieczka do Sławutówka – pod opieką wychowawców

 

Klasy 2 c i 2 d – wycieczka do ZOO – 7:40 – 13:00 – pod opieką wychowawców

i p. R.Czaplińskiej

 

Konkurs powiatowy “Matematyka z fizyką” – zbiórka – 8:15 – pod opieką p. J. Itrych

 

Konkurs wojewódzki “Zwierzeta naszych lasów - ssaki” – pod opieką p. L. Konkol

 

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. S. Pienczke

3,9. 1 a – zajęcia j. kaszubskiego - odwołane                                                kl. 1 a – 10:15 – 14:55

5,6. 3 a – zajęcia j. kaszubskiego – odwołane

 

p. L. Konkol

1. 7 f – zwolnić

2. 6 a – matematyka - p. U. Klawiter z l. 1  - sala 18

3. 7 e – informatyka – p. J. Kijowska – sala 6   (7a – p. M. Rathenow – sala 16)

4. 7 b – p. J. Chruścikowska

5. 8 c – W-F – p. A. Mazur

6. 7 d – j. angielski – p. M. Kowalewska za 2 d – sala 16

7. 8 a – zwolnić                                                                                                     kl. 8 a – 7:30 – 13:00

8. 7 f – zwolnić                                                                                                      kl. 7 f – 8:25 – 13:00

 

klasa 7 a – zmiana kolejności zajęć

1.matematyka – p. U. Klawiter – sala 18

2. godz. z wychowawcą – p. I. Kasprzycka – Buc – sala 3  (7 e – p. M.Andrzejewska – sala 16)

3 – 8. bez zmian

 

p. M. Marchewicz

5. 4 a całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 16

6. 4 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 33

7. 7 f – zwolnić

8. 6 c – religia – s. B. Orzechowska

p. J. Itrych

2. 8 b – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 8 f – matematyka – p. A. Mickiewicz

4. 7 f – j. polski – p. A. Lesnow – sala 17   (8 a – p. A. Mickiewicz – sala 21)

5. 5 d - p. A. Korzeniewska - biblioteka

6. 5 d – p. A. Korzeniewska – biblioteka   (7 b – p. M. Mikulska – sala 21)

 

p. A. Szczygielska

6. 7 e – W-F – p. A. Gesse

8. 6 b – muzyka - ks. M. Chyza

9. 5 a – W-F – p. J. Oleksiak

10. 5 c – zwolnić                                                                                        kl. 5 c – 11:15 – 15:50

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. R. Czaplińska

12:00 – 13:00 – p. J. Gronek

13:00 – 14:00 – p. B. Skwara

16:00 - 16:30 - p. J. Dobrzeniecka

 

p. W. Chmielewska

1. 7 e – zwolnić                                                                                        kl. 7 e – 8:25 – 14:00

2. 7 d – W-F – p. J. Chruścikowska

3. 7 b – j. niemiecki – p. M. Banaszak

4. 7 c – j. polski – p. M. Block

5. 7 e – plastyka – p. M. Bielińska – sala 13      (7 g – p. M. Banaszak – sala 19)

6. 7 g – p. B. Skwara

7. 6 b – j. angielski – p. M. Rathenow

8.  7 c – g – zaj. wyrównawcze - odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1 VI 2022 r. (środa)

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagania – odwołane

 

Klasa

Godziny wyjścia

Klasa

Godziny wyjścia

3 a, b, c, d

wychowawcy

9:30 – 13:15

kino

5 a i 5 c

wychowawcy

+s.B.Orzechowska

8:00 – 15:30

wycieczka do Gdyni

w tym kino

4 a i 4 d

wychowawcy

+ p. J. Itrych

9:00 – 12:00

MDK - przedstawienie

5 b

wychowawca

+p.A.Zamachowska

wycieczka do Experymentu

4 b

wychowawca

+ p. A. Mazur

10:00 – 13:00

Stajnia Ferdynand –

zajęcia integracyjne

5 d

wychowawca

+ p.G.Maliszewska

7:50 – 11:45

kino

4 c

wychowawca

+p.M.Banaszak

10:00 – 14:00

Muzeum Przebędowskich

w Wejherowie

6 a, b , c

wychowawcy

+ p. G. Górecka,

p. U. Klawiter

7:50 – 11:45

kino

7 a i 7 b

wychowawcy

+ p. R. Dettlaff

10:00 – 13:00

zajęcia intergracyjne

sala 3

8 a

wychowawca

9:00 – 12:30

zajęcia integracyjne

sala 17

7 c

wychowawca

9:00 – 12:00

zajęcia integracyjne

sala 14

8 e

p. M. Rathenow

+p. M.Mikulska

8:00 – 11:00

zajęcia integracyjne

7 d

wychowawca

9:00 – 12:00

zajęcia integracyjne

8 f

wychowawca

8:00 – 11:00

zajęcia integracyjne

7 e

wychowawca

+ p. A. Gesse

7:50 – 11:45

kino

 

 

7 f i 7 g

wychowawcy

+ks.M.Chyza

10:30 – 14:30

kino

2 a

wychowawca

+ p. W. Bradtke

wyjście w ramach zajęć

 

klasa 8 b – 8:25 – 14:00 – sala 10

2. chemia – p. J. Kudlicka

3. j. angielski – p. M. Gepner

4. fizyka – p. A. Winiarska

5. fizyka – p. A. Winiarska

6. W-F – p. J. Chruścikowska

7. W-F – p. P. Taube

 

klasa 8 c – 7:30 – 14:00 – sala 31

1.chemia – p. J. Kudlicka

2. fizyka – p. A. Winiarska

3. fizyka – p. A. Winiarska

4. j. angielski – p. M. Gepner

5. j. angielski – p. M. Gepner

6. geografia – p. M. Maguza

7. EDB – p. M. Markowski

 

klasa 8 d – 9:20 – 15:50 – sala 29

3.j. angielski – p. E. Grzymkowska

4. chemia – p. J. Kudlicka

5. j. angielski – p. E. Grzymkowska

6. fizyka – p. A. Winiarska

7. fizyka – p. A. Winiarska

8. geografia – p. M. Maguza

9. EDB – p. M. Markowski

 

Wszyscy uczniowie na przerwach międzylekcyjnych przebywają w holu przy salach 29, 31

dyżury pełnią:

7:20 – p. J. Kudlicka

8:15 – p. A. Winiarska

9:10 – p. E. Grzymkowska

10:15 – p. J. Kudlicka

11:00 – p. M. Gepner

12:00 – p. J. Chruścikowska

13:00 – p. M. Maguza

14:00 – p. A. Winiarska

15:00 – p. M. Markowski

15:50 – w szatni – p. M. Markowski

 

Zajęcia języka kaszubskiego - odwołane

klasa 2 d - 10:15 - 14:55

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

31 V 2022 r. (wtorek)

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. M. Kowalewska

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 2 b – p. Ż. Knurek

5. 1 a – zwolnić                                                                                          kl. 1 a – 7:30 – 11:00

6 – 9. bez zmian

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk (+3h)

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. M. Żołdowicz

11:00 – 15:30 – p. A. Korzeniewska

 

p. K. Ryduchowski

5. 5 a – j. polski – p. M. Andrzejewska

6. 5 b – WDŻ – p. H. Wojtaś z l. 7                                                         kl. 7:30 – 13:00 (z WDŻ)

7. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 4 – sala 10                          kl. 4 c – 11:15 – 15:50

8. 8 f – zwolnić                                                                                           kl. 8 f – zajęcia do 14:00

 

klasa 5 c – zmiana kolejności zajęć

 1. matematyka z l. 7 – p. A. Bruska - sala 10

2 – 6. bez zmian

7. j. angielski z l. 1 – p. M. Rathenow – sala 5

 

p. A. Szczygielska

6. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska z l. 7                                 kl. 4 d – 7:30 – 13:00

7. 7 b – j. angielski – p. M. Marchewicz

8. 7 d – zwolnić                                                                                          kl. 7 d – 7:30 – 14:00

 

p. E. Grzymkowska

2. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż – sala 5

3. 4 d całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 14

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 22

6. 4 c całość – historia - praca klasowa - p. M. Żukowska - biblioteka

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

30 V 2022 r. (poniedziałek)

 

Klasa 1 c – wycieczka do Łeba - Park

 

Sala gimnastyczna wyłączona z zajęć

 

Przedstawienie z okazji 105 – lecia szkoły w wykonaniu klasy 4 a – pod opieką p. I. Pietroń

(sala gimnastyczna)

11:15 – klasy: 1 a, 1 d, 2 b, 2 d, 3 c, 4 b, 4 c, 4 d

12:15 – klasy: 5, 6, 7 – obecne w szkole

 

Klasy 8 – warsztaty dotyczące doradztwa zawodowego i energetyki wiatrowej:

(uczniowie zabierają na zajęcia telefony komórkowe)

7:30 – 8:15 – klasy: 8 a (sala - 17), 8 b (sala - 15), 8 c - biblioteka

8:25 – 9:10 – klasy: 8 d (sala - 17), 8 e (sala - 15), 8 f – biblioteka

 

9:20 – 10:05 – sala gimnastyczna – klasy: 8 a, 8 b i 8c

10:15 – 11:00 – sala gimnastyczna – klasy: 8 d, 8 e i 8 f

 

Zamiana sal:

2. 8 c gr. 1 – sala 10 – p. M. Rathenow

2. 8 a – hol I – p. M. Markowski

5. 6 a – p. H. Ptach – sala 18

 

p. I. Pietroń

4. 6 a – j. angielski – p. E. Grzymkowska za 4 a

5. 4 b – p. A. Korzeniewska - biblioteka

6. 8 e – matematyka – p. J. Itrych za 4 a

7. 4 a – bez zmian

 

p. A. Szczygielska

2. 5 b – j. polski – p. A. Lesnow

3. 7 e – W-F – p. J. Chruścikowska

4. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz za 4 a

5. 4 a – p. I. Pietroń za 4 b – sala 26

6. 5 d – zwolnić                                                                                         kl. 5 d – 7:30 – 12:00

7. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 7:30 – 13:00

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania - odwołane

 

p. D. Kornacka - grupa 0 b

12:00 - 15:00 - p. B. Otręba (+3h)

15:00 - 17:00 - łączenie grup

 

p. M. Żołdowicz

11:00 – 15:30 – p. A. Korzeniewska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

28 V 2022 r. (sobota)

 

p. K. Ryduchowski

kl. 4 c – opieka na festynie  - p. A. Gesse

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

27 V 2022 r. (piątek)

 

klasa 8 d – wyjście do kina, zbiórka - 9:00, planowany prowrót – 13:30 –

 

pod opieką p. A. Stankiewicz i p. U. Struck

 

p. B. Skwara – kl. 3 c – 7:30 – 11:00 + j. kaszubski

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żukowska za 8 d

3. zajęcia – p. A. Winiarska – Furtak za 8 d

4. W-F – p. A. Mickiewicz za 8 d 

 

 

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

 

p. A. Stankiewicz

1. 8 d i 8 e dz. – zwolnić                                                              kl. 8 e – zajęcia od 8:25

2,3. 7 f i 7 g dz. – zwolnić                                                            kl. 7 f  i 7 g dz. – 10:15 – 14:55

 

 

p. P. Taube

9,10. 7 f i 7 g chł. – zwolnić                                                        kl. 7 g chł. – 9:20 – 14:55

 

 

 24 - 26 maja 2022 r. 

(wtorek - czwartek)

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

23 V 2022 r. (poniedziałek)

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. J. Oleksiak

W- F klasy 4 b chł. – przeniesiony na lekcje 7 i 8                             kl. 4 b chł. – 9:20 – 14:55

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl. 1 b – 12:15 – 14:55

6. zajecia – p. M. Bojke

7. zajęcia – p. M. Ryncarz

8. j. angielski – p. M. Kowalewska

 

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d i 8 e chł. – zwolnić                                                                    kl. 8 d i 8 e – 9:20 – 13:00

3,4. 7 f i 7 g dz. – W-F – p. A. Gesse

5,6. 4 c całość – W-F – p. A. Gesse

7,8. 8 d i 8 e dz. - zwolnić

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

20 V 2022 r. (piątek)

 

Konkurs dla klas 8 „Matematyka z fizyką” – 7:30 – sala 27 – opiekun - p. J. Itrych

 

p. M. Kaźmierczak – grupa 0 a

7:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl. 1 b – 8:25 – 11:00

2. zajęcia – p. M. Kowalewska

3. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

4. W-F – p. M. Dmowska

 

p. J. Klim – kl. 3 d – 11:15 – 14:00

Zajęcia terapii logopedycznej - odwołane

5. W-F – p. B. Skwara

6. zajęcia – p. M. Ryncarz

7. j. angielski

 

p. S. Pienczke

4. 3 b i 3 d – zajęcia odwołane

5,6. 3 c – zajęcia odwołane

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. A. Stankiewicz

1. 8 d i 8 e dz. – zwolnić                                                              kl. 8 d i 8 e – zajecia od 8:25

2,3. 7 f i 7 g dz. – zwolnić                                                            kl. 7 f i 7 g – zajęcia od 10:15

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 c – zwolnić                                                                              kl. 7 c – 8:25 - 12:00

2. 7 c – p. A. Korzeniewska

3. 7 d – matematyka – p. W. Chmielewska

4. 7 d – historia – p. G. Maliszewska – sala 14 (7 c – p. W. Chmielewska – sala 6)

 

p. M. Block

5. 8 d – W-F – p. A. Soczyńska

6. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska – sala 21

 

p. M. Gepner

2. 8 b gr. 2 – zwolnić                                                                    kl. 8 b – 9:20 – 13:00

3. 8 a całość – j. ang. – p. M. Żukowska – biblioteka (6 a gr. 1 – p. M. Marchewicz – sala27)

4. zaj. indywidualne – odwołane

5. 5 d – j. angielski – całość – p. B. Bistroń-Czyż – sala 10

6. 7 d – muzyka – p. A. Szczygielska z l. 1                                          kl. 7 d – 8:25 – 14:00

7. 8 b gr. 1 – zwolnić

8. 8 b i 8 c – E8 – zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g – zwolnić

4. 7 e całość – W-F – p. A. Mazur

6. 7 c dz. – zwolnić            

7, 8. bez zmian

 

p. A. Mickiewicz

3. 8 c – E8 – zajęcia odwołane

4. 8 d – p. H. Ptach

5. 8 a – historia – p. M. Licau

6, 7. bez zmian

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

19 V 2022 r. (czwartek)

 

Klasy 4 a i 4 b – wycieczka na Westerplatte – zbiórka 7:10, planowany powrót około 15:30

pod opieką p. I. Pietroń, p. J. Oleksiak i p. J. Chruścikowskiej

 

p. I. Pietroń

3. 4 a – wycieczka

4. 6 a – geografia – p. A. Dempc za 4 a

5. 8 e – j. angielski – p. E. Grzymkowska za 4 a

6. 8 e – j. angielski - p. E. Grzymkowska za 4 b

7. 4 b – wycieczka

 

p. J. Oleksiak

3,4. 4 b – wycieczka

5. 5 b i 5 c chł.  – matematyka – p. J. Szczepańska za 4 b – sala 18

6. 5 b i 5 c chł. – W-F – p. A. Mazur za 4 a

7. 7 a i 7 b dz. – W-F – p. A. Mazur za 4 a

8. 7 a i 7 b dz. – zwolnić                                                              kl. 7 a i 7 b dz. – zajęcia do 14:00

 

p. J. Chruścikowska i p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 d – zwolnić                                                                             kl. 7 d – zajęcia od 8:25

2. 7 g – p. R. Dettlaff

3. 7 c – W-F – p. A. Soczyńska za 4 b

4. 7 d – W-F – p. A. Soczyńska za 4 b

 

p. M. Block

3. 4 d – p. A. Gesse

4. 5 b i 5 c – zaj. wyrównawcze – odwołane

5. 8 d – p. H. Ptach

6. 4 c i 4 d – zaj. wyrównawcze – odwołane

7. 5 c - muzyka - p. A. Szczygielska z l. 10                                            kl. 5 c - 11:15 - 15:50

8. 8 d – E8 – zajęcia odwołane

 

p. J. Kudlicka

1-4. bez zmian

5. 8 b - j. angielski – p. M. Marchewicz za 4 a

6. 8 a – bez zmian

 

p. A. Stankiewicz

1. 8 d – zwolnić                                                                                          kl. 8 d chł. – 8:25 – 14:00

2. 8 d dz. – zwolnić                                                                                   kl. 8 d dz. – 9:20 – 14:00

2. 8 e całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

4,5. 4 c całość – W-F – p. A. Gesse

6,7. 4 a - wycieczka

 

p. M. Kaźmierczak – grupa 0 a

12:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl. 1 b – 8:25 – 12:00

2. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz (za świetlicę)

3. j. angielski

4. W-F – p. M. Jastrzębska

5. religia

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

18 V 2022 r. (środa)

p. A. Soczyńska

4. 6 a – p. J. Klim

5,6. 5 a i 5 d dz. – W-F – p. J. Oleksiak

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl.1 b – 12:15 – 15:50

6. religia

7. j. angielski

8. zajęcia – p. K. Dziugan

9. zajęcia – p. A. Korzeniewska

 

p. M. Kowalewska

3. zaj. indywidualne – odwołane

4. 3 b – p. M. Ryncarz

5. 2 d – p. M. Dmowska

6. grupy przedszkolne – wychowawcy

7. 1 b – p. B. Skwara

 

p. B. Bistroń – Czyż

1. 8 f – E8 – zajecia odwołane

2. 8 f gr. 1 – zwolnić                                                                                 kl. 8 f – 9:20 – 14:55

3. 6 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – biblioteka

4. 7 g – j. niemiecki - p. M. Banaszak

5. 6 b gr. 2 – j. angielski - p. M. Rathenow

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 d i 7 e - zaj. wyrównawcze – zajęcia odwołane

2. 7 g – j. polski – p. A. Lesnow

3. 7 d – j. polski – p. M. Żołdowicz

 

p. A. Winiarska – Furtak

2. 7 f – fizyka – p. J. Itrych

3. 7 e – zwolnić                                                                                          kl. 7 e – 10:15 – 14:55

4. 7 c – historia – p. G. Maliszewska

5. 7 d – ks. M. Chyza

6. 8 e – historia – p. M.Licau

8. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 10                                kl. 8 b – zajecia do 15:50

9. 8 a – geografia – p. A. Dempc

 

p. M. Block

4. 4 d – s. B. Orzechowska

5. 4 d – j. polski - p. M. Bojke

6. 5 c – W-F – p. A. Gesse

7. 8 d – j. niemiecki - p. M. Banaszak (za świetlicę)

 

p. M. Kaźmierczak – grupa 0 a

7:00 – 12:00 – p. M. Mielewczyk

 

Grupa 0 b

7:00 – 12:00 – p. D. Kornacka

12:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk (+3h)

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

17 V 2022 r. (wtorek)

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. M. Rathenow

1. 5 c – zwolnić                                                                                          kl. 5 c – 9:20 – 14:00

2. 8 c całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 5

3. 8 e – p. R. Dettlaff

4. 7 c – historia – p. K. Ryduchowski

5. 7 a – p. R. Dettlaff

6. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. L. Konkol

1. 6 c – zwolnić                                                                                          kl. 6 c – 8:25 – 12:00

2. 7 f – s. B. Orzechowska

3. 6 b – historia – p. G. Maliszewska

4. 7 a – religia  - ks. M. Chyza z l. 3                                                      kl. 7 a – 10:15 – 15:50

5. 8 d – p. H. Ptach

6. 8 e – p. M. Żołdowicz – biblioteka  (4 c gr. 2 – p. M. Żukowska – sala 16)

7. 8 f – j. angielski – p. B. Bistroń - Czyż

 

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 e chł. – zwolnić

3,4. 8 b całość – W-F - p. A. Mazur

3,4. 8 f całość – W-F – p. A. Gesse

5,6. 6 b całość – W-F – p. A. Mazur

5. 6 c całość – j. polski – p. M. Andrzejewska - sala 11

6. 6 c chł. – zwolnić          

7,8. 8 a całość – W-F – p. J. Oleksiak

7,8. 8 c chł. – zwolnić                                                                               kl. 8 c chł. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Soczyńska

1. 6 a chł. – zwolnić

2. 6 a całość – matematyka – p. U. Klawiter – sala 21                   kl. 6 a – 8:25 – 12:00

3. 5 b i 5 c dz. – W-F – ks. M. Chyza

4. 5 b i 5 c dz. – p. A. Korzeniewska – biblioteka

6,7. 6 a i 6 c dz. – zwolnić

 

p. M. Block

1. 4 d – zwolnić                                                                                          kl. 4 d – 8:25 – 14:00

2. 5 c – zwolnić

3. 8 d – matematyka – p. J. Itrych

4. 8 d – j. angielski – p. E. Grzymkowska

 

p. A. Zamachowska – Dolna

2,3. bez zmian

4. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 11

5. 6 c całość – - sala 11

 

p. A. Mickiewicz

1 – 3 . bez zmian

4. zaj. indywidualne – odwołane

5. 8 a całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 6

6. 8 c – j. polski – I. Pietroń

7. 8 d – j. angielski – p. M. Żukowska

 

p. J. Ginter – Reglińska

1,2. 7 g – zwolnić                                                                                      kl. 7 g – 9:20 – 14:00

3. 7 c – matematyka – p. U. Klawiter

4. 7 d – geografia – p. A. Dempc

5. 7 d – religia – p. A. Szczygielska z l. 8                                             kl. 7 d – zajęcia do 14:00

 

p. M. Kowalewska

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 2 b – p. Ż. Knurek

5. 1 a koło – zajęcia odwołane

6. 2 a – p. B. Zahajkiewicz

7. 1 c – p. J. Gronek

8. zaj. indywidualne – odwołane

9. 2 c – zwolnić                                                                                                     kl. 2 c – 12:15 – 14:55

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

16 V 2022 r. (poniedziałek)

p. M. Block

5. 5 c – s. B. Orzechowska

6. 5 c – p. M. Bojke

7. 4 d – p. H. Ptach

8. 6 c – zaj. wyrównawcze - odwołane

p. M. Kowalewska

4. 0 a i 0 b – wychowawcy

5. 1 a – koło j. angielskiego – odwołane                                            kl. 1 a – 7:30 – 11:00

6. 3 d – p. J. Klim

7. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. M. Rathenow

1. 7 c – p. J. Kudlicka

2. 8 c całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 17

3. 3 a – p. B. Bistroń – Czyż

 

p. L. Konkol

1. 7 d – p. J. Itrych

2. 7 g – p. A. Lesnow

3. 7 c – p. M. Gepner

 

p. A. Dempc

7. 7 a – zwolnić                                                                            kl. 7 a – 7:30 – 13:00

8. 5 c – zwolnić                                                                             kl. 5 c – 9:20 – 14:00

9. 7 e – zwolnić                                                                            kl. 7 e – 8:25 – 14:55

 

p. J. Ginter – Reglińska

5. 7 d – W-F – p. A. Soczyńska

6. 7 g – matematyka – p. U. Klawiter

7. 7 c – zwolnić                                                                             kl. 7 c – 7:30 – 13:00

8,9. 7 a,b,c,f,g – zaj. wyrównawcze - odwołane

 

p. W. Walczak - zajęcia wspomagania - odwołane 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

13 V 2022 r. (piątek)

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 10:15 – 14:00

4. W-F – p. M. Dmowska

5. j. angielski

6. zajęcia – p. M. Bojke

7. zajęcia – p. J. Klim

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl. 1 b – 8:25 – 11:00

2. zajęcia – p. K. Dziuigan

3. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

4. W-F – p. Ż. Knurek

 

p. S. Pienczke – zajęcia j. kaszubskiego przeniesione klasa 3 c na 27 V, a 3 b-d na 1 VI

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. M. Rathenow

1. 7 a – j. angielski - p. H. Ptach

2. 5 c – j. angielski - p. B. Bistroń- Czyż

 

p. M. Mikulska

4. 8 a gr. 2 – p. H. Ptach

5. 8 e – historia – p. M.Licau

6. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 34

7. 7 a – j. polski – p. M. Andrzejewska

8. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 7:30 – 14:00

 

p. A. Bruska

1. 5 c – matematyka – p. A. Korzeniewska – biblioteka

3. 4 c – matematyka – p. M. Żołdowicz

4. 5 b – matematyka – p. A. Korzeniewska

8. 4 a i 4 d - zaj. wyrównawcze - odwołane

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 c – zwolnić                                                                                          kl. 7 c – zajęcia od 8:25

2. 7 c – W-F - p. A. Soczyńska

3. 7 d – biologia – p. L. Konkol

4. 7 d – historia – p. G. Maliszewska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

12 V 2022 r. (czwartek)

Klasy 7 g i 7 f – wycieczka do Warszawy – pod opieką p. M.Bielińskiej, p. L.Konkol, p. J.Itrych

p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

p. M. Bielińska

1. 7 g – wycieczka

2. 7 f – wycieczka

3. 6 a – W-F – p. A. Gesse

4. 5 d – geografia – p. M. Maguza za 7 g

 

p. L. Konkol

1. 7 f – wycieczka

2. 6 a – j. polski – p. I. Pietroń

3. 7 e – j. polski – p. A. Lesnow za 7 f

4. 7 b – j. polski – p. M. Andrzejewska

5. 8 c – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak za 7 f

6. 7 d – j. niemiecki – p. M. Banaszak za 7 f

7. 8 a – zwolnić                                                                                                     kl. 8 a – 7:30 – 13:00

8. 7 f – wycieczka

 

p. J. Itrych

2. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 7                                  kl. 8 b – zajęcia do 13:00

3. 8 f - j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż za 7 g – sala 5

4. 7 f – wycieczka

5. 5 d – technika – p. H. Ptach

6. 5 d – p. matematyka – p. W. Chmielewska za 7 g

 

p. K. Ryduchowski

8. 5 a  - religia – s. B. Orzechowska z l. 10                                         kl. 5 a – zajęcia do 15:50

9. zajęcia indywidualne - odwołane

10. 5 b – zwolnić                                                                                       kl. 5 b – zajęcia do 15:50

p. M. Rathenow

3. 7 a – matematyka – p. U. Klawiter

4. 8 e – j. polski – p. A. Lesnow

5. 7 c – j. niemiecki - p. M. Banaszak za 7 g

6. 3 c – p. B. Skwara

 

p. M. Mikulska

4. 8 c całość – j. niemiecki - p. M. Banaszak – sala 21

5. 7 d – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

6. 7 b – j. polski – p. M. Block

8. 7 c – zwolnić                                                                                          kl. 7 c – 7:30 – 13:00

 

p. A. Skrzyński

7,8. 7 a i 7 b chł. – zwolnić                                                         kl. 7 a i 7 b chł. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c – od 8:00 – p. J. Kijowska – łączenie grup

2. 8 e chł. – p. J. Ginter – Reglińska za 7 g

3 – 7. bez zmian

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 10:15 – 14:00

4. religia

5. W-F – p. B. Skwara

6. zajęcia – p. R. Augustyn

7. zajęcia – p. M. Bojke

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl. 1 b – 8:25 – 12:00

2. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz (za świetlicę)

3. j. angielski

4. W-F – p. M. Żołdowicz

5. religia

 

p. S. Pienczke

3. 1 a – j. kaszubski – odwołany

5,6. 3 a – j. kaszubski – odwołany

9. 1 a – j. kaszubski – odwołany

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 12:15 – 14:55

6. j. angielski

7. zajęcia – p. A. Korzeniewska

8. zajęcia – p. M. Bojke

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

11 V 2022 r. (środa)

 

Koło szachowe – odwołane

Klasy 7 g i 7 f – wycieczka do Warszawy – pod opieką p. M.Bielińskiej, p. L.Konkol, p. J.Itrych

Klasa 8 c – wycieczka w ramach doradztwa zawodowego – pod opieką p. J. Kudlickiej

i p. M. Żołdowicz

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. G. Maliszewska za 7 g

2. zajecia – p. J. Ginter – Reglińska za 7 g

3. religia

4. W-F – p. J. Klim

p. S. Pienczke

5. 3 b i 3 d – język kaszubski - odwołany

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl. 1 b – 12:15 – 15:50

6. religia

7. j. angielski

8. zajęcia – p. K. Dziugan

9. zajęcia – p. W. Bradtke

 

p. J. Kudlicka

1. 7 f – wycieczka

2. 8 c – wycieczka

4. 8 d – ks. M. Chyza za 8 c

 

p. L. Konkol

5. 7 c – matematyka – p. W. Chmielewska za 7 g – sala 3

6. 7 f – wycieczka

8. 7 a – geografia – p. M. Maguza za 7 f

9. 7 b – zwolnić                                                                                         kl. 7 b – zajęcia do 14:55

 

p. J. Itrych

3. 7 f – wycieczka

4. 8 f – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż za 7 g – sala 5

5. 8 b – religia – ks. M. Chyza z l. 9

6. 4 a – zwolnić                                                                                          kl. 4 a – 8:25 – 12:00

7. 5 d – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 c

 

p. M. Bielińska

7. 5 b – zwolnić                                                                                          kl. 5 b – zajęcia do 13:00

9. 7 a – zwolnić                                                                                          kl. 7 a – zajęcia do 14:55

10. 7 b – zwolnić                                                                                      

 

p. J. Chruścikowska, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. A. Soczyńska

4. 6 a – j. polski – p. A. Lesnow za 7 f

5. 5 a i 5 d dz. – j. polski – p. A. Kerlin za 8 c – sala 15

6. 5 a i 5 d dz. – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna za 7 g – sala 11

p. P. Taube

7. 7 c i 7 d chł. – W-F – ks. M. Chyza za 7 f

8. 7 c i 7 d chł. – W-F – p. A. Mazur

                                                                                  

p. K. Ryduchowski

4. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 1 – sala 21

5. 8 e – WOS – p. G. Maliszewska za 7 f – sala 14

6. 8 a – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 c

7. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 10                                kl. 8 b – zajęcia do 14:55

8. 8 c – wycieczka

9. 8 d – EDB – p. M. Markowski z l. 10                                               kl. 8 d – zajęcia do 15:50

 

p. D. Kornacka  – grupa 0 b

7:00 – 8:00 – p. M. Kaźmierczak - łączenie grup

8:00 – 9:00 – p. A. Korzeniewska

9:00 – 12:00 – p. B. Otręba(+3h)

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

12:00 – 17:00 – p. B. Otręba

 

Grupa 0 a

7:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak (+3h)

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

10 V 2022 r. (wtorek)

 Klasa 1 b - wycieczka do Faktorii w Pruszczu Gdańskim- zbiórka - 8:30,

planowany powrót około 15:00

Klasy 6 a, 6 b, 6 c i 5 d – wycieczka do Torunia; zbiórka – 6:45, planowany powrót około 20:00

pod opieką p. A. Soczyńskiej, A. Kerlin, M. Marchewicz, p. M. Andrzejewskiej, A. Mazur i M. Mikulskiej

 

p. A. Soczyńska

1,2. 6 a – wycieczka

3. 5 b  i 5 c dz. – j.ang. - p. B. Bistroń – Czyż za 6 a – biblioteka (4 d gr. 2 – p. M.Żukowska–s.21 a)

4. 5 b i 5 c dz. – p. B. Bistroń – Czyż za 5 d – biblioteka

6,7. 6 a i 6 c dz. – wycieczka

 

p. A. Kerlin

3. zajęcia indywidualne – odwołane

4. 6 b – wycieczka

5. 8 c – W-F – p. P. Taube – za 6 bc chł.

6. 7 b – W-F – p. P. Taube – za 6 bc chł.

7. 6 b – wycieczka

8. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 4 – sala 10                                     kl. 4 c – 11:15 – 15:50

 

p. M. Marchewicz

3. 6 a – wycieczka

4. 6 c – wycieczka

5. 4 a całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 22

6. 7 f – j. polski – p. I. Pietroń

 

p. M. Andrzejewska

2. 6 c – wycieczka

3. 5 a – biologia – p. L. Konkol za 6 b

4. 5 a – j. angielski – p. M. Gepner za 5 d

6. 5 d - wycieczka

 

p. M. Mikulska

2. 8 b – j. angielski  - p. E. Grzymkowska za 6 b

3. 8 c gr. 2 – geografia – p. A. Dempc za 6 c

4. 8 e – matematyka – p. U. Klawiter za 6 a

5. 8 f gr. 2 – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna za 6 c

6. 8 a całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 10

 

p. A. Mazur

1,2. 7 e chł. – zwolnić                                                                                      kl. 7 e chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 8 b dz. – p. A. Gesse z 8 f dz.

5,6. 6 b - wycieczka

7,8. 8 c dz. – zwolnić                                                                                        kl. 8 c dz. – zajęcia do 13:00

 

p. G. Maliszewska

4. 4 d – przyroda – p. A. Dempc

5. 5 c – matematyka – p. U. Klawiter za 6 a

6. 7 g – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska z l. 1                                            kl. 7 g – 8:25 – 14:00

7. 7 e – p. H. Ptach za 5 d

8. 5 d - wycieczka

 

p. R. Dettlaff, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania - odwołane

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. A. Borkowska

12:00 – 13:00 – p. R. Augustyn

13:00 – 14:00 – p. J. Gronek

14:00 – 15:00 – p. K. Dziugan

16:00 – 16:30 – p. J. Dobrzeniecka

 

p. K. Ryduchowski

5. 5 a – matematyka – p. J. Itrych za 5 d

6. 5 b – WDŻ – p. H. Wojtaś z l. 7                                                     kl. 5 b – zajęcia z WDŻ – do 13:00

7. 4 c – j. angielski – p. M. Żukowska

8. 8 f – zwolnić                                                                                                     kl. 8 f – zajęcia do 14:00

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

9 V 2022 r. (poniedziałek)

 

p. D. Kornacka grupa 0 b

7:00 – 12:00 – p. M. Mielewczyk

12:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić                                                                                        kl. 5 b - 8:25 - 12:00

2. 4 c całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska - biblioteka

3. 8 d – j. polski – p. I. Pietroń

4. zaj. indywidualne – odwołane

5. 4 d gr. 2 – j. angielski – p. M. Rathenow

6. 5 b gr. 1 – zwolnić

 

p. R. Dettlaff

zajęcia wspomagania – odwołane

p. W. Walczak

zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. A. Borkowska – świetlica

6:30 – 11:30 – p. J. Dobrzeniecka

7:00 – 13:00 – p. Lucyna Horoszkiewicz

10:00 – 16:00 – Iwona Siedlewska

11:00 – 16:00 – Renata Czaplińska

11:00 – 17:00 – Hanna Wojtaś

13:00 – 15:00 – Bożena Skwara

klasa 2 b - 9:20 - 14:00

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

6 V 2022 r. (piątek)

 

p. D. Kornacka 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. G. Górecka

1. 6 c – zwolnić

2. 8 e – j. polski – p. I. Pietroń

 

p. M. Żukowska

1. 5 b – gr. 1 – zwolnić                                                                            kl. 5 b – 8:25 – 11:00

2. 8 d – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 8 a gr. 2 – p. B. Zahajkiewicz

4. zaj. indywidualne – odwołane

 

p. B. Bistroń – Czyż

3. 6 a całość – j. angielski - p. M. Marchewicz – biblioteka

4. zaj. indywidualne – odwołane

5. 5 d gr. 1 – p. A. Soczyńska

6. 6 b całość – p. E. Grzymkowska – sala 34

7. 8 f gr. 1 – zwolnić                                                                                 kl. 8 f – zajęcia do 13:00

 

p. A. Bruska

1. 5 c – informatyka – p. H. Ptach – sala 11

3. 4 c – matematyka – p. A. Mickiewicz

4. 5 b – p. Ż. Knurek

7. zaj. indywidualne – odwołane

8. 4 a i 4 d – zaj. wyrównawcze – odwołane

 

p. M. Block

5. 8 d – historia – p. M. Licau

6. 4 d – zwolnić, uczniowie kończą o 12:00

zajęcia indywidualne – odwołane

 

p. M. Banaszak

4. 8 a gr.1 – j. angielski – p. M. Rathenow

6. 8 f gr.1 – całość j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 18

7. 8 d – zwolnić, uczniowie kończą o 13:00

8. 7 g – historia – p. M. Licau

 

p. A. Stankiewicz

1. 8 e, d dz. – odwołać, uczniowie zaczynają o 8:25

2, 3. 7 g, f dz. – odwołać, uczniowie zaczynają o 10:15

 

p. A. Borkowska – świetlica

6:30 – 13:00 – p. I. Siedlewska

11:00 – 14:00 – p. B. Skwara

15:00 – 16:00 – p. M. Depta

16:00 – 16:30 – p. R. Czaplińska

16:30 – 17:00 – p. J. Dobrzeniecka

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

5 V 2022 r. (czwartek)

 

Przedstawienie “Ziemia moja planeta” w wykonaniu klasy 2 a

hol przy bibliotece

 

10:20 – klasy: 1 b, 1 c, 1 d, 2 b, 2 c, 3 b, 3 d

14:10 – klasy: 0 a, 0 b, 1 a, 2 d, 3 a, 3 c

 

kl. 2 a – 10:00 – 14:55

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. M. Żukowska

8,9. 5 b całość – informatyka – p. H. Ptach

 

p. B. Bistroń – Czyż

1. 8 f gr. 1 – zwolnić                                                                                 kl. 8 f – 8:25 – 14:00

2. 5 d całość – j. angielski – p. M. Gepner – biblioteka

3. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz

4. 7 e – j. polski – p. M. Andrzejewska

5,6. 8 f całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna

 

p. A. Bruska

3. 4 c – p. J. Ryduchowska-Wrzałek

7. 5 b – historia – p. K. Ryduchowski z l. 10                                      kl. 5 b – 11:15 – 15:50

8. 5 c – W-F – p. A. Mazur

 

p. M. Block

3. 4 d – W-F – p. A. Gesse

5. 8 d – p. A. Szczygielska

7. 5 c – muzyka – p. A. Szczygielska z l.10

 

p. M. Banaszak

4. 8 c gr.1 – całość j. niemiecki – p. M. Mikulska - biblioteka

5. 7 g – j. polski – p. J. Ginter-Reglińska

6. 7 f – p. R. Augustyn

 

p. S. Pienczke

3. 1 a – odwołać, uczniowie zaczynają o 10:15                     kl. 1 a - 10:15 - 14:55

5,6. 3 a – odwołać, uczniowie zaczynają o 13:15                  kl. 3 a - 13:15 - 16:45

9. 1 a – zwolnić, uczniowie kończą o 14:55

 

p. A. Stankiewicz

1. 8 d – odwołać, uczniowie zaczynają o 8:25                         kl. 8 d - 8:25 - 14:00

2. 8 e – całość - informatyka – p. A. Zamachowska-Dolna

2. 8 d – całość – informatyka – p. J. Kijowska

4. 4 c dz. – W-F – p. J. Chruścikowska

5. 4 c dz. – zwolnić, uczniowie kończą o 11:00

6,7. 4 a dz. – zwolnić, uczniowie kończą o 12:00

 

p. A. Borkowska – świetlica

11:30 – 12:30 – p. H. Wojtaś

13:00 – 14:00 – p. B. Skwara

14:00 – 15:00 – s. B. Orzechowska

16:00 – 16:30 – p. B. Skwara

16:30 – 17:00 – p. R. Czaplińska

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

4 V 2022 r. (środa)

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić

2. 4 c całość – p. E. Grzymkowska – sala 21

3. 8 a i 8 d – E8 – zajęcia odwołane

4. 5 b – s. B. Orzechowska

5. 8 a gr. 2 – ks. M. Chyza

6. 8 d – historia – p. M. Licau

7. 4 d gr. 2 – j. angielski – p. M. Rathenow

 

p. B. Bistroń – Czyż

1,2. 8 f – zwolnić                                                                                       kl. 8 f – 9:20 – 14:55

3. 6 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 6

4. 7 g – historia – p. G. Maliszewska z l. 1                                         kl. 7 g – zajęcia od - 8:25

5. 6 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 10

 

p. A. Bruska

1. 4 c – zwolnić                                                                                          kl. 4 c – 8:25 – 13:00

3. 5 c – W-F - p. A. Soczyńska

5. 5 b – W-F – p. J. Oleksiak

8. 5 b i 5 c – zaj. wyrównawcze - odwołane

 

p. M. Block

4. 4 d – j. angielski - p. E. Grzymkowska

5. 4 d – j. polski - p. A. Lesnow

6. 5 c – W-F – p. J. Oleksiak

7. 8 d – biologia – p. L. Konkol

 

p. M. Banaszak

5. 7 e – p. M. Bojke

6. 8 b całość – p. M. Mikulska

8. 8 d – p. M. Bielińska

 

p. A. Borkowska – świetlica

11:00 – 14:00 – p. B. Skwara

14:00 – 15:00 – p. K. Dziugan

 do 16:30 – p. J. Dobrzeniecka


 

 

2 maja 2022 r. (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

29 IV 2022 r. (piątek)

 

Apele z okazji Święta Konstytucji 3 maja – sala gimnastyczna

(materace przygotowują klasy 7 f i 7 g dz. na lekcji 2)

9:20 – klasy: 4 b, 4 c, 4 d, 5 b, 5 c, 6 a, 6 c, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 g

10:15 –  klasy: 4 a, 4 c, 5 a, 5 d, 6 b, 7 a, 7 f, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f

 

p. B. Otręba – grupa 0 a

7:00 – 14:00 – p. M. Kaźmierczak

14:00 – 15:00 – p. A. Korzeniewska

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. D. Kornacka

7:30 – 8:25 – p. M. Żołdowicz

8:25 – 9:15 – p. M. Kowalewska

9:15 – 10:10 – p. J. Gronek

10:10 – 11:00 – p. M. Ryncarz

11:00 – 17:00 – p. M. Mielewczyk

 

p. A. Mazur

4. 7 e całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

5,6. 4 a całość – W-F – p. A. Gesse

 

p. M. Bielińska

2. 6 c – W-F – p. A. Soczyńska

3. 5 c – p. K. Ryduchowski

4. 4 c – p. K. Ryduchowski

5. 7 d – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

 

p. A. Winiarska – Furtak

1. 7 b – zwolnić                                                                                         kl. 7 b – 8:25 – 14:55

2. 8 f – zwolnić                                                                                          kl. 8 f – zajęcia od 9:20

3. 8 d – matematyka – p. A. Mickiewicz

 

p. W. Chmielewska

4. 7 g – informatyka – p. H. Ptach – sala 6 (7 d – p. J. Ginter – Reglińska – sala 14)

5. 7 c – historia – p. M. Licau

6. 7 b – matematyka – p. J. Itrych

7. 7 d – zwolnić                                                                                         kl. 7 d – 7:30 – 13:00

8. 6 b – matematyka – p. A. Mickiewicz

9. 6 b – zwolnić                                                                                         kl. 6 b – 11:15 – 14:55

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

28 IV 2022 r. (czwartek) 

Klasa I c – wyjście do kina 9:00 - 12:45 – pod opieką p. J. Gronek

 

p. M. Dmowska – 2 d – 12:15 – 14:55

6. j. angielski

7,8. zajęcia – p. M. Bojke

 

p. A. Soczyńska

1,2. 4 d całość – W-F – p. A. Gesse

3,4. 4 b całość – W-F - p. J. Oleksiak

5,6. 5 b i 5 c dz. – zwolnić                                                           kl. 5 b i 5 c dz. – zajęcia od 13:15

 

p. A. Mazur

6,7. 4 a całość – W-F – p. A. Stankiewicz

 

p. A. Winiarska – Furtak

5. 7 f – historia – p. G. Maliszewska

6. 8 c – j. polski – p. M. Block

7. 8 f – zwolnić                                                                               kl. 8 f – zajęcia do 13:00

8. 1 d – p. A. Dempc

 

p. W. Chmielewska

1. 7 e – zwolnić                                                                              kl. 7 e – 8:25 – 14:00

2. 7 d – j. polski – p. I. Piertoń

3. 7 b – p. A. Gesse

4. 7 c – j. polski – p. A. Lesnow

5. 7 e – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

6. 7 g – zwolnić                                                                                          kl. 7 g – 7:30 – 12:00

7. 6 b – matematyka – p. J. Itrych

8. klasy 7 - zaj. wyr. – odwołane

 

p. E. Grzymkowska

5. 4 a całość – j. angielski – p. m. Marchewicz – sala 30

6. 4 b gr. 1 – p. B. Skwara

7. 5 a – religia – s. B. Orzechowska z l. 10                                         kl. 5 a – zajęcia do 15:50

 

p. M. Bielińska

1. 7 g – religia – ks. M. Chyza z l. 7

2. 7 f – plastyka – p. M. Żołdowicz - biblioteka

3. 6 a – matematyka – p. U. Klawiter z l. 1                                        kl. 6 a – 8:25 – 13:00

4. 5 d – j. polski – p. M. Andrzejewska

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 13:00 – p. M. Mielewczyk

13:00 – 14:00 – p. B. Skwara

14:00 – 15:00 – p. K. Dziugan

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. B. Otręba

7:00 - 8:00 - łączenie grup

8:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 17:00 – lączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

27 IV 2022 r. (środa)

 

Klasy 4 – 6 – w trakcie lekcji wychowawczych spotkania z przedstawicielami drużyny harcerskiej – prezentacja działań, rekrutacja nowych członków

 

 

p. C. Lubińska – Gliwa – spotkania i zajęcia z psychologiem – odwołane

 

p. M. Marchewicz

3. 6 a gr. 1 – bez zmian

4. 6 c – geografia – p. A. Dempc

5. 7 b – W-F – p. A. Gesse

6. 6 c – W-F – p. A. Gesse

7. zaj. indywidualne – odwołane

 

p. A. Winiarska - Furtak

2. 7 f – matematyka – p. J. Itrych

3. 7 e – chemia – p. J. Kudlicka

4. 7 c – j. polski – J. Ginter - Reglińska

5. 7 d – j. polski – p. A. Lesnow

6. 8 e – historia – p. M. Licau

7. zaj. indywidualne - odwołane

8. 8 b – religia – ks. M. Chyza z l. 9

9. 8 a – religia – ks. M. Chyza z l. 10                                                    kl. 8 a – zajęcia do 15:50

 

p. A. Mazur

5,6. 5 a i 5 d chł. – p. J. Oleksiak

7. 7 e chł. – zwolnić                                                                                  kl. 7 e chł. – zajęcia do 13:00

 

p. E. Grzymkowska

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 21

3. 4 d gr. 1 – p. M. Block

5. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż – sala 31

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g dz. – zwolnić                                                                                    kl. 7 g – 7:30 – 11:00

7. koło informatyczne klas 4 - odwołane

8. 7 e chł. – zwolnić

9. 7 c chł. – zwolnić                                                                                  kl. 7 c – 8:25 – 14:55

 

K. Ryduchowski

4. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 1                                           kl. 4 c – 8:25 – 13:00

5. 8 e – religia – ks. M. Chyza z l. 8                                                      kl. 8 e – zajęcia do 14:00

6. 8 a – WOS – p. G. Maliszewska

7. 8 b - j. polski – p. I. Kaspsprzycka – Buc z l. 10                             kl. 8 b – zajęcia do 14:55

8. 8 c – j. niemiecki – p. M. Mikulska

9. 8 d – geografia – p. M. Maguza

 

p. W. Chmielewska

3. 6 b – p. M. Jastrzębska

4. 7 e – s. B. Orzechowska

5. 7 g – zwolnić

6. 7 d – p. R. Dettlaff

7. 7 b – biologia – p. L. Konkol z l. 9 – sala 16 (p. I.Pietroń – sala 3)     kl. 7 b – zajęcia do 14:55

 

p. M. Bielińska

7. 5 b – zwolnić                                                                                          kl. 5 b – zajęcia do 13:00

9. 7 a – zwolnić

10. 7 b – zwolnić

 

p. B. Otręba – grupa 0 a

7:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 16:00 – łączenie grup – p. K. Dziugan

16:00 – 17:00 – łączenie grup – p. R. Augustyn

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

26 IV 2022 r. (wtorek)

 

Klasa 8 b – wyjście w ramach doradztwa zawodowego (po 2 lekcjach) – 9:20 –

pod opieką p. M. Gepner i p. J. Chruścikowskaiej

 

 

p. M. Gepner

1. 8 b gr. 2 – bez zmian

2. 8 c gr. 1 – bez zmian

3. 7 d – p. R. Dettlaff

4. 5 d całość – W-F - p. K. R. Dettlaff

5. zaj. indywidualne – odwołane

 

p. M. Bielińska

5. 4 d – plastyka – p. M. Andrzejewska

6. 5 a – historia – p. M. Licau za 8 b

7. 7 g – zwolnić                                                                 kl. 7 g – 7:30 – 13:00

8. 7 c – zwolnić                                                                 kl. 7 c – 7:30 – 12:00

9. 4 a – zwolnić                                                                 kl. 4 a – 10:15 – 14:55

10. 4 b – zwolnić                                                               kl. 4 b – zajęcia do 15:50

 

p. B. Bistroń – Czyż

1. 8 f gr. 2 – zwolnić                                                           kl. 8 f – 8:25 – 14:55

2. 6 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 18

3. 6 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 18

4. 5 d całość – W-F – p. R. Dettlaff

5. 7 g – p. A. Gesse

6. 7 e – matematyka – p. A. Zamachowska - Dolna

 

p. E. Grzymkowska

2. 6 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 18

3. 4 d całość – j. angielski – p. M. Żukowska - biblioteka

5. 4 a – całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 3

6. 4 c – całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 5

 

p. M. Licau

4. 7 b – historia – p. M. Licau z l. 10 – sala 19                             kl. 7 b – 10:15 – 14:00

5 -9. bez zmian

 

p. W. Chmielewska

7. 7 c - zwolnić

8. 7 e – zwolnić                                                               kl. 7 e – zajęcia do 14:00

9. 7 b – zwolnić

 

p. M. Banaszak

1. 7 f – bez zmian

2. 8 b całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska- sala 14

3. 7 e – p. A. Korzeniewska

4. 8 c całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

5. 8 f gr. 1 – p. R. Dettlaff

6. 8 a całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 19

 

p. A. Winiarska – Furtak

4. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 7 e – p. H. Ptach

6. 7 c – zwolnić

7. 7 d – ks. M. Chyza za 8 b

8. 7 b – zwolnić

9. 7 a – fizyka - p. J. Itrych

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – złączenie grup

 

p. J. Oleksiak

1,2. 7 d dz. – zwolnić                                                      kl. 7 d dz. – 9:20 – 14:55

3. 5 b i 5 c chł. – W-F – p. M. Jastrzębska

4. 5 b i 5 c chł. – W-F – ks. M. Chyza

5,6. 4 b dz. – zwolnić                                                      kl. 4 b – 13:15 – 15:50

7,8. 8 a dz. – p. M. Żołdowicz

 

p. A. Mazur

1,2. 7 e chł. - zwolnić                                                 kl. 7 e chł. - 9:20 - 14:00

3,4. 8 b dz. - wycieczka

5. 6 b dz. - W-F – p. A. Soczyńska

6. 6 b dz. - W-F - p. R. Dettlaff

7,8. 8 c dz. - zwolnić                                                       kl. 8 c dz. - 8:25 – 13:00

 

p. B. Otręba – grupa 0 a

12:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 16:00 – łączenie grup – p. B. Zahajkiewicz

16:00 – 17:00 – łączenie ggrup – p. B. Skwara

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

25 IV 2022 r. (poniedziałek)

Klasa 1 a - język kaszubski z lekcji 6 przeniesiony na czwartek na lekcję 3 (stała zmiana planu)

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d i 8 e chł. – zwolnić                                                                     kl. 8 d i 8 e – 9:20 – 13:00

3,4. 7 f i 7 g dz. – W-F – p. A. Gesse

5,6. 4 c całość – W-F – p. A. Gesse

7,8. 8 d i 8 e dz. – zwolnić

 

p. A. Winiarska – Furtak

2. 7 a – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 6                                                     kl. 7 a – 7:30 – 13:00

3. 8 c – p. R. Dettlaff

4. 8 d – j. polski – p. M. Block

5. 8 e – p. M. Dmowska

6. 8 b – matematyka – p. U. Klawiter

7. 8 a – religia – ks. M. Chyza

8. 7 g – zwolnić                                                                                          kl. 7 g – 7:30 – 13:00

 

p. A. Szczygielska

2. 5 b – j. polski – p. A. Lesnow

3. 7 e – religia – p. K. Dziugan

4. 6 c – biologia – p. L. Konkol

5. 4 a – przyroda – p. A. Dempc

6. 5 d – zwolnić                                                                                          kl. 5 d – 7:30 – 11:00

7. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 7:30 – 13:00

 

p. B. Bistroń-Czyż

4. 5 b – biologia – p. M. Żukowska

5. 5 d – zwolnić      

6. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – 7:30 – 12:00

7. 5 c – geografia – p. A. Dempc z l. 8                                                 kl. 5 c – zajęcia do 14:00

8. 7 e – geografia – p. A. Dempc z l. 9                                                 kl. 7 e – 8:25 – 14:55

9. 8 f gr. 2 – zwolnić                                                                                 kl. 8 f – 8:25 – 14:55   

 

p. E. Grzymkowska

1. 5 a – technika – p. H. Ptach 

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska – biblioteka

3. 4 b całość – j. angielski - p. M. Marchewicz – biblioteka

4. 4 a gr. 2 – j. angielski – p. M. Gepner

5. 4 d całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 16      

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

12:00 – 13:00 – p. M. Mielewczyk

13:00 – 14:00 – p. J. Oleksiak

14:00 – 15:00 – p. M. Kowalewska

17:00 – 18:00 – łączenie grup              

 

p. W. Chmielewska

2. 7 d – p. A. Korzeniewska

3.  zajęcia indywidualne – odwołane

4. 7 c – ks. M. Chyza

5. 6 b – s. B. Orzechowska

6. 7 e – p. M. Żołdowicz

7. 7 g – zwolnić

    

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

22 IV 2022 r. (piątek)

 

Apel – hol przy sekretariacie  - prezentacja proekologiczna przygotowana przez klasę 7 b 

7:30  - klasy: 3 a, 3 c, 2 a, 2 c, 1 b, 1 c

13:15 – klasy: 3 b, 3 d, 2 b, 2 d, 1, a, 1 d

 

 p. D. Kornacka - 0 b

12:00 - 15:00 - p. M. Mielewczyk

15:00 - 17:00 - łączenia grup

 

p. M. Bielińska

2. 6 c – p. R. Dettlaff

3. 5 c – p. R. Dettlaff

4. 4 c – p. R. Dettlaff

5. 7 d – p. R. Dettlaff

 

p. A. Lesnow

1. 8 a i 8 f – E8 – zajęcia odwołane

2. 8 a – j. polski – p. A. Kerlin

3. 5 b – W-F – p. A. Mazur

4. 8 f – j. polski – p. M. Block

5. 8 f – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

6. 7 f – matematyka – p. J. Itrych

 

p. M. Banaszak

4. 8 a gr. 1 – p. H. Ptach

6. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 34

7. 8 d – zwolnić                                                                                          kl. 8 d – zajęcia do 13:00

8. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz

 

p. G. Górecka

1. 6 c – zwolnić                                                                                          kl. 6 c – 8:25 – 12:00

2. 8 f – W-F – p. A. Gesse

 

p. I. Pietroń

3. 4 b – technika – p. H. Ptach

4. 6 a – historia – p. G. Maliszewska

5. 6 a – W-F - p. A. Soczyńska

6. 8 e – geografia – p. M. Maguza

7. 4 a – j. polski – p. M. Block

 

p. A. Winiarska – Furtak

1. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 8:25 – 14:55

2. 8 f – zwolnić                                                                                           kl. 8 f – zajęcia od 9:20

3. 8 d – matematyka – p. A. Mickiewicz

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

21 IV 2022 r. (czwartek)

 

Apel porządkowy dla klas 7 połączony z prezentacją przygotowaną przez uczniów kl. 7 b

7:30 - hol przy sekretariacie

 

Klasy 8 – na lekcjach wychowawczych spotkania z przedstawicielami I LO w Rumi

p. D. Gibas - zajęcia logopedii - odwołane

 

p. G. Górecka

7. 8 e – zwolnić

8. 8 e – zwolnić                                                                            kl. 8 e – 7:30 – 13:00

9. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

 

p. M. Banaszak

4. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 6

5. 7 g – p. M. Bielińska

6. 7 f – j. polski – p. M. Block

 

p. A. Skrzyński

7,8. 7 a i 7 b chł. – zwolnić                                                         kl. 7 a i 7 b chł. – zajęcia do 13:00

 

p. M. Rathenow

3. 7 a – informatyka – p. J. Kijowska – sala 6

4. 8 e – j. angielski – p. A. Korzeniewska - biblioteka

5. 7 c – j. angielski – p. M. Gepner

6. 3 c – zwolnić                                                                              kl. 3 c – 13:15 – 15:50

 

p. A. Lesnow

1. 8 a – zwolnić

2. 8 f – j. polski – p. I. Pietroń

3. 7 f – p. A. Gesse

4. zaj. indywidualne – odwołane

5. 8 a – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

 

p. A. Winiarska – Furtak

5. 7 f – W-F – p. A. Mazur

6. 8 c – W-F – p. A. Gesse

7. 8 f – zwolnić                                                                               kl. 8 f – 7:30 – 13:00

8. 1 d – p. A. Dempc

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

20 IV 2022 r. (środa)

 

Żywe lekcje historii w sali gimnastycznej wg harmonogramu:

8:25 – 6 a, 6 b, 6 c, 5 b

9:20 – 5 d, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d całość (4 d – pod opieką p. E. Grzymkowskiej)

10:15 – 8 c, 8 d, 8 e, 7 c, 7 e, 7 g

11:15 – 8 b, 8 f, 7 a, 7 b, 7 d, 7 f

Apel porządkowy dla klas 4 – 6 połączony z prezentacją przygotowaną przez uczniów kl. 7 b

10:15 - hol przy sekretariacie

 

Klasy 5 a i 5 c – wycieczka do Torunia – zbiórka – 5:50, planowany powrót – 17:30

opiekunowie: p. A. Mickiewicz, p. H. Ptach, P. W. Walczak i p. M. Banaszak

 

p. A. Mickiewicz

2. 8 a i 8 d – E8 – zajecia odwołane

3,4. 5 a – wycieczka

5. 8 d – geografia – p. M. Maguza

6. 8 c – p. A. Gesse

7. 8 c – j. polski – p. A. Kerlin

8. 8 a – matematyka – p. J. Itrych

 

p. H. Ptach

1. 6 b dz. – zwolnić                                                                                   kl. 6 b – 8:25 – 12:00

2. 5 d chł. – zwolnić                                                                                  kl. 5 d – 9:20 – 14:00

3. 5 b – W-F – p. A. Soczyńska

4. 5 c – wycieczka

5. 4 a – religia - s. B. Orzechowska za 5 c

6. 6 b chł. – zwolnić

7. 5 c – wycieczka

 

p. M. Banaszak

5. 7 e – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 6 (kl. 8 e – p. K. Ryduchowski – bibl.)

6. 8 b całość – j. niemiecki - p. M. Mikulska – sala 5

13:30 – 14:00 - świetlica – p. I. Siedlewska

8. 8 d – j. polski – p. M. Block

 

p. A. Lesnow

3. 8 f – ks. M. Chyza z l. 6

4. 7 f – historia – p. G. Maliszewska

5. zajęcia indywidualne – odwołane

6. 5 b – j. polski – p. M. Block za 5 c

7. 8 a – j. polski – p. M. Andrzejewska za 5 a

 

p. A. Winiarska – Furtak

2. 7 f – ks. M. Chyza z l. 7

3. 7 e – zwolnić                                                                                         kl. 7 e – 10:15 – 14:55

4. 7 c – j. polski - p. J. Ginter - Reglińska

5. 7 d – ks. M. Chyza

6. 8 e – ks. M. Chyza z l. 8

7. zaj. indywidualne – odwołane

8. 8 b – ks. M. Chyza z l. 9 / na lekcji 9. j. polski - p. I. Kasprzycka - Buc z l. 10       kl. 8 b - zajęcia do 15:50

9. 8 a – ks. M. Chyza z l. 10

 

ks. M. Chyza (zmiana kolejności lekcji)

2. 7 f – sala 29

3. 8 f – sala 29

4. 8 c – sala gimnastyczna

6. 8 e – sala 29 / 8 f – p. B. Bistroń – Czyż z l. 1                                kl. 8 f – 8:25 – 14:00

7. 7 f – geografia – p. M. Maguza z l. 8 – sala 34                             kl. 7 f – 7:30 – 14:00

8. 8 b – sala 29

9. 8 a – sala 29

 

p. M. Markowski

7. 8 e – zwolnić                                                                                          kl. 8 e – zajęcia do 13:00

8. 8 f – zwolnić

9. 8 c – zwolnić                                                                                          kl. 8 c – zajęcia do 14:55

10. 8 d – zwolnić                                                                                       kl. 8 d – zajęcia do 15:50

 

 

 

 Wiosenna przerwa świateczna - 14 - 19 IV 2022 r.

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

13 IV 2022 r. (środa)

 

Klasa 4 d – warsztaty profilaktyczne – 10:15 – 13:00 – sala 23 – p. M. Block

p. E. Grzymkowska

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska – biblioteka

3. 4 d gr. 1 – p. M. Jastrzębska

5. 6 b gr. 1 - p. J. Chruścikowska

 

Zamiana sal:

6. 1 b – religia – p. K. Dziugan – sala 33

 

p. M. Block

6. 5 c – s. B. Orzechowska za 4 d

 

p. R. Dettlaff – zajecia wspomagania – odwołane

7. 6 a – c – WDŻ – zajęcia odwołane

 

p. P. Taube

7. 7 c chł. – inform. – p. A. Zamachowska z l.9 – sala 11 (koło informatyczne kl. 4 – odwołane)

8. 7 c chł. – zwolnić

7,8. 7 d chł. – zwolnić                                                        kl. 7 c chł. – zajęcia do 14:00                                                                                                                             kl. 7 d chł. – zajęcia do 13:00

p. A. Mazur

5,6. 5 a i 5 d chł. – W-F – p. J. Oleksiak

7. 7 e chł. – W-F – p. A. Soczyńska

 

p. A. Gesse

7,8. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                                       kl. 7c i 7e dz.– zajęcia do 13:00

 

p. A. Bruska

1. 4 c – bez zmian

3. 5 c – p. H. Wojtaś z l. 1                                                                       kl. 5 c – zajęcia od 9:20

5. 5 b – matematyka – p. A. Korzeniewska – biblioteka (7 e – p. M. Banaszak – sala 10)

 

p. M. Rathenow

1. 8 e – E8 – odwołane

2. 5 c – zwolnić

3. 8 c – całość – j. angielski – p. M. Gepner – biblioteka

4. 8 e – geografia – p. A. Dempc

5. zaj. indywidualne – odwołane

6. 3 c – p. B. Skwara

 

p. A. Lesnow

3. 8 f – chemia – p. J. Kudlicka

4. 7 f – biologia – p. L. Konkol z l. 6 – sala 16 (4a – p. I. Pietroń – sala 17)                             

5. zaj. indywidualne – odwołane

6. 5 b – historia – p. G. Maliszewska

7. 8 a – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak z l. 9 – sala 29                kl. 8 a – zajęcia do 14:55

 

p. M. Maguza

6. 7 c – biologia – p. L. Konkol – sla 16

8. 7 f – zwolnić                                                                            kl. 7 f – 7:30 – 12:00

 

ks. M. Chyza

4. 8 c – religia – s. B. Orzechowska - sala 1

6. 8 f – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 34

7. 7 f – zwolnić

8. 8 e – zwolnić                                                                                          kl. 8 e – zajęcia do 14:00

9. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 10 – sala 3                 kl. 8 b – zajęcia do 15:50

10. 8 a – zwolnić

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – j. polski – p. M. Żołdowicz

4. 5 d – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

5. 6 c – j. polski – p. M. Żołdowicz

6. 7 e – historia – p. M. Licau

7. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – zajęcia do 13:00

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

12 IV 2022 r. (wtorek)

 

Klasa 7 d – wyjście do kina – 9:20 – 13:30 – pod opieką p. J. Ginter – Reglińskiej

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 g – zwolnić                                                                              kl. 7 g – 8:25 – 14:00

2. 7 g – bez zmian

3. 7 c – j. angielski – p. M. Gepner za 7 d

4,5. 7 d – wycieczka

 

p. A. Gesse

1,2. 7 c i 7 e dz. – p. J. Oleksiak za 7 d

3,4. 8 f dz.  – W-F – p. A. Mazur z 8 b dz.

 

 

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 e chł. – zwolnić                                                          kl. 7 c i 7 e chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 8 b i 8 f chł. – W-F – p. A. Stankiewicz

5,6. 6 b i 6 c chł. – W-F – p. A. Stankiewicz

7. 8 a chł. – p. A. Winiarska – Furtak za 7 d – sala 6

8. 8 a chł. – p. A. Szczygielska za 7 d – sala 13 b

7,8. 8 c chł. – zwolnić                                                                   kl. 8 c chł. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Soczyńska

1,2. 6 a chł. – zwolnić                                                                  kl. 6 a całość – 9:20 – 13:00

3. 5 b i 5 c dz. – p. A. Korzeniewska – biblioteka (4 d gr. 2 – p. M. Żukowska – sala 18)

4. 5 b i 5 c dz. – j. angielski – p. M. Żukowska - biblioteka

6. 6 a całość  – p. I. Pietroń – hol I

6,7. 6 c dz. – zwolnić                                                                    kl. 6 c dz. – zajęcia do 12:00

7. 6 a dz. – zwolnić                       

 

p. M. Andrzejewska

2. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 5 a – j. polski – p. M. Żołdowicz

4. 5 a – geografia – p. A. Dempc z l. 7 – sala 15  (4 a - s. B. Orzechowska – sala 6)

6. 5 d – j. polski – p. M. Żołdowicz (4 c gr. 2 – p. M. Żukowska – sala 10)

 

p. R. Dettlaff – zajęcia wspomagania - odwołane

ks. M. Chyza

2. 8 f – religia – s. B. Orzechowska

3. 7 a – zwolnić                                                                                          kl. 7 a – zajęcia od 10:15

4. –

5. 7 f – W-F – p. J. Chruścikowska

6. 8 d – chemia – p. J. Kudlicka za 7 d – sala 31

7. 8 b – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 18

8. 8 e – zwolnić                                                                                         kl. 8 e – zajęcia do 14:00

 

p. I. Kasprzycka – Buc

5. 8 b – j. polski – p. M. Block

8. 7 a – j. angielski – p. M. Kowalewska

 

 

p. M. Rathenow

 

1. 5 c – p. A. Korzeniewska

 

2. 8 c całość – j. ang. – p. M. Gepner – sala 10

 

3. 8 e – matematyka – p. U. Klawieter

 

4. 7 c – j. angielski – p. E. Grzymkowska

 

5. 7 a – muzyka – p. A. Szczygielska

 

6. 3 a – p. R. Augustyn

 

 

 

                       

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

11 IV 2022 r. (poniedziałek)

p. R. Dettlaff - zajęcia wspomagania - odwołane 

p. P. Taube

1,2. 6 b i 6 c chł. – zwolnić                                                         kl. 6 b i 6 c chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 7 f i 7 g chł. – W-F – p. J. Chruścikowska

5,6. 8 a całość – W-F - p. J. Oleksiak

5,6. 8 c całość – W-F – p. A. Mazur

7,8. 8 b chł. – zwolnić                                                                  kl. 8 b chł. – zajęcia do 13:00

7,8. 8 f chł. – W-F – ks. M. Chyza

 

p. A. Gesse

5,6. 4 c całość – p. A. Stankiewicz

7,8. 8 f dz. – W-F – ks. M. Chyza

 

p. M. Andrzejewska

1. 5 d – j. polski – p. M. Żołdowicz

2. 5 a – j. polski – p. A. Lesnow

3. 6 c – j. polski – p. I. Pietroń

4. 7 e – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

5. 7 e – p. A. Soczyńska

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 IV 2022 r. (piątek)

 

Klasa 7 e – wyjście do kina – (2.religia i 3.historia - zgodnie z planem)  

10:05 – 15:00 – pod opieką p. W. Chmielewskiej 

p. R. Dettlaff - zajęcia wspomagania odwołane

1. kl. 8 - WDŻ  - zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

4. 7 g – matematyka – p. A. Zamachowska – Dolna za 7 e

5. 7 c – biologia – p. L. Konkol za 7 e

6. 7 b – matematyka – p. J. Itrych

7. 7 d – zwolnić                                                                                         kl. 7 d – 7:30 – 13:00

8. 6 b – j. polski – p. A. Kerlin

9. 6 b – zwolnić                                                                                          kl. 6 b – 11:15 – 14:55

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – j. polski – p. M. Żołdowicz

4. 6 c – W-F – p. A. Mazur za 7 e

5. 6 c – zwolnić                                                                                          kl. 6 c – 7:30 – 11:00

6. 7 e – wyjscie do kina

8. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – 10:15 – 14:00

 

p. A. Dempc

2. 4 b – przyroda – p. W. Walczak

3. 8 b – p. H. Ptach

4. 5 d – technika – p. H. Ptach

5. 5 b – zwolnić                                                                                         kl. 5 b (całość) – 7:30 – 11:00

6. 8 c – p. A. Szczygielska

7. 7 b – historia – p. M. Licau za 7 e

 

p. P. Taube

9, 10. 7 f i 7 g chł. – zwolnić                                                       kl. 7 f i 7 g chł. – zajęcia do 14:55

 

p. M. Maguza

2. 7 d – chemia – p. J. Kudlicka

3. 8 e – j. niemiecki – p. M. Mikulska

4. 7 f – historia – p. G. Maliszewska

5. 7 g – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

 

p. A. Gesse

3,4. 4 d całość – W-F – p. A. Soczyńska

5,6. 4 a całość – W-F – p. A. Mazur

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 10:15 – 14:00

4. W-F – p. M. Ryncarz

5. j. angielski

6. zajęcia – p. M. Bojke

7. zajęcia – p. A. Korzeniewska

 

p. M. Kaźmierczak – grupa 0 a

12:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

7 IV 2022 r. (czwartek)

 

Próbny egzaminy ósmoklasisty z j. angielskiego i niemieckiego

(klasy ósme nie mają lekcji)

 

Klasy 4 – 7 – pracują wg zmienionego planu lekcji

 

p. M. Andrzejewska

6. 6 c – matematyka – p. U. Klawiter

6. 5 d – j. polski – p. A. Korzeniewska

 

p. A. Dempc

6. 6 b – geografia – p. M. Żołdowicz

7. 7 b – j. angielski – p. M. Rathenow

 

p. M. Kaźmierczak – grupa 0 a

12:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. A. Winiarska – Furtak

8. 1 d – zajęcia odwołane                                                                       kl. 1 d – 10:15 – 14:00

 

Plan lekcji  -  7 kwietnia 2022 (czwartek)

Godzina lekcyjna

4 a

4 b

4 c

4 d

4. 10:15 – 11:00

matematyka

21

 

 

j. polski

29

 

 

5. 11:15 – 12:00

j. polski

B

matematyka

29

j.angielski

M.Gepner

17

historia

14

6. 12:15 – 13:00

j.angielski

M.Marchewicz

15

plastyka

13

informatyka

A.Zamachowska - Dolna

11

matematyka

29

7. 13:15 – 14:00

 

 

j. angielski

M.Marchewicz

15

 

 

j.angielski

M.Żukowska

5

 

Godzina lekcyjna

5 a

5 b

5 c

5 d

4. 10:15 – 11:00

j.angielski

M.Rathenow

5

 

 

historia

14

j.ang./j.ang.

6/17

5. 11:15 – 12:00

W-F

A.Soczyńska

 

 

 

j.angielski

10

matematyka

21

6. 12:15 – 13:00

biologia

6

j. angielski

5

matematyka

10

j. polski – zast.

A.Korzeniewska

B

7. 13:15 – 14:00

 

 

plastyka

13

 

 

 

 

8. 14:10 – 14:55

 

 

biologia

6

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

6 a

6 b

6 c

4. 10:15 – 11:00

matematyka

3

 

 

 

 

5. 11:15 – 12:00

j.angielski

B.Bistroń-Czyż

6

 

 

j. angielski

15

6. 12:15 – 13:00

W-F

 

geografia – zast.

M.Żołdowicz

19

matematyka – zast. U.Klawiter

14

7. 13:15 – 14:00

 

 

biologia

16

W-F

A.Soczyńska

 

8. 14:10 – 14:55

 

 

plastyka

13

 

 

 

Godzina lekcyjna

7 a

7 b

7 c

7 d

4. 10:15 – 11:00

chemia

31

matematyka

19

historia

18

biologia

16

5. 11:15 – 12:00

matematyka

3

chemia

31

religia- ks. M.Chyza

34

j. niemiecki

18

6. 12:15 – 13:00

j. polski

3

j. niemiecki

21

j. angielski

M.Gepner

17

chemia

31

7. 13:15 – 14:00

j. polski

3

j.angielski- zast.

M.Rathenow

10

j. niemiecki

21

j. angielski

17

 

Godzina lekcyjna

7 e

7 f

7 g

4. 10:15 – 11:00

 

 

 

 

 

 

5. 11:15 – 12:00

matematyka

19

informatyka

11

biologia

16

6. 12:15 – 13:00

j. niemiecki

18

biologia

16

religia-ks.M.Chyza

34

7. 13:15 – 14:00

religia-ks. M. Chyza

34

j. niemiecki

18

j. angielski

6

8. 14:10 – 14:55

biologia

16

religia –ks.M.Chyza

34

j. niemiecki

18

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

6 IV 2022 r. (środa)

 Koło szachowe - 17:00 w sali 21

Próbny egzaminy ósmoklasisty z matematyki

(klasy ósme nie mają lekcji)

 

Klasy 4 – 7 – pracują wg zmienionego planu lekcji

 

p. M. Andrzejewska

5. 5 d – j. polski - p. H. Wojtaś

6. 5 a – j. polski – p. H. Wojtaś

7. 6 c – j. polski – p. M. Żołdowicz

8. 7 e – s. B. Orzechowska

 

p. P. Taube

6. 7 d – p. M. Żołdowicz

 

p. A. Dempc

7. 6 b – geografia - p. A. Korzeniewska

8. 7 b – geografia – p. M. Maguza

 

p. A. Zamachowska – Dolna

7. 7 g – p. H. Ptach

 

p. M. Kaźmierczak – grupa 0 a

7:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. A. Gesse

7. 7 e - ks. M. Chyza

 

Plan lekcji  -  6 kwietnia 2022 (środa)

 

Godzina lekcyjna

4 a

4 b

4 c

4 d

5. 11:15 – 12:00

 

 

matematyka

21

historia

26

 

 

6. 12:15 – 13:00

technika

30

matematyka

21

muzyka

18

j. polski

17

7. 13:15 – 14:00

historia

14

j. polski

16

j.polski –

p. M. Block

17

matematyka

21

8. 14:10 – 14:55

j. polski

16

 

 

 

 

matematyka

21

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

5 a

5 b

5 c

5 d

5. 11:15 – 12:00

j. angielski

17

j. angielski

6

j. polski

17

j. polski

5

6. 12:15 – 13:00

j. polski

5

historia

29

matematyka

10

j. angielski-p.M.Żukowska

6

7. 13:15 – 14:00

historia

29

matematyka

10

muzyka

18

religia

13

8. 14:10 – 14:55

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

6 a

6 b

6 c

5. 11:15 – 12:00

historia

14

muzyka

18

technika

34

6. 12:15 – 13:00

j. polski

16

matematyka

19

historia

14

7. 13:15 – 14:00

matematyka

34

geografia – p.A.Korzeniewska

B

j. polski

5

8. 14:10 – 14:55

 

 

 

 

 

 

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

7 a

7 b

7 c

7 d

5. 11:15 – 12:00

 

 

 

 

j.polski – p.I.Pietroń

16

 

 

6. 12:15 – 13:00

matematyka

3

 

 

religia – s.B.Orzechowska

34

W-F – p. M. Żołdowicz

B

7. 13:15 – 14:00

j. polski

3

matematyka

19

doradztwozaw. –

p. M.Markowski

15

fizyka

31

8. 14:10 – 14:55

j. polski

3

geografia – p.M.Maguza

6

fizyka

31

doradztwozaw. –

p. M.Markowski

15

9. 15:05 – 15:50

doradztwozaw. –

p. M.Markowski

15

fizyka

31

 

 

historia – p.K.Ryduchowski

29

10. 16:00 – 16:45

 

 

doradztwozaw. –

p. M.Markowski

15

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

7e

7 f

7 g

5. 11:15 – 12:00

matematyka

19

fizyka

31

religia

29

6. 12:15 – 13:00

fizyka

31

religia

15

geografia

11

7. 13:15 – 14:00

W-F - ks. M. Chyza

29

geografia

6

informatyka – p.H.Ptach

11

8. 14:10 – 14:55

j.polski

5

j.polski – p.M.Block

14

historia – p.K.Ryduchowski

29

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

10. 16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

5 IV 2022 r. (wtorek)

 

Próbny egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego

(klasy ósme nie mają lekcji)

 

Klasy 4 – 7 – pracują wg zmienionego planu lekcji

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

 

p. M. Andrzejewska

5. 5 a – j. polski – p. A. Lesnow

6. 5 d – j. polski – p. M. Żołdowicz

7. 6 c – p. H. Wojtaś

Plan lekcji  -  5 kwietnia 2022

 

Godzina lekcyjna

4 a

4 b

4 c

4 d

5. 11:15 – 12:00

j. ang. – E.Grzymkowska

28

 

 

historia

15

matematyka

34

6. 12:15 – 13:00

j. polski

33

matematyka

16

j.ang. – E.Grzymkowska

28

religia

34

7. 13:15 – 14:00

 matematyka

21

j. polski

23

matematyka

10

j. polski

34

8. 14:10 – 14:55

 

 

technika

31

 

 

 

 

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

5 a

5 b

5 c

5 d

5. 11:15 – 12:00

j. polski

6

technika

31

 

 

 

 

6. 12:15 – 13:00

matematyka

19

historia

15

technika

31

j. polski

10

7. 13:15 – 14:00

historia

15

j. polski

17

religia

6

historia

14

8. 14:10 – 14:55

 

 

 

 

historia

14

matematyka

21

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

6 a

6 b

6 c

5. 11:15 – 12:00

W-F  / W-F

p.Mazur/p.Oleksiak

 

j. polski

29

biologia

16

6. 12:15 – 13:00

j. polski – p. Block

17

historia

29

W-F – p. A. Mazur

 

7. 13:15 – 14:00

technika

31

W-F – p. A. Mazur

 

j. polski

16

8. 14:10 – 14:55

 

 

 

 

 

 

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

7 a

7 b

7 c

7 d

5. 11:15 – 12:00

 

 

 

 

j. angielski

3

chemia

10

6. 12:15 – 13:00

religia- ks.M.Chyza

3

doradztwo zaw.- p.M.Licau

5

j. polski

18

W-F – p. J. Oleksiak

 

7. 13:15 – 14:00

j. polski

3

j. polski

5

historia

5

historia

18

8. 14:10 – 14:55

historia –

p. K. Ryduchowski

15

W-F – p.J.Oleksiak

 

religia – s.B.Orzechowska

10

j.polski

18

9. 15:05 – 15:50

Informatyka –p.H.Ptach

11

historia

5

 

 

 

 

10. 16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina lekcyjna

7 e

7 f

7 g

5. 11:15 – 12:00

matematyka –

p. J.Itrych

21

historia

14

j. polski

18

6. 12:15 – 13:00

j.polski –

p. A.Lesnow

17

matematyka

21

historia

14

7. 13:15 – 14:00

geografia - p. M.Żołdowicz

B

W-F – p.J.Oleksiak

 

matematyka – p.A.Mickiewicz

19

8. 14:10 – 14:55

historia - p.M.Licau

5

j. polski

17

W-F – p.A.Mazur

 

9. 15:05 – 15:50

 

 

 

 

 

 

10. 16:00 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

4 IV 2022 r. (poniedziałek)

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

 

 

p. A. Dempc

7. 7 a – zwolnić                                                                                          kl. 7 a – 7:30 – 13:00

8. 5 c – zwolnić                                                                                          kl. 5 c – zajęcia do 14:00

9. 7 e – zwolnić                                                                                         kl. 7 e – 8:25 – 14:55

 

p. P. Taube

1,2. 6 b i 6 c chł. – zwolnić                                                         kl. 6 b i c chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 7 f i 7 g chł. – W-F – p. J. Chruścikowska

5. 8 a i 8 c chł. – W-F – p. A. Soczyńska

6. 8 a i 8 c chł. – p. M. Andrzejewska

7,8. 8 b chł. – zwolnić                                                                  kl. 8 b chł. – zajęcia do 13:00

7,8. 8 f chł. – W-F - ks. M. Chyza

 

p. A. Gesse

5,6. 4 c całość – p. A. Stankiewicz

7,8. 8 f dz. – zwolnić                                                                   kl. 8 f dz. – zajęcia do 13:00

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1 IV 2022 r. (piątek)

 

p. M. Depta, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 10:15 – 14:00

4. W-F – p. M. Dmowska

5. j. angielski

6. zajęcia – p. M. Bojke

7. zajęcia – p.S. Pienczke

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Żołdowicz

2. zajęcia – p. K. Dziugan

3. j. angielski

4. religia

 

kl. 2 b – 10:15 – 14:00

 

p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania – odwołane

4. 4 b – W-F – p. A. Stankiewicz

5. 4 d – matematyka – p. B. Skwara

 

p. A. Dempc

2. 4 b – j. polski – p. I. Pietroń

3. 8 b – geografia – p. M. Banaszak

4. 5 d – geografia – p. H. Ptach

5. 5 b – geografia – p. A. Soczyńska

6. 8 c – geografia – p. M. Maguza

7. 7 b – W-F – p. A. Mazur

 

p. I. Kasprzycka – Buc

2. 7 a – j. angielski – p. M. Rathenow z l. 1 – sala 10                      kl. 7 a – zajęcia od - 8:25

4. 7 a – j. polski – p. M. Block

5. 7 a – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

6. 8 b – p. A. Szczygielska

 

s. B. Orzechowska

1. 6 a – zwolnić                                                                                          kl. 6 a – 8:25 – 13:00

2. 5 b – biologia – p. B. Bistroń- Czyż

3. 6 c – technika – p. H. Ptach

4. 5 c – historia – p. G. Maliszewska

5. 6 b – zwolnić                                                                                         kl. 6 b – 12:15 – 15:50

6. 5 d – WDŻ – p. H. Wojtaś z l. 7                                             kl. 5 d – zajęcia do 13:00 z WDŻ

7. 5 a – j. polski – p. M. Andrzejewska z l. 8                                      kl. 5 a – 10:15 – 14:00

 

p. A. Winiarska – Furtak

1. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 8:25 – 14:55

2. 8 f – zwolnić                                                                                           kl. 8 f – zajęcia od 9:20

3. 8 d – matematyka – p. A. Mickiewicz

 

p. P.Taube

9,10. 7 f i 7 g chł. - zwolnić                                                         7 f i 7 g chł. - zajęcia do 14:55

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

31 III 2022 r. (czwartek)

 

Klasy 4 c i 5 b – wycieczka do Gdańska na przedstawienie “Wikingowie”

zbiórka – 9:50, planowany powrót – 16:00

kl. 4 c – opiekunowie – p. K. Ryduchowski i p. A. Kerlin

kl. 5 b – opiekunowie – p. M. Żukowska i p. A. Szczygielska

 

p. M. Depta, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania odwołane

 

p. K. Ryduchowski

8. 5 a – s. B. Orzechowska z l. 10                                                         kl. 5 a całość – 11:15 – 14:55

9. zajęcia indywidualne – odwołane

10. 5 b – wycieczka

 

p. A. Kerlin

4,5. zajęcia indywidualne – odwołane

6. 6 b – zwolnić                                                                                         kl. 6 b – 13:15 – 16:45

7. 8 c – zwolnić                                                                                          kl. 8 c – 7:30 – 13:00

8. 8 c – zwolnić

9. 6 b – technika – p. H. Ptach za 5 b

 

p. M. Żukowska

8,9. 5 b – wycieczka

 

p. A. Szczygielska

6. 7 e – zwolnić                                                                                         kl. 7 e – 7:30 – 12:00

8. 6 b – informatyka – p. H. Ptach za 5 b - sala 11

9. 5 a – zwolnić

10. 5 c – zwolnić                                                                                        kl. 5 c – 11:15 – 15:50

 

p. A. Dempc

1. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 8:25 – 14:55

2. 4 c – wycieczka

3. 8 a – informatyka - p. J. Kijowska - sala 6 (7 a - p. m. Rathenow - sala 15)

4. 4 a – p. A. Gesse za 4 c

5. 4 d – p. A. Gesse za 4 c

6. 7 a – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 1                                   kl. 7 a – 8:25 – 14:55

7. 7 e – zwolnić

p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania odwołane

4. 4 d – p. A. Stankiewicz za 4 c

5. 4 b – p. A. Stankiewicz za 4 c

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 10:15 – 14:55

4. religia

5. W-F – p. R. Augustyn

6. zajęcia – p. R. Augustyn

7. zajęcia – p. S. Pienczke

8. j. kaszubski

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. J. Kijowska za 4 c

2. zajęcia – p. M. Bojke

3. zajęcia – p. M. Bojke

4. zajęcia – p. W. Bradtke

 

p. A. Winiarska – Furtak

5. 7 f – p. H. Ptach

6. 8 c – p. M. Żołdowicz – biblioteka  (7 b – p. M. Mikulska – sala 17)

7. 8 f – zwolnić                                                                                          kl. 8 f – 7:30 – 13:00

8. 1 d – zwolnić                                                                                          kl. 1 d – zajęcia do 14:00

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

30 III 2022 r. (środa)

 

p. M. Depta, p. W. Walczak, p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania odwołane

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. religia

4. W-F – p. M. Ryncarz

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 11:15 – 14:55

5. religia

6. W-F – p. B. Skwara

7. zajęcia – p. B. Skwara

8. zajęcia – p. K. Dziugan

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 a – 8:25 – 11:00

2. zajęcia – p. M. Kowalewska

3. zajęcia – p. M. Kowalewska

4. W-F – p. J. Klim

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. A. Soczyńska

4. 6 a – historia – p. G. Maliszewska

5,6. 5 a i 5 d dz. – W-F - p. A. Gesse

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – j. polski – p. M. Block

4. 5 d – s. B. Orzechowska

5. 6 c – W-F - p. J. Oleksiak

6. 7 e – p. J. Oleksiak

7. 5 a – geografia – p. M. Maguza

8. 5 a i 5 d zaj. wyr. – odwołane

 

p. A. Dempc

5. 4 b – zwolnić                                                                                         kl. 4 b – 7:30 – 11:00

6. 4 c – zwolnić                                                                                          kl. 4 c – 7:30 – 12:00

7. 8 f – biologia – p. L. Konkol

8. 7 b – plastyka - M. Bielińska

 

p. A. Winiarska – Furtak

2. 7 f – fizyka – p. J. Itrych

3. 7 e – zwolnić                                                                                   kl. 7 e - 10:15 - 14:55

4. 7 c – j. angielski - p. E. Grzymkowska

5. 7 d – geografia - p. M. Maguza

6. 8 e – j. angielski – p. M. Gepner

8. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 10

9. 8 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

29 III 2022 r. (wtorek)

 

Klasa 7 c – wyjście do kina – 9:15 – 13:00 – pod opieką p. M. Licau

 

p. M. Licau

5. 7 c – wycieczka

6. 8 b – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak za 7 c

7. 8 e – matematyka – p. W. Chmielewska za 7 c

8. 8 d – zwolnić                                                                                         kl. 8 d – zajęcia do 14:00

9. 8 a – zwolnić                                                                                         

10. 7 b – zwolnić                                                                                       kl. 7 b – 12:15 – 15:50

 

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 d chł. – zwolnić

3,4. 8 b całość W-F – p. A. Mazur

3,4. 8 f całość W-F – p. A. Gesse

5,6. 6 c chł. – zwolnić                                                                  kl. 6 c chł. – zajęcia  do 11:00

5,6. 6 b całość - W-F - p. A. Mazur

7,8. 8 a i 8 c chł. – zwolnić                                                          kl. 8 a i 8 c chł. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Soczyńska

1. 6 a chł. - zwolnić                                                                       kl. 6 a chł.  – 8:25 – 12:00

2. 6 a chł. – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 5

3. 5 b i 5 c dz. – p. A. Korzeniewska – biblioteka (4 d - p. M. Żukowska – sala 18)

4. 5 b i 5 c dz. – j. angielski – p. M. Rathenow za 7 c – sala 10)

6,7. 6 a i 6 c dz. – zwolnić                                                           kl. 6 a i 6 c dz. – zajęcia do 12:00

 

p. A. Dempc

1. 6 b – p. M. Żołdowicz - biblioteka

2. 4 d – religia – s. B. Orzechowska

3. 6 c – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska za 7 c

5. 7 b – zwolnić

6. 4 a – j. polski – p. I. Pietroń

7. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – zajęcia do 13:00

 

p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania – odwołane

7. 4 d – zwolnić                                                                                          kl. 4 d – 7:30 – 13:00

9. 4 b – j. polski - p. I. Pietroń

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 8:25 – 12:00

2. zajęcia – p. A. Korzeniewska

3. j. angielski

4. zajęcia komputerowe – p. J. Klim

5. j. angielski – koło

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 13:15 – 16:45

7. j. angielski

8. zajęcia – p. K. Dziugan

9. zajęcia – p. R. Augustyn

10. zajęcia – p. B. Skwara

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

28 III 2022 r. (poniedziałek)

p. M. Jastrzębska  -  kl. 1a -  8:25 – 13:00
2. zajęcia - p. A. Korzeniewska
3,4. zajęcia - p. R. Augustyn
5. j. angielski – koło
6. j. kaszubski

p. W. Walczak - zajęcia wspomagania - odwołane 

p. J. Szczepańska - zajęcia wspomagania - odwołane
4. 4 b - plastyka - p. M. Bielińska
6. 4 d - matematyka - p. U. Klawiter

p. A. Dempc
7. 7 a – zwolnić                                                                          kl. 7 a – 7:30 – 13:00
8. 5 c – zwolnić                                                                          kl. 5 c – zajęcia do 14:00
9. 7 e – zwolnić                                                                          kl. 7 e – 8:25 – 14:55

p. J. Gronek – kl. 1 c – 12:15 – 15:50

6. W-F – p. M. Bojke

7. zajęcia – p. M. Dmowska

8. zajęcia – p. M. Kowalewska

9. zajęcia – p. Ż. Knurek

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                  Zastępstwa – piątek 25.03.2022

p. A. Bruska
1. 5c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25
3. 4c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 10:15
4. 5b – j. polski p. M. Block
zajęcia wyrównawcze – odwołane

p. A. Soczyńska
3. i 4. 4d chł. – złączenie grup z gr. dz. w-f p. A. Gesse

p. M. Jastrzębska      klasa 1a      10:15 – 14:00
4. W-f p. M. Rathenow
5. J. angielski
6. P . M. Ryncarz
7. P. M. Andrzejewska
8. Zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 14:00

 p. M. Bojke        klasa 1d      11:15 – 14:55
5. Religia
6. J. angielski
7. P. J. Klim
8. P. M. Kowalewska

p. D. Gibas       klasa 2a      7:30 – 11:00
1. P. A. Dempc
2. P. K. Dziugan
3. P. J. Gronek
4. P. J. Gronek

p. W. Walczak
Wspomaganie – odwołane

p. M. Depta
Wspomaganie – odwołane

p. W. Bradtke
Wspomaganie – odwołane

p. B. Bistroń-Czyż
3. 6a gr.2 – łączenie grup z gr.1 j. angielski p. M. Marchewicz biblioteka
4. Zajęcia indywidualne – odwołane
5. 5d gr.1 – p. M. Licau
6. 6b gr.2 – łączenie grup z gr.1 j. angielski p. E. Grzymkowska sala 34 (8f gr.1 j.niem. s.27)
7. 8f gr.1 – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

p. M. Mikulska
4, 5, 6 – bez zmian
7. 7a – biologia p. L. Konkol
8. 7b – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 14:00

 

Zastępstwa – czwartek 24.03.2022

p. A. Bruska
3. 4c – j. polski p. A. Lesnow za 7f
7. 5b – j. angielski p. M. Marchewicz za 7f sala 10
8. 5c – p. A. Korzeniewska biblioteka

p. A. Soczyńska
1. i 2. 4d chł – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20
3. i 4. 4b dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 11:15
5. i 6. 5b dz., 5c dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 13:15

p. M. Jastrzębska    klasa 1a      10:15 – 15:50
4. Religia
5 – 8 p. Ż. Knurek
9. J. kaszubski

p. M. Bojke     klasa 1d      10:15 – 14:00
4. W-f p. p. J. Itrych za 7f
5 – 6 p. M. Dmowska
7. J. angielski
8. Zajęcia szachowe – odbyły się w środę, uczniowie kończą lekcje o 14:00

p. D. Gibas     klasa 2a      11:15 – 14:55
5. J. angielski
6. Religia
7. P. B. Skwara
8. Ks. M. Chyza
9. Zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 14:55

p. M. Depta
Wspomaganie – odwołane

p. W. Bradtke
Wspomaganie – odwołane

Klasa 7f – WYCIECZKA 9:20 – 13:00
Opiekun: p. L. Konkol

p. L. Konkol
1. Bez zmian
2. Bez zmian
3. 7e – w-f p. A. Gesse
4. 7b – j. polski p. M. Block
5. 8c – fizyka p. A. Winiarska-Furtak za 7f
6. 7d - j. niemiecki p. M. Banaszak za 7f
7. 8a – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00
8. 7f - wycieczka

 

 

 

Zastępstwa – środa 23.03.2022

p. A. Bruska
1. 4c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 8:25
3. 5c -WDŻ p.H.Wojtaś przeniesione z 1h lekcyjnej sala 10 (5c – uczniowie zaczynają 8:25)
5. 5b – j. polski p. A. Lesnow


p. D. Gibas klasa 2a                                          11:15 – 14:55
Zajęcia terapii pedagogicznej – odwołane
5. P. B. Zahajkiewicz
6. P. J. Oleksiak
7. P. J. Ryduchowska-Wrzałek
8. P. K. Dziugan
9. Zwolnić – uczniowie kończą lekcje o 14:55

p. J. Kudlicka
1. 7f – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25
2. 8c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20
4. 8d – j. niemiecki p. M. Banaszak
Zajęcia indywidualne – odwołane

p. M. Depta
Wspomaganie – odwołane

p. W. Bradtke
Wspomaganie - odwołane

p. A. Soczyńska
4. 6a – religia z 1h lekcyjnej s. Orzechowska (6a – uczniowie zaczynają o 8:25)
5. 5d, 5a dz. – w-f ks. M. Chyza
6. 5d, 5a dz. – w-f p. A. Gesse

p. M. Jastrzębska klasa 1a
1. P. A. Korzeniewska
2. P. A. Korzeniewska
3. Religia
4. W-f p. J. Klim

p. M. Bojke klasa 1d
1. P. A. Winiarska-Furtak, p. A. Dempc – zajęcia szachowe za czwartek
2. P. M. Marchewicz
3. P. A. Dempc
4. W-f p. M. Żołdowicz

 

 

Zastępstwa – wtorek 22.03.2022

 

p. A. Bruska
4. 4c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 11:15
5. 5b – j. angielski p. M. Marchewicz za 4a gr.1
7. 5c – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00


p. A. Soczyńska
1. i 2. 6a chł. – odwołać, uczniowie zaczynają o 9:20
3. 5b, 5c dz. – w-f p. M. Jastrzębska
4. 5b, 5c dz. – w-f p. A. Stankiewicz
6. i 7. 6a, 6c dz. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 12:00


klasy 4a, 4b – WYCIECZKA 8:30-12:00
opieka: p. I. Pietroń, p. J. Oleksiak, p. M. Żołdowicz

p. I. Pietroń
7. 4b – wycieczka
8. 4a – wycieczka

p. J. Oleksiak
1. i 2. 7d dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20
3. 5b, 5c chł. – w-f p. Ż. Knurek
4. 5b, 5c chł. – w-f ks. M. Chyza
5. i 6. 4b chł. – wycieczka
7. 8a dz. – łączenie grup z chł. p. J. Itrych za 4a
8. 8a dz. – łączenie grup z chł. p. H. Ptach za 4b


s. B. Orzechowska
3. 5d – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 10:15
4. 4a – wycieczka
5. 4c – język angielski p. E. Grzymkowska za 4a gr.2

p. J. Kudlicka
2. 8a – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20
3. 7g – matematyka p. U. Klawiter
4. 7e – historia p. K. Ryduchowski
5. 8e – j. polski p. M. Andrzejewska
6. 7d – geografia p. A. Dempc za 4a
7. 7a – j. polski p. Kasprzycka-Buc

p. D. Gibas – klasa 2a
8. P. M. Kowalewska
9. Zwolnić – uczniowie kończą lekcje o 14:55
Zajęcia logopedyczne - odwołane

p. P. Olczak
Spotkania z pedagogiem – odwołane.

p. P. Taube – zawody
1. i 2. 7c, 7d chł – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20
3. 8f, 8b chł. – w-f p. R. Dettlaff
4. 8f, 8b chł. – w-f p. M. Bielińska
5. 6c, 6b chł. – w-f p. J. Chruścikowska
6. 6c, 6b chł. – w-f p. A. Zamachowska-Dolna
7. i 8. 8c chł – zwolnić, uczniowie kończą o 13:00
7. 8a chł. – łączenie grup z dz. p. J. Itrych za 4a sala 21
8. 8a chł. – łączenie grup z dz. p. H. Ptach za 4b sala 31

p. M. Depta
Wspomaganie – odwołane.

p. M. Jastrzębska klasa 1a
1. P. A. Korzeniewska
2. P.A. Korzeniewska
3.j. angielski
4. P. R. Augustyn

 

 

Zastępstwa – poniedziałek 21.03.2022

Zespoły 0 – III – Wiosenalia:
0a, 0b – 9:00 – 10:00
1a 1 b, 1c, 1d – 12:45 – 13:45
2a, 2b, 2c, 2d – 10:15 – 11:15
3a, 3b, 3c, 3d – 11:30 – 12:30

1a – 8:25 – 14:00 w tym 8:25 - 11:00 p. A. Borkowska
1b – plan bez zmian
1c – plan bez zmian
1d – 9:20 – 14:00
2a – 8:25 – 12:00
2b – plan  bez zmian w tym 9:20 - 10:00 p. A. Korzeniewska, 11:30 - 13:45 p. M. Żołdowicz
2c – 10:00 – 14:40
2d – plan bez zmian
3a – 9:20 – 13:00
3b – 11:15 - 15:50
3c – 8:25 – 13:00
3d – 11:15 – 14:55

p. A. Borkowska - świetlica
8:25 - 10:00 p. U. Struck

p. K. Dziugan

4. 3 a – p. R. Augustyn                     (kl. 3 a – 9:20 – 13:00)
5. 2 d – p. M. Dmowska z l. 6           (kl. 2 d – 7:30 – 12:00)
6. 3 b – p. M. Ryncarz z l. 10            (kl. 3 b – 11:15 – 14:55)

 

Klasa 8f – WYCIECZKA
opieka – p. B. Bistroń-Czyż, p. M. Rathenow

p. B. Bistroń-Czyż
4. 5b – p. J. Itrych za 8f
5. 5d – p. A. Lesnow za 8f
6. 5a – p. K. Ryduchowski za 8f
7. 5c – p. A. Gesse za 8f
8. 7e – p. A. Gesse za 8f
9. 8f gr.2 – wycieczka

p. M. Rathenow
1. 7c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25
2. 8c gr.2 – złączenie grup z gr.1 j. angielski p. M. Gepner sala 10
3. 3a – p. R. Augustyn
Zajęcia indywidualne – odwołać

 

p. A. Bruska
4. 5c – p. J. Chruścikowska
5. 5b – religia s. B. Orzechowska
7. Zajęcia indywidualne – odwołać


p. A. Soczyńska
1. i 2. 6a, 6c dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20
3. 5a, 5d dz. – ks. M. Chyza
4. 5a, 5d dz. – ks. M. Chyza
6. i 7. 6a chł. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 12:00


p. J. Kudlicka
2. 8b – WOS p. K. Ryduchowski
3. 8f – wycieczka
4. 7d – j. polski p. J. Ginter-Reglińska
5. 7c – p. J. Szczepańska
6. 7b – geografia p. A. Dempc
7. 7e – p. H. Ptach

p. D. Gibasklasa 2a
2. P. W. Bradtke
3. P. J. Chruścikowska
4. P. M. Ryncarz
5. P. J. Gronek

p. M. Kaźmierczak gr. 0a
7:00 - 15:00 - p. B. Otręba
od 15:00 łączenie grup

 

 

 

Zastępstwa – piątek 18.03.2022

 

p. M. Dmowska – klasa 2d zajęcia 10:15 – 14:55

4. j. angielski

5. – 8. zajęcia p. A. Borkowska

 

p. A. Borkowska – świetlica

11:00 – 13:00 – p. B. Skwara

 

p. K. Dziugan

3. 2c – p. B. Zahajkiewicz

4. 1c – p. M. Rathenow

5. 1d – p. M. Jastrzębska

6. 3b – p. M. Ryncarz

 

p. B. Otręba – grupa 0a

7:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

od 15:00 – łączenie grup

 

p. R. Dettlaff

1. 8e, 8b, 8a – WDŻ odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25

 

p. A. Bruska

1. 5c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25

3. 4c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 10:15

4. 5b – p. H. Ptach

7. zaj. wyrównawcze - odwołać

 

 

p. P. Taube

9. i 10. 7g, 7f chł. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 14:55

 

p. A. Soczyńska

3. i 4. 4d chł. – w-f łączenie grup z gr. dz. p. Gesse

 

p. G. Maliszewska

2. 6a – p. W. Walczak

3. 7e – p. U. Struck

5. 7f – p. M. Licau

 

p. M. Gepner

2. 8b gr. 2 – odwołać, uczniowie zaczynają o 9:20

3. 8a gr.1 – łączenie grup z gr. 2 p. M. Żukowska sala 10

4. zaj. indywidualne – odwołać

5. 5d gr.2 – złączenie grup z gr. 1 p. B. Bistroń-Czyż sala 27  (kl. 4b gr.1 sala 21a)

6. 7d – geografia p. M. Maguza

8. 8b gr.1 – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 14:00

9. E8 – odwołać

 

p. J. Kudlicka

3. 7c – historia p. M. Licau

4. 8e – w-f p. A. Stankiewicz

5. 8c – p. R. Augustyn

6. 7a – matematyka p. J. Itrych

7. 7g – j. polski p. M. Andrzejewska

8. 7f – matematyka p. A. Mickiewicz

 

p. M. Bielińska

2. 6c – j. polski p. Kerlin

3. 5c – p. Gronek

4. 4c – j. polski M. Block

5. 7d – j. polski p. J. Ginter-Reglińska

 

 

 

Zastępstwa – czwartek 17.03.2022

p. M. Dmowska – klasa 2d   12:15 – 15:50

6. j. angielski

7 – 9 – zajęcia p. A. Borkowska

 

p. A. Borkowska

13:00 – 15:00 – p. M. Bojke

 

p. M. Rathenow

2. zajęcia indywidualne – odwołać

3. 7a – w-f p. A. Stankiewicz

4. 8e – j. polski p. A. Lesnow

5. 7c – informatyka p. H. Ptach

6. 3c – odwołać, klasa 3c  13:15 – 15:50

 

p. G. Maliszewska

6. 6a – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 12:00

7. 5d – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

8. 4b – j. polski p. I. Pietroń

9. 5c – w-f p. A. Mazur

10. 6c – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 15:50

 

p. M. Gepner

1. 8b – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25

2. 5d gr.2 – łączenie grup z gr.1 j. angielski p. B. Bistroń-Czyż sala 5

3. 8b gr.1 – łączenie grup z gr.2 informatyka p. A. Zamachowska-Dolna sala 11

4. 8b gr.2 – łączenie grup z gr.1 informatyka p. A. Zamachowska-Dolna sala 11

 

p. A. Soczyńska

1. i 2. 4d chł – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

3. i 4. 4b dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 11:15

5. i 6. 5b i 5c dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 13:15

 

p. A. Bruska

3. 4c – matematyka p. U. Klawiter

7. 5b – muzyka p. A. Szczygielska

8. 5c – w-f p. A. Mazur

 

Zastępstwa – środa 16.03.2022

 

p. M. Dmowska klasa 2d 11:15 – 15:50

5. j. angielski

6-8 + w-f – p. A. Borkowska 

9. religia

 

p. A. Borkowska – świetlica

11:00 – 12:00 – p. M. Bojke

12:00 – 13:30 – p. R. Czaplińska

13:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

 

p. A. Bruska

1. 4c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25

3. 5c – p. M. Jastrzębska 

5. 5b – w-f p. J. Oleksiak

 

p. J. Karwowska

zajęcia indywidualne – odwołać

 

p. A. Lesnow

3. 8f – chemia p. J. Kudlicka

4. 7f – j. polski p. J. Ginter-Reglińska

6. 5b – w-f p. J. Oleksiak

7. 8a – biologia p. L. Konkol

 

p. G. Maliszewska

1. 7g – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 8:25

2. 6c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20 

3. 4a – p. R. Dettlaff 

5. 7f – ks. M. Chyza

 

p. A. Soczyńska 

4. 6a – s. B. Orzechowska 

5. 5d, 5a dz. – w-f p. J. Chruścikowska 

6. 5d, 5a dz. – w-f p. A. Gesse

  

p. U. Klawiter 

2. 6a – j. angielski p. M. Marchewicz 

Zajęcia indywidualne – odwołać 

5.7a – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 12:15 

 

p. M. Gepner

2. 7d – p. M. Żołdowicz

3. 8c gr. 1 i gr. 2 – łączenie grup j. angielski p. M. Rathenow biblioteka

4. 8b gr. 1 – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 11:15

5. 8a gr. 1 i gr. 2 – łączenie grup j. angielski p. M. Żukowska sala 27

 

 

 

 

 

Zastępstwa – wtorek 15.03.2022

 

p. M. Dmowskaklasa 2d 7:30-12:00

1-5 zajęcia + w-f – p. A. Borkowska

 

p. J. Karwowska

zajęcia indywidualne – odwołane

 

p. A. Bruska

4. 4c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 11:15

5. 5b – muzyka p. A. Szczygielska

7. 5c – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

 

p. J. Oleksiak

1. i 2. – 7d dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

3. 5b, 5c chł. – w-f p. M. Depta

4. 5b, 5c chł. – w-f – ks. Chyza

5. i 6. 4b dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 13:15

7. 8a – w-f p.

8. 8a – w-f p. W. Bradtke

 

p. A. Lesnow

1. i 2.  5b – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

3. 7f – matematyka p. J. Itrych

4. 8a – matematyka p. A. Mickiewicz

 

p. A. Soczyńska

1. i 2. 6a chł. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

3. 5b, 5c dz. – w-f p. Ż. Knurek

4. 5b, 5c dz. – w-f p. J. Klim

6. i 7. 6c, 6a dz. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 12:00

 

p. G. Maliszewska

4. 4d – przyroda p. A. Dempc

5. 5c – j. polski p. M. Andrzejewska

6. 7g – p. R. Augustyn

7. 7e – p. M. Marchewicz

8. 5d – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 14:00

 

p. M. Jastrzębska klasa 1a 7:30 - 12:00

1. p. M. Żukowska s.23

2. p. M. Żukowska s.23

3. j. angielski s.23

4. p. E. Grzymkowska s.30

5. j. angielski – koło s.30

 

Zastępstwa – poniedziałek 14.03.2022

 

p. M. Dmowska kl. 2d 8:25 – 12:00

2 - w-f p. A. Borkowska

3–4 zajęcia p. A. Borkowska

5.religia

 

p. A. Borkowska – świetlica

13:00 – 15:00 – p. B. Skwara

 

p. A. Lesnow

3. 5b – p. M. Żukowska za 8d

4. 8a – fizyka p. A. Winiarska-Furtak za 8d

5. 8f – WOS p. K. Ryduchowski za 8d

6. 7f – matematyka p. A. Mickiewicz za 8d

 

p. J. Karwowska

zajęcia indywidualne – odwołane

 

klasa 8d – wyjście klasowe z wychowawcą z okazji Dnia Kobiet 9:00 – 13:30

opieka: p. A. Stankiewicz, p. U. Struck

p. A. Stankiewicz

1. 8e, 8d chłopcy – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

2. 8e, 8d chłopcy – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

3. 7g dz. i chł, - łączenie grup – matematyka p. W. Chmielewska

3. 7f dz. i chł. – łączenie grup – w-f p. J. Chruścikowska

4. 7g dz. i chł. – łączenie grup – j.polski p. J. Ginter-Reglińska

4. 7f dz. i chł. – łączenie grup – w-f – p. J. Chruścikowska

5. 4c dz. – łączenie grup z chł. w-f p. A. Gesse

6. 4c dz. – łączenie grup z chł. w-f  p. A. Gesse

7. 8e dz., 8d dz. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

8. 8e dz., 8d dz. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

 

p. P. Taube

1. 6c chł., 6b chł. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 9:20

2. 6c chł., 6b chł. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

3. 7g chł i dz. – łączenie grup – matematyka p. W. Chmielewska

3. 7f chł i dz. – łączenie grup w-f p. J. Chruścikowska

4. 7g chł. i dz. – łączenie grup – j.polski p. J. Ginter-Reglińska

4. 7f chł i dz. – łączenie grup – w-f p. J. Chruścikowska

5. 8a chł. i dz. – łączenie grup - w-f p. Oleksiak

5. 8c chł. i dz. – łączenie grup – w-f p. Mazur

6. 8a chł. i dz. – łączenie grup – w-f p. Oleksiak

6. 8c chł. i dz. – łączenie grup – w-f p. Mazur

7. 8f chł. i dz. – łączenie grup – w-f p. Gesse

7. 8b chł. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

8. 8f chł. i dz. – łączenie grup – w-f p. Gesse

8. 8b chł. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

 

p. A. Bruska

4. 5c – j.polski p. M. Block

5. 5b – religia s. B. Orzechowska

 

p. A. Soczyńska

1. 6a i 6c dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

2. 6a i 6c dz. – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje o 9:20

3. 5d i 5a dz. – p. M. Gepner

4. 5d i 5a dz. – p. M. Mikulska

5. –

6. i 7. 6a chł. – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 12:00

 

Zastępstwa – piątek 11.03.2022

 

Konkurs Kaligraficzny klas II – III – biblioteka

 1. – 2c, 2a, 3c, 3a

7. – 2b, 2d, 3b, 3d

 

P. A. Borkowska - świetlica

11:00 – 13:00 – p. B. Skwara

 

p. M. Dmowska

klasa 2d – zajęcia od 10:15 do 14:55

4. język angielski

5 – 8. – zajęcia p. A. Borkowska

 

p. J. Gronek

klasa 1c – zajęcia od 7:30 do 11:00

 1. Zajęcia – p. U. Struck
 2. Zajęcia – p. W. Walczak
 3. Język angielski
 4. Religia

 

p. M. Gepner

2. 8b gr.2 – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 9:20

3. 8a gr.1 – łączenie grup j. angielski – p. Żukowska sala 11

4. -

5.5d gr.2 – łączenie grup  z gr.1 – p. A. Korzeniewska

6. 7d – matematyka p. J.Itrych

7. 8b gr.1 – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

 

P. J. Ginter-Reglińska

1. 7 c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 9:20

2. 7 c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 9:20

3. 7d – p. H. Ptach

4. 7d – historia p. G. Maliszewska

 

p. A. Bruska

1. 5c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 8:25

2. –

3. 4c – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 10:15

4. 5b – p. H. Ptach

 

p. M. Andrzejewska

3. 5d – p. U. Struck

4. 6c – j. polski p. M. Block

5. 6c – p. M. Banaszak

6. 7e – p. M. Ryncarz

7. –

8. 5a – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 14:00

 

p. R. Dettlaff

1. WDŻ kl. 8a, 8b, 8e – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 8:25

 

p. M. Rathenow

1. 7a – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 8:25

2. 5c – p. A. Soczyńska

 

p. A. Lesnow

2. 8a – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 9:20

3. 5b – p. Zahajkiewicz

4. 8f – w-f – p. A. Stankiewicz

5. 8f – historia p. M. Licau

6. 7f – p. J. Szczepańska

 

p. J. Karwowska

zajęcia indywidualne – odwołać

 

p. B. Bistroń-Czyż

3. 6a gr.2 – łączenie grup z gr.1 j. angielski p. M. Marchewicz biblioteka

4. –

5. 5d gr.1 – łączenie grup z gr.2 p. A. Korzeniewska

6. 6b gr.2 – łączenie grup z gr.1 p. E. Grzymkowska sala 11

7. 8f gr.1 – zwolnić, uczniowie kończą lekcje o 13:00

 

p. J. Dobrzeniecka – świetlica

11:00 - 12:00 p. - W. Bradtke

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00  - 14:00 – p. J. Klim

13:00 – dyżur stołówka p. B. Skwara

13:30 – 15:00 – p. B. Skwara

15:00 – 16:00 – p. H. Wojtaś

16:00 – 16:30 – p. R. Czaplińska

 

p. A. Szczygielska

1. 7d – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 8:25

2. 7e – odwołać, uczniowie zaczynają lekcje od 9:20

3. 7a – historia p. M. Licau

4. 7c – j. angielski p. M. Marchewicz

5. 7b – p. M. Jastrzębska

6. –

7. 7f – j. polski p. M. Block

 

p. P. Taube

9. 7g i 7f  chł. – zwolnić, uczniowie kończą o 14:55

10. 7g i 7f  chł. – zwolnić, uczniowie kończą o 14:55

 

p. A. Zamachowska-Dolna

3. 7g chł. – p. A. Korzeniewska

4. 7e dz. – łączenie grup z chł. – w-f p. A. Mazur

5. 5d gr.1 i gr.2 – łączenie grup – p. A. Korzeniewska

6. 7c dz. – zwolnić, uczniowie kończą o 12:00

7. 8e dz. – zwolnić, uczniowie kończą o 13:00

8. 7a dz. – zwolnić, uczniowie kończą o 14:00


 

10 III 2022 r. (czwartek)

p. J. Karwowska - zajecia indywidualne z matematyki - odwołane

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 12:15 – 15:50

6. j. angielski

7 – 9. zajęcia – p. A. Borkowska

 

p. A. Borkowska (świetlica)

13:00 – 15:00 – p. M. Bojke

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 9:20 – 12:00

3. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

4. zajęcia – p. M. Jastrzębska

5. W-F – p. A. Korzeniewska

 

p. S. Pienczke

5,6. 3 a – j. kaszubski - odwołany

9. 1 a – j. kaszubski – odwołany       (kl. 1 a – 10:15 – 14:55)

 

p. M. Gepner

1. 8 b – zwolnić                                                                                        kl. 8 b – 8:25 – 14:00

2. 5 d – całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyz – sala 5

3,4. 8 b – całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 d – zwolnić                                                                                        kl. 7 d – zajęcia od 8:25

2. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 7 d – matematyka – p. A. Mickiewicz

4. 7 d – j. polski – p. M. Block   (kl. 5 b i 5 c – zaj.wyr. – odwołane)

 

p. R. Dettlaff – zajęcia wspomagania – odwołane

 

p. A. Bruska

3. 4 c – matematyka – p. U. Klawiter

7. 5 b – matematyka - p. J. Itrych

8. 5 c – j. polski – p. M. Block

 

p. M. Żukowska

8,9. 5 b – całość – informatyka – p. H. Ptach – sala 11

 

p. M. Rathenow

3. 7 a – informatyka - p. J. Kijowska

4. 8 e – j. angielski – p. M. Marchewicz

5. 7 c – W-F – p. A. Mazur

6. 3 c – zwolnić      (kl. 3 c – 13:15 – 15:50)

 

p. M. Andrzejewska

2. 7 e – j. polski – p. I. Pietroń

3. 5 d – W-F – p. A. Gesse

p. A. Lesnow

1. 8 a – odwołać, zajęcia od 8:25

2. 8 f – p. J. Chruścikowska

3. 7 f – p. A. Stankiewicz

4. –

5. 8 a – p. H. Ptach

zajęcia indywidualne - odwołane

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

9 III 2022 r. (środa)

 

Próbne egzaminy z matematyki w klasach: 8 c i 8 d – odpowiedzialni nauczyciele matematyki uczący w wymienionych klasach

 

p. A. Mickiewicz

4. 5 a – matematyka – p. J. Kudlicka za 8 d – sala 31

 

Wojewódzki Konkurs MATGEO dla klas 5 – 14:00 – sale 6 i 11

 

Zamiana sal:

8. 8 f – EDB – p. M. Markowski – sala 15

 

p. J. Itrych

7. 5 d – zwolnić                                                                                        kl. 5 d – zajęcia do 13:00

 

p. A. Dempc

7. 8 f – geografia – p. A. Korzeniewska - biblioteka

8. 7 b – plastyka – p. M. Bielińska z l. 10

 

p. A. Zamachowska

8. 7 e chł. - zwolnić

9. 7 c chł. – zwolnić

 

p. M. Gepner

2. 7 d – zwolnić                                                                                        kl. 7 d – 10:15 – 14:55

3. 8 c całość – p. A. Soczyńska - biblioteka

4. 8 b gr. 1 – zwolnić                                                                              kl. 8 b – 11:15 – 16:45

5. kl. 8 a całość – W-F – p. A. Gesse

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 d – zwolnić

2. 7 g – s. B. Orzechowska

3. 7 d – zwolnić

 

p. G. Górecka

1,2. 8 e – zwolnić                                                                                    kl. 8 e – 9:20 – 14:55

3. 6 c – p. M. Jastrzębska

 

p. R. Dettlaff – zajęcia wspomagania odwołane

7. 6 a, 6 b i 6 c – WDŻ – odwołany

p. A. Bruska

1. 4 c – zwolnić                                                                                        kl. 4 c – 8:25 – 13:00

3. 5 c – zwolnić                                                                                        kl. 5 c – 10:15 – 14:00

5. 5 b – p. J. Oleksiak

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić                                                                                   kl. 5 b – 9:20 – 14:00

2. 4 c całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 6

3. E8 – 8 a i 8 d – odwołane

4. 5 b – religia – s. B. Orzechowska z l. 2 – sala 6

5. 8 a całość – W-F – p. A. Gesse

6. 8 d – p. A. Gesse

7. 4 d całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska na l. 3 – sala 31                  kl. 4 d – 9:20 – 13:00

 

p. M. Rathenow

1. E8 – 8 e – odwołane

2. 5 c – zwolnić

3. 8 c całość – p. A. Soczyńska - biblioteka

4. 8 e – biologia – p. L. Konkol

5. zaj. indywidualne – odwołane

6. 3 c – zwolnić                                                                                                    kl. 3 c – 13:15 – 15:50

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 11:15 – 15:50

5. j. angielski

6-8. zajęcia +W-F – p. A. Borkowska

9. religia

 

p. A. Borkowska (świetlica)

11:00 – 12:00 – p. M. Bojke

12:00 – 13:30 – p. R. Czaplińska

13:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 11:15 – 14:55

5. religia

6. W-F – p. B. Skwara

7. zajęcia – p. B. Skwara

8. zajęcia – p. K. Dziugan

 

p. S. Pienczke

5. 3 b i 3 d – język kaszubski - zajęcia odwołane

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – j. polski – p. M. Block

4. 5 d – p. A. Korzeniewska – biblioteka (kl. 6 c – sala 33)

5. 6 c – ks. M. Chyza

6. 7 e – p. J. Oleksiak

7. 5 a – j. polski – p. A. Kerlin

8. zaj.wyr. 5 a i 5 d – zajęcia odwołane

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 III 2022 r. (wtorek)

Próbne egzaminy z matematyki w klasach: 8 a, 8 b i 8 f – odpowiedzialni nauczyciele matematyki uczący w wymienionych klasach

Klasa 8 c – wycieczka – po lekcji j. angielskiego o 9:10 pod opieką p. J. Kudlickiej

 

p. A. Mickiewicz

2. 5 a – religia - s. B. Orzechowska – sala 31

 

p. J. Itrych

7. 4 a – przyroda – p. L. Konkol za 8 f – sala 16

 

p. M. Gepner

1. 8 b gr. 2 – zwolnić

2. 8 c całość – chemia - p. J. Kudlicka za 8 a - sala 10

3. 7 d – matematyka – p. J. Itrych

4. 5 d całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 29

 

p. J. Kudlicka

3. 7 g – j. niemiecki – p. M. Mikulska za 8 c

4. 7 e – j. niemiecki – p. M. Banaszak za 8 c

5. 8 e – p. A. Gesse

6. 7 d – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 c

7. 7 a – p. A. Mazur za 8 c

 

p. J. Ginter – Reglińska

1,2. 7 g – zwolnić                                                                         kl. 7 g – 9:20 – 14:00

3. 7 c – informatyka – p. Z. Zamachowska – Dolna za 8 c - sala 11

4. 7 d – informatyka – p. Z. Zamachowska – Dolna za 8 c – sala 11

5. 7 d - historia – p. A. Kerlin za 8 c

 

p. A. Bruska

4. 4 c - zwolnić                                                                                         kl. 4 c – 11:15 – 15:50

5. 5 b – j. polski – p. A. Lesnow

7. 5 c – zwolnić                                                                                        kl. 5 c – 7:30 – 13:00                                          

p. M. Andrzejewska

2. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 5 a – j. polski – p. A. Korzeniewska

4. 5 a – ks. M. Chyza

5. –

6. 5 d – j. polski – p. I. Pietroń

 

p. M. Żołdowicz

12:30 – 15:30 – p. A. Korzeniewska

 

p. M. Dmowska – 2 d – 7:30 – 12:00

1-5. zajęcia + W-F - p. A. Borkowska

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 13:15 – 15:50

7. j. angielski

8. zajęcia – p. K. Dziugan

9. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

 

p. M. Żukowska

2,4,7. zaj. indywidualne – odwołane

3. 4 d całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska - sala 29

5. 8 a całość – informatyka – p. A. Mickiewicz - sala 6

6. 4 c całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 29

 

p. R. Dettlaff - zajęcia wspomagania - odwołane

 

p. M. Rathenow

1. 5 c – zwolnić

2. 8 c całość – chemia – p. J. Kudlicka za 8 a – sala 10

3. 8 e – p. M. Jastrzębska

4. 7 c – geografia – p. A. Dempc

5. 7 a - p. H. Ptach

6. 3 a – p. R. Augustyn

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

7 III 2022 r. (poniedziałek)

 

Klasy 7 a i 7 b – prelekcja w ramach doradztwa zawodowego – 9:20 – 11:00 – biblioteka – p. A. Dempc i p. I. Kasprzycka – Buc

 

Zamiana sal:

4. 6 a – j. polski – p. I. Pietroń - sala 34

4. 4 b – matematyka – p. J. Szczepańska – sala 33

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 8:25 – 12:00

2 – 3. zajęcia – p. A. Borkowska

4. W-F – p. A. Borkowska

5. religia

 

p. A. Borkowska (świetlica)

13:00 – 15:00 – p. B. Skwara

 

p. M. Gepner

1. 8 a gr. 1 – zwolnić                                                    kl. 8 a gr. 1- zajęcia od 8:25

2. 8 c całość – j. angielski – p. M. Rathenow – sala 10

3. zajecia indywidualne – odwołane

 

p. J. Ginter – Reglińska

5. 7 d – s. B. Orzechowska

6. 7 g – p. A. Dempc

7. 7 c – zwolnić                                                                       kl. 7 c – 7:30 – 13:00

8,9. zaj. wyrównawcze - odwołane

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 12:15 – 14:55

6. W-F – p. M. Bojke

7. zajęcia – p. M. Ryncarz

8. zajęcia – p. M. Kowalewska

 

p. S. Pienczke

6. 1 a – zwolnić (kl. 1 a – 7:30 – 12:00)

 

p. G. Górecka

4. 8 e – j. niemiecki – p. M. Mikulska

5. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

6. 6 c – matematyka – p. U. Klawiter

 

p. A. Bruska

4. 5 c – p. W. Walczak

5. 5 b – p. M. Żołdowicz

 

p. M. Andrzejewska

1. 5 d – p. A. Korzeniewska

2. 5 a – p. A. Mickiewicz

3. 6 c – p. M. Licau

4. 7 e – p. M. Bielińska

5. 7 e – p. A. Soczyńska

 

p. M. Żołdowicz

12:30 – 15:30 – p. A. Korzeniewska

 

p. M. Żukowska

3. 8 d – p. W. Chmielewska

4. zaj. indywidualne – odwołane

5. 4 d całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska sala 6

6. 5 b gr. 1 – p. M. Marchewicz

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

4 III 2022 r. (piątek)

 

Happening „Chcemy żyć w pokoju” – kl. 4 – 8 – 11:45 – hol przy sekretariacie,

mile widziany strój w kolorach flagi ukraińskiej

 

Konkurs j. angielskiego – 8:25 – biblioteka – p. M. Rathenow

p. M. Rathenow

1. 7 a – bez zmian

2. 5 c – j. angielski – p. M. Kowalewska

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 10:15 – 14:55

4. j. angielski

5 – 8 . zajęcia – p. A. Borkowska

 

p. A. Borkowska (świetlica)

11:00 – 13:00 – p. B. Skwara

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Żołdowicz

2. zajęcia – p. K. Dziugan

3. j. angielski

4. religia

 

p. G. Górecka

1. 6 c – zwolnić                                                                       kl. 6 c – 8:25 – 12:00

2. 8 e – j. polski – p. I. Pietroń

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

3 III 2022 r. (czwartek)

 

Konkurs j. angielskiego „Super Bowl” – 10:15 - p. M. Gepner (sala 3)

i p. M. Marchewicz - biblioteka

Zbiórka uczestników przy pokoju nauczycielskim

 

p. J. Pionke

15:00 – 16:00 – p. J. Dobrzeniecka

 

p. M. Gepner

4. 8 b całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 12:15 – 15:50

6. j. angielski

7 – 9. zajęcia – p. A. Borkowska

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 9:20 – 12:00

3. zajęcia – p. Ż. Knurek

4. zajęcia – p. M. Jastrzębska

5. zajęcia - p. A. Korzeniewska

 

p. G. Górecka

7,8. 8 e – zwolnić                                                                    kl. 8 e – 7:30 – 13:00

9. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

 

p. A. Borkowska (świetlica)

13:00 – 15:00 – p. M. Bojke

15:00 – 16:00 – p. k. Ryduchowski

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

2 III 2022 r. (środa)

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 11:15 – 15:50

5. j. angielski

6 – 8. W-F + zajęcia – p. A. Borkowska

9. religia

 

p. A. Borkowska

11:00 – 12:00 – p. M. Bojke

12:00 – 13:30 – p. J. Dobrzeniecka

13:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 11:15 – 14:55

5. religia

6. W-F – p. A. Korzeniewska

7. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

8. zajęcia – p. K. Dziugan

 

p. G. Górecka

2. 8 e - matematyka (praca klasowa) - p. M. Żołdowicz

3. 6 c - matematyka (praca klasowa) - p. A. Korzeniewska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1 III 2022 r. (wtorek)

 

p. J. Pionke

15:00 – 16:00 – świetlica – p. J. Dobrzeniecka

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 7:30 – 12:00

1 – 5. zajęcia + W-F – p. A. Borkowska

 

p. M. Rathenow

1. 5 c – zwolnić                                                                       kl. 5 c – 8:25 – 14:00

2. 8 c całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 10

3. 8 e – p. M. Żołdowicz – biblioteka

4 - 6. bez zmian

 

Zamiana sal:

3. 4 d gr. 2 – p. M. Żukowska – sala 10

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 13:15 – 16:45

7. j. angielski

8. zajęcia – p. K. Dziugan

9. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

10. zajęcia – p. D. Gibas

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

28 II 2022 r. (poniedziałek)

 

p. M. Dmowska – kl. 2 d – 8:25 – 12:00

2 - 4. zajęcia + W-F – p. A. Borkowska

5. religia

5. 5 a - historia i kultura Kaszubów – zajęcia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

1. 5 a – zwolnić                                                                                        kl. 5 a – 8:25 – 13:00

2. 4 c całość – j. angielski - p. M. Żukowska – biblioteka

3. 4 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – biblioteka

4. 4 a gr. 2 – j. angielski – p. M. Rathenow

5. 4 d gr. 1 – j. angielski – p. M. Marchewicz

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

12:00 – 13:30 – p. M. Mielewczyk

13:30 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

11 II 2022 r. (piątek)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 11:00 – 11:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. J. Pionkekoła zainteresowań w klasach: 3 oraz 2 a, 2 b – odbywały się w I półroczu

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagania odwołane

 

p. K. Dziugan

3. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

4. 1 c – p. M. M. Bojke

5. 1 d – p. M. Bojke z l. 8    (kl. 1 d – 11:15 – 14:00)

6. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 11:15 – 14:00

5. W-F – p. B. Zahajkiewicz

6. zajęcia – p. R. Augustyn

7. zajęcia – p. A. Korzeniewska

 

p. M. Kowalewska

3. 1 c – p. M. Dmowska

4. 2 d – p. M. Dmowska z l. 8       (kl. 2 d – 10:15 – 14:00)

5. 1 a – p. M. Jastrzębska z l. 8 (kl. 1 a - 10:15 - 14:00)

6. 1 d – p. M. Bojke

7. 3 d – p. J. Klim

 

p. A. Gesse

3,4. 4 d całość – W-F – p. A. Soczyńska

5,6. $ a całość – W-F – p. A. Mazur

 

p. A. Zamachowska – Dolna

kl. 7 g chł., 7 e dz., 7 c dz., 8 e dz., 7 a dz, zajecia indywidualne  - odwołane

 

p. E. Grzymkowska

4. 5 a – zajęcia odwołane

5. 4 b całość – j. angielski na l. 1                                                   kl. 4 b – 7:30 – 11:00

6. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

10 II 2022 r. (czwartek)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 12:00 – 12:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. J. Pionkekoła zainteresowań w klasach: 3 oraz 2 a, 2 b – odbywały się w I półroczu

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagania odwołane

 

kl. 1 a – 8:45 – 14:30

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. M. Bojke

4. 1 a – j. kaszubski – p. S. Pienczke z l. 9  (na 3 lekcji j. kaszubski z 3 lutego)

5. 1 b – zwolnić       (kl. 1 b – 7:30 – 11:00)

6. 2 a – zajecia – p. D. Gibas z l. 9         (kl. 2 a – 11:15 – 14:00)

7. 3 c – p. B. Skwara z l. 9 (kl. 3 c – 12:15 – 14:55)

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Żołdowicz

2. zajęcia – p. A. Korzeniewska

3. religia

4. j.angielski

 

p. M. Kowalewska

2. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

3. 1 b – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

4. 2 b – p. M. Żołdowicz

5. 2 a – p. D. Gibas z l. 8

6. 2 d – p. M. Dmowska z l. 9     (kl. 2 d – 12:15 – 14:55)

7. 1 d – p. M. Bojke

 

p. A. Gesse

1,2. 4 d całość – W-F – p. A. Soczyńska

4,5. 4 c chł. – basen – p. A. Mazur

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

kl. 8 e chł., 8 b, 8 f, 7 dchł. – zajęcia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 16

6. 4 b całość - j. angielski - p. M. Marchewicz - sala 17

7. 5 a - zajęcia odwołane

 

p. M. Bielińska

kl. 7 f, 6 a, 5 d – zajęcia odwołane

 

p. M. Rathenow

3. 7 a – zajęcia odwołane

kl. 8 e, 7 c i 3 c – zajęcia bez zmian

 

p. A. Skrzyński

7,8. 7 a i 7 b chł. - zajęcia odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

9 II 2022 r. (środa)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 12:00 – 12:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. J. Pionkekoła zainteresowań w klasach: 3 oraz 2 a, 2 b – odbywały się w I półroczu

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagania odwołane

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 c – p. J. Gronek z l. 9  (kl. 1 c – 11:15 – 14:55)

6. 1 b – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

7. 3 c – p. B. Skwara

9. 2 d – zwolnić     (kl. 2 d – 11:15 – 14:55)

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. zajęcia – p. R. Augustyn

4. W-F – p. M. Dmowska

 

p. M. Kowalewska

4. 3 b – p. M. Ryncarz

5. 2 d – p . M. Dmowska

6. grupy przedszkolne – wychowawcy

7. 1 b – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

 

p. A. Gesse

7,8. 7 c i 7 e dz. – zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

kl. 7 g dz., 7 e chł., 7 c chł.  – zajęcia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 6

3. 4 d gr. 1 – j. angielski – p. M. Żukowska - przeniesiony na l. 7            kl. 4 d – 10:15 – 14:00

5. 6 b gr. 2 – zajęcia odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 II 2022 r. (wtorek)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 13:00 – 13:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. J. Pionkekoła zainteresowań w klasach: 3 oraz 2 a, 2 b – odbywały się w I półroczu

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagania odwołane

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. A. Korzeniewska

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 d – zwolnić    (kl. 1 d – 7:30 – 11:00)

6. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – p. W. Bradtke

9. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. M. Kowalewska

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 2 b – p. M. Żukowska

5. 1 a – zwolnić   (kl. 1 a – 7:30 – 11:00)

6. 2 a – p. W. Bradtke

7. 1 c – p. J. Gronek z l. 10    (kl. 1 c – 13:15 – 15:50)

8. nauczanie indywidualne - odwołane

9. 2 c – zwolnić    (kl. 2 c – 12:15 – 14:55)                          

 

p. D. Gibas – kl. 2 a –12:15 – 14:55

6. zajęcia

7. zajęcia

8. zajęcia – p. W. Bradtke

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. zajęcia

4. j. angielski

 

p. A. Zamachowska – Dolna

kl. 8 d dz., 8 c, 6 c dz. – zajęcia odwołane

 

p. A. Gesse

kl. 7 c i 7 e dz., 8 f dz. – zajęcia odwołane

 

p. M. Kaźmierczak – grupa 0 a

7:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

7 II 2022 r. (poniedziałek)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 11:00 – 11:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. J. Pionkekoła zainteresowań w klasach: 3 oraz 2 a, 2 b – odbywały się w I półroczu

 

p. W. Walczak– zajęcia wspomagania odwołane

 

klasa 1 a – 7:30 – 11:00 - zajęcia j. kaszubskiego przeniesione na czwartek

 

p. K. Dziugan

4. 3 a – p. R. Augustyn

5. 2 d – p. M. Dmowska

6. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. D. Gibas – kl. 2 a – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. zajęcia – p. R. Augustyn

4. W-F – p. W. Bradtke

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 11:15 – 14:00

5. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

6. zajęcia – p. B. Skwara

7. zajęcia – p. M. Żołdowicz

 

p. A. Gesse

5,6. 4 c całość - p. A. Stankiewicz

7,8. 8 f dz. - zajecia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

5. 7 b całość – informatyka – p. J. Kijowska

6. 7 d dz. – zajęcia odwołane

7. 7 f całość – informatyka – p. J. Kijowska

8. 4 a całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

9. 4 d całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

 

p. M. Kowalewska

4. grupy przedszkolne – wychowawcy

5. 1 a – zwolnić

6. 3 d – p. J. Klim

7. 3 b – p. M. Ryncarz

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

4 II 2022 r. (piątek)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 11:00 – 11:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. W. Bradtke, p. J. Szczepańska, p. J. Pionke – zajęcia wspomagania oraz koła- odwołane  

 

p. M. Bojke – kl. 1 d – 11:15 – 14:00

5. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

6. j. angielski

7. zajęcia – p. J. Klim

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 9:20 – 12:00 – od 10:15 sala 22

3. W-F – p. J. Gronek

4. zajęcia – p. M. Dmowska

5. zajęcia – p. M. Jastrzębska

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. K. Dziugan

3. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

4. 1 c – p. J. Gronek

5. 1 d – zajęcia

6. 3 b – p. M. Ryncarz

 

Klasa 6 b - matematyka na lekcji 2 i 3 

 

p. J. Szczepańska

4. 4 b – p. M. Żołdowicz - biblioteka

5. 4 d – p. A. Korzeniewska – biblioteka

 

p. A. Gesse

3,4. 4 d całość – W-F - p. A. Soczyńska

5,6. 4 a całość – W-F – p. A. Mazur

 

p. A. Zamachowska – Dolna

kl. 7 g chł., 7 e dz., 7 c dz., 8 e dz, 7 a dz. – zajęcia odwołane

 

p. M. Żukowska

kl. 5 b gr 1, 8 d, zajęcia indywidualne – zajęcia odwołane

3. 8 a całość – j. angielski – p. M. Gepner

 

p. M. Rathenow

1. 7 a – zajęcia odwołane

2. 5 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 1

 

p. M. Banaszak

4. 8 a całość – j. niemiecki

8 f gr. 1, 8 d, 7 g – zajecia odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

3 II 2022 r. (czwartek)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 12:00 – 12:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 Od 7:30 - 12:00 - sala gimnastyczna zarezerwowana dla klas 4.

p. W. Bradtke, p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania - odwołane  

p. J. Pionke - zajęcia odwołane

 

p. M. Bojke – kl. 1 d – 10:15 – 14:55

4. W-F – p. A. Korzeniewska

5. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

6. zajęcia – p. M. Dmowska

7. j. angielski

8. szachy

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. M.Żołdowicz

4. 1 a – j. kaszubski – p. S. Pienczke z l. 9  (kl. 1 a – 10:15 – 14:55)

5. 1 b – zwolnić  (kl. 1 b – 7:30 – 11:00)

6. 2 a – zajęcia – p. D. Gibas z l. 9 ( kl. 2 a – 11:15 – 14:55)

7. 3 c – zajęcia – p. B. Skwara

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. A. Borkowska

13:00 – 15:00 – p. M. Depta

 

p. M. Licau

kl. 7 c, 8 c, 8 e, 7 a, 7 b, 8 b – zajecia odwołane

 

p. J. Szczepańska

4. 4 d – j. polski – p. M. Block

5. 4 b – p. A. Korzeniewska – biblioteka

 

p. J. Oleksiak

3,4. 4 b całość - W-F – A. Soczyńska

5,6. 5 b i 5 c chł. – zajęcia odwołane

7,8. 7 a i 7 b dz. – zajęcia odwołane

 

p. A. Gesse

1,2. 4 d całość – W-F – p. A. Soczyńska

4,5. 4 c całość – W-F – p. A. Stankiewicz

 

p. M. Żukowska

8,9. 5 b całość – informatyka – p. H. Ptach.

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c całość – informatyka – p. J. Kijowska – sala 11

kl. 8 e chł., 8 b, 8 f, 7 d chł. – zajęcia odwołane

 

p. M. Rathenow

kl. 7a, 8 e, 7 c – zajęcia odwołane

6. 3 c – p. B. Skwara

zajecia indywidualne - odwołane

 

p. Ż. Knurek - 2 b

1. zajęcia - p. M. Żołdowicz

2. zajecia - p. A. Korzeniewska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

2 II 2022 r. (środa)

 

Klasy 1 – 3 oraz klasy 4 -  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 12:00 – 12:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. W. Bradtke, p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania - odwołane                                                          

 

p. J. Karwowska – matematyka indywidualna – zajęcia odwołane

 

p. M. Bojke – kl. 1 d – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. zajęcia – p. R. Augustyn

4. W-F – p. M. Ryncarz

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. R. Czaplińska

13:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

 

p. A. Borkowska

14:00 – 16:30 – p. M. Depta

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – p. M. Jastrzębska z l. 3  (kl. 1 a – 8:25 – 11:00)

4. 3 d – zajęcia – p. J. Klim

5. 1 c – p. J. Gronek z l. 9 (kl. 1 c – 11:15 – 14:55)

6. 1 b – p. J. Ryduchowska Wrzałek z l. 9 (kl. 1 b – 11:15 – 14:00)

7. 3 c – p. B. Skwara

9. 2 d – zwolnić (kl. 2 d – 11:15 – 14:55)

 

p. M. Licau

3. 7 c – biologia – p. L. Konkol

kl. 8 a, 8 f – zajecia odwołane

 

p. J. Oleksiak

4. 4 b – p. M. Żołdowicz – biblioteka

7,8. kl. 7 d dz. – zajęcia odwołane

 

p. A. Gesse

7,8. kl. 7 c i 7 e dz. – zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska

kl. 7 g dz., 7 e chł., 7 c chł. – zajecia odwołane

 

p. M. Żukowska

kl. 5 b gr. 2, 5 b całość, 8 a gr. 2, 8 d – zajęcia odwołane

2. 4 c  całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 31

7. 4 d całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – na l. 3 – sala 31         kl. 4 d – 9:20 – 13:00

 

p. M. Banaszak

5. 7 e – j. niemiecki – p. M. Mikulska

kl. 8 b gr. 1, 8 d – zajęcia odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1 II 2022 r. (wtorek)

 

Klasy 1 – 3 oraz 4 a, 4 b i 4 c-  nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 13:00 – 13:15)

 

Klasy 4 gromadzą się w holu przy sekretariacie, po dzwonku ustawiają się

w wyznaczonych miejscach.

 

p. R. Dettlaff, p. U. Struck, p. W. Bradtke, p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania  -

                                                                                                               odwołane

 

p. J. Karwowska – matematyka indywidualna – zajęcia odwołane

 

p. M. Bojke – kl. 1 d – 7:30 – 12:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. zajęcia – p. M. Jastrzębska

4. edukacja plastyczna – p. M. Bielińska

5. religia

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – zajęcia - p. Ż. Knurek

4. 3 d – W-F – p. J. Klim z l. 5 (3 d – 7:30 – 11:00)

5. 1 d – zajęcia – p. M. Ryncarz

6. 2 c – zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – zajęcia – p. D. Gibas z l. 9 (2 a – 12:15 – 14:55)

9. 3 a – zwolnić  (3 a – 12:15 – 14:55)

 

p. A. Borkowska

7:00 – 9:00 – p. H. Wojtaś

10:30 – 11:00 – p. j. Dobrzeniecka

13:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. E. Grzymkowska

2. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż

3. 4 d gr. 1 – zajęcia odwołane

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz                                 kl. 4 a – 9:20 – 14:55

6. 4 c całość – p. M. Żołdowicz – biblioteka

 

p. M. Żukowska

2. zaj. indywidualne – odwołane

3. 4 d gr. 2 – zajęcia odwołane

4. zaj. indywidualne - odwołane

5. 8 a całość – informatyka – p. A. Mickiewicz

6. 4 c całość – p. M. Żołdowicz – biblioteka

 

p. J. Szczepańska

7. 4 d – zajęcia odwołane

9. 4 b – j. polski – p. I. Pietroń na l. 5                                                  kl. 4 b – 11:15 – 14:55

 

p. J. Oleksiak

1,2. 7 d dz. – zajecia odwołane

3,4. 5 b i 5 c chł. – zajęcia odwołane

5. 4 b całość – j. polski – p. I. Pietroń

6. 4 b całość – plastyka – p. M. Bielińska z l. 10

7,8. 8 a dz. – zajęcia odwołane

 

p. A. Gesse

1,2. 7 c i 7 e dz. – zajęcia odwołane

3,4. 8 f dz. – zajęcia odwołane

 

p. M. Licau

kl. 7 c, 8 b, 8 e, 8 d, 8 a, 7 b – zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

8 d dz., 8 c, 6 c dz. – zajęcia odwołane

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

31 I 2022 r. (poniedziałek)  

 

 Klasy 1 – 3 oraz 4 b i 4 c  - nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie  zdalne

(przerwa obiadowa dla klas 4 – 11:00 – 11:15)

 

                       klasa 4 b – sala 5;                                     klasa 4 c – sala 10

 

p. R. Dettlaff, p. U. Struck, p. W. Bradtke, p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania -

                                                                                                         odwołane 

p. J. Karwowska – matematyka indywidualna – zajęcia odwołane

  

p. M. Bojke – kl. 1 d – 7:30 – 12:00 

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska 

2. zajęcia – p. A. Żołdowicz 

3. zajęcia – p. R. Augustyn 

4. j. angielski – p. M. Kowalewska 

5. W-F – p. M. Jastrzębska

  

p. K. Dziugan 

4. 3 a – p. R. Augustyn 

5. 2 d – p. M. Dmowska 

6. 3 b – p. J. Klim

  

p. E. Grzymkowska 

1. 5 a – plastyka – p. M. Bielińska (z wtorku) 

2. 4 c całość – matematyka – p. A. Bruska – sala 10 

3. 4 b – całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 5 

4. 4 a – całość – j. angielski – p. M. Marchewicz 

5. 4 d całość – religia – s. B. Orzechowska z l. 8

 

kl. 7 g – plastyka przeniesiona na środę l. 6

 

p. J. Szczepańska 

4. 4 b – A. Korzeniewska 

8. 4 d – j. polski – p. M. Block 

  

p. M. Żukowska 

1. 5 b gr. 2 – zajęcia odwołane 

2. 4 c całość – matematyka – p. A. Bruska – sala 10 

3. 8 d – zajęcia odwołane 

4. zaj. indywidualne – odwołane 

5. 4 d całość – religia – s. B. Orzechowska z l. 8 

6. 5 b gr. 1 – zajęcia odwołane

 

p. M. Licau 

1. 7 a – zajęcia odwołane 

2. 8 f – zajęcia odwołane 

 

p. A. Zamachowska – Dolna 

5. 7 b całość – p. J. Kijowska 

6. 7 d dz. - zajęcia odwołane 

7. 7 f całość- p. J. Kijowska 

8. 4 a całość – p. J. Kijowska 

9. 4 d całość – p. J. Kijowska

  

p. A. Gesse 

5,6. 4 c całość – W-F – p. A. Stankiewicz

7,8. 8 f dz. - zajęcia odwołane

  

p. J. Oleksiak 

1,2. 4 b chł. - zwolnić                                                        kl. 4 b – 9:20 – 13:00 

3,4. 7 a i 7 b dz. - zajęcia odwołane 

5,6. 8 a dz. - zajęcia odwołane

  

p. R. Czaplińska 

13:00 – 15:00 – p. B. Skwara

15:00 – 16:00 – p. Ż. Knurek

 

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

28 I 2022 r. (piątek)

 

Klasa 1 c nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

 

p. R. Dettlaff, p. U. Struck, p. W. Bradtke, p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania odwołane

 

p. J. Karwowska – matematyka indywidualna – zajęcia odwołane

 

za p. M. Bojke – kl. 1 d – 11:00 – 12:10 - nauczanie zdalne – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

 

Klasa 6 b – na czas zdalnego nauczania – matematyka z l. 9 przeniesiona na l. 3

 

p. A. Gesse

3,4. 4 d całość – WF – p. A. Soczyńska

5,6. 4 a całość – W-F – p. A. Mazur

 

p. K. Dziugan

4. 1 c – zajęcia – p. J. Gronek z l. 1                                 kl. 1 c – 8:25 – 11:00

kl. 2 c, 1 d, 3 b – zajęcia odwołane

 

p. M. Kowalewska

3. 1 c – zajęcia - p. J. Gronek

kl. 2 d, 1 a, 1 d, 3 d – zajęcia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

kl. 5 a, 6 b – zajęcia odwołane

5. 4 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz              kl. 4 b – 7:30 – 10:05

 

p. M. Żukowska

kl. 5 b gr. 1, 8 d, 8 a – zajęcia odwołane

p. M. Licau

kl. 8 c i 8 d – zajęcia odwołane

 

p. G. Maliszewska

kl. 6 a, 7 e, 7 f – zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

kl. 7 g chł., 7 e, 7 c, 8 e, 7 a dz. - zajecia odwołane

 

p. M. Mikulska

kl. 8 a, 8 e, 8 f, 7 a, 7 b – zajęcia odwołane

 

p. J. Szczepańska

4. 4 b – zajęcia odwołane

5. 4 d – matematyka - W. Walczak

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

27 I 2022 r. (czwartek)

 

Grupy przedszkolne – bal karnawałowy – 8:45 – 10:45 w sali gimnastycznej

 

Klasy 1 c i 4 d – nauczanie stacjonarne, pozostałe klasy – nauczanie zdalne

klasa 4 d dz. – 8:25 – 12:00;          4 d chł. – 7:30 – 12:00

lekcje 3 – 5 w sali 3

  

p. C. Lubińska – Gliwa zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

 

p. R. Dettlaff, p. U. Struck, p. W. Bradtke, p. J. Szczepańska – zajęcia wspomagania odwołane

 

p. J. Karwowska – matematyka indywidualna – zajęcia odwołane

 

za p. M. Bojke – kl. 1 d – 10:20 – 11:30 - nauczanie zdalne – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

 

kl. 1 d – „Szachy” – zajęcia odwołane

 

p. A. Gesse

1. 4 d dz. – zwolnić                                                                                   kl. 4 d dz. – 8:25 – 12:00

2. 4 d dz. – p. A. Korzeniewska – biblioteka

4,5. 4 c chł. – zajęcia odwołane

 

p. K. Dziugan

kl. 2 b, 1 a, 1 b, 2 a, 3 c – zajecia odwołane

 

p. M. Kowalewska

kl. 2 c, 1 b, 2 b, 2 a, 2 d, 1 d – zajęcia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz

6. 4 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz

7. 5 a religia – s. B. Orzechowska z l. 10

 

p. M. Żukowska

8,9. 5 b całość – informatyka – p. H. Ptach

 

p. M. Licau

kl. 7 c, 8 c, 8 e, 7 a, 7 b, 8 b – zajecia odwołane

 

p. G. Maliszewska

kl. 6 a, 5 d, 5 c, 6 c – zajęcia odwołane

8. 4 b – religia – s. B. Orzechowska z l. 9

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c całość – informatyka – p. J. Kijowska

kl. 8 e chł. , 8 b, 8 f, 7 d – zajęcia odwołane

 

p. J. Oleksiak

kl. 4 b chł. , 5 b i 5 c chł. 7 a i 7 b dz. – zajęcia odwołane

 

p. M. Mikulska

kl. 8 c gr. 2, 7 d, 7 b, 7 c – zajęcia odwołane

 

p. J. Szczepańska

4. 4 d – j. polski – p. M. Block

5. 4 b – zajęcia odwołane

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

26 I 2022 r. (środa)

 

 Klasy: 1 a, 1 b, 1 d, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d,

4 a, 4 b, 4 c, 5 a, 5 d, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 e, 8 d – nauczanie zdalne

 

Klasy : 8 a, 8 b, 8 d, 7 b – kończą zajęcia o 15:50

Koło szachowe - odwołane

p. C. Lubińska – Gliwa zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

 

p. J. Chruścikowska, p. R. Dettlaff, p. U. Struck, p. W. Walczak, p. W. Bradtke – zajęcia

wspomagania odwołane

p. J. Karwowska – matematyka indywidualna – zajęcia odwołane

 

kl. 1 c – 7:30 – 11:00

 

Za p. M. Bojke – kl. 1 d – 11:20 – 12:30 – p. J. Gronek

 

p. K. Dziugan

1 a, 3 d, 1 b, 3 c, 2 d – zajęcia odwołane

5. 1 c – zwolnić

 

p. M. Kowalewska

3 b, 2 d, 1 b – zajęcia odwołane

6. grupy przedszkolne – wychowawcy

 

p. R. Dettlaff

7. klasy 6 – WDŻ – zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

3. 6 b – zajęcia odwołane

4. 7 e – zajecia odwołane

5. 7 g – zwolnić                                                                                          kl. 7 g – 8:25 – 11:00

6. 7 d – plastyka – p. M. Bielińska – sala 13

7. 7 b – zajęcia odwołane

p. G. Górecka

1,2. 8 e – zwolnić                                                                                      kl. 8 e – 9:20 – 14:55

3. 6 c – zajecia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

2. 4 c całość – matematyka – p. A. Bruska z l. 1                               kl. 4 c – 8:25 – 13:00

3. 4 d całość – j. polski – p. M. Block – sala 22                                 kl. 4 d – 9:20 – 13:00

4. –

5. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić

2. 4 c całość - matematyka – p. A. Bruska z l. 1

3. E8 – zajęcia odwołane

4. 5 b – p. M. Żołdowicz – biblioteka                          

5. 8 a całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 3

6. 8 d – zajęcia odwołane

7. 4 d gr. 2 – zwolnić

 

p. M. Licau

2. 7 c – zwolnić

3. 7 c – historia – p. K. Ryduchowski

4. 8 a – geografia – p. A. Dempc

5. 8 f – j. polski – p. A. Lesnow

 

p. G. Maliszewska

1. 7 g – zwolnić

2. 6 c – zajęcia odwołane

3. 4 a – zajęcia odwołane

4. –

5. 7 f – geografia – p. M. Maguza z l. 8                                                          kl. 7 f – 7:30 – 14:00

 

p. M. Mikulska

6. 8 b całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 3

7. 7 a – zajęcia odwołane

 

p. J. Oleksiak

4. 4 b – zajęcia odwołane

7,8. 7 d dz. - zwolnić

p. A. Gesse

7,8. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                                       kl. 7 c dz. – 9:20 – 13:00

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g – zwolnić

8. 7 e chł. – zajęcia odwołane

9. 7 c chł. – zwolnić                                                                               kl. 7c chł. – 9:20–14:55                        

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

25 I 2022 r. (wtorek)

 

 Klasy: 1 a, 1 b, 1 d, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3 b, 3 c, 3 d,

  4 a, 4 b, 4 c, 5 a, 5 d, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 e, 8 d – nauczanie zdalne

 

p. C. Lubińska – Gliwa zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

 

p. J. Chruścikowska, p. R. Dettlaff, p. U. Struck, p. W. Walczak – zajęcia wspomagania  odwołane

p. J. Karwowska – matematyka indywidualna – zajęcia odwołane

 

Za p. M. Bojke – kl. 1 d – 12:00 – 13:10 – p. J. Gronek

 

p. A. Gesse

1,2. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                           kl. 7 c i 7 e dz. – zajęcia od 9:20

3,4. 8 f dz. – W-F – p. A. Mazur z 8 b dz.

 

p. E. Grzymkowska

2. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń- Czyż

3. 4 d całość – matematyka - p. J. Itrych – sala 14

4. –

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz

6. 4 c całość – matematyka – p. A. Bruska z l. 4                                           kl. 4 c – 11:15 – 15:50

 

p. M. Żukowska

2. nauczanie indywidualne – odwołane

3. 4 d całość – matematyka - p. J. Itrych – sala 14

4 i 7. nauczanie indywidualne – odwołane

5. 8 a całość – informatyka – p. A. Mickiewicz

6. 4 c całość – matematyka – p. A. Bruska z l. 4

 

p. K. Dziugan

3 - 7 – zajęcia odwołane

9. 3 a – zajęcia - p. R. Augustyn                                                                                   

 

p. M. Kowalewska

3 – 6 i 9. zajęcia odwołane

7. 1 c – zwolnić                                                                                                      kl. 1 c – 14:10 – 16:45

 

p. W. Chmielewska

7. 7 c – j. angielski - p. M. Marchewicz

8. 7 e – zajęcia odwołane

9. 7 b – zwolnić                                                                                                     kl. 7 b – 11:15 – 14:55

 

p. M. Licau

5. 7 c – p. A. Soczyńska

6. 8 b – historia – p. J. Ginter - Reglińska

7. 8 e – j. niemiecki – p. M. Mikulska

8. 8 d – zajęcia odwołane

9. 8 a – zwolnić                                                                  kl. 8 a – 8:25 – 13:00(dz.) 14:55(chł.)

10. 7 b – zwolnić

 

p. J. Oleksiak

1,2. 7 d dz. – zwolnić                                                                               kl. 7 d dz. – 8:25 – 14:55

3. 5 b i 5 c chł. – p. A. Korzeniewska - biblioteka

4. 5 b i 5 c chł. – p. M. Żołdowicz - biblioteka

5,6. 4 b dz. – zajęcia odwołane

7,8. 8 a dz. – zwolnić

 

p. G. Maliszewska

4. 4 d – przyroda – p. A. Dempc

5. 5 c – technika – p. H. Ptach

6. 7 g – historia – p. M. Żołdowicz

7. 7 e – zajęcia odwołane

8. 5 d – zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

2. 8 d dz. – zajęcia odwołane

3. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala3   (p. M. Block – zdalne - sala 11)

4. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 3  (p. M. Block – zdalne – sala 11)

5. 6 c dz. – zajęcia odwołane

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

24 I 2022 r. (poniedziałek)

 

Klasy:  1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3 b, 3 c, 3 d,

4 a, 4 b, 4 d, 5 a, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b, 6 c, 7 e, 7 f, 7 g, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d i 8 f – nauczanie zdalne

 

Klasy: 8 f gr. 2, 7 e, 4 d – zajęcia kończą o 14:55

Klasy: 3 b i 2 c – zajęcia kończą o 15:50

 

Za p. M. Bojke – kl. 1 d – 11:00 – 12:10 – p. J. Gronek – nauczanie zdalne

 

p. K. Dziugan

3. 3 a – p. R. Augustyn (zmiana kolejności zajęć – j. ang. na lekcji 4)

5. 2 d – zajęcia odwołane

6. 3 b – zajęcia odwołane

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia z psychologiem szkolnym - odwołane

 

p. A. Winiarska – Furtak

2. 7 a – j. polski - p. I. Kasprzycka - Buc z l. 6                 kl. 7 a – 7:30–13:00 (na l.6 geografia z l. 7)

3. 8 c – zajęcia odwołane

4. 8 d – zajęcia odwołane

5. 8 e – p. M. Żoldowicz - biblioteka

6. 8 b – zajęcia odwołane

7. 8 a – zajęcia odwołane

8. 7 g – zajęcia odwołane

 

p. A. Szczygielska

2. 5 b – p. A. Korzeniewska - biblioteka

3. 7 e – zajecia odwołane

4. 6 c – zajęcia odwołane

5. 4 a – zajęcia odwołane

6. 5 d – zwolnić                                                                                         kl. 5 d – 7:30 – 12:00

7. 7 b – zwolnić                                                                                         kl. 7 b – 7:30 – 13:00

 

s. B. Orzechowska

3. 4 a – zwolnić                                                                                          kl. 4 a – 10:15 – 14:55

4. 4 c – ks. M. Chyza

5. -

6. 6 b – zajęcia odwołane

7. 6 c – zajęcia odwołane

8. 4 d – zajęcia odwołane

 

A.Gesse

5,6. 4 c całość – W-F – p. A. Stankiewicz

7,8. 8 f dz. – zajęcia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

1. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – 8:25 – 13:00

2. 4 c gr. 1 - zwolnić                                                                                   kl. 4 c - 9:20 - 13:00

3. 4 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz

4. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz

5. 4 d gr. 1 – zajęcia odwołane

 

p. J. Oleksiak

1,2. 4 b chł. – zwolnić                                                                             kl. 4 b chł. – zajęcia od 9:20

3. 7 a i 7 b dz. – j. angielski – p. M. Rathenow – sala 10

4. 7 a i 7 b dz. – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 10

5,6. 8 a dz. – zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

2. 7 d – chemia – p. J. Kudlicka za 8 b

3. –

4. 7 c – biologia – p. L. Konkol

5. 6 b – zajęcia odwołane

6. 7 e – zajęcia odwołane

7. 7 g – historia - p. G. Maliszewska (ze środy z l. 1)

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić                                                                               kl. 5 b – 8:25 – 12:00

2. 4 c gr. 2 – zwolnić

3. 8 d – zajęcia odwołane

4. –

5. 4 d gr. 2 – zajęcia odwołane

6. 5 b gr. 1 - zwolnić

 

p. M. Kowalewska

4. grupa 0 a i 0 b – wychowawcy

5. 1 a – p. S. Pienczke z l. 6

6. 3 d – zajęcia odwołane

7. 3 b – zajęcia odwołane

 

p. G. Górecka

4. 8 e – matematyka – p. U. Klawiter

5. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

6. 6 c - zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

5. 7 b całość – informatyka – p. J. Kijowska

6. 7 d dz. – zwolnić                                                                                             kl. 7 d – 7:30 – 12:00

7. 7 f dz. – zajęcia odwołane

8. 4 a dz. – zajęcia odwołane

9. 4 d dz. – zajęcia odwołane

 

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

21 I 2022 r. (piątek)

 

Klasy 1 c, 3 b, 3 d, 4 d, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, 7 c, 7 d, 7 f, 7 g, 8 a, 8 b, 8 c i 8 f – nauczanie zdalne

 

Konkurs biblijny – 12:50 – 14:00 – sala 6 i 19

Konkurs z języka niemieckiego i angielskiego - 10:15 - sala 13 b

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia z psychologiem – odwołane

 

p. J. Pionke

5. 3 c – zajęcia odwołane

9. 3 b – zajęcia odwołane

 

p. B. Otręba – grupa 0 a

7:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

Za p. J. Gronek – kl. 1 c – 9:00 – 10:10 – nauczanie zdalne – p. M. Bojke

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 11:15 – 14:00

5. j. angielski

6. zajęcia – p. R. Augustyn

7. zajęcia – p. A. Korzeniewska

 

p. A. Gesse

3,4. 4 d dz. – zajecia odwołane

5,6. 4 a całość – W-F – p. A. Mazur

 

s. B. Orzechowska

1. 6 a – zwolnić                                                                                          kl. 6 a – zajęcia od 8:25

2. 5 b – zajęcia odwołane

3. 6 c – technika – p. H. Ptach

4. 5 c – zajęcia odwołane

5. 6 b – geografia – p. A. Dempc

6. 5 d – plastyka – p. M. Bielińska

7. 5a – j. polski – p. M. Andrzejewska z l. 8                                       kl. 5 a – 10:15 – 14:00

 

p. G. Maliszewska

2. 6 a – W-F – p. A. Soczyńska

3. 7 e – j. angielski – p. M. Rathenow

4. –

5. 7 f – zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

4. 7 g – zajęcia odwołane

5. 7 c – zajęcia odwołane

6. 7 b – matematyka – p. J. Itrych

7. 7 d – zajęcia odwołane

8. 6 b – j. polski – p. A. Kerlin                                                                            kl. 6 b – 11:15 – 15:50

9. 6 b – zwolnić

 

p. M. Banaszak

4. 8 a gr. 1 – zajęcia odwołane

5. świetlica – p. B. Skwara

6. 8 f gr. 1 – zajęcia odwołane

7. 8 d – j. polski – p. M. Block

9. 7 g – zajęcia odwołane

 

p. R. Czaplińska

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 14:00 – p. A. Borkowska

14:00 – 15:00 – p. M. Andrzejewska

15:00 – 16:00 – p. H. Wojtaś

 

p. K. Dziugan

3. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

4. 1 c – zajęcia odwołane

5. 1 d – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

6. 3 b – zajęcia odwołane

 

p. R. Dettlaff

1. 7a - zajęcia WDŻ - odwołane

2 - 7. zajecia wspomagania - odwołane

 

p. E. Grzymkowska

4. 5 a - p. W. Walczak

5. 4 b gr. - p. W. Walczak

6. 6 b gr. 1 - zajęcia odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

20 I 2022 r. (czwartek)

 

Klasy 1 c, 3 a, 3 b, 3 d, 4 d, 5 b, 5 c, 7 c, 7 d, 8 a, 8 b, 8 c i 8 f – nauczanie zdalne

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia z psychologiem – odwołane

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 1 a – zwolnić

5. 1 b – zwolnić                                                                                         kl. 1 b – 7:30 – 11:00

6. 2 a – p. D. Gibas

7. 3 c – zwolnić                                                                                          kl. 3 c – 10:15 – 13:00

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 11:15 – 14:55

5. W-F – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

6. zajęcia – p. B. Skwara

7. j. kaszubski

8. zajęcia – p. S. Pienczke

 

Zdalnie za p. J. Gronek – kl. 1 c – 8:00 – 9:10  - p. M. Bojke

 

s. B. Orzechowska

8. grupy przedszkolne – wychowawcy

9. 4 b – zwolnić                                                                                          kl. 4 b – 9:20 – 14:00

10. 5 a – zwolnić                                                                                        kl. 5 a – zajęcia do 15:50

 

p. G. Maliszewska

6. 6 a – zwolnić

7. 5 d – zwolnić

8. 4 b – zwolnić

9. 5 c – zajęcia odwołane

10. 6 c – zwolnić    

                                                                                  

kl. 6 c – 12:15 – 15:50

6. informatyka – cała klasa – p. H. Ptach

7-9. bez zmian

 

p. A. Gesse

1,2. 4 d dz. – zwolnić                                                                               kl. 4 d dz. – 9:20 – 12:00

4,5. 4 c chł. – basen – p. A. Mazur

 

p. B. Otręba – grupa 0 a

7:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. R. Czaplińska

11:00 – 12:00 – p. H. Ptach

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 14:00 – p. W. Walczak

14:00 – 15:00 – p. M. Depta

15:00 – 16:00 – p. K. Ryduchowski

16:00 – 16:30 – p. I. Siedlewska

 

p. M. Ryncarz – kl. 3 b – 8:25 – 11:00 - nauczanie zdalne

 

p. W. Chmielewska

1. 7 e – zwolnić                                                                                        kl. 7 e – zajęcia od 8:25

2. 7 d – zajęcia odwołane

3. 7 b – p. J. Kijowska

4. 7 c – zajęcia odwołane

5. 7 e – j. angielski – p. M. Gepner

6. 7 g – p. A. Korzeniewska – biblioteka

7. 6 b – matematyka – p. J. Itrych

8. 7 c – g - zaj. wyrównawcze – odwołane

 

Zamiana sal:

6. 7 b – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 19

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

19 I 2022 r. (środa)

 

Klasy 1 c, 3 a, 3 d, 4 d, 5 b, 5 c, 7 c, 7 d i 8 b – nauczanie zdalne

 

kl. 3 c – 10:15 – 14:00

p. C. Lubińska – Gliwa – zajecia z psychologiem – odwołane

 

p. J. Pionke

7:30 – 8:15 – p. R. Dettlaff

3. 3 a – zajęcia odwołane

4. 2 a – zajecia odwołane

 

p. J. Gronek – kl. 1 c - 11:15 – 12:30 - zdalnie

11:15 – 11:45 – religia - p. K. Dziugan

12:00 – 12:30 – zajecia – p. M. Kowalewska

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 7:30 – 11:00

1,2. zajęcia – p. W. Walczak

3. religia

4. W-F – p. W. Bradtke

 

p. R. Czaplińska

10:00 – 11:00 – p. A. Borkowska

11:00 – 12:00 – p. M. Bojke

13:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

 

s. B. Orzechowska

1. 6 a – zwolnić                                                                              kl. 6 a – 8:25 – 13:00

2. 5 b – zajęcia odwołane

3. 4 b – p. H. Wojtaś z l. 6                                                          kl. 4 b – 7:30 – 12:00            

4. –

5. 5 c – zajecia odwołane

6. 4 d – zajęcia odwołane

 

p. G. Maliszewska

1. 7 g – zwolnić                                                                              kl. 7 g – zajęcia od 8:25

2. 6 c – zwolnić                                                                              kl. 6 c – 9:20 – 13:00

3. 4 a – p. A. Soczyńska

5. 7 f – religia – ks. M. Chyza z l. 7

p. M. Maguza

7. 7 f – geografia z l. 8                                                                 kl. 7 f – 8:25 – 14:00

 

kl. 7 f – zmiana kolejności zajęć

2. fizyka

3. matematyka

4. j. polski

5. religia

6. biologia

7. geografia

 

p. A. Gesse

7,8. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                           kl. 7 c i 7 e dz. – zajęcia do 13:00

 

p. J. Kudlicka

1. 7 f – zwolnić

2. 8 c – zwolnić

3. –

4. 8 d – geografia – p. A. Dempc

 

p. M. Banaszak

5. 7 e – j. angielski – p. M. Rathenow

6. 8 b gr. 1 – zajęcia odwołane

7. –

8. 8 d – j. polski – p. M. Block

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

18 I 2022 r. (wtorek)

 

Klasy 3 a, 4 d, 5 b, 5 c, 7 c, 7 d i 8 b – nauczanie zdalne

 

p. J. Pionke

11:00 – 12:00 – świetlica – p. M. Bojke

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia z psychologiem - odwołane

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 7:30 – 12:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. j. angielski

4. zaj. komp. – p. J. Klim

5. koło j. angielskiego

 

s. B. Orzechowska

3. 5 d – zwolnić                                                                                                     kl. 5 d – 10:15 – 14:00

4. 4 a – zwolnić                                                                                                     kl. 4 a – 11:15 – 15:50

5. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 4                                                             kl. 4 c – 11:15 – 15:50

6. 0 a i 0 b – wychowawcy

 

p. G. Maliszewska

4. 4 d – przyroda – p. A. Dempc

5. 5 c – zajecia odwołane

6. 7 g – WDŻ – p. H. Wojtaś z l. 7                                                         kl. 7 g – 7:30 – 13:00 z WDŻ

7. 7 e – j. niemiecki – p. M. Banaszak

8. 5 d – zwolnić

 

p. J. Kudlicka

1. 8 c – zwolnić                                                                                                    kl. 8 c – zajęcia od 8:25

2. 8 a – zwolnić                                                                                                    kl. 8 a – zajęcia od 9:20

3. 7 g – matematyka – p. J. Itrych

4. 7 e – religia – ks. M. Chyza

5. 8 e – p. A. Soczyńska

6. 7 d – zajęcia odwołane

7. 7 a – matematyka – p. U. Klawiter

 

p. J. Gronek – kl. 1 c – 13:15 – 15:50

7. j. angielski

8. zajęcia – p. W. Bradtke

9. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

 

p. R. Czaplińska

11:00 – 12:00 – p. A. Borkowska

12:00 – 13:00 – p. B. Zahajkiewicz

13:00 – 13:30 – p. H. Wojtaś

13:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

15:00 – 16:00 – p. J. Dobrzeniecka

 

p. A. Gesse

1,2. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                         kl. 7 c i 7 e dz. – zajęcia od 9:20

3,4. 8 f dz. – W-F – p. J. Chruścikowska

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

17 I 2022 r. (poniedziałek)

 

Klasy 3 a, 4 d, 5 b, 5 c, 7 c, 7 d i 8 b – nauczanie zdalne

 

Klasy 1 a, 2 d i 3 d – koncert w ramach j. kaszubskiego – 12:15 – sala gimnastyczna

 

p. J. Pionke

9. 2 b – zajęcia odwołane

10. 3 d – zajęcia odwołane

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 9:20 – 13:00

3. zajęcia – p. R. Augustyn

4. zajęcia – p. R. Augustyn

5. j. angielski

6. j. kaszubski

 

s. B. Orzechowska

3. 4 a – zwolnić                                                                                        kl. 4 a – 10:15 – 14:55

4. 4 c – p. W. Walczak

5.

6. 6 b – zwolnić                                                                                        kl. 6 b – 7:30 – 12:00

7. 6 c – zwolnić                                                                                        kl. 6 c – 7:30 – 13:00

8. 4 d – j. polski – p. M. Block

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

14 I 2022 r. (piątek)

Klasy 3 a, 7 c i 7 d - nauczanie zdalne

 

p. A. Burchacka – zajęcia terapii logopedycznej – odwołane

 

p. M. Kowalewska

3. 1 c – p. J. Gronek

4. 2 d – p. M. Dmowska z l. 8                                                    kl. 2 d – 10:15 – 14:00

5. 1 a – p. M. Jastrzębska z l. 8                                                 kl. 1 a – 10:15 – 14:00

6. 1 d – p. M. Bojke

7. 3 d – p. J. Klim

 

p. J. Pionke

5. 3 c – zajęcia odwołane

9. 3 d – zajęcia odwołane

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 c – zwolnić                                                                       kl. 7 c - zajęcia od 8:25

2. 7 c – p. R. Dettlaff

3 7 d – p. R. Dettlaff

4. 7 d – zajęcia odwołane

 

p. G. Maliszewska

2. 6 a – p. A. Soczyńska

3. 7 e – p. H. Ptach

4. –

5. 7 f – p. A. Stankiewicz

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – p. M. Rathenow

4. 6 c – p. M. Marchewicz

5. 6 c – p. A. Korzeniewska

6. 7 e – zwolnić                                                                              kl. 7 e – 8:25 – 12:00

7. –

8. 5 a – zwolnić                                                                              kl. 5 a – 10:15 – 14:00

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

13 I 2022 r. (czwartek)

 

Konkurs j. niemieckiego – 10:00 - sala 21 a – p. M. Mikulska

 

Konkurs  „Liga matematyczna” – 13:15 – biblioteka

 

p. A. Burchacka – zajęcia terapii logopedycznej – odwołane

 

p. M. Mikulska

4. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – biblioteka

5-7. bez zmian

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 d – zwolnić                                                                                          kl. 7 d – zajęcia od 8:25

2. 7 g – j. niemiecki – p. M. Banaszak

3. 7 c – W-F – p. A. Gesse

4. 7 d – p. R. Dettlaff

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

12 I 2022 r. (środa)
Koło szachowe godz.17:00 sala 21

p. A. Burchacka - zajęcia terapii logopedycznej - odwołane

p. J. Pionke

3. 3a - zajęcia odwołane

4. 2 a - zajęcia odwołane 

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 d i 7 e - zaj.wyr. – odwołane

2. 7 g – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 7 d – chemia – p. J. Kudlicka

 

p. L. Konkol

5 – 6. bez zmian

7. –

8. 7 a – plastyka – p. M. Bielińska z l. 9                                              kl. 7 a – zajęcia do 14:55

9. 7 b – plastyka – p. M. Bielińska z l. 10                                           kl. 7 b – zajęcia do 15:50

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

11 I 2022 r. (wtorek)

 

p. D. Kornacka – grupa 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. J. Ginter – Reglińska

1. 7 g – zwolnić                                                                                          kl. 7 g – 8:25 – 14:00

2. 7 g – j. polski – p. M. Żołdowicz

3. 7 c – j. polski – p. A. Kerlin

4. 7 d – j. angielski – p. E. Grzymkowska

5. 7 d – j. polski – p. M. Andrzejewska

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

10 I 2022 r. (poniedziałek)

Wszystkie klasy nauczanie stacjonarne

p. D. Kornacka - grupa 0 b

12:00 - 15:00 - p. M. Kaźmierczak

15:00 - 17:00 - łączenie grup

 

p. J. Ginter – Reglińska

5. 7 d – W-F – p. A. Soczyńska

6. 7 g – j. polski – p. A. Kerlin

7. 7 c - zwolnić

8,9. zaj. wyr. klasy 7 a, b, c, f, g – zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

2. 7 d – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 6 b – plastyka – p. M. Bielińska sala 13

4. 7 c – religia – ks. M. Chyza z l. 6                                                              kl. 7 c – 7:30 – 12:00

5. zaj. indywidualne – odwołane

6. 7 e – geografia – p. A. Dempc z l. 9                                                           kl. 7 e – 8:25 – 14:55

7. 7 g – matematyka – p. J. Itrych

 

Zamiana sal:

3. 8 d – p. M. Żukowska sala 19

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

5 I 2022 r. (środa)

Wszystkie klasy nauczanie zdalne

p. M. Rathenow, p. K. Dziugan i p. A. Winiarską - Furtak – zajęcia odwołane

 

Za p. J. Ryduchowską – Wrzałek -  13:45 – 14:15 - p. M. Kowalewska

 

Klasa 8 b - zajęcia do 15:50

8. j. polski - p. I. Kasprzycka - Buc z l. 10

 

Klasa 7 b – 10:15 – 15:50

4. plastyka – p. M. Bielińska z l. 10

 

Klasa 5 b – zmiana kolejności lekcji:

5. plastyka

7. matematyka

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

4 I 2022 r. (wtorek)

 Wszystkie klasy nauczanie zdalne

p. K. Dziugan i p. A. Winiarska - Furtak - zajęcia odwołane

Za p. J. Ryduchowską – Wrzałek – 11:00 – 11:30 - p. M. Dmowska

 

Klasa 4 d – 7:30 – 13:00

5. matematyka – p. J. Szczepańska z l. 7

 

p. M. Rathenow

1-5 i 6. zajęcia odwołane

5. plastyka  - p. M. Bielińska (za środę 5 I)    

 

p. A. Soczyńska – godzina z wychowawcą po W-F-ie chłopców (za środę 5 I)

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

3 I 2022 r. (poniedziałek)

Wszystkie klasy nauczanie zdalne

Zajęcia z p. K. Dziugan, p. M. Rathenow i p. A. Winiarską - Furtak – odwołane

 

Za p. J. Ryduchowską – Wrzałek – 11:30 – 12:00 - p. M. Dmowska

 

Klasa 4 d – 9:20 – 15:50

3. plastyka – p. M. Bielińska ( za wtorek 4 I)

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

22 XII 2021 r. (środa)

Nauka zdalna we wszystkich klasach

Zajęcia z następującymi nauczycielami są odwołane:

p. M. Andrzejewska, p. M. Bielińska, p. J. Itrych, p. I. Pietroń,

p. M. Rathenow, p. A. Szczygielska, p. A. Winiarska – Furtak,

p. K. Ryduchowski

 

p. I. Kasprzycka – Buc

6. 7 a – p. R. Dettlaff

10. 8 b – zajęcia odwołane

 

Za p. M. Dmowską – 2 d – 12:00 – 12:30 – p. A. Borkowska

 

p. M. Mikulska

6. 8 b całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak

7. 7 a – zajęcia odwołane

 

Zmiana kolejności zajęć:

klasa 4 a

4. WDŻ – p. H. Wojtaś z lekcji 1

klasa 4 c

4. matematyka – p. A. Bruska z lekcji 1

klasa 7 a

7. biologia – p. L. Konkol z lekcji 8

klasa 7 f

3. chemia – p. J. Kudlicka z l. 1

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

21 XII 2021 r. (wtorek)

 Nauka zdalna we wszystkich klasach

Zajęcia z następującymi nauczycielami są odwołane:

p. M. Andrzejewska, p. M. Bielińska, p. J. Itrych, p. I. Pietroń,

p. M. Rathenow, p. A. Szczygielska, p. A. Winiarska – Furtak

p. M. Mikulska

2. 8 b całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak

3. 8 c całość – informatyka – p. A. Zamachowska - Dolna

4. 8 e – zajęcia odwołane

5. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak

6. 8 a całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak

 

Zmiana kolejności zajęć:

klasa 4 b

7. matematyka – p. J. Szczepańska z l. 9

 klasa 4 d

5. matematyka – p. J. Szczepańska z lekcji 7

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

20 XII 2021 r. (poniedziałek)

Nauka zdalna we wszystkich klasach

Zajęcia z p. M. Andrzejewską, p. M. Bielińską, p. W. Chmielewską, p. J. Itrych, p. A. Szczygielską

oraz p. A. Winiarską - Furtak - odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

17 XII 2021 r. (piątek)

Lp.

Klasa

Godziny zajęć

Sala

Nauczyciel

 1.  

3 a

8:25 – 10:40

26

R. Augustyn

2. 

3 b

8:25 – 10:40

23

M. Ryncarz

3.

3 c

8:25 – 10:40

26

R. Augustyn

4.

3 d

8:25 – 10:40

28

J. Klim

5.

4 a

10:00 – 13:00

zdalnie

M. Mikulska, M. Rathenow

6.

4 b

11:00 – 13:30

28

J. Oleksiak

7.

4 c

10:00 – 14:00

zdalnie

K. Ryduchowski

8.

4 d

8:30 – 11:30

18

M. Block

9.  

5 a

9:00 – 12:00

zdalnie

A.Mickiewicz, W. Walczak

 10.

5 b

8:00 – 11:00

6

M. Żukowska

 11.

5 c

10:00 – 13:00

zdalnie

H. Ptach

 12.

5 d

8:00 – 11:00

zdalnie

A.Mazur(1), E.Grzymkowska(2)

 13.

6 a

8:00 – 11:00

zdalnie

A.Soczyńska

 14.

6 b

8:00 – 11:00

zdalnie

A.Kerlin

15. 

6 c

8:00 – 11:00

21

M.Marchewicz

16. 

7 a

8:00 – 11:00

zdalnie

I.Kasprzycka - Buc

17. 

7 b

8:00 – 11:00

zdalnie

A.Dempc

18. 

7 c

8:00 – 11:00

zdalnie

M.Licau

19. 

7 d

7:30 – 10:30

zdalnie

J.Ginter - Reglińska

20. 

7 e

8:30 – 11:30

zdalnie

G.Maliszewska (1), M.Banaszak (2)

21. 

7 f

8:30 – 11:30

zdalnie

A.Winiarska – Furtak (1), D. Dębicka (2)

22. 

7 g

9:00 – 12:00

zdalnie

M. Bielińska

23. 

8 a

8:00 – 11:00

17

A.Lesnow

24. 

8 b

8:00 – 11:00

zdalnie

M. Gepner

25. 

8 c

9:00 – 12:00

31

J. Kudlicka

26. 

8 d

8:00 – 11:00

34

A.Stankiewicz

27. 

8 e

8:00 – 11:00

10

M. Maguza

28. 

8 f

8:00 – 11:00

zdalnie

B. Bistroń- Czyż

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

16 XII 2021 r. (czwartek)

 

Klasy: 8 b, 8 f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7 e, 7 f, 7g, 6a, 6b, 5a, 5 c, 5 d, 4 a, 4 c, 2 a – d i 1 a - d – nauczanie zdalne

 

Klasy: 8 a, 8 c, 8 d, 8 e, 6 c, 5 b, 4 b, 4 d, 3 a – d – nauczanie stacjonarne

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

p. P. Olczak – zajęcia i spotkania z pedagogiem szkolnym – odwołane

 

p. B. Skwara – 3 c – 10:15 – 13:00

4,5. zajęcia – p. R. Augustyn z 3a

6. j.angielski

 

p. R. Augustyn – 3 a – 10:15 – 14:00

4-6. zajęcia

7. W-F

 

Za p. M. Dmowską – 13:00 – 14:10 – p. A. Borkowska – zajęcia zdalne

 

p. K. Dziugan

kl. 1 a,b; 2 a,c; 3 c – zajęcia odwołane

 

p. M. Marchewicz

5. 4 a całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska

6. 4 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 3 (p. M.Licau zdalne – sala27)

7. 7 f – zajęcia odwołane

8. 6 c – j. polski – p. M. Block

 

p. W. Chmielewska

1-4,6 i 8. klasy: 7 e; 7 d; 7 b; 7 c; 7 g – zajecia odwołane

5. 7 e – plastyka – p. M. Bielińska

 

p. M. Andrzejewska

2-3. 7 e, 5 d – zajęcia odwołane

 

p. I. Pietroń

2-4. 4 a-b; 4 a; 6 b – zajęcia odwołane

5. 8 e – j. polski – p. A. Kerlin

6. 8 e – p. D. Dębicka

7. 4 b – j. polski – p. M. Rathenow

 

p. A. Szczygielska

6. 7 e – zajęcia odwołane

8. 6 b – j. angielski – p. E. Grzymkowska

9. 5 a – historia – p. K. Ryduchowski z l. 8

10. 5 c – zajęcia odwołane

 

p. L. Konkol

1,2,4. 7 f; 6 a; 7 b – zajęcia odwołane

3. 7 e – p. D. Dębicka

5. 8 c – j. angielski – p. M. Gepner

6,7. 7 d; 8 a – zajęcia odwołane                                                                       kl. 8 a – 7:30 – 13:00

 

kl. 5 a – zajęcia do 15:50                                                kl. 5 d – 8:25 – 14:00

5. informatyka chł.                                                           2. j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż

6. religia                                                                               3. zajęcia odwołane

7. j. angielski                                                                       4. plastyka

8. matematyka                                                                   5. zajęcia odwołane

9. historia                                                                            6. j. angielski – p. M. Gepner

                                                                                              7. historia

p. J. Kudlicka

1. 8 c – zwolnić                                                                                          kl. 8 c – 8:25 – 14:55

2. 7 b – zajęcia odwołane

3. 8 d – informatyka – p. J. Kijowska

4. 8 f – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak  z l. 7

5. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 7

6. 8 a – matematyka – p. A. Mickiewicz z l. 8

 

p. J. Itrych

2. 8 b – p. M. Gepner z l. 1                                                                    kl. 8 b – 8:25 – 13:00

3-5.8 f; 7 f; 5 d – zajęcia odwołane

6. 5 d całość – j. angielski – p. M. Gepner

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c  całość – informatyka – p. J. Kijowska

2. 8 e chł. – j. angielski - p. M. Rathenow

3,4. 8 b całość – j. angielski – p. M. Gepner

5,6. 8 f całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż

7 d chł. – zajęcia odwołane

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

15 XII 2021 r. (środa)

 Zajęcia "Szachy w jedynce" - odwołane

Klasy 8 b, 8 f, 7 b, 7 f, 6 a, 6 b, 5 d, 4 a, 4 c, 2 a – d i 1 a - d – nauczanie zdalne

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia i spotkania z psychologiem – odwołane

 

p. B. Skwara – 3 c – 12:15 – 15:50

6. j. angielski

7,8,9. zajęcia – p. R. Augustyn z 3 a

 

Za p. J. Ryduchowską – 1 b – 13:15 – 14:45 – p. M. Kowalewska – zajęcia zdalne

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – zajęcia odwołane

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 c – zajęcia odwołane

6. 1 b – zajęcia odwołane

7. 3 c – p. R. Augustyn z 3 a

8. –

9. 2 d – zajęcia odwołane

 

p. S. Pienczke

5. 3 b i 3 d – zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

3. 6 b – zajęcia odwołane

4. 7 e – p. A. Korzeniewska - biblioteka (6 c - p. M. Marchewicz - sala 3)

5. 7 g – religia – ks. M. Chyza

6. 7 d – j. angielski – p. M. Gepner z l. 2                                             kl. 7 d – 9:20 – 14:55

7. 7 b – zajęcia odwołane

 

p. L. Konkol

5. 7 c – historia – p. M. Licau

6. 7 f – zajęcia odwołane

8. 7 a – plastyka – p. M. Bielińska z l. 9                                              kl. 7 a – zajęcia do 14:55

9. 7 b – plastyka – p. M. Bielińska z l. 10                                           kl. 7 b – zajęcia do 15:50

 

p. M. Marchewicz

3. 6 a całość – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż

4. 6 c – geografia – p. A. Dempc

5. 7 b – W-F – p. J. Oleksiak

7. 6 c - zajęcia odwołane

 

p. I. Pietroń

1. 4 b – zwolnić                                                                                         kl. 4 b – 9:20 – 12:00

2. 4 a – zajęcia odwołane                                                                       kl. 4 a – 9:20 – 12:00

3. 8 e – j. polski – p. M. Block

4. 4 a – historia – p. G. Maliszewska

5. 6 a – zajęcia odwołane                                                                       kl. 6 a – 7:30 – 11:00

 

p. H. Wojtaś

1. 4 a – zajęcia odwołane

6. 4 b – zwolnić

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – geografia – p. A. Dempc           kl. 5 d – zajęcia od 8:25 – informatyka cała klasa- p.H.Ptach

4. 5 d – zajęcia odwołane

5. 6 c – W-F – p. D. Dębicka

6. 7 e – p. D. Dębicka

7. 5 a – j. polski - p. W. Walczak

8. 5 a i 5 d – zaj. wyrównawcze – odwołane

 

p. J. Itrych

3. 7 f – zajęcia odwołane

4. 8 f – zajęcia odwołane

5. 8 b – zajęcia odwołane

6. 4 a – zajęcia odwołane

7. 5 d – zajecia odwołane

 

p. A. Szczygielska

2. 4 b – zwolnić

3. 7 g – p. A. Soczyńska

4. 7 d – s. B. Orzechowska

5. 4 c – zajęcia odwołane

6. 6 a – zajęcia odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g dz. - zwolnić

7. –

8. 7 e chł. - zwolnić

9. 7 c chł. – zwolnić

 

p. J. Kudlicka

1. 7 f – zajęcia odwołane

2. 8 c – zwolnić                                                                                          kl. 8 c – 9:20 – 15:50

3. –

4. 8 d – zwolnić                                                                                          kl. 8 d – 11:15 – 16:45

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

14 XII 2021 r. (wtorek)

 

Klasy 8 b, 8 f, 7 b, 7 f, 6 a, 6 b, 5 d, 4 a, 4 c, 2 a – d i 1 a - d – nauczanie zdalne

 

p. H. Wojtaś

7. 7 g – zajęcia odwołane                                                                       kl. 7 g – 7:30 – 13:00

 p. C. Lubińska - Gliwa - zajęcia i spotkania z psychologiem - odwołane

p. M. Kowalewska

3. 1 a – zajęcia odwołane

4. 2 b – zajecia odwołane

5. 1 a – zajęcia odwołane

6. 2 a – zajęcia odwołane

7. 1 c – zajęcia odwołane

8. zajęcia indywidualne – odwołane

9. 2 c – zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

7. 7 c – j. niemiecki - p. M. Mikulska

8. 7 e – zwolnić                                                                                         kl. 7 e – 7:30 – 14:00

9. 7 b – zajęcia odwołane

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – zajęcia odwołane

4. 3 d – p. J. Klim z l. 5                                                                             kl. 3 d – 7:30 – 11:00

5. 1 c – zajęcia odwołane

6. 2 c – zajęcia odwołane

7. 2 a – zajęcia odwołane

9. 3 a – zwolnić                                                                                          kl. 3 a – 12:15 – 14:55

 

p. B. Skwara – 3 c – 11:15 – 14:00 – sala 28

5. zajęcia – p. J. Klim

6. zajęcia – p. R. Augustyn

7. zajęcia – p. A. Korzeniewska

 

Za p. J. Ryduchowską – Wrzałek – 1 b – 11:00 – 12:10 – p. M. Dmowska – zajecia zdalne

 

p. I. Pietroń

7. 4 b – j. angielski - p. M. Marchewicz

8. 4 a – zajecia odwołane

9. 8 e – E8 – zajęcia odwołane

 

p. L. Konkol

1. 6 c – zwolnić                                                                                          kl. 6 c – zajęcia od 9:20

2. 7 f – zajęcia odwołane

3. 6 b – zajecia odwołane

4. 7 a – geografia – p. A. Dempc

5. 8 d – p. A. Soczyńska

6. 8 e – p. M. Żołdowicz

7. 8 f – zajecia odwołane

 

p. M. Andrzejewska

2. 6 c – s. B. Orzechowska

3. 5 a – matematyka - p. U. Klawiter

4. 5 a – j. angielski – p. E. Grzymkowska

5. –

6. 5 d – zajęcia odwołane

 

p. J. Itrych

4. 7 f – zajęcia odwołane

5. 5 d – zajęcia odwołane

6. 8 f – zajęcia odwołane

7. 4 a – zajęcia odwołane

8. 8 b – zajęcia odwołane

9. 8 b i 8 f – E8 – zajęcia odwołane

 

p. A. Szczygielska

6. 4 d – p. W. Walczak

7. 7 b – zajęcia odwołane

8. 7 d – p. R. Dettlaff z l. 9                                                                      kl. 7 d – 7:30 – 14:55(WDŻ)

 

p. A. Zamachowska – Dolna

2. 8 d dz. – zwolnić                                                                                   kl. 8 d dz. – zajęcia od 9:20

3. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 18

4. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 21

5. 6 c dz. – informatyka – p. M. Block

 

p. A. Kerlin

4. 6 b – zajęcia odwołane

5. 8 c – p. D. Dębicka

6. 7 b – zajęcia odwołane

7. –

8. 4 c – zajęcia odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

13 XII 2021 r. (poniedziałek)

 

Klasy 8 b, 8 d, 8 e, 8 f, 7 b, 7 f, 6 a, 6 b, 5 d, 4 a, 4 b, 4 c, 2 a – d i 1 a - d – nauczanie zdalne

 

p. C. Lubińska – Gliwa –zajęcia i spotkania z psychologiem - odwołane

 

p. W. Chmielewska

2. 7 d – zwolnić                                                                                        

3. 6 b – zajęcia odwołane

4. 7 c – j. niemiecki – p. M. Mikulska z l. 2                                      

5. zaj. indywidualne - odwołane

6. 7 e – geografia – p. A. Dempc z l. 9                                                          

7. 7 g – matematyka - p. A. Mickiewicz

 

p. J. Kudlicka

2. 8 b – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 8 f – historia – p. M. Licau

4. 7 d – ks. M. Chyza

5. 7 c – j. angielski – p. M. Rathenow z l. 1                                     

6. 7 b – zajęcia odwołane

7. 7 e – p. H. Ptach

 

p. L. Konkol

1. 7 d – zwolnić

2. 7 g – p. M. Bielińska / 7 e - matematyka – p. U. Klawiter

3. 7 c – zwolnić

 

kl. 7 d – 9:20 – 13:00                                                                 kl. 7 c -10:15 – 14:00

3. j. niemiecki                                                                                4. j. niemiecki – p. M. Mikulska

4. religia                                                                                        5. j. angielski – p. M. Rathenow

5. j. polski                                                                                      6. religia

6. j. polski - cała klasa - p. A. Kerlin                                              7. j. polski

 

p.A. Skrzyński

3,4. 7 a całość – W-F - p. J. Oleksiak

3,4. 7 b całość – zajęcia odwołane

 

p. I. Pietroń

4. 6 a – zajęcia odwołane

5. 4 b – zajęcia odwołane

6. 8 e – zajęcia odwołane

7. 4 a – zajęcia odwołane

 

p. K. Dziugan

4. 3 a – p. R. Augustyn

5. 2 d – zajęcia odwołane

 

p. M. Ryncarz – 3 b – 9:20 – 13:00 - sala 22

3-5. zajęcia

6. j. angielski

 

p. J. Klim – 3 d – 10:15 – 14:00 – sala 23

4 – 6. zajęcia

7. j. angielski

 

Za p. M. Jastrzębską – 1 a – 10:15 – 11:15 – p. M. Kowalewska – zajęcia zdalne

 

Za p. J. Ryduchowską – Wrzałek – 1 b – 12:15 – 13:25 – p. M. Dmowska – zajęcia zdalne

 

p. B. Skwara – 3 c – 9:20 – 12:00

3. zajęcia – p. R. Augustyn

4. zajęcia – p. M. Żołdowicz

5. zajęcia – p. A. Korzeniewska            

 

p. A. Zamachowska – Dolna

5. 7 b całość – informatyka – p. J. Kijowska

6. 7 d całość – j. polski – p. A. Kerlin

7. 7 f całość – informatyka – p. J. Kijowska

8. 4 a całość – informatyka – p. J. Kijowska

9. 4 d całość – informatyka – p. J. Kijowska          

 

p. J. Itrych

2. 5 d – zajęcia odwołane

3. 8 b – zajęcia odwołane

4. 8 f – zajęcia odwołane

5. 7 f – zajęcia odwołane

6. 4 a – zajęcia odwołane

7. 5 a i 5 d – zaj. wyrównawcze – odwołane

 

p. A. Szczygielska

2. 5 b – j. polski – p. A. Lesnow

3. 7 e – religia – ks. M. Chyza

4. 6 c – muzyka – p. W. Walczak

5. 4 a – zajęcia odwołane

6. 5 d – zajęcia odwołane

7. 7 b – zajęcia odwołane                                                  

 

p. M. Andrzejewska

1. 5 d – zajęcia odwołane

2. 5 a – j. polski – p. M. Żołdowicz

3. 6 c – p. M. Bielińska – sala 13 (p. M.Żukowska – zdalne – sala 27)

4. 7 e – j. polski – p. M. Block

5. 7 e – geografia – p. A. Dempc

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

10 XII 2021 r. (piątek)

 

Klasy 8 c, 8 d, 8 e, 4 b i 4 d – nauczanie zdalne

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia i spotkania z psychologiem - odwołane

 

p. P. Taube

9,10. 7 f i 7 g chł. – zwolnić                                                                    kl. 7 f – 10:15 – 14:55

                                                                                                                      kl. 7 g chł. – 10:15 – 14:55

p. A. Stankiewicz

1. 8 d dz. – zajęcia odwołane

1. 8 e – matematyka – p. G. Górecka z l. 2                                        kl. 8 e – zajęcia od 7:30

2,3. 7 f i 7 g dz. – zwolnić                                                                       kl. 7 g dz. – 10:15 – 14:55

4. 8 d – zajęcia odwołane

 

p. A. Dempc

2. 4 b – zajęcia odwołane

3. 8 b – j. niemiecki – p. M. Banaszak

4. 5 d – j. angielski – p. B. Bistroń- Czyż

5. –

6. 8 c – zajęcia odowłane

7. 7 b – zwolnić                                                                                          kl. 7 b – 7:30 – 12:00

 

p. A. Kerlin

2. 8 c – E8 – zajęcia odwołane

3. 7 b – j. niemiecki – p. M. Mikulska z l. 8

4. 7 b – j. polski – p. M. Block

5. 4 c – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska                                           

6. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 7                                           kl. 4 c – 9:20(WDŻ) – 13:00

7. 6 b – j. polski - p. M. Andrzejewska

 

p. M. Bielińska

2. 6 c – matematyka – p. G. Górecka z l. 1 – sala 19                       kl. 6 c – 8:25 – 12:00

3. 5 c – technika – p. H. Ptach

4. 4 c – technika – p. H. Ptach

5. 7 d – W-F – p. A. Soczyńska

 

p. H. Wojtaś

7. 4 d – WDŻ – zajęcia odwołane

p. W. Chmielewska

4. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz sala 15

5. 7 c – j. angielski - p. M. Żukowska

6. 7 b – zwolnić

7. 7 d – zwolnić                                                                                          kl. 7 d – 7:30 – 13:00

8. 6 b – historia - p. G. Maliszewska na l. 4 – sala 14

9. 6 b – zwolnić                                                                                         

 

kl. 6 b – 10:15 – 14:00                                                                kl. 7 c chł. – 7:30 – 12:00

4. historia                                                                                        kl. 7 c dz. – 7:30 – 12:00

5. religia

6. j. angielski

7. j. polski

 

p. Ż. Knurek – 2 b – 11:15 – 14:00

5. W-F – p. B. Zahajkiewicz

6. zajęcia – p. R. Augustyn

7. zajęcia – p. J. Klim

 

p. M. Jastrzębska – 1 a – 10:15 – 14:00

4. W-F – p. M. Dmowska

5. j. angielski  

6. zajecia – p. J. Pionke

7. zajęcia – p. S. Pienczke

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – 1 b – 8:25 – 11:00

2. zajęcia – p. M. Kowalewska

3. zajęcia – p. J. Gronek

4. W-F – p. W. Bradtke

 

p. M. Bojke – 1 d – 11:15 – 14:55

5. religia

6. j. angielski

7. zajęcia – p. H. Wojtaś (za 4 d)

8. zajęcia – p. H. Wojtaś

 

p. I. Siedlewska

10:00 – 11:00 – p. J. Dobrzeniecka

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 15:00 – p. A. Borkowska

15:00 – 16:00 – p. M. Ryncarz

16:00 – 17:00 – p. R. Czaplińska

 

p. K. Dziugan

3. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

4. 1 c – p. J. Gronek

5. 1 d – p. D. Gibas

6. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g chł. – zwolnić

4. 7 e całość – W-F – p. A. Mazur

5. –

6. 7 c chł. – zwolnić

7. 8 e dz. - zajęcia odwołane

8. 7 a dz. – zwolnić                                                                           kl. 7 a – 7:30 (WDŻ) – 14:00

 

p. I. Pietroń

3. 4 b - zajęcia odwołane

4. 6 a - p. M. Gepner

5. 6 a - p. A. Korzeniewska

6. 8 e - zajęcia odwołane

7. 4 a - p. E. Grzymkowska

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

9 XII 2021 r. (czwartek)

 

Klasy 8 c, 8 d, 8 e, 4 b i 4 d – nauczanie zdalne

 

p. C. Lubińska – Gliwa – zajęcia i spotkania z psychologiem - odwołane

 

p. E. Grzymkowska

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 18 (p. J. Szczepańska – zdalne sala 27)

6. 4 b gr. 1 – zajęcia odwołane

7. 5 a – p. W. Walczak

 

p. J. Oleksiak

3,4. 4 b chł. – zajęcia odwołane                                                kl. 4 b chł. – 11:15 – 15:50

5,6. 5 b i 5 c chł. – zwolnić                                                         kl. 5 b i 5 c chł. – zajęcia od 13:15

7,8.7 a i 7 b dz. – zwolnić                                                            kl. 7 a i 7 b dz. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Dempc

1. 7 b – zwolnić                                                                              kl. 7 b – zajęcia od 8:25

2. 4 c – j. polski – p. I. Pietroń

3. 8 a – W-F – p. D. Dębicka

4. 4 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 4 d – zwolnić                                                                              kl. 4 d – 7:30 – 11:00

6. 7 a – muzyka – p. A. Szczygielska

7. 7 e – zwolnić                                                                              kl. 7 e – 8:25 – 12:00

 

p. W. Chmielewska

1. 7 e – zwolnić

2. 7 d – p. J. Ginter – Reglińska z l. 1                                       kl. 7 d – zajęcia od 8:25

3. 7 b – p. J. Kijowska

4. 7 c – j. polski – p. M. Andrzejewska

5. 7 e – muzyka – p. A. Szczygielska z l. 6

6. 7 g – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska z l. 2                     kl. 7 g – 8:25 – 14:00

7. 6 b – matematyka – p. J. Itrych

8. klasy 7 – zaj. wyrównawcze - odwołane

 

Zmiana kolejności lekcji:

7 a –   1. p. U. Klawiter – sala 18

            2. p. I. Kasprzycka – Buc – sala 29

 

7 f -    1. p. M. Bielińska – sala 13

            2. p. L. Konkol – sala 16

 

7 g -    2. p. M. Bielińska – sala 13        

                                  

6 a -    1. p. L. Konkol – sala 16

            2. p. U. Klawiter – sala 18

 

kl. 6 b – 11:15 – 14:55

5. technika – p. H. Ptach z l. 10 – sala 34

6. W-F

7. matematyka

8. muzyka

 

p. A. Kerlin

6. 6 b – W-F – p. D. Dębicka

7,8. 8 c – zajecia odwołane                                                        kl. 8 c – 7:30 – 13:00

9. 6 b - zwolnić       

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 11:15 – 14:55

5. religia

6. zajęcia – p. W. Walczak

7. zajęcia – p. S. Pienczke

8. j. kaszubski

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek – kl. 1 b – 7:30 – 11:00

1,2. zajęcia – p. W. Bradtke

3. j. angielski

4. religia

 

p. M. Bojke – kl. 1 d – 11:15 – 14:55

5,6. zajęcia – p. W. Bradtke

7. j. angielski

8. szachy

 

p. Ż. Knurek – kl. 2 b – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Kowalewska

2. zajęcia – p. K. Dziugan

3. religia

4. j. angielski

 

p. A. Stankiewicz

1. 8 d – zajęcia odwołane

2. 8 d i 8 e dz. – zajęcia odwołane

3. –

4. 4 c dz. – p. A. Korzeniewska - biblioteka

5. 4 c dz. – zwolnić                                                                                    kl. 4 c dz. – 7:30 – 11:00

6,7. 4 a dz. – zwolnić                                                                                kl. 4 a dz. – 9:20 – 12:00

 

p. I. Siedlewska

10:00 – 12:00 – p. A. Borkowska

12:00 – 13:00 – p. M. Dmowska

13:00 – 14:00 – p. B. Skwara

14:00 – 16:00 – p. W. Walczak

 

p. M. Gepner

1. 8 b -  j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 7                                kl. 8 b – 7:30 – 13:00

2. 5 d całość – j. angielski - p. B. Bistroń- Czyż – sala 5

3,4. 8 b całość – informatyka - p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 XII 2021 r. (środa)

 Koło "Szachy w jedynce" - 17:00 w sali 21

Klasy 8 c, 8 d, 8 e i 4 b – nauczanie zdalne

p. P. Taube

7,8. 7 c i 7 d chł. – zwolnić                                                         kl. 7 c i 7 d chł. – zajęcia do 13:00

 

klasa 7 c dz. 8:25 – 15:50

2 – 8. bez zmian

9. informatyka

 

p. J. Oleksiak

4. 4 b – p. H. Wojtaś z l. 6                                                                      kl. 4 b – 7:30 – 11:00

7,8. 7 d dz. – zwolnić                                                                               kl. 7 d dz. – 8:25 – 13:00

 

p. E. Grzymkowska                                                                                  kl. 4 d – 10:15 – 14:00

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska sala 19 (p. G. Górecka – zdalne sala 21a)

3 na 7. 4 d całość – j. angielski – p. M. Żukowska na l. 7 - sala 5 (p. M. Block – zdalne sala 21a)

4. –

5. 6 b całość – j. angielski - p. B. Bistroń – Czyż sala 6 (p. K. Ryduchowski – zdalne sala 21a)

 

p. A. Dempc

5. 4 b – zajęcia odwołane

6. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 1 – sala 10                          kl. 4 c – 8:25 – 13:00

7. 8 f – geografia – p. M. Maguza

8. 7 b – plastyka – p. M. Bielińska z l. 10

 

s. B. Orzechowska

1. 6 a – zwolnić                                                                                          kl. 6 a – 8:25 – 13:00

2. 5 b – j. angielski - p. M. Marchewicz

3. 4 b – zajęcia odwołane

4. –

5. 5 c – j. angielski – p. M. Rathenow z l. 2                                        kl. 5 c – 9:20 – 14:00

6. 4 d – plastyka – p. M. Bielińska

 

Zamiana sal:

6. 7 d – matematyka – p. W. Chmielewska sala 15                   

 

p. J. Ryduchowska – Wrzałek 1 b – 12:15 – 14:55

6. religia

7. j. angielski

8. zajęcia – p. K. Dziugan

 

p. M. Bojke 1 d – 8:25 – 11:00

2. j. angielski – p. M. Kowalewska

3. zajęcia – p. W. Bradtke

4. W-F – p. M. Ryncarz

 

p. M. Jastrzębska 1 a – 8:25 – 11:00

2. zajęcia – p. W. Bradtke

3. religia

4. W-F – p. W. Bradtke   

 

p. A. Kerlin

2. 6 b – j. polski – p. M. Rathenow

3. 4 c – matematyka - p. J. Kudlicka

4. 6 b – p. W. Walczak

5. 8 c – zajecia odwołane

6. 7 b – j. polski – p. I. Pietroń

                

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

7 XII 2021 r. (wtorek)

 

Klasy 8 c, 8 d, 8 e i 4 b – nauczanie zdalne

kl. 1 b - 9:20 - 13:55

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 d chł. – zwolnić                                                                     kl. 7 c chł. – 9:20 – 14:55

3,4. 8 b całość – W-F – p. A. Mazur                                                     kl. 7 d – 9:20 – 14:55

3,4. 8 f całość – W-F – p. D. Dębicka

5,6. 6 b całość – W-F – p. A. Mazur

5. 6 c całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna

6. 6 c chł. – zwolnić                                                                                  kl. 6 c chł. – 7:30 – 12:00

7,8. 8 c chł. – zajęcia odwołane

7. 8 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 19 (p.I.Pietroń – zdalne sala 11)

8. 8 a całość – W-F – p. J. Chruścikowska

 

p. E. Grzymkowska

2. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 5

3. 4 d całość – j. angielskim – p. M. Żukowska – biblioteka

4. –

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 34 (p.A.Kerlin – zdalne 21a)

5. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska – biblioteka

 

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d i 8 e chł. – zwolnić                                                         kl. 8 d i 8 e chł. – zajęcia od 9:20

 

p. J. Oleksiak

1,2. 7 d dz. – zwolnić

3. 5 b i 5 c chł. – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

4. 5 b i 5 c chł. – W-F – ks. M. Chyza

5,6. 4 b chł. – zajęcia odwołane

7. 8 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 19 (p.I.Pietroń – zdalne sala 11)

8. 8 a całość – W-F – p.J.Chruścikowska                                                                                                                                         

p. L. Konkol

3. 6 b – p. A. Lesnow za 7 f – sala 17

 

p. M. Licau

6. 8 b – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak – sala 5

 

p. A. Dempc

1. 6 b – zwolnić                                                                                        kl. 6 b – 8:25 – 14:00

2. 4 d – religia – s. B. Orzechowska

3. 6 c – geografia - p. M. Jastrzębska

4. –

5. 5 b – j. polski – p. M. Andrzejewska

6. 4 a – j. polski – p. I. Pietroń

7. 5 a – zwolnić                                                                                        kl. 5 a – zajęcia do 13:00

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

6 XII 2021 r. (poniedziałek)

8 c, 5 b i 4b - lekcje zdalne

p. P. Taube                                                                          6 b,c chł. – lekcje od 9:20

1,2. 6 b,c – odwołać

3,4. 7 f,g – W-F- p. D Dębicka

5. 8 a,c – W-F – p. A. Soczyńska

6. 8 a,c – W-F – p. M. Andrzejewska

7,8 b,f – zwolnić                                                                8 b, f – chł.  – lekcje do 13:00                    

 

p. J. Klim                                                                  3d – 12:15 – 14:55

7. p. M. Ryncarz                                                               6. j. angielski

8. p. M. Kowalewska                                                        7. zajęcia

9. zwolnić                                                                          8. zajęcia

 

p. E. Grzymkowska

1. 5 a - odwołać                                                                 5 a – lekcje od 8:25

2. 4 c gr.1 – odwołać                                                          4 c gr.1 – lekcje od 9:20

3. 4 b gr. 1 – odwołać                                                         4 b gr. 1 – lekcje od 10:15

4. 4 a gr. 2 – j. angielski – p. M. Gepner

5. 4 d gr 1 – j. angielski – p. M. Gepner

 

p. A. Skrzyński

3,4. 7a,b – W-F -  ks. M. Chyza

 

p. J. Oleksiak

1,2. 4 b chł. – zajęcia odwołane                                              4 b gr. 2 – lekcje od 9:20

3,4. 7 a i 7 b dz. – W-F – p. J. Chruścikowska

5,6. 8 a dz. – W-F – p. J. Chruścikowska

  

Zamiana sal

4. 4d - technika - p. H. Ptach s. 11

6. 4 a - matematyka - p. J. Itrych s. 6 (p. Kijowska - zdalne - sala 30)

 

 

 

                                                                                                                                                                    

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

3 XII 2021 r. (piątek)

 

Klasy 5 b, 5 c, 3 b i 3 d – nauczanie zdalne

8b – próbny test z j. angielskiego 1 i 2 lekcja s. 21

7a – warsztaty – p. C. Lubińska – Gliwa, p. R. Dettlaff na 3, 4, 5 l. s. 3

 

Zamiana sal

3. 5d – j. polski – p. M. Andrzejewska s. 18

 

p. J. Itrych

 3. 8f -  historia – p. M. Licau

4. 4a – technika – p. H. Ptach

5. 8b – j. angielski – p. M. Żukowska

 

s. B. Orzechowska

1. 6a – odwołać

2. 5b -  odwołać

3. 6c – religia - p. A. Szczygielska za 7a

4. 5c – odwołać

5. 6b – odwołać                                                                           6b – zaczyna lekcje o 12:15

6. 5d – plastyka – p. M. Bielińska

7. 5a – j. polski – p. M. Andrzejewska

 

p. M. Block

 5. 8d – w-f – p. A. Stankiewicz

6. 4d – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

 

p. M. Marchewicz

 1. 4b – odwołać                                                                          4b – lekcje od 8:25

2. 7b – w-f – p. A. Soczyńska

3. 6a – całość - j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż - biblioteka

 

p. G. Maliszewska

2. 6a – odwołać                                                                             6a – lekcje od 9:20

3. 7e – j. angielski – p. M. Rathenow

5. 7f – chemia – p. J. Kudlicka z l. 8                                            7f – kończy o 14:00

 

p. A. Bruska

2. 5c – odwołać

4. 5b – p. M. Żukowska

5. 5b – odwołać

7. 4c – przyroda – p. L. Konkol

 

p. P. Taube

 9. 7f, g – zwolnić

10. 7f, g - zwolnić

 

p. E. Grzymkowska

4. 5a – odwołać                                                                           5a – 11:15 – 14:55

5. 4b – gr.1 zwolnić                                                                     4b – 8:25 – 11:00

6. 6b – całość – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż s. 28

 

p. M. Kaźmierczak 0 a

12:00 – 13:00 – p. M. Żołdowicz

13:00 – 14:00 – p. K. Dziugan

14:00 – 15:00 – p. A. Korzeniewska

15:00 – 17:00 – łączenie grup p. M. Bojke

 

p. D. Kornacka 0 b

12:00 – 14:00 – p. R. Augustyn

14:00 – 15:00 – p. M. Kowalewska

15:00 – 17:00 – łączenie grup p. M. Bojke                                                                                                                                    

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

2 XII 2021 r. (czwartek)

 

Klasy 7 a, 7 b, 5 b, 5 c, 3 b i 3 d – nauczanie zdalne

 

 p. J. Itrych                                                                             kl.3c - 10:15 - 14:00

2. 8b – j. angielski – p. M. Rathenow

3. 8f – j. niemiecki – p. M. Mikulska

4.7f  - matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 5d – j. polski – p. A. Kerlin

6. 5d – j. polski – p. A. Lesnow

 

s. B. Orzechowska

9. 4b – zwolnić                                                                                   4b – 9:20 – 14:55

10. 5a – zwolnić                                                                                 5a - kończy o 15:50

 

p. M. Block

3. 4d – j. polski – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

4. 5b,c wyrównawcze - odwołać

5. 8d – w-f - p. A. Mazur

6. 4c, d wyrównawcze – odwołać

7. 5c – odwołać

8. 8d – E8 - odwołać

 

p. M. Marchewicz

5. 4a – całość – p. M. Gepner s.26

6. 4b – w-f - całość – p. D. Dębicka

7. 7f – zwolnić                                                                                       7f - kończy o 13:00

8. 6c – w-f – p. A. Mazur

 

Zamiana sal

5. 3a – j. kaszubski – p. S. Pienczke s. 27

 

p. E. Grzymkowska

5. 4a – całość p. M. Gepner s. 26

6. 4b – w-f - całość – p. D. Dębicka

7. 5a -  p. W. Walczak                                                

 

p. A. Bruska

3. 4c –  w-f – p. D. Dębicka

7. 5b – odwołać

8. 5c – odwołać

 

p. J. Kijowska

1. 4c – odwołać                                                                           4c chł. – zaczynają 8:25

2. 8d – łączenie z 8e – p. A. Zamachowska - Dolna

 

p. I. Kasprzycka – Buc

1. 7a – odwołać

7. 8b – zwolnić                                                                             8b - kończy o 13:00

8. 8b E8 – zwolnić

 

p. M. Bielińska

1. 7g – odwołać                                                                            7g – 8:25 – 14:00

2. 7f – j. niemiecki – p. M. Mikulska

3. 6a – matematyka – p. U. Klawiter z l 1                                6a – 8:25 – 13:00

4. 5d – j. polski – p. M. Żołdowicz - biblioteka

 

p. M. Dmowska - 2d

7. ed. wczesn. – p. M. Bojke

8. j. angielski – p. M. Kowalewska

9. zaj. komp. – p. K. Ryduchowski

10. koło - odwołać

 

p. A. Borkowska

12 – 15 – p. W. Bradtke

15 – 16.30 – p. J. Dobrzeniecka

16.30 – 17 – p. R. Czaplińska

 

p. M. Kaźmierczak 0 a

 7:00 – 8:00 – łączenie grup

8:00 – 9:00 – p. M. Żołdowicz

9:00 – 10:00 – p. A. Korzeniewska

10:00 – 17:00 – p. B. Otręba

 

p. D. Kornacka 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

 15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1 XII 2021 r. (środa)

Koło plastyczne zostaje odwołane 

Klasy 7 a, 7 b, 5 b, 5 c, 3 b i 3 d – nauczanie zdalne

Koło "Szachy w jedynce" - odwołane

 

p. J. Itrych

3. 7f – chemia – p. J. Kudlicka z l 1                                   7f – 8:25 – 15:55

4. 8f – j. niemiecki – p. M. Banaszak

5. 8b – chemia – k. M. Chyza

6. 4a – zwolnić                                                                      4a – 7:30 – 12:00

7. 5d – biologia – p. L. Konkol

 

s. B. Orzechowska

1. 6a – odwołać                                                                     6a – 8:25 – 13:00

2. 5b – odwołać

3. 4b – j. polski – p. A. Lesnow

4. –

5. 5c – odwołać

6. 4d – w-f – p. D. Dębicka

 

p. M. Block

4. 4d – historia – p. G. Maliszewska

5. 4d – j. polski – p. J. Oleksiak

6. 5c – odwołać

7. 8d –  geografia – p. M. Maguza

 

p. M. Marchewicz

3. 6a – całość – j. angielski - p. B. Bistroń – Czyż  - 10

4. 6c – geografia – p. A. Dempc

5. 7b – odwołać

6. 6c – odwołać                                                              6c – 8:25 – 12:00

 

Zamiana sali

3. 8c gr.2 – j. angielski – p. M. Rathenow s. 27

 

p. E. Grzymkowska

2. 4c gr. 1 – odwołać                                                   4c gr. 1 – 9:20 – 13:00

3. 4d gr. 1 – odwołać

4. –

5. 6b gr. 1 – odwołać                                                   6b gr. 1 – 7:30 – 11:00

 

 

p. P. Taube                                                                    7d chł. 8:25 – 13:00

7. 7c, d chł. – 7d chł. zwolnić, 7c chł. w-f – p. A. Soczyńska

8. 7c, d chł.  – 7d chł. zwolnić, 7c chł. w-f – p. A. Soczyńska

 

p. A. Szczygielska

2. 4b – j. polski – p. M. Andrzejewska

3. 7g – matematyka – p. U. Klawiter

4. 7d – w-f – p. A. Mazur

5. 4c – historia – p. M. Licau

6. 6a – zwolnić                                                                          

 

p. A. Bruska

1. 4c – odwołać                                                                        4c gr.2 – 8:25 – 13:00

2. –

3. 5c – odwołać

4. –

5. 5b – odwołać

 

p. M. Kaźmierczak 0 a

 7:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup p. M. Mielewczyk

 

p. D. Kornacka 0 b

7:00 – 8:00 – łączenie grup p. B. Otręba

8:00 – 9:00 – p. M. Żołdowicz

9:00 – 10:00 – p. A. Korzeniewska

10:00 – 17:00 – p. M. Mielewczyk

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

30 XI 2021 r. (wtorek)

 

Klasy 7 a, 7 b, 5 b, 5 c, 3 b i 3 d – nauczanie zdalne

 

Klasa 5 a – wycieczka – 9:00 – 14:30

 

p. A. Mickiewicz

1,2. 5 a – zajęcia odwołane – wycieczka

3. 8 a – matematyka – p. U. Klawiter

4. –

5. 8 a całość – WOS – p. K. Ryduchowski za 5 a – sala 6

6. 8 c – matematyka – p. A. Zamachowska – Dolna

7. 8 d – j. niemiecki – p. M. Banaszak

 

p. A. Borkowska

11:00 – 16:30 – p. W. Bradtke (3,5 h za wspomaganie)

 

p. M. Żukowska

3. 4 d całość – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

4. –

5. 8 a całość – WOS – p. K. Ryduchowski za 5 a – sala 6

6. 4 c całość – plstyka – p. M. Bielińska za 5 a

 

p. J. Itrych

4. 7 f – geografia – p. A. Dempc

5. 5 d – W-F – p. A. Soczyńska

6. 8 f – j. polski – p. A. Lesnow

7. 4 a – przyroda – p. A. Dempc za 5 a

8. 8 b – zwolnić                                                                                         kl. 8 b – zajęcia do 14:00

9. 8 b – E8 – odwołane

 

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d e i 8 e chł. – zwolnić                                                      kl. 8 d i 8 e chł. – zajęcia od 9:20

 

s. B. Orzechowska

3. 5 d – zwolnić                                                                                          kl. 5 d – 10:15 – 14:55

4. 4 a – zwolnić                                                                                          kl. 4 a – 12:15 – 15:50

5. 4 c – zwolnić                                                                                          kl. 4 c – 12:15 – 15:50

6. grupy przedszkolne – wychowawcy

 

p. M. Block

1. 4 d – zwolnić                                                                                          kl. 4 d – 8:25 – 14:00

2. 5 c – zajęcia odwołane

3,4. 8 d - j. polski – p. M. Andrzejewska za 5 a

 

p. M. Marchewicz

3. 6 a całość – j. ang. – p. B. Bistroń-Czyż – sala 18

4. 6 c – ks. M. Chyza

5. 4 a całość – W-F – p. D. Dębicka

6. 7 f – zwolnić                                                                                           kl. 7 f – 7:30 – 12:00

 

p. E. Grzymkowska

2. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 5

3. 4 d całość – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

4. –

5. 4 a całość - W-F – p. D. Dębicka

6. 4 c całość – plastyka – p. M. Bielińska za 5 a

 

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 d chł. – zwolnić                                                         kl. 7 c i 7 d chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 8 b całość – W-F – p. A. Mazur

3,4. 8 f całość – W-F – p. D. Dębicka

5,6. 6 b całość – W-F – p. A. Mazur

5. 6 c całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna

6. 6 c chł. – zwolnić                                                                                  kl. 6 c chł. – 7:30 – 12:00

7,8. 8 a całość – W-F – p. J. Oleksiak

7,8. 8 c chł. – zwolnić                                                                               kl. 8 c chł. – 7:30 – 13:00

 

p. M. Kaźmierczak 0 a

7:00 – 8:00 – łączenie grup – p. M. Mielewczyk

8:00 – 9:00 – p. A. Korzeniewska

9:00 – 10:00 – p. M. Żołdowicz

10:00 – 17:00 – p. B. Otręba

 

p. D. Kornacka 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. A. Bruska

4. 4 c – zwolnić

7. 5 c – zwolnić                                                                                                    kl. 5 c – 7:30 – 13:00

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

29 XI 2021 r. (poniedziałek)

 

Klasy 8 f,  7 a, 7 b, 5 b, 5 c i 3 d – nauczanie zdalne

 

p. J. Itrych

2. 5 d – p. A. Korzeniewska - biblioteka

3. 8 b – j. angielski – p. M. Gepner

4. 8 f – zajęcia odwołane

5. 7 f – p. A. Soczyńska

6. 4 a – matematyka – p. U. Klawiter

7. 5 a i 5 d – zaj. wyr. – odwołane

 

p. B. Bistroń-Czyż

4. 5 b – zajecia odwołane

5. 5 d – p. M. Dmowska

6. 5 a – j. polski – p. M. Andrzejewska

7. 5 c – zajęcia odwołane

8. 7 e – geografia – p. A. Dempc z l. 9                                                           kl. 7 e – 8:25 – 14:55

9. 8 f gr. 2 – zwolnić                                                                                       kl. 8 f chł. - 8:25 - 13:00

 

s. B. Orzechowska

3. 4 a – zwolnić                                                                                        kl. 4 a – 10:15 – 14:55

4. 4 c – p. W. Walczak

5. –

6. 6 b – zwolnić                                                                                        kl. 6 b – 7:30 – 12:00

7. 6 c – zwolnić                                                                                        kl. 6 c – 7:30 – 13:00

8. 4 d – p. R. Dettlaff

 

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d i 8 e chł. – zwolnić                                                                    kl. 8 d i 8 e -  9:20 – 13:00

3,4. 7 f i 7 g dz. – W-F – p. D. Dębicka

5,6. 4 c całość – W-F – p. D. Dębicka

7,8. 8 d i 8 e dz. – zwolnić

 

p. M. Block

5. 5 c – geografia – p. A. Dempc z l. 8                                                           kl. 5 c – 9:20 – 12:00

6. 5 c – zajęcia odwołane

7. 4 d – j. polski – p. A. Lesnow

8. 6 c – zaj. wyrównawcze - odwołane

 

kl. 5 c

3. informatyka - cała klasa – p. H. Ptach

4. matematyka – p. A. Bruska

5. geografia – p. A. Dempc

 

p. M. Marchewicz

1. 7 b – zajęcia odwołane

2. 7 f – zwolnić                                                                                         kl. 7 f – 9:20 – 14:00

3. 4 b całość – p. M. Bielińska – sala 13

4. 4 a całość – j. angielski – p. M. Rathenow – sala 10

 

p. D. Kornacka 0 b

7:00 – 13:00 – p. M. Mielewczyk

13:00 – 14:00 – p. M. Ryncarz

14:00 – 15:00 – p. M. Kowalewska

15:00 - 17:00 - łączenie grup

 

p. M. Kaźmierczak

12:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 16:00 – p. Ż. Knurek

16:00 – 17:00 – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

 

p. A. Mickiewicz

1. 8 a całość – j. angielski – p. M. Gepner

2. –

3. 8 a – ks. M. Chyza

4. 8 c – ks. M. Chyza

5. 5 a – matematyka – p. W. Walczak

6. 8 d – p. M. Żołdowicz – biblioteka

 

p. P. Taube

1,2. 6 b całość – W-F – p. A. Mazur

1,2. 6 c chł. - zwolnić                                                                             kl. 6 c chł. – 9:20 – 13:00

3,4. 7 f i 7 g chł. – W-F – p. J. Chruścikowska

5,6. 8 a i 8 c chł. – W-F – p. J. Chruścikowska

7,8. 8 b i 8 f chł. - zwolnić                                                                        kl. 8 b chł. - 7:30 - 13:00

 

E. Grzymkowska

1. 5 a – p. M. Żołdowicz - biblioteka

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska sala 10

3. 4 b całość – p. M. Bielińska – sala 13

4. 4 a całość – j. angielski – p. m. Rathenow – sala 10

5. 4 d całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 10

 

Zamiana sal:

2. 8 c gr. 2 – p. M. Rathenow – sala 21 a

3. 8 d – p. M. Żukowska - sala 10

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

26 XI 2021 r. (piątek)

 

Klasy 8 b, 8 f oraz 7 a i 7 b – nauczanie zdalne

 

8 d – próbny egzamin z j. angielskiego – 7:30 – 9:10 – sala 5 – p. M. Żukowska

 

kl. 5 b – gr 1 - p. M. Bielińska

p. A. Stankiewicz

1. 8 e dz. – zwolnić                                                                                  kl. 8 e – zajęcia od 8:25

2,3. 7 f i 7 g dz. – zwolnić                                                                      kl. 7 f i 7 g dz. – zajęcia od 10:15

4. 8 d – p. M. Marchewicz

p. A. Burchacka – terapia logopedyczna odwołana

 

p. M. Gepner

1,2. 8 b – zajęcia odwołane                                                                   kl. 8 b – 9:20 – 13:00

3. 8 a całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 5

4. –

5. 5 d całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 3

6. 7 d – geografia – p. M. Maguza

7. 8 b – zajęcia odwołane                                                                      

8. 8 b i 8 c – przygotowanie do E8 - odwołane

 

Zamiana sal:

3. 7 c – chemia -  p. J. Kudlicka - sala 29

4. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz – sala 21

5. 7 c – chemia – p. J. Kudlicka – sala 21

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – technika – p. H. Ptach

4. 6 c – technika – p. H. Ptach

5. 6 c – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

6. 7 e – j. polski – p. M. Żołdowicz

7. –

8. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – 10:15 – 14:00

 

p. M. Block

5. 8 d – p. A. Stankiewicz

6. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska

 

p. J. Itrych

1,2. zaj. indywidualne – odwołane

3. 8 f – zajęcia odwołane                                                                       

4. 4 a – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

5. 8 b – zajęcia odwołane

 

p. J. Klim – kl. 3 d – 11:15 – 14:55

4. j. kaszubski

5. W-F – p. B. Skwara

6. zajęcia – p. M. Ryncarz

7. j. angielski

8. zajęcia – p. J. Pionke

 

p. K. Manuszewski

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 15:00 – p. A. Borkowska

15:00 – 16:00 – p. H. Wojtaś

16:00 – 16:30 – p. R. Czaplińska

 

p. D. Kornacka - 0 b

7:00 - 15:00 - p. M. Mielewczyk

15:00 - 17:00 - łączenie grup

 

p. W. Chmielewska

4. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 7 c – chemia – p. J. Kudlicka

6. 7 b – zajęcia odwołane

7. 7 d – zwolnić                                                                                         kl. 7 d – 7:30 – 13:00

8. 6 b – j. polski – p. A. Kerlin

9. 6 b – zwolnić                                                                                         kl. 6 b – 11:15 – 14:55

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

25 XI 2021 r. (czwartek)

 

Klasy 8 b, 8 f  oraz 7 a, 7 b – nauczanie zdalne

 

Konkurs „Be a poet” – 14:00 – sala 5 i 6

 

Zamiana sal:

6. 7 b – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 21

7. 7 f – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 17 ( zdalne p. A. Winiarska – sala 21a)

7. 8 d – matematyka – p. A. Mickiewicz – sala 3

8. 8 a – matematyka – p. A. Mickiewicz – sala 3

 

p. J. Klim – kl. 3 d – 9:20 – 12:00

3. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

4. zajęcia – p. R. Dettlaff

5. zajęcia – p. R. Dettlaff

p. M. Gepner

1. 8 b – zwolnić                                                                                         kl. 8 b – zajęcia od 9:20

2. 5 d całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 5

3. 8 b gr. 1 – zwolnić

4. 8 b – gr. 2 – zwolnić

 

p. M. Andrzejewska

2. 7 e – j. angielski – p. M. Rathenow

3. 5 d – W-F – p. D. Dębicka

 

p. M. Block

3. 4 d – p. J. Kijowska

4. 5 b i 5 c – zaj. wyr. – odwołane

5. 8 d – j. polski – p. A. Kerlin

6. 4 c i 4 d – zaj. wyr. – odwołane

7. 5 c – muzyka – p. A. Szczygielska

8. 8 d – E8 – odwołane

 

p. J. Itrych

2. 8 b – zwolnić

3. 8 f – zwolnić

4. 7 f – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 5 d – p. A. Mazur

6. 5 d – p. A. Korzeniewska - biblioteka

 

p. J. Klim – kl. 3 d – 9:20 – 12:00

3. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

4. zajęcia – p. R. Dettlaff

5. zajęcia – p. R. Dettlaff

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

24 XI 2021 r. (środa)

"Szachy w jedynce" - zajęcia odbędą się stacjonarnie - 17:00 w sali 21

 Klasy 8 b i 8 f - nauczanie zadalne

Klasa 5 d – warsztaty profilaktyczne – 10:15 – 11:00 – sala 33 – p. C. Lubińska – Gliwa

 

Próbny egzamin z j. angielskiego:

8 a – 3 i 4 lekcja – sala 6

8 c – 2 i 3 lekcja – sala 10

8 e – 4 i 5 lekcja – sala 10

 

p. M. Żukowska

4. 5 b – historia - p. M. Licau za 8 a- sala 14

 

p. A. Burchacka – zajęcia terepii logopedycznej – odwołane

 

p. J. Kudlicka

1. 7 f – zwolnić                                                                                            kl. 7 f – 8:25 – 14:55

2. 8 c – j. angielski - p. M. Rathenow za 5 c

3. –

4. 8 d – biologia – p. l. Konkol – sala 16

 

Zamiana sal:

3. 5 c – matematyka – sala 15

4. 4 a – p. I. Pietroń – sala 31

5. 5 b – matematyka – sala 6

 

p. M. Gepner

2. 7 d – zwolnić                                                                                           kl. 7 d – 9:20 – 14:55

3. 8 c całość – p. M. Rathenow – sala 10

4. 8 b gr. 1 – zwolnić                                                                                  kl. 8 b – 10:15 – 16:45

5. 8 a gr. 1 – ks. M. Chyza

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – j. polski – p. A. Lesnow

4. 5 d – warsztaty – p. C. Lubińska – Gliwa

5. 6 c – historia – p. K. Ryduchowski za 8 e

6. 7 e – p. J. Oleksiak

7. 5 a – biologia – p. L. Konkol

 

p. G. Górecka

1,2. 8 e – zwolnić                                                                                        kl 8 e – 9:20 – 15:50

3. 6 c – matematyka – p. U. Klawiter

 

p. M. Rathenow

2.. 5 c - zwolnić                                                                                       kl. 5 c - zajęcia od 9:20

 

p. M. Block

4. 4 d – s. B. Orzechowska

5. 4 d – p. J. Oleksiak

6. 5 c – p. I. Pietroń

7. 8 d – p. M. Maguza

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

23 XI 2021 r. (wtorek)

 

p. M. Gepner

1. 8 b gr. 2 – zwolnić                                                                                kl. 8 b – 8:25 – 14:55

2. 8 c całość – j. angielski – p. M. Rathenow sala 10

3. 7 d – p. A. Stankiewicz

4. 5 d całość – j. angielski – p. B. Bistroń – Czyż – biblioteka

 

p. J. Kudlicka

1. 8 c – zwolnić                                                                                          kl. 8 c – 8:25 – 14:55

2. 8 a – zwolnić                                                                                          kl. 8 a – 9:20 – 15:50

3. 7 g – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

4. 7 e – ks. M. Chyza

5. 8 e – W-F – p. D. Dębicka

6. 7 d – p. R. Dettlaff – z l. 7                                                                  kl. 7 d – 7:30 – 14:55

7. 7 a – j. polski – p. I. Kasprzycka - Buc

 

Zamiana sal:

3. 4 d gr. 1 – p. E. Grzymkowska – sala 31

 

p. M. Jastrzębska – kl. 1 a – 7:30 – 12:00

1. zajęcia – p. M. Żołdowicz

2. zajęcia – p. A. Korzeniewska

3. j. angielski

4. zaj. komputerowe – p. J. Klim

5. koło j. angielskiego

 

p. H. Ptach

6. 5 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 7

7. 5 d – zwolnić                                                                                          kl. 5 d – 8:25 – 12:00

8. 4 b – p. k. Dziugan

9. 4 c – zwolnić                                                                                          kl. 4 c – 10:15 – 14:55

10. 7 a chł. – zwolnić                                                                                kl. 7 a – 9:20 – 15:50

 

kl. 5 d

2. historia – p. G. Maliszewska z l 8 -  sala 14

3 – 5. bez zmian

 

p. M. Andrzejewska

2. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 5 a – j. polski – p. Ż. Knurek

4. 5 a – geografia – p. A. Dempc

5. –

6. 5 d - zwolnić

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

22 XI 2021 r. (poniedziałek)

 

p. J. Kudlicka

2. 8b – matematyka – p. A Mickiewicz

3. 8f – historia – p. M. Licau

4. 7d – biologia – p. L. Konkol  z  l. 1                               7d – 8:25 – 12:00  (dz. do 13:00)

5. 7c – j. angielski – p. M. Rathenow  z l. 1                          7c – 8:25 – 14:00

6. 7b – j. polski – A. Kerlin

7. 7e  - ks. M. Chyza

 

p. M. Andrzejewska

1. 5d – odwołać                                                                        5d – 8:25 – 13:00

2. 5a – j. polski – p. A. Lesnow

3. 6c – j. polski – p. I. Pietroń

4. 7e – j. polski – p. M. Block

5. 7e – geografia – p. A. Dempc  z l. 9                                   7e – 8:25 – 14:55

 

p. M. Gepner

1. 8a – całość – informatyka – p. A. Mickiewicz s.11

2. 8c – całość – j. angielski – p. M. Rathenow s.10

 

p. M. Kowalewska

4. 0 a i 0 b - wychowawcy

5. 1 a – p. M. Dmowska

6. 3 d – p. J. Klim

7. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. G. Górecka

4. 8 e – j. niemiecki – p. M. Mikulska

5. 6 c – matematyka – p. W. Chmielewska

6. 6 c – matematyka – p. U. Klawiter

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

19 XI 2021 r. (piątek)

 

Klasa 5b – nauczanie zdalne

 

3b – 9:20 – 13:00 - wyjście do Galerii Rumia – „Wielkie choinek ubieranie”

 

p. A. Lesnow

3. 5 b – matematyka – p. J. Itrych za 8 f – sala 21

 

Zamiana sal:


3. 8 e - p. M. Maguza - sala 17

4. 8 b – p. L. Konkol – sala 17

5. 7 e – p. L. Konkol – sala 17

 

p. B. Bistroń-Czyż

3. 6 a całość – j. angielski - p. M. Marchewicz – biblioteka

4. –

5. 5 d całość – j. angielski – p. M. Żukowska – sala 10

6. 6 b gr. 2 – plastyka - p. M. Bielińska

7. 8 f gr. 1 – zwolnić                                                                                           kl. 8 f – 8:25 – 13:00

 

p. A. Bruska

2. 5 c – p. A. Korzeniewska - biblioteka

4. 5 b – odwołać

5. 5 b – odwołać

7. 4 c – muzyka – p. A. Szczygielska

 

p. M. Andrzejewska

3. 5d – j. angielski – p. M. Rathenow

4. 6c – j. polski – p. M. Block

5. 6c – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska

6. 7e – zwolnić                                                                              kl. 7e – 8:25 – 12:00

7. –

8. 5a – zwolnić                                                                              kl. 5a – 10:15 – 14:00

 

p. J. Kudlicka

3. 7c – historia – p. M. Licau

4. 8e – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. –

6. 7a – j. angielski – p. M. Żukowska

7. 7g – biologia – p. L. Konkol

8. 7f – j. polski – p. A. Kerlin

 

p. M. Gepner

1. 8b gr. 2 – odwołać                                                                        kl. 8b – 9:20 – 13:00

2. 8b – odwołać

3. 8a gr. 1 – w-f – p. A. Mazur

4. –

5. 5d – j. angielski – p. M. Żukowska s. 10

6. 7d – j. polski – p. Dziugan za 3b

7. 8b gr. 1 – zwolnić

 

p. R. Dettlaff

1. 7a – odwołać WDŻ

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

18 XI 2021 r. (czwartek)

Klasa 5b - nauczanie zdalne

 

p. I. Pietroń

4. 6 a – j. angielski – p. M. Rathenow za 8 e – sala 6

 

p. A. Kerlin

6. 6 b – p. A. Winiarska – Furtak za 8 c – sala 17

 

p. A. Mickiewicz

6. 5 a – geografia – p. M. Maguza za 8 d – sala 10

 

Zamiana sal:

4. 7 b – p. L. Konkol – sala 17

5. 8 c – p. L. Konkol – sala 17

6. 7 d – p. L. Konkol – sala 31

 

p. B. Bistroń-Czyż

1. 8 f – zwolnić                                                                                          kl. 8 f – 8:25 – 14:00

2. 5 d – zwolnić                                                                                    kl. 5d – 10:15 – 14:00

3. 7 g – W-F – p. D. Dębicka

4. 7 e – j. angielski – p. M. Marchewicz

5. 8 f całość – w-f – p. A. Mazur

6. 8 f całość – historia – p. M. Licau za 8 b

 

p. A. Bruska

3. 4 c – j. polski – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

7. 5 b – odwołać

8. 5 c – p. A. Mazur

 

p. J. Kudlicka

1. 8c – zwolnić                                                                                      kl. 8c – 8:25 – 14:55

2. 7b – j. niemiecki – p. M. Banaszak

3. 8d – j. niemiecki – p. M. Mikulska

4. 8f – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 8b – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska

6. 8a – j. polski – p. A. Lesnow

 

 p. M. Gepner

1. 8b – odwołać                                                                  kl. 8b – 8:25 – 14:00 (E8 do 14:55)

2. 5d – odwołać                                                                               kl. 5d – 10:15 – 14:00

3. 8b – całość – informatyka – p. J. Kijowska s.11

4. 8b - całość – j. polski – p. M. Block

 

 p. M. Andrzejewska

2. 7e – j. polski – p. M. Block

3. 5d – odwołać 

 

p. A. Zamachowska - Dolna                                                                                    

1. 4c – całość – informatyka – p. J. Kijowska s.11

2. 8e łączenie z 8d – informatyka – p. J. Kijowska s.11

3. 8b – całość – informatyka – p. J. Kijowska s.11

4. 8b – całość – j. polski – p. M. Block s.11

5. 8f – całość – w-f – p. A. Mazur

6. 8f – historia – p. M. Licau

7. 7d gr.2 – j. angielski – p. M. Rathenow  s. 11

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

17 XI 2021 r. (środa)

 

Klasa 8 c – warsztaty profilaktyczne – 10:15 – 11:00 – p. C. Lubińska – Gliwa – sala 14

Z uwagi na zebrania z rodzicami koło "Szachy_w_jedynce" zostaje odwołane.

 

Zebrania rodziców kl. 5b, 5d, 8b, 8c z uwagi na nieobecność wychowawców

odbędą się w innym terminie.                                                             

 

p. M. Maguza

6. 7 c – p. D. Dębicka

p. M. Dmowska

6. 2 d – W-F – p. Ż. Knurek

p. M. Block

4. 4 d – historia – p. G. Maliszewska

5. 4 d – ks. M. Chyza

6. 5 c – W-F – p. J. Oleksiak

7. 8 d – geografia – p. M. Maguza 

p. J. Kudlicka

1. 7 f – zwolnić                                                                                         kl. 7 f – 8:25 – 14:55

2. 8 c – zwolnić                                                                                        kl. 8 c – 9:20 – 15:50

3. –

4. 8 d – ks. M. Chyza za 8 c 

p. B. Bistroń – Czyż

1,2. 8 f – zwolnić                                                                                     kl. 8 f – 9:20 – 14:55

3. 6 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – biblioteka

4. 7 g – biologia – p. L. Konkol

5. 6 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 10 

Zamiana sal:

3. 8 c gr. 2 – p. M. Rathenow – sala 13 b

3. 8 c gr. 1 – p. M. Kowalewska – sala 27

4. 6 c – p. M. Marchewicz – sala 6 

p. A. Bruska

1. 4 c – zwolnić                                                                                                    kl. 4 c – 8:25 – 13:00

3. 5 c – matematyka – p. U. Klawiter

5. 5 b – W-F – p. D. Dębicka

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. – zwolnić                                                                                                         kl. 5 b – 8:25 – 14:00

2. 4 c całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 31                                            kl. 4 d – 9:20 – 13:00

3. 8 a i 8 d – przygotowanie do egzaminu – odwołane                            kl. 8a - 10:15 - 16.45 (E8 odwołane)

4. 5 b – p. M. Żołdowicz – biblioteka

5. 8 a – całość – W-F – p. J. Oleksiak

6. 8 d – EDB z 10 l. – p. M. Markowski s.21                                                kl. 8d – 10:15 – 15:50

7. 4 d gr. 2 – j. angielski na l. 3 – p. E. Grzymkowska – sala 6 

p. J. Itrych

5. 8 b – j. polski – p. A. Lesnow za 8 f 

p. M. Andrzejewska

3. 5d – j. polski - p. A. Lesnow

4. 5d – geografia – p. A., Dempc

5. 6c – historia – p. M. Licau

6. 7e – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska

7. 5a – p. M. Banaszak

8. 5a, d - zaj. wyr. - odwołać 

p. M. Gepner

2. 7d – matematyka – p. J. Itrych

3. 8c gr. 1 – j. angielski – p. M. Kowalewska s. 27

4. 8b – odwołać                                                                                             kl. 8b – 11:15 – 16:45

5. 8a – całość w-f – p. J. Oleksiak

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

16 XI 2021 r. (wtorek)

 

Klasa 1 d – wyjście edukacyjne do CIS-u – 9:00 – 13:00 

Klasy 2 c i 2 d – wycieczka do Marszewa – 11:20 – 15:20 

Kuratoryjny Konkurs Biologiczny – 14:00 – sala 16 – p. L. Konkol

Konkurs czytelniczy - j. kaszubski - MDK Rumia - p. M. Dmowska, p. M. Żołdowicz

 

Zebrania rodziców  kl. 5b, 5d, 8b, 8c z uwagi na nieobecność wychowawców

odbędą się w innym terminie.

 

p. A. Mickiewicz

2. 5 a – matematyka – s. B. Orzechowska – sala 31

 

p. M. Block

2. 5 c – matematyka – p. A. Zamachowska – Dolna za 8 d – sala 11

 

p. J. Kudlicka

1. 8 c – zwolnić                                                                                        kl. 8 c – 8:25 – 14:55

2. 8 a – p. A. Mickiewicz za 5 a

3. 7 g – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

4. 7 e – ks. M. Chyza

5. 8 e – W-F – p. D. Dębicka

6. 7 d – WDŻ -  p. R. Dettlaff z l. 7                              

7. 7 a – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc

 

Zamiana sal:

3. 4 d całość – p. E. Grzymkowska – sala 31

 

p. B. Bistroń-Czyż

1. 8 f gr. 2 – zwolnić                                                                               kl. 8 f – 8:25 – 14:55

2. 6 b całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska - sala 5

3. 6 a – całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – sala 18

4. 5 d – całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – biblioteka

5. 7 g – p. K. Dziugan za 1 d

6. 7 e – matematyka – p. A. Zamachowska - Dolna

 

p. A. Bruska

4. 4 c – zwolnić                                                                                        kl. 4 c – 11:15 – 15:50

7. 5 c – zwolnić                                                                                        kl. 5 c – 7:30 – 13:00

 

p. M. Żukowska

3. 4 d całość – j. angielski - p. E. Grzymkowska – sala 31

4. –

5. 8 a całość – informatyka – p. A. Mickiewicz – sala 6

6. 4 c całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – biblioteka

 

p. M. Andrzejewska

2. 6c – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 5a – j. polski – p. A. Kerlin

4. 5a – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. –

6. 5d – j. polski – p. I. Pietroń 

 

p. M. Gepner

1. 8b gr. 2 – zwolnić                                                    kl. 8b – 8:25 – 14:55 (E8 - do 15:50)

2. 8c – całość – p. M. Rathenow s.10

3. 7d – matematyka – p. J.Itrych s.5

4. 5d – j. angielski – p. E. Grzymkowska - biblioteka

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

15 XI 2021 r. (poniedziałek)

Klasy: 8 e, 7 c, 7 f, 7 g – nauczanie zdalne

 

p. J. Kudlicka

2. 8 b – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 8 f – historia – p. M. Licau

4. 7 d – p. R. Dettlaff

5. 7 c – zajęcia odwołane

6. 7 b – geografia – p. A. Dempc

7. 7 e – ks. M. Chyza

 

p. B. Bistroń – Czyż

4. 5 b – biologia – p. L. Konkol

5. 5 d – biologia – p. L. Konkol

6. 5 a – j. angielski – p. E. Grzymkowska

7. 5 c – j. polski – p. A. Lesnow

8. 7 e – j. polski – p. I. Pietoń

9. 8 f gr. 1 – zwolnić

 

p. A. Bruska

4. 5 c – j. angielski – p. M. Rathenow

5. 5 b – matematyka – p. W. Chmielewska

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić                                                                              kl. 5 b – 8:25 – 12:00

2. 4 c całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 17

3. 8 d – j. angielski – p. M. Kowalewska

4. –

5. 4 d całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska – sala 13

6. 5 b gr. 1 - zwolnić

 

p. M. Andrzejewska

1. 5d – technika – p. H. Ptach

2. 5a – j. polski – p. A. Lesnow

3. 6c – j. polski – p. I .Pietroń

4. 7e – j. polski – p. M. Block

5. 7e – geografia – p. A. Dempc

 

p. M. Gepner

1. 8a – całość – informatyka – p. A. Mickiewicz s. 11

2. 8c – całość – j. angielski – p. M. Rathenow s.10

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

10 XI 2021 r. (środa)

W zawiązku z obchodami Święta Niepodległości o 11:15 lekcję rozpoczynamy odśpiewaniem hymnu.

Klasy: 8 oraz 7 c, 7 f, 7 g  – nauczanie zdalne

Koło Szachy_w_jedynce - 17:00 - na platformie Teams

p. M. Bielińska

7. 5 b – zwolnić                                                                                         kl. 5 b – 8:25 – 13:00

8. –

9. 7 a – zwolnić                                                                                          kl. 7 a – 11:15 – 14:55

10. 7 b – zwolnić                                                                                       kl. 7 b – 11:15 – 15:50

 

p. M. Mikulska

6. 8 b gr. 2 – zajęcia odwołane

7. 7 a – j. niemiecki – p. M. Banaszak (za świetlicę)

 

Za p. M. Banaszak      

13:00 – 14:00 - świetlica – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

 

p. E. Grzymkowska

2. 4 c całość – matematyka – p. A. Bruska z l. 1 – sala 10             kl. 4 c – 8:25 – 13:00

3. 4 d całość – j. polski – p. A. Lesnow – sala 31                                 kl. 4 d – 9:20 – 13:00

4. –

5. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 3

 

p. A. Soczyńska

4. 6 a – historia – p. G. Maliszewska

5,6. 5 a i 5 d dz. – W-F – p. J. Oleksiak

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić

2. 4 c całość – matematyka – p. A. Bruska z l. 1 – sala 10

3. 8 a i 8 d – przygotowanie do egzaminu – zajęcia odwołane

4. 5 b – p. M. Żołdowicz – biblioteka

5. 8 a gr. 2 – zajecia odwołane

6. 8 d – zajecia odwołane

7. 4 d - zwolnić

 

Zamiana sal:

2. 5 c – p. M. Rathenow – sala 5

4. 6 c – p. M. Marchewicz – sala 6

 

p. M. Licau

2. 7 c – zajęcia odwołane

3. 8 f – zajecia odwołane

4. 8 a – zajęcia odwołane

 

p. W. Chmielewska

3. 6 b – matematyka – p. U. Klawiter

4. 7 e – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

5. 7 g – zajecia odwołane

6. 7 d – j. polski – p. I. Pietroń

7. 7 b – j. polski – p. A. Kerlin

 

p. J. Kudlicka

1. 7 f – zajęcia odwołane

2. 8 c – zajęcia odwołane

3. –

4. 8 d – zajecia odwołane

 

p. R. Czaplińska

10:15 – 11:15 – p. J. Klim

11:15 – 12:15 – p. M. Bojke

12:30 – 15:00 – p. I. Siedlewska

                                                          

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

9 XI 2021 r. (wtorek)

 

p. M. Mikulska

2. 8 b całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 6

3. 8 c całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

4. 8 e – ks. M. Chyza

5. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – biblioteka

6. 8 a całość – j. niemiecki - p. M. Banaszak – biblioteka

 

p. M. Żukowska

3. 4 d całość – j. polski - p. M. Żołdowicz - biblioteka

4. –

5. 8 a całość – informatyka – p. A. Mickiewicz – sala 6

6. 4 c całość – W-F – p. D. Dębicka

 

p. E. Grzymkowska

2. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistron-Czyż – sala 5

3. 4 d całość – j. polski - p. M. Żołdowicz - biblioteka

4 –

5. 4 a całość – j. angielski - p. M. Marchewicz – sala 22

6. 4 c całość – W-F – p. D. Dębicka

 

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d i 8 e chł. – zwolnić                                                         kl. 8 d i 8 e chł. – 9:20 – 14:55

 

p. J. Kudlicka

1. 8 c – zwolnić                                                                                          kl. 8 c – 8:25 – 14:55

2. 8 a – zwolnić                                                                                          kl. 8 a – 9:20 – 15:50

3. 7 g – historia – p. G. Maliszewska – sala 14

4. 7 e – geografia – p. A. Dempc

5. 8 e – W-F – p. D. Dębicka

6. 7 d – j. polski – p. M. Block

7. 7 a – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc

 

p. J. Szczepańska

7. 4 d – zwolnić                                                                                          kl. 4 d – 7:30 – 13:00

9. 4 b – j. polski – p. I. Pietoń

 

p. W. Chmielewska

7. 7 c – j. angielski – p. M. Rathenow

8. 7 e – zwolnić                                                                                          kl. 7 e – 7:30 – 14:00

9. 7 b – muzyka – p. A. Szczygielska

 

p. R. Czaplińska

10:30 – 11:30 – p. l. Horoszkiewicz

12:00 – 13:00 – p. R. Augustyn

13:00 – 14:00 – p. D. Gibas

14:00 – 15:00 – p. K. Dziugan

15:00 – 16:00 – p. B. Zahajkiewicz

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 XI 2021 r. (poniedziałek)

 

Kuratoryjny Konkurs Informatyczny – 14:00, sala 11 – p. A. Zamachowska – Dolna

 

Wycieczka w ramach Historii i Kultury Kaszubów – 13:15 – 16:00 – p. M. Dmowska

 

p. M. Rathenow

1. 7 c – zwolnić                                                                                          kl. 7 c – 9:20 – 14:00

2. 8 c całość – j. angielski p. M. Gepner – sala 17

3. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. E. Grzymkowska

1. 5 a – zwolnić                                                                                          kl. 5 a – 8:25 – 13:00

2. 4 c – zwolnić                                                                                          kl. 4 c – 9:20 – 13:00

3. 4 b gr. 1 – j. angielski - p. M. Kowalewska

4. 4 a gr. 2 – p. M. Żołdowicz

5. 4 d całość – W-F – p. A. Soczyńska

 

p. M. Mikulska

2. 7 c – zwolnić

3. 7 d – plastyka – p. M. Bielińska – sala 13

 

Zamiana sal:

3. 8 d –  ks. M. Chyza – sala 5

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 2 – zwolnić                                                                                kl. 5 b – 8:25 – 12:00

2. 4c – zwolnić

3. 8 d – ks. M. Chyza

4. –

5. 4 d – całość – W-F - p. A. Soczyńska

6. 5 b gr. 1 - zwolnić

 

p. R. Czaplińska

7:00 – 10:00 – p. I. Siedlewska

10:00 – 11:00 – p. K. Manuszewski

11:00 – 12:00 – p. L. Horoszkiewicz

 

p. W. Chmielewska

2. 7 d – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 6 b – j. polski – p. I. Pietroń

4. 7 c – ks. M. Chyza

5. –

6. 7 e – geografia – p. A. Dempc z l. 9                                                                       kl. 7 e – 8:25 – 14:55

7. 7 g – matematyka – p. J. Itrych

 

p. J. Itrych

7. 5 a i 5 d  - zaj.wyr. – odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

8. 4 a całość – informatyka - p. j. Kijowska – sala 6

9. 4 d całość – informatyka - p. J. Kijowska – sala 6

 

p. J. Szczepańska

zajęcia wspomagające odwołane

4. 4 b – plastyka – p. M. Bielińska

6. 4 d – matematyka – p. U. Klawiter

 

p. J. Kudlicka

2. 8 b – WOS – p. K. Ryduchowski

3. 8 f – j. angielski – p. B. Bistroń Czyż z l. 9                                                kl. 8 f – 8:25 – 14:55

4. 7 d – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

5. 7 c – geografia – p. A. Dempc

6. 7 b – j. polski – p. A. Kerlin

7. 7 e – j. polski – p. A. Lesnow

 

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d i 8 e chł. – zwolnić                                                                    kl. 8 d i 8 e – 9:20 – 13:00

3,4. 7 f i 7 g dz. – W-F – p. D. Dębicka

5,6. 4 c całość – W-F – p. D. Dębicka

7,8. 8 d i 8 e dz. - zwolnić

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

5 XI 2021 r. (piątek)

Nauczanie zdalne klasy 7 a, 7 b i 1 b.

 

p. M. Rathenow

1. 5 c – technika – p. H. Ptach

2. 7 a – zajecia – odwołane

 

p. M. Mikulska

4. 8 a całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak sala 29 (p. A. Kerlin – zdalne nauczanie sala 21a)

5. 8 e – W-F - p. A. Soczyńska

6. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak - sala 34

7. 7 a – zajecia odwołane

8. 7 b – zajecia odwołane

 

p. A. Szczygielska

1. 7 d – zwolnić                                                                                          kl. 7 d – 8:25 – 13:00

2. 7 e – zwolnić                                                                                          kl. 7 e – 9:20 – 13:00

3. –

4. 7 c – j. polski - p. M. Block

5. 7 b – zajęcia odwołane

6. 7 f – matematyka – p. J. Itrych

 

p. E. Grzymkowska

4. 5 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 4 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz na l. 1                    kl. 4 b – 7:30 – 11:00

6. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 19 (p. W. Chmielewska – znalne nauczanie sala 27)

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g chł. – informatyka – p. H. Ptach                                                           

4. 7 e całość – W-F – p. A. Mazur

5. –

6. 7 c dz. – zwolnić                                                                                    kl. 7 c – 7:30 – 11:00

7. 8 e dz. – zwolnić                                                                                   kl. 8 e – zajęcia do 13:00

8. 7 a dz. – zajecia odwołane

 

p. M. Żukowska

1. 5 b gr. 1 – zwolnić                                                                                kl. 5 b – 8:25 – 12:00

2. 8 d – matematyka – p. A. Mickiewicz z l. 8

3. 8 a gr.2 - p. A. Korzeniewska - biblioteka

p. K. Dziugan

3. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

4. 1 c – p. H. Ptach

5. 1 d – p. M. Bojke

6. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. R. Czaplińska

11:00 – 12:00 – p. W. Bradtke

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 15:00 – p. A. Borkowska

15:00 – 16:00 – p. H. Wojtaś

 

p. W. Chmielewska

4. 7 g – historia – p. G. Maliszewska

5. 7 c – zwolnić

6. 7 b – zajęcia odwołane

7. 7 d – zwolnić

8. 6 b – j. polski – p. A. Kerlin

9. 6 b – zwolnić                                                                                        kl. 6 b – 11:15 – 14:55

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

4 XI 2021 r. (czwartek)

 

Apel porządkowy – klasy 7 – 8 – 7:30; hol przy sekretariacie

Klasy 1 b , 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e – nauczanie zdalne

 

p. M. Rathenow

3. 7 a – zajęcia odwołane

4. 8 e – j. angielski - p. M. Marchewicz

5. 7 c – zajęcia odwołane

6. 3 c – p. B. Skwara

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 1 a – p. M. Jastrzębska                                                                                   kl. 1 a – 10:15 – 14:55

5. 1 b – zajęcia odwołane

6. 2 a – p. D. Gibas

7. 3 c – p. B. Skawara

 

p. S. Pienczke

5,6. 3a - zwolnić

9. 1 a - zwolnić

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c całość – informatyka – p. J. Kijowska sala 6

2. 8 e chł. – p. M. Żołdowicz – biblioteka

3,4. 8 b całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 11

5,6. 8 f całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż – sala 11

7 d chł. – zajęcia odwołane

 

p. E. Grzymkowska

5. 4 a całość – j. angielski – p. M. Marchewicz - sala 5

6. 4 b całość – j. angielski – p. M. Marchewicz – biblioteka

7. 5 a – W-F – p. J. Chruścikowska

 

p. M. Mikulska

4. 8 c gr.2 – matematyka – A. Mickiewicz

5. 7 d - zajęcia odwołane

6. 7 b - zajęcia odwołane

7. 7 c - zajęcia odwołane

 

p. R. Czaplińska

11:00 – 12:00 – p. A. Borkowska

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 14:00 – p. M. Bojke

14:00 – 15:00 – p. A. Mazur

15:00 – 16:00 – p. H. Wojtaś

16:00 – 16:30 – p. I. Siedlewska

 

p. M. Żukowska

8. 5 b całość – informatyka – p. H. Ptach – sala 11

9. 5 b całość – informatyka – p. H. Ptach – sala 11

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

3 XI 2021 r. (środa)

Apel porządkowy – klasy 4 – 6 – 10:15; hol przy sekretariacie

Klasa 8 c – warsztaty profilaktyczne – 10:15 – 11:00 – sala 10 – p. C. Lubińska - Gliwa

Kuratoryjny Konkurs Chemiczny – 14:00, sala 21 – p. A. Winiarska – Furtak

 

p. A. Winiarska – Furtak

8. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 10                          kl. 8 b – zajęcia do 15:50

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 c – p. J. Gronek

6. 1 b – zmiana planu zajęć

7. 3 c – p. B. Skwara

8 –

9. 2 d – zwolnić                                                                                          kl. 2 d – 11:15 – 14:55

 

p. M. Mikulska

6. 8 b – całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 3

7. 7 a – odwołane

 

p. M. Rathenow

1. 8 e – E8 – odwołane

2. 5 c – zwolnić                                                                                           kl. 5 c – 9:20 – 14:00

3. 8 c całość – j. angielski – p. M. Gepner - biblioteka

4. 8 e – ks. M. Chyza za 8 c

5. –

6. 3 c – p. B. Skwara

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g dz. – zwolnić                                                                                     kl. 7 g – 7:30 – 12:00

7. –

8. 7 e chł. - zwolnić                                                                         kl. 7 e chł. – zajęcia do 14:00

9. 7 c chł. – zwolnić                                                                         kl. 7 c – 8:25 – 14:55

 

p. R. Czaplińska

10:00 – 10:30 – p. K. Manuszewski

10:30 – 11:30 – p. L. Horoszkiewicz

12:30 – 13:00 – p. I. Siedlewska

13:00 – 14:00 – s. B. Orzechowska

14:00 – 15:00 – p. M. Kowalewska

 

p. E. Grzymkowska

 

2. 4 c całość – j. angielski - p. M. Żukowska sala 5

3. 4 d gr. 1 – matematyka  - p. U. Klawiter

4. –

5. 6 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż sala 34 (p. M. Marchewicz – zdalne sala 13b)

 

p. M. Markowski

7. 8 e – geografia - p. M. Maguza

8. 8 f – zwolnić

9. 8 c – zwolnić

10. 8 d - zwolnić

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

2 XI 2021 r. (wtorek)

 

p. M. Mielewczyk – grupa 0 b

12:00 – 15:00 – p. D. Kornacka

15:00 – 17:00 – łączenie grup

 

p. A. Zamachowska – Dolna

2. 8 d dz. – zwolnić                                                                                 kl. 8 d dz. – 9:20 – 14:55

3. 8 c całość – p. A. Korzeniewska - biblioteka

4. 8 c całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak - biblioteka

5. 6 c dz. – p. H. Ptach

 

Zamiana sal:

3. 4 d gr. 2 – j. angielski - p. M. Żukowska – sala 27

6. 5 d – j. polski – p. M. Andrzejewska – sala 34

6. 7 b – j. polski (zdalnie) – p. A. Kerlin – sala 27

 

p. M. Rathenow

1. 5 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 7                                          kl. 5 c – 7:30 – 13:00

2. 8 c całość – j. angielski – p. M. Gepner – sala 10

3. 8 e – p. A. Stankiewicz

4. 7 c – ks. M. Chyza

5. 7a - odwołane

6. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. M. Mikulska

2. 8 b całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 18

3. 8 c całość – p. A. Korzeniewska – biblioteka

4. 8 e – geografia – p. A. Dempc

5. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 10

6. 8 a całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 10

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 d – p. M. Bojke

6. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – p. D. Gibas

8. –

9. 3 a – p. R. Augustyn

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

29 X 2021 r. (piątek)

 

p. A. Lesnow

1. 8 a i 8 f – przygotowanie do E8 - odwołane

2. 8 a – p. I. Pietroń

3. 5 b – j. polski - p. M. Żołdowicz

4. 8 f – j. polski - p. M. Block

5. 8 f – chemia – p. J. Kudlicka

6. –

7. 7 f – biologia – p. L. Konkol

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagające – odwołane

 

p. A. Mickiewicz

3. 8 c – przygotowanie do E8

4. –

5. 8 a – W-F – p. A. Stankiewicz

6. 5 a – matematyka – p. J. Itrych

7. 8 c – historia – p. M. Licau

8. 8 d – zwolnić                                                                                        kl. 8 d – zajęcia do 14:00

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – technika - p. H. Ptach

4. 6 c – technika – p. H. Ptach

5. 6 c – W-F – p. A. Soczyńska

6. 7 e – geografia - p. M.Maguza

7. –

8.  5 a – zwolnić                                                                                       kl. 5 a – 10:15 – 14:00

 

p. M. Mikulska

4. 8 a – gr. 2 – j. angielski – p. M. Gepner

5. 8 e – j. niemiecki – p. M. Banaszak za świetlicę

6. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak sala 34

7. 7 a – W-F – p. A. Mazur

8. 7 b – zwolnić                                                                                        kl. 7 b – 7:30 – 14:00

 

 

Za matematykę

4. 4 b – matematyka – praca klasowa – p. A. Korzeniewska

5. 4 d – matematyka – praca klasowa – p. M. Żołdowicz

 

p. M. Jastrzębska – 1 a – 11:15 – 14:00

5. j. angielski

6. zajęcia – p. M. Bojke

7. zajęcia – p. K. Dziugan

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

28 X 2021 r. (czwartek)

 

Dzień Demokracji – obowiązuje strój galowy w klasach 4 - 8

 

p. A. Lesnow

1. 8 a – zwolnić

2. 8 f – p. A. Korzeniewska – biblioteka

3. 7 f – W-F - p. D. Dębicka

4. 8 a – j. angielski – p. M. Marchewicz

5. 8 a – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska

 

p. A. Mickiewicz

5. 5 a chł. – zwolnić                                                                                 kl. 5 a – 12:15 – 16:45

6. 5 a – j. angielski – p. M. Żukowska

7. 8 d – zwolnić                                                                                        kl. 8 d – 7:30 – 13:00

8. 8 a – zwolnić                                                                                        kl. 8 a – 8:25 – 14:00

 

p. W. Walczak, p. M. Depta – zajęcia wspomagające - odwołane

 

p. M. Jastrzębska – 1 a – 10:15 – 14:55

4. religia

5. W-F – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

6. zajęcia – p. M. Dmowska

7. zajęcia – p. S. Pienczke

8. j. kaszubski

 

p. M. Andrzejewska

2. 7 e – p. M. Żołdowicz

3. 5 d – matematyka – p. U. Klawiter

 

p. M. Mikulska

4. 8 c – całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak – biblioteka

5. 7 d – plastyka – p. M. Bielińska – sala 13 

6. 7 b – j. polski – p. M. Block

7. 7 c – muzyka – p. A. Szczygielska

 

Zamiana sali:

5. 7 g – j. niemiecki – p. M. Banaszak – sala 3

 

Za matematykę

4. 4 d – p. J. Chruścikowska

5. 4 b – j. angielski - p. M. Gepner

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

27 X 2021 r. (środa)

p. A. Lesnow

4. 7 f – religia - s. B. Orzechowska

5. 8 f – j. polski – p. M. Rathenow

6. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

7. 8 a – geografia – p. M. Maguza

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – j. polski – p. M. Block

4. 5 d – historia – p. G. Maliszewska

5. 6 c – religia - ks. M. Chyza

6. 7 e – j. ang. – p. B. Bistroń-Czyż

7. 5 a – biologia – p. L. Konkol

8. 5 a i 5 d zaj. wyrównawcze – odwołane

 

p. R. Dettlaff

2. 7 e – zwolnić

3. 7 c – matematyka - p. U. Klawiter

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagające – odwołane

 

p. M. Mikulska

6. 8 b całość – W-F – p. J. Oleksiak

7. 7 a – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc

 

p. M. Banaszak

3. świetlica – p. R. Czaplińska

5. 7 e – p. J. Chruścikowska sala 19

6. 8 b całość – W-F – p. J. Oleksiak

7. świetlica -  p. J. Ryduchowska - Wrzałek

8. 8 d – j. polski – p. M. Block

 

p. A. Mickiewicz

2. 8 a i 8 d – przygotowanie do E8 – odwołane

3. 5 a – matematyka – p. M. Jastrzębska

4. 5 a – j. polski – p. J. Klim

5. 8 d – p. A. Korzeniewska - biblioteka

6. 8 c – historia – p. M. Licau

7. 8 c – j. angielski - p. M. Marchewicz

8. 8 a – matematyka – p. J. Itrych

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

26 X 2021 r. (wtorek)

 Klasa i b - wycieczka do Kniewa - 9:00 - 14:00

Kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego – 14:00 – sale 34 i 16 – p. A. Kerlin i p. M. Block

 

p. A. Kerlin

8. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 4 - sala 10                         kl. 4 c – 11:15 – 15:50

 

p. A. Lesnow

1. 5 b – zwolnić

2. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

3. 7 f – W-F – p. A. Stankiewicz

4. 8 a – geografia – p. A. Dempc

 

p. M. Andrzejewska

2. 6 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 5 a – j. polski - p. M. Żołdowicz

4. 5 a – j. angielski – p. E. Grzymkowska

5. –

6. 5 d – matematyka – p. A. Zamachowska – Dolna

 

p. R. Dettlaff

5. 7 b – zwolnić                                                                                                     kl. 7 b – 12:15 – 16:45

7. 7 f – zwolnić                                                                                                     kl. 7 f – 7:30 – 13:00

9. 7 d – zwolnić                                                                                                    kl. 7 d – 7:30 – 14:55

 

p. J. Kudlicka

1. 8 c – zwolnić                                                                                                    kl. 8 c – 8:25 – 14:55

2. 8 a – zwolnić                                                                                                    kl. 8 a – 9:20 – 15:50

3. 7 g – fizyka – p. A. Furtak - Winiarska

4. 7 e – ks. M. Chyza

5. 8 e – p. A. Soczyńska

6. 7 d – p. A. Korzeniewska - biblioteka                                kl. 4 c gr. 2 - j.ang. - sala 31

7. 7 a – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc

 

p. W. Walczak – zajęcia wspomagające - odwołane

 

p. M. Banaszak

1. 7 f – zwolnić                                                                                                     kl. 7 f – 8:25 – 13:00

2. 8 b całość –  p. A. Korzeniewska - biblioteka

3. 7 e – matematyka – p. U. Klawiter

4. 8 c całość informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna sala 11

5. 8 f całość – p. P. Olczak -  sala 31

6. 8 a całość – p. J. Szczepańska – sala 31                6. kl. 4 c gr. 2- p. M. Żukowska sala 27

 

p. Piotr Taube

1-7. bez zmian

8. 8 a całość – p. J. Olekasiak                                                              

8. 8 c chł. - zwolnić                                                                                 kl. 8 c chł. – zajęcia do 14:00

 

p. M. Mikulska

2. 8 b całość –  p. A. Korzeniewska – biblioteka

3. 8 c całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna

4. 8 e – p. A. Stankiewicz

5. 8 f całość – p. P. Olczak -  sala 31

6. 8 a całość – p. J. Szczepańska – sala 31

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

25 X 2021 r. (poniedziałek)

 

Klasa 3 c – 12:15 – 13:30 – L2 – j. kaszubski z piątku 25 X

 

p. A. Lesnow

3. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

4. 8 a – j. polski – p. M. Rathenow

5. 8 f – j. polski - p. M. Rathenow

6. 7 f – j. polski – p. A. Kerlin

 

p. J. Oleksiak

1,2. 4 b chł. – zwolnić                                                                             kl. 4 b – 9:20 – 13:00

3,4. 7 a i 7 b dz. – p. J. Chruścikowska

5,6. 8 a dz. – p. J. Chruścikowska

 

p. A. Skrzyński

3,4. 7 a i 7 b chł. – p. D. Dębicka

 

p. M. Andrzejewska

1. 5 d – zwolnić

2. 5 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 6 c – j. polski – p. I. Piertoń

4. 7 e – j. niemiecki – p. M. Mikulska

5. 7 e – matematyka – p. W. Chmielewska

 

p. J. Kudlicka

2. 8 b –  WOS – p. K. Ryduchowski

3. 8 f – j. angielski - p. B. Bistorń - Czyż

4. 7 d – ks. M. Chyza

5. 7 c – j. angielski – p. M. Marchewicz

6. 7 b – geografia – p. A. Dempc

7. 7 e – p. H. Ptach

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

22 X 2021 r. (piątek)

Kuratoryjny Konkurs Historyczny – 14:00 sala 14 – p. M. Licau

Zamiana sal:

4. 8 d – p. A. Stankiewicz – sala 13 b

5. 6 b – s. B. Orzechowska – sala 3

7. 7 a – p. M. Mikulska – sala 6

8. 7 b - p. M. Mikulska – sala 6

 

p. A. Lesnow

1. E8 – 8 a i 8 f – odwołane

2. 8 a – j. polski – p. I. Pietroń

3. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

4. 8 f – j. polski – p. M. Block

5. 8 f – geografia – p. A. Dempc

6. –

7. 7 f – p. A.Mazur

 

p. B. Bistroń – Czyż

3. 6 a całość – j. ang. – p. M. Marchewicz – biblioteka

4. –

5. 5 d gr. 1 – p. M. Żukowska

6. 6 b całość – j. ang. – p. E. Grzymkowska sala 34

7. 8 f gr. 1 – zwolnić                                                                               kl. 8 f gr. 1 – 8:25 – 12:00

 

p. M. Banaszak

4. 8 a całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 15

5. –

6. 8 f gr. 1 – zwolnić                    

7. 8 d – j. polski – p. M. Block

8. 7 g – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna – sala 11

 

p. I. Kasprzycka – Buc

4. 7 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 7 a całość  – informatyka - p. A. Zamachowska – Dolna z l. 8 – sala 6          kl. 7 a – 8:25 – 14:00

6. 8 b – matematyka – p. J. Itrych

 

p. R. Dettlaff

1. 7 a – zwolnić

p. A. Burchacka – terapia logopedyczna – odwołana

 

p. J. Kudlicka

3. 7 c – biologia – p. L. Konkol

4. 8 e – historia – p. M. Maliszewska

5. –

6. 7 a – geografia – p. M. Maguza

7. 7 g – historia – p. M. Licau

8. 7 f – p. A. Korzeniewska – biblioteka

 

Za matematykę:

4. 4 b – technika – p. H. Ptach

5. 4 d – p. A. Soczyńska

 

p. H. Wojtaś

3. 4 c – zwolnić                                                                                                    kl. 4 c – 10:15 – 14:00

7. 4 d – zwolnić                                                                                                    kl. 4 d – 9:20 – 13:00

10:00 – 11:00 – p. R. Czaplińska

11:00 – 12:00 – p. W. Bradtke

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

 

p. M. Kowalewska

3. 1 c – j. angielski – p. M. Rathenow

4. 2 d – zwolnić                                                                                                    kl. 2 d – 11:15 – 14:55

5. 1 a – p. M. Jastrzębska

6. 1 d – p. R. Augustyn

7. 3 d – p. J. Klim

 

p. J. Gronek – 1 c – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Bielińska

2. zajęcia – p. K. Dziugan

3. j. angielski

4. religia

 

M. Bojke – 1 d 11:15 – 14:55

5. religia

6. j. angielski

7. zajęcia – p. D. Dębicka

8. zajęcia – p. J. Pionke

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d - p. H. Ptach

4. 6 c - p. M. Gepner

5. 6 c - p. J. Ginter - Reglińska

6. 7 e - p. J. Ginter - Reglińska

7. -

8. 5 a - p. A. Dempc

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

21 X 2021 r. (czwartek)

 

Kuratoryjny Konkurs z Fizyki – 14:00 – sala 6 – p. A. Winiarska – Furtak

 

p. A. Burchacka – terapia logopedyczna – odwołana

 

p. A. Bruska

3. 4 c – matematyka - p. D. Dębicka

7,8. Bez zmian

 

p. A. Lesnow

1. 8 a – zwolnić                                                                                        kl. 8 a – 8:25 – 14:55

2. 8 f – j. polski – p. M. Rathenow

3.7 f – j. niemiecki – M. Mikulska

4. 8 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 8 a – j. polski – p. M. Żołdowicz – biblioteka

 

Zamiana sal:

3. 4 d – p. M. Block – sala 5

5. 4 d – p. A. Dempc – sala 17

 

p. B. Bistroń-Czyż

1. 8 f – zwolnić                                                                                         kl. 8 f – 8:25 – 14:00

2. 5 d  gr. 1 – zwolnić                                                                               kl 5. d gr.1 – 9:20 – 14:00

3. 7 g – p. A. Korzeniewska - biblioteka

4. 7 e – j. polski – p. M. Andrzejewska

5. 8 f całość – informatyka – p. A. Zmachowska – Dolna

6. 8 f całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna

 

p. J. Kudlicka

1. 8 c – zwolnić                                                                                        kl. 8 c – 8:25 – 14:55

2. 7 b – zwolnić

3. 8 d – p. A. Stankiewicz

4. 8 f – j. polski – p. M. Block (za wyr.pol.)                                        kl.5b i c – wyr.pol. - odwołane

5. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 7                                       kl. 8 b – 7:30 – 14:00

6. 8 a – p. J. Szczepańska

 

p. M. Banaszak

4. 8 c – całość – j. ang. – p. M. Mikulska - biblioteka

5. 7 g – plastyka – p. M. Bielińska sala 13

6. 7 f – j. angielski – p. M. Żukowska

 

p. M. Kowalewska

2. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

3. 1 b – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

4. 2 b – p. Ż. Knurek

5. 2 a – zwolnić                                                                                        kl. 2 a – 12:15 – 15:50

6. 2 d – p. M. Dmowska

7. 1 d – p. M. Ryncarz

 

p. J. Gronek – 1 c – 8:25 – 11:00

2. zajęcia – p. K. Dziugan

3. zajęcia – p. Ż. Knurek

4. zajęcia – p. M. Jastrzębska

 

p. M. Bojke 1 d – 11:15 – 14:55

5. zajęcia – p. R. Augustyn

6. zajęcia – p. R. Augustyn

7. j. angielski

8. szachy

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

20 X 2021 r. (środa)

 

Kuratoryjny Konkurs J. Niemieckiego – 14:00 – sala 5

 

Klasa 5 b – 8:00 – 13:30 -  wycieczka edukacyjna z zakresu techniki – opiekun p. H. Ptach

 

Klasa 3 b i 3 d – język kaszubski 11:15 – 13:00 ( 1 godz. za 22 X – piątek)

 

p. A. Burchacka – zajęcia terapii logopedycznej - odwołane

 

p. H. Ptach

1. 6 b dz.  – j. angielski – p. M. Żukowska za 5 b

2. 5 d chł. – religia – s. B. Orzechowska za 5 b

3. 5 b – wycieczka

4. 5 c – p. M. Żukowska za 5 b

5. 4 a – p. J. Oleksiak

6. 6 b chł. – zwolnić                                                                                6 b chł. – 8:25 – 12:00

7. 5 c dz. – zwolnić                                                                                             5 c dz. – 8:25 – 13:00

 

p. A. Lesnow

4. 7 f – historia – p. G. Maliszewska

5. 8 f – j. polski – p. M. Rathenow

6. 5 b – wycieczka

7. 8 a – biologia – p. L. Konkol

 

p. B. Bistroń-Czyż

1,2. 8 f – zwolnić                                                                                     8 f – 9:20 – 14:55

3. 6 a – całość – j. angielski – p. M. Marchewicz sala 5

4. 7 g – j. angielski – p. E. Grzymkowska

5. 6 b – całość – j. angielski – p. E. Grzymkowska sala 10

 

p. M. Banaszak

3. świetlica – p. R. Czaplińska

5. 7 e – ks. M. Chyza

6. 8 b – całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska sala 17

7. świetlica – p. M. Bielińska za 5 b

8. 8 d – j. polski – p. M. Block

p. R. Dettlaff

2. 7 e – zwolnić

3. 7 c – matematyka - p. U. Klawiter

 

p. M. Bojke  - 1 d – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Żołdowicz

2. zajęcia – p. A. Korzeniewska

3. zajęcia – p. M. Jastrzębska

4. W-F – p. J. Klim

 

p. J. Gronek – 1 c – 11:15 – 14:55

5. religia

6. W-F – p. D. Dębicka

7. zajęcia  - p. J. Pionke

8. zajęcia – p. K. Dziugan

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

19 X 2021 r. (wtorek)

Kuratoryjny Konkurs J. Angielskiego – 14:00 – sala 10

Klasy 2 a i 2 b – zajęcia w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie  7:10 – 11:30

Klasy 6 oraz 5 c i 5 d – wyjście edukacyjne do kina

kl. 6 a – 7:30 – 13:00

1,2. W-F całość – p. A. Soczyńska

 

Kl. 6 b – 7:30 – 13:00

1.geografia – p. A. Dempc

2.j.angielski – p. E. Grzymkowska

 

Kl. 6 c – 7:30 – 13:00

1.biologia – p. L. Konkol

2.j. polski – p. M. Andrzejewska

 

Kl. 5 c – 7:30 – 13:00

1.j.angielski – p. M. Rathenow

2.j.polski – p. M. Block

 

Kl. 5 d – 9:10 – 14:55

7. plastyka – p. M. Bielińska sala 13 za 6 b

8. historia – p. G. Maliszewska

 

p. A. Soczyńska

1,2. 6 a

3,4. 5 b całość – W-F – p. J. Oleksiak

5. –

6,7. 6 a i 6 c – kino

 

p. A. Kerlin

4. 6 b – kino

5. 8 c – matematyka – p. U. Klawiter za 6 a

6. 7 b – zwolnić

7. –

8. 4 c – zwolnić                                                                                        kl. 4 c – 10:15 – 14:00

 

p. M. Marchewicz

3. 6 a – kino

4. 6 c – kino

5. 4 a gr.1 – informatyka – p. A. Zamachowska za 6 c

6. 7 f – p. A. Mazur za 6 b

p. H. Ptach

6. 5 c – kino

7. 5 d – plastyka - p. M. Bielińska za 6 b

8. 4 b – j. angielski - p. M. Kowalewska

9. 4 c – zwolnić

10. 7 a chł.  – zwolnić                                                                                        kl. 7 a – 9:20 – 15:50

 

p. M. Andrzejewska

2. 6 c

3. 5 a – religia - s. B. Orzechowska za 5 d

4. 5 a – matematyka – p. U. Klawiter za 6 a

5. –

6. 5 d – kino

 

p. A. Lesnow

1. 5 b – j. angielski – p. E. Grzymkowska

2. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

3. 7 f – biologia – p. L. Konkol za 6 b

4. 8 a – j. angielski – p. M. Gepner za 5 d

 

p. B. Bistroń-Czyż

1. 8 f gr. 2 – zwolnić                                                                                           kl. 8 f – 8:25 – 14:55

2. 6 b – całość – j. ang. – p. E. Grzymkowska

3. 6 a – kino

4. 5 d – kino

5. 7 g – matematyka – p. J. Itrych za 5 d

6. 7 e – zwolnić

 

p. R. Dettlaff

5. 7 b - zwolnić

7. 7 f - zwolnić

9. 7 d – zwolnić

 

p. J. Gronek 1 c – 13:15 – 15:50

7. j. angielski

8. zajęcia – p. K. Dziugan

9. zajęcia – p. R. Augustyn

 

p. M. Bojke 1 d – 9:20 – 12:00

3. zajęcia – p. K. Dziugan za 2 b

4. zajęcia – p. M. Kowalewska za 2 b

5. religia

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 d chł. – zwolnić                                                                    kl. 7 c i 7 d chł. – 9:20 – 14:55

3. 8 b i 8 f chł. –  W-F - p. A. Stankiewicz

4. 8 b i 8 f chł. – ks. M. Chyza sala 34

5,6. 6 b i 6 c – kino

7,8. 8 c chł. – zwolnić                                                                             kl. 8 c chł. – 7:30 – 13:00

7,8. 8 a całość – p. J. Oleksiak

 

p. M. Banaszak

1. 7 f – zwolnić                                                                                         kl. 7 f – 8:25 – 13:00

2. 8 b całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska – sala 6

3. 7 e – zwolnić

4. 8 c całość – informatyka – p. A. Zamachowska – Dolna

5. 8 f całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska sala 18

6. 8 a – całość – j. niemiecki – p. M. Mikulska sala 10

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

18 X 2021 r. (poniedziałek)

 

p. A. Lesnow

3. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

4. 8 a – j. polski – p. M. Rathenow

5. 8 f – matematyka – p. W. Chmielewska

6. 7 f – j. polski – p. M. Andrzejewska

 

p. B. Bistroń – Czyż

4. 5 b – biologia – p. L. Konkol

5. 5 d – biologia – p. L. Konkol

6. 5 a – geografia – p. A. Dempc

7. 5 c – p. A. Korzeniewska - biblioteka

8. 7 e – lekcja odwołana

9. 8 f grupa 2 – zwolnić                                                                          kl. 8 f – 8:25 – 14:55

 

p. J. Gronek  1 c - 12:15 – 15:50

6. W-F – p. J. Klim

7. zajęcia – p. M. Ryncarz

8,9. zajęcia – p. A. Korzeniewska

 

 

14 i 15 paździenika 2021 r. - nie ma zajęć dydaktycznych, świetlica otwarta w godzinach 6:30 - 17:00.

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

13 X 2021 r. (środa)

ROZKŁAD DZWONKÓW

1.        7:30    -           8:00

2.        8:05    -           8:35

3.        8:40    -           9:10

4.        9:20    -           9:50

      przerwa obiadowa

5.        10:05  -           10:35

      przerwa obiadowa

6.        10:50  -           11:20

      przerwa obiadowa

7.        11:35  -           12:05

8.        12:10  -           12:40

9.        12:45 -           13:15

 

 

Klasy:  8 a, 8 b, 8 d i 7 b – bez ostatniej lekcji – zajęcia do 13:15

 

Klasa 2 a – 7:30 – 10:35

Klasa 2 b – 11:35 – 14:15

 

p. A. Lesnow

4. 7 f – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

5. 8 f – j. polski – p. M. Rathenow

6. 5 b – j. polski – p. I. Pietroń

7. – 8 a – j. polski – p. A. Kerlin

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 c – p. J. Gronek                                                                   

6. 1 b – zwolnić                                                                                        kl. 1 b – 10:50 – 13:15

7. 3 c – p. B. Skwara

8. –

9. 2 d – zwolnić                                                                                        kl. 2 d – 10:05 – 12:40

 

p. R. Dettlaff

2. 7 e – zwolnić

3. 7 c – matematyka – p. U. Klawiter

 

p. A. Soczyńska

4. 6 a – matematyka – p. U. Klawiter

5,6. 5 a i 5 d dz. – W-F – p. D. Dębicka

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

12 X 2021 r. (wtorek)

 Kuratoryjny Konkurs Matematyczny - 14:10 - sala 21

 

p. J. Itrych

8,9. 8 b – zwolnić                                                                                    kl. 8 b – zajęcia do 14:00

p. A. Lesnow

1. 5 b – j. polski – p. M. Andrzejewska

2. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

3. 7 f – j. polski – p. A. Kerlin

4. 8 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 d – p. M. Bojke

6. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – p. D. Gibas

8. –

9. 3 a – p. R. Augustyn

p. W. Chmielewska

7. 7 c – j. niemiecki – p. M. Mikulska

8. 7 e – zwolnić                                                                                        kl. 7 e – 7:30 – 14:00

9. 7 b – historia – p. K. Ryduchowski

p. R. Dettlaff

5. 7 b – zwolnić                                                                                        kl. 7 b – 12:15 – 16:45

7. 7 f – zwolnić                                                                                         kl. 7 f – 7:30 – 13:00

9. 7 d – zwolnić                                                                                        kl. 7 d – 7:30 – 14:55

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

11 X 2021 r. (poniedziałek)

 

Klasa 8 d – wyjście do kina oraz zajęcia integracyjne – 8:45 – 13:30

 

p. A. Stankiewicz

1,2. 8 d chł. – wycieczka

1,2. 8 e chł. – zwolnić                                                                            kl. 8 e – 9:20 – 13:00

3,4. 7 f i 7 g dz.  – W-F – p. J. Chruścikowska

5,6. 4 c całość – W-F – p. D. Dębicka

7,8. 8 d dz. - wycieczka

7,7. 8 e dz. - zwolnić

 

p. P. Taube

1,2. 6 b i 6 c chł. – zwolnić                                                        kl. 6 b i 6 c chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 7 f i 7 g chł. – W-F – p. D. Dębicka

5,6. 8 a całość – W-F – p. J. Oleksiak

5. 8 c chł. – matematyka – p. W. Chmielewska s. 14

6. 8 c chł. – p. M. Żołdowicz - bibloteka

7,8. 8 b chł. – zwolnić                                                                kl. 8 b chł. – zajęcia do 13:00

7,8. 8 f całość – p. D. Dębicka

 

p. A. Lesnow

3. 5 b – j. angielski – p. M. Żukowska za 8 d

4. 8 a – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak  za 8 d

5. 8 f – WOS – p. K. Ryduchowski  za 8 d

6. 7 f – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 d

 

p. K. Dziugan

4. 3 a – ks. M. Chyza

5. 2 d – s. B. Orzechowska

6. 3 b – zwolnić                                                                                        kl. 3 b – 13:15 – 16:45

 

p. K. Manuszewski

11:00 – 12:00 – p. L. Horoszkiewicz

12:30 – 16:00 – p. A. Borkowska

 

p. A.Soczyńska

1. 6 a dz. – zwolnić                                                                                 kl. 6 a – 8:25 – 12:00

2. 6 a całość – informatyka – p. H. Ptach

1,2. 6 c dz. - zwolnić                                                                               kl. 6 c  - 9:20 - 14:00

3. 5 a i 5 d dz. – p. A. Korzeniewska - biblioteka

4. 5 a i 5 d dz. -  p. M. Żołdowicz

5. –

6,7. 6 a chł. – zwolnić

 

p. A. Skrzyński

3. 7 a i 7 b chł. – plastyka - p. M. Bielińska s. 13

4. 7 a i 7 b chł. – W-F -  p. R. Dettlaff (sala gimnastyczna)

 

p. M. Andrzejewska

1. 5 d – zwolnić                                                                                        kl. 5 d – 8:25 – 13:00

2. 5 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 6 c – historia – p. M. Licau

4. 7 e – biologia – p. L. Konkol

5. 7 e – j. angielski - p. M. Marchewicz

 

Zamiana sal:

4. 6 a – j. polski - p. I. Pietroń sala 3

4. 2 a – W-F – p. D. Gibas – hol przy bibliotece

6. 8 e – p. I. Pietroń – sala 10

 

 

  

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 X 2021 r. (piątek)

 

p. A. Lesnow

1. 8 a i 8 f – przygotowanie do E8 – odwołane

2. 8 a – j. polski – p. I. Pietroń

3. 5 b – j. polski – p. M. Rathenow

4. 8 f – j. polski – p. M. Block

5. 8 f – j. polski – p. J. Ginter - Reglińska

6. –

7. 7 f – j. polski – p. M. Block

 

p. K. Dziugan

3. 2 c – p. J. Gronek

4. 1 c – p. J. Gronek

5. 1 d – p. M.Bojke

6. 3 b – p. M. Ryncarz

 

p. B. Zahajkiewicz 2 c – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. A. Korzeniewska

2. zajęcia – p. M. Żołdowicz

3. religia

4. W-F – p. M. Dmowska

 

p. I. Siedlewska

11:00 – 12:00 – p. W. Bradtke

12:00 – 14:00 – p. L. Horoszkiewicz

14:00 – 15:00 – p. A. Korzeniewska

15:00 – 16:00 – p. H. Wojtaś

16:00 – 17:00 – p. R. Czaplińska

 

p. K. Manuszewski

11:00 – 12:00 – p. J. Kudlicka

12:00 – 13:00 – p. R. Augustyn

13:00 – 14:00 – p. R. Dettlaff

14:00 – 15:00 – p. M. Kowalewska

15:00 – 16:30 – p. J. Pionke

 

p. M. Andrzejewska

3. 5 d – p. H. Ptach

4. 6 c – p. G. Maliszewska

5. 6 c – p. J. Kudlicka

6. 7 e – p. R. Dettlaff

7. –

8. 5 a – I. Pietroń

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

7 X 2021 r. (czwartek)

 

Klasa 5 b – 11:15 – 13:00 – próba w sali gimnastycznej

 

Klasy 7 c i 7 e – wycieczka – zbiórka 7:45 (przy hali MOSiR-u), planowany powrót ok.14:00

dodatkowy opiekun – p. M. Żołdowicz

 

p. M. Licau

1. 7 c – wycieczka

2. 8 c – geografia – p. M. Maguza za 7 c

3. 8 e – j. polski – p. J. Ginter-Reglińska za 7 c

4. 7 a – j. angielski – p. B.Bistroń-Czyż za 7 e

5. 7 b – j. angielski – p. M. Rathenow za 7 c

6. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 7                                kl. 8 b – 7:30 – 13:00

 

p. W. Chmielewska

1. 7 e – wycieczka

2. 7 d – j. polski – p. M. Andrzejewska za 7 e

3. 7 b – W-F – p. D. Dębicka

4. 7 c – wycieczka

5. 7 e – wycieczka

6. 7 g – muzyka – p. A. Szczygielska za 7 e

7. 6 b – geografia – p. A. Dempc za 7 e

8. 7 d, f, g – zaj.wyr. – odwołane

 

p. J. Oleksiak

3,4. 4 b chł. – basen – p. A. Mazur

5. 5 b i 5 c chł. – W-F – p. A. Mazur

6. 5 b i 5 c chł. – W-F – p. D. Dębicka

7,8. 7 a i 7 b dz. – zwolnić                                                                     kl. 7 a i 7 b dz. – 7:30 – 13:00

 

p. A. Soczyńska

1,2. 4 d chł. – zwolnić                                                                             kl. 4 d chł. – 9:20 – 12:00

3. 4 b dz. – W-F – p. A. Stankiewicz

4. 4 b dz. – p. W. Walczak sala 14

5,6. 5 b i 5 c dz. – zwolnić                                                                     kl. 5b i 5c dz. – 13:15 – 16:45

 

 

p. A. Lesnow

1. 8 a – zwolnić                                                                                        kl. 8 a – 8:25 – 14:55

2. 8 f – j. angielski – p. M. Rathenow

3. 7 f – biologia – p. L. Konkol za 7 e

4. 8 a - matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 8 a – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

4. 1 a – zajęcia – p. M. Jastrzębska z l. 8 (j. kaszubski l. 8 i 9)

5. 1 b – zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

6. 2 a – religia – p. D. Gibas

7. 3 c – religia – p. B. Skwara

 

p. B. Zahajkiewicz 2 c – 8:25 – 12:00

2. j. angielski

3. zajęcia – p. M. Bojke

4. zajęcia – p. J. Pionke

5. zajęcia – p. B. Skwara

 

p. K. Manuszewski

6:30 – 10:00 – p. I. Siedlewska

10:00 – 11:00 – p. R. Czaplińska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

6 X 2021 r. (środa)

 

p. P. Taube

7. 7 c chł. – W-F - p. A. Mazur z 7 e chł.

8. 7 c chł. - p. A. Korzeniewska - biblioteka

7,8. 7d chł. – zwolnić                                                                                         kl. 7 d – 8:25 – 13:00

 

p. A. Soczyńska

4. 6 a – j.angielski – p. E. Grzymkowska

5,6. 5 a-d dz. – p. D. Dębicka

 

p. J. Oleksiak

4. 4 b – p. W. Walczak

7,8. 7 d dz. – zwolnić

 

p. A. Lesnow

4. 7 f – biologia – p. L. Konkol

5. 8 f – j. angielski – p. M. Rathenow

6. 5 b – j. polski – p. I. Pietroń

7. 8 a – j. polski – p. A. Kerlin

 

p. K. Dziugan

3. 1 a – p. M. Jastrzębska

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 c – p. J. Gronek                                                                                  

6. 1 b – zwolnić                                                                                        kl. 1 b – 13:15 – 15:50

7. 3 c – p. B. Skwara

8. –

9. 2 d – zwolnić                                                                                        kl. 2 d – 11:15 – 14:55

 

p. K. Manuszewski 11-16.30

11:00 – 12:00 – ks. M. Chyza

12:30 – 14:00 – p. I. Siedlewska

14:00 – 16:30 – p. H. Wojtaś

 

p. B. Zahajkiewicz 2 c – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Żołdowicz

2. zajęcia - p. A. Korzeniewska

3. zajęcia – p. M. Kowalewska

4. W-F – p. M. Ryncarz

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

5 X 2021 r. (wtorek)

 

p. J. Oleksiak

1,2. 7 d dz. – zwolnić                                                                             kl. 7 d dz. – zajęcia od 9:20

3,4. 5 b – c chł. – p. A, Stankiewicz

5,6. 4 b dz. – p. D. Dębicka

7,8. 8 a dz. – p. A. Mazur z 8 c dz.

 

p. A. Lesnow

1. 5 b – j. polski – p. M. Andrzejewska

2. 5 b – j. polski – p. M. Żołdowicz

3. 7 f – j. polski – p. A. Kerlin

4. 8 a – geografia – p. A. Depmc

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 d – p. M. Bojke

6. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – p. D. Gibas

8. –

9. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. K. Manuszewski

10:00 – 11:00 – p. A. Borkowska

11:00 – 11:30 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 14:00 – p. J. Gronek

14:00 – 15:00 – p. M. Żukowska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

4 X 2021 r. (poniedziałek)

 

Klasy 1 b i 1 c – kończą zajęcia o 14:55

 

p. K. Dziugan

4. 3 a – ks. M. Chyza

5. 2 d – zajęcia – p. M. Dmowska

6. 3 b – zwolnić                                                                                        kl. 3 b – 13:15 – 16:45

 

p. A. Lesnow

3. 5 b – matematyka – p. A. Bruska z l. 5 sala 17

4. 8 a – biologia – p. L. Konkol

5. 8 f – matematyka – p. W. Chmielewska

6. 7 f – j. polski – p. A. Kerlin

 

p. A. Bruska

5. 5 b – religia – s. B. Orzechowska

p. J. Oleksiak

1.4 b chł. – p. M. Żołdowicz – biblioteka

2. 4 b chł. – p. A. Korzeniewska – biblioteka

3.,4. 7 a i 7 b dz. – W-F – p. D. Dębicka

5,6. 8 a dz. – W-F – p. A. Mazur z 8 c dz.

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1 X 2021 r. (piątek)

 

Klasy 7 a i 7 b – wycieczka

 

Klasy I a i I d – wycieczka – 8:30 – 13:30 - dodatkowy opiekun p. R. Czaplińska

p. R. Czaplińska

11:00 - 16:00 - p. W. Bradtke

 

Klasa 8 c – warsztaty profilaktyczne (sala 3) oraz wyjście do kina – 9:15 – 15:15

 

Zamiana sal:

3. 5 d – p. M. Andrzejewska – sala 29

 

p. I. Kasprzycka – Buc

4,5. 7 a – wycieczka

6. 8 b – j. angielski – p. M. Kowalewska za 1 d

 

p. A. Dempc

2. 4 b – j. angielski – p. M. Rathenow za 7 a

3. 8 b – j. polski – p. A. Kerlin za 7 b

4. 5 d – j. polski – p. A. Kerlin za 7 b

5. –

8 c – wyjście do kina

7 b – wycieczka

 

p. R. Dettlaff

1. 7 a – wycieczka

 

p. J. Kudlicka

3. 7 c – muzyka – p. A. Szczygielska za 7 a

4. 8 e – historia – p. M. Licau za 8 c

5. –

6. 7 a – wycieczka

7. 7 g – j. niemiecki – p. M. Mikulska za 7 a

8. 7 f – j. niemiecki – p. M. Mikulska za 7 b

 

p. W. Chmielewska

4. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz

5. 7 c – historia – p. M. Licau za 8 c

6. 7 b – wycieczka

7. 7 d – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 c

8. 6 b – j. polski – p. A. Kerlin

9. 6 b – zwolnić                                                                                        kl. 6 b – 11:15 – 14:55

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g chł. – informatyka – p. H. Ptach

4. 7 e dz. – informatyka – p. H. Ptach

5. –

6. 7 c – zwolnić                                                                                        kl. 7 c – 7:30 – 12:00

7. 8 e dz. – zwolnić                                                                                  kl. 8 e – zajęcia do 13:00

8 – 7 a - wycieczka

p. A. Lesnow

1. 8 a i 8 f - zajęcia E8 - nie odbędą się

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

30 IX 2021 r. (czwartek)

 

Klasy 7 a i 7 b – wycieczka

 

Wycieczka dla uczniów uczących się j. kaszubskiego – 1 a, klasy 3

opiekunowie p. S. Pienczke, p. M. Jastrzębska, p. R. Augustyn

uczniowie z kl. 3 a pozostający w szkole dołączają do klasy 3 d

 

p. I. Kasprzycka – Buc

1. 7 a – wycieczka

7. 8 b – zwolnić                                                                                        kl. 8 b – 7:30 – 13:00

 

p. A. Dempc

1. 7 b – wycieczka

2. 4 c – przyroda -  p. J. Chruścikowska

3. 8 a – j. angielski – p. M. Rathenow za 7 a

4. 4 a – przyroda – p. L. Konkol za 7 b

5. 4 d – ks. M. Chyza za 7 a

6. 7 a – wycieczka

7. 7 e – W-F – p. J. Oleksiak za 7ab

 

p. W. Chmielewska

1. 7 e – zwolnić                                                                                        kl. 7 e – 8:25 – 14:00

2. 7 d – matematyka – p. U. Klawiter za 7 a

3. 7 b – wycieczka

4. 7 c – historia – p. M. Licau za 7 a

5. 7 e – historia – p. M. Licau za 7 b

6. 7 g – j. niemiecki – p. M. Mikulska za 7 b

7. 6 b – muzyka – p. A. Szczygielska

8. zaj.wyr. klasy 7 – odwołane

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c całość – inf. – p. J. Kijowska s. 6

2. 8 e całość – inf. – p. J. Kijowska s. 6

3,4. 8 b całość – j. angielski – p. M. Gepner s. 11

5,6. 8 f całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż s. 11

7. 7 d – zwolnić                                                                                        kl. 7 d – 7:30 – 13:00

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

29 IX 2021 r. (środa)

 

Klasy 7 a i 7 b – wycieczka

 

p. I. Kasprzycka – Buc

6. 7 a – wycieczka

10. 8 b – zwolnić                                                                 kl. 8 b – zajęcia do 15:50

 

p. A. Dempc

5. 4 b – j. angielski – p. M. Marchewicz za 7 b

6. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 1                          kl. 4 c – 8:25 – 13:00

7. 8 f – biologia – p. L. Konkol za 7 a

8. 7 b – wycieczka

 

Zamiana sal:

3. 8 c gr. 2 – p. M. Rathenow – sala 13

6. 7 d – p. A. Kerlin - sala 15

 

p. R. Dettlaff

2. 7 e – zwolnić                                                                     kl. 7 e – 9:20 – 14:55

3. 7 c – p. A. Korzeniewska – biblioteka

 

p. W. Chmielewska

3. 6 b – matematyka - p. J. Kudlicka

4. 7 e – matematyka - p. U. Klawiter za 7ab

5. 7 g – matematyka – p. U. Klawiter za 7 a

6. 7 d – j. polski – p. A. Kerlin za 7 b – sala 15

7. 7 b – wycieczka

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g dz. – zwolnić                                                              kl. 7 g – 7:30 – 12:00

7. –

8. 7 e chł. – zwolnić                                                            kl. 7 e chł. – 9:20 – 14:00

9. 7 c chł. – zwolnić                                                             kl. 7 c – 8:25 – 14:55

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

28 IX 2021 r. (wtorek)

Dzień Patrona Szkoły

Uczniowie klas 4 – 8 przez 3 godz. przebywają pod opieką wychowawców, w tym czasie odbywają się spotkania w salach poświęcone patronowi Szkoły oraz konkurencje sportowe na Stadionie MOSiR-u.

 

Przy organizacji konkurencji sportowych zaangażowani są nauczyciele wychowania fizycznego, którzy nie pełnią obowiązków wychowawcy oraz

 

p. K.Manuszewski - 8.00 – 13:00;

p. M. Banaszak 8:00 – 11:00;  

p. A. Winiarska – Furtak 11:00 – 14:00;

ks. M. Chyza - 8.00 – 12:00;

p. J. Itrych 11:00 – 14:00;  

p. J. Chruścikowska 8:00 – 11:00. 

Pomoc  w świetlicy:

8:00 – 10:00 – p. E. Grzymkowska

13:00 – 14:00 – p. K. Dziugan

10:00 – 13:00 – p. G. Maliszewska

11:00 – 12:00 – p. M. Kowalewska

 

- Klasa 8 e – wychowawcę zastępują p. M. Rathenow i p. M. Mikulska;

- klasa 6 a – wychowawcę zastępuje p. M. Żołdowicz;

- klasa 5 b – wychowawcę zastępuje s. B. Orzechowska;

- klasa 7 e - wychowawcę zastępują - p. A. Burchacka i p. C. Lubińska - Gliwa.

 

- Klasy 8 a - f – 8:00 – 11:00

- Klasy 7 c- f – 7:45 – 10:45

- klasy 6 i 7 g – 9:00 – 12:00

- klasy 5 – 10:00 – 13:00

- klasy 4 – 11:15 – 14:15

 

Lp.

Klasa

Sala

Zajęcia sportowe

Zajęcia z wychowawcą

Obiad

 1.  

8 a

17

8:15 – 8:45 - tor przeszkód dla 

                        klas VIII a,b,c

8:15 – 8:45 - marszobieg dla klas

                        VIII d,e,f

8:45 – 9:15 - tor przeszkód dla

                        klas VIII d,e,f

8:45 – 9:15 - marszobieg dla klas

                        VIII a,b,c

9:30 – 11:00

11:00

 1.  

8 b

21

 1.  

8 c

31

 1.  

8 d

34

 1.  

8 e

10

 1.  

8 f

5

 1.  

7 c

14

9:30 – 10:00 - tor przeszkód dla

                          klas VII c,d

9:30 – 10:00 - marszobieg dla

                          klas VII e,f

10:00 – 10:30 - tor przeszkód dla

                            klas VII e,f

10:00 – 10:30 - marszobieg dla

                            klas VII c,d

7:45 – 9:15

10:45

 1.  

7 d

31

 1.  

7 e

19

 1.  

7 f

16

 1.  

7 g

13

10:45 – 11:15 tor przeszkód dla

                          klas VI a,b

10:45 – 11:15 - marszobieg dla

                            klas VI c i VII g

11:15 – 11:45 - tor przeszkód dla

                            klas VI c i VII g

11:15 – 11:45 - marszobieg dla

                            klas VI a,b

9:00 – 10:30

12:00

 1.  

6 a

18

 1.  

6 b

3

 1.  

6 c

15

 1.  

5 a

19

12:00 – 12:30 - tor przeszkód dla

                            klas V a,b

12:00 – 12:30 - marszobieg dla

                            klas V c,d

12:30 – 13:00 - tor przeszkód dla

                            klas V c,d

12:30 – 13:00 - marszobieg dla

                            klas V a,b

10:00 – 11:30

11:30

 1.  

5 b

6

 1.  

5 c

14

 1.  

5 d

16

 1.  

4 a

17

13:15 – 13:45 - tor przeszkód dla

                            klas IV a,b

13:15 – 13:45 - marszobieg dla

                            klas IV c,d

13:45 – 14:15 - tor przeszkód dla

                            klas IV b,c

13:45 – 14:15 - marszobieg dla

                            klas IV a,b

11:15 – 12:45

12:45

 1.  

4 b

21

 1.  

4 c

34

 1.  

4 d

10

23.

3a

26

14:10 – 14:55 religia

12:15 – 14:00

12:15

24.

3b

26

---------------

8:25 – 11.00

10:30

25.

3c

28

---------------

11:15 – 14:00

12:15

26.

3d

28

---------------

8:25 – 11.00

10:30

27.

2a

22

12:15 – 13:00  j. angielski

13:15 – 14:55

13:15

28.

2b

22

10:15 – 11:00 j. angielski

8:25 – 10.05

10:45

29.

2c

33

12:15 – 13:00   religia

13:15 – 14:55

13:15

30.

2d

33

---------------

8:25 – 11.00

10:30

31.

1a

23

---------------

8:25 – 11.00

10:30

32.

1b

23

---------------

12:15 – 14:55

13:15

33.

1c

30

---------------

12:15 – 14:55

13:15

34.

1d

30

---------------

8:25 – 11.00

10:45

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

27 IX 2021 r. (poniedziałek)

 

Klasy 7 a i 7 b – wycieczka; dodatkowy opiekun p. R. Dettlaff

Klasy 4 c i 4 d – wycieczka 8:00 – 12:00; dodatkowy opiekun p. H. Ptach

 

p. I. Kasprzycka – Buc

5. 8 b – informatyka – p. J. Kijowska za 7 b sala 11

6. 7 a – wycieczka

 

p. A. Dempc

7. 7 a – wycieczka

8. 5 c – zwolnić                                                                    5 c – zajęcia do 14:00

9. 7 e – zwolnić                                                                    7 e – 8:25 – 14:55

 

p. K. Ryduchowski

3. 8 e – j. polski – p. A. Kerlin za 4 c

4. 8 b – p. J. Oleksiak za 7 a-b

5. 8 d – p. A. Stankiewicz za 4 c

6. 8 f –chemia – p. J. Kudlicka za 7 b

7. 8 c – zwolnić                                                                    8 c – 7:30 – 13:00

8. 8 a – zwolnić                                                                    8 a – 7:30 – 14:00

 

p. M. Block

5. 5 c – j. angielski – p. E. Grzymkowska za 4 d

6. 5 c – W-F - p. D. Dębicka za 4 c

7. 4 d – wycieczka

8. 6 c - zaj.wyr. – zwolnić

 

p. H. Ptach

2. 6 a chł. – inform. - p. A. Winiarska – Furtak

3. 5 c chł. – inform. - p. J. Oleksiak

4. 4 d – wycieczka

5. 6 a – matematyka – p. U. Klawiter za 7 a – sala 34

6. 4 b dz. – W-F – p. A. Stankiewicz za 4 c

p. M. Żukowska

1. 5 b gr.2 – j. angielski – p. M. Marchewicz za 7 b

2. 4 c – wycieczka

3. 8 d – p. M. Żołdowicz - biblioteka

4. –

5. 4 d – wycieczka

6. 5 b dz. – zwolnić                                                              5 b – zajęcia do 12:00

 

p. A. Zamachowska – Dolna

5. 7 b - wycieczka

6. 7 d dz. – informatyka - p. J. Szczepańska

7. 7 f  całość – informatyka - p. J. Kijowska sala 6

8. 4 a całość – informatyka – p. J. Kijowska sala 6

9. 4 d dz. - wycieczka

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

24 IX 2021 r. (piątek)

 

Pokazy karate dla klas I – III i grup przedszkolnych

10:15 – 0 a, 0 b, 1 a, 1 b, 1 c, 2 a, 2 c, 3 a i 3 c

11:15 – 1 d, 2 b, 2 d, 3 b i 3 d

 

p. Ż. Knurek 2 b - 11:15 – 14:00

5. W-F – p. M. Dobosz

6. zajęcia – p. M. Ryncarz

7. zajęcia – p. J. Klim

 

p. J. Kudlicka

3. 7 c – matematyka – p. W. Chmielewska

4. 8 e – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż

5. –

6. 7 a – j. polski – p. A. Lesnow

7. 7 g – j. polski – p. M. Andrzejewska

8. 7 f – p. A. Korzeniewska

 

p. L. Konkol

4. 8 b – matematyka – p. A. Mickiewicz                                                                  

5. 7 e – geografia – p. A. Dempc

6. 7 g – geografia – p. M. Maguza

 

p. M. Rathenow

1. 5 c – technika – p. H. Ptach

2. 7 a – p. R. Dettlaff z l. 1

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g chł. – informatyka – p. H. Ptach

4. 7 e dz. – informatyka – p. H. Ptach

5. –

6. 7 c dz. – zwolnić                                                                                  7 c – 7:30 – 12:00

7. 8 e dz. – zwolnić                                                                                  8 e – zajęcia do 13:00

8. 7 a dz. – zwolnić                                                                                  7 a – 8:25 – 14:00

 

Zastępstwa w grupie 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

23 IX 2021 r. (czwartek)

 

Klasa 7 g – zajęcia edukacyjne w Stacji Kultura – zbiórka 7:30

 

p. M. Bielińska

1. 7 g – wycieczka

2. 7 f – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska za 7 g

3. 6 a – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż za 7 g

4. 5 d – p. M. Maguza za 7 g

 

p. A. Skrzyński

7,8. 7 a i 7 b chł. – zwolnić                                        kl. 7 a i 7 b – 7:30 – 13:00

 

p. J. Oleksiak

3,4. 4 b chł. – zwolnić                                                kl. 4 b chł. – 11:15 – 15:50

5,6. 5 b i 5 c chł. – zwolnić                                        kl. 5 b i 5 c chł. – 13:15 – 15:50

7,8. 7 a i 7 b dz. – zwolnić

 

p. D. Dębicka

1,2. 4 d dz. – zwolnić                                                 kl. 4 d dz. – 9:20 – 12:00

4,5. 4 c chł. – basen - p. A. Mazur

 

p. J. Kijowska

1. 4 c chł. – zwolnić                                                    kl. 4 c – 8:25 – 12:00

2. 8 d chł. – p. M. Żołdowicz – biblioteka

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c chł. – zwolnić

2. 8 e chł. – p. M. Żołdowicz – biblioteka

3. 8 b całość – j. angielski – p. M. Gepner sala 5

4. 8 b całość – j. angielski – p. M. Gepner sala 10

5. 8 f całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż sala 5

6. 8 f całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż sala 19

7. 7 d chł. – zwolnić                                                            kl. 7 d – 7:30 – 12:00

p. L. Konkol

1. 7 f – zwolnić                                                                     kl. 7 f – 8:25 – 14:00

2. 6 a – j. polski – p. I. Pietroń

3. 7 e – j. niemiecki – p. M. Banaszak

4. 7 b – j. angielski – p. M. Marchewicz

5. 8 c – j. polski – p. A. Kerlin

6. 7 d – zwolnić

7. 8 a – j. angielski – p. M. Żukowska

 

p. M. Rathenow

3. 7 a – matematyka – p. U. Klawiter

4. 8 e – matematyka – p. U. Klawiter

5. 7 c – informatyka – p. H. Ptach sala 11

6. 3 c – zwolnić                                                                    kl. 3 c – 13:15 – 15:50

 

p. K. Ryduchowski

8. 5 a – j. angielski – p. E. Grzymkowska

10. 5 b – zwolnić

 

Zamiana sal:

5. 7 d – j. niemiecki sala 13

 

ks. M. Chyza

2. 8 a – j. polski - p. M. Block sala 6

3. 8 c – W-F – p. A. Stankiewicz

4. 8 d – matematyka – p. A. Mickiewicz sala 11

5. 7 a – j. polski - p. I. Kasprzycka – Buc sala 3

6. 7 c – j. polski – p. A. Lesnow sala 1

7. 7 g – wycieczka

 

Zastępstwa w grupie 0 b

7:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

 

p. Ż. Knurek 2 b – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Żołdowicz

2. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

3. religia

4. j. angielski

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

22 IX 2021 r. (środa)

 

ks. M. Chyza

4. 8 c – p. M. Banaszak - sala 5

5. –

6. 8 f – p. B. Bistroń-Czyż – sala 11

7. 7 f – geografia – p. M. Maguza z l. 8 sala 29                 kl. 7 f – 8:25 – 14:00

8. 8 e – doradztwo zaw. – p. M. Maguza z l. 9 sala kl. 8 e – zajęcia do 14:55

9. 8 b – zwolnić                                                                    kl. 8 b – zajęcia do 14:55

10. 8 a – zwolnić                                                                 kl. 8 a – zajęcia do 15:50

 

p. A. Bruska

3. 5 c – p. C. Lubińska – Gliwa

 

p. B. Bistroń-Czyż

3. 6 a całość – j. angielski  - p. M. Marchewicz – biblioteka

4. 7 g – p. M. Żołdowicz - biblioteka

 

p. L. Konkol

5. 7 c – historia – p. M. Licau

6. 7 f – plastyka – p. M. Bielińska

7. –

8. 7 a – plastyka – p. M. Bielińska z l. 9

9. 7 b – plastyka – p. M. Bielińska z l. 10

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g dz. – zwolnić                                                              kl. 7 g – 7:30 – 12:00

7. –

8. 7 e chł. – zwolnić                                                   kl. 7 e chł. – zajęcia do 14:00

9. 7 c chł. – zwolnić                                                             kl. 7 c – zajęcia do 14:55

 

Zamiana sal:

6. 7 d – matematyka – sala 15

p. A. Dempc

5. 4 b – p. J. Oleksiak

6. 4 c – matematyka – p. A. Bruska z l. 1- sala 10           kl. 4 c – 8:25 – 13:00

7. 8 f – fizyka – p. A. Winiarska – Furtak

8. 7 b – matematyka – p. W. Chmielewska

 

p. J. Itrych

3. 7 f – chemia p. J. Kudlicka z l. 1 sala 31 (8 f – historia – sala 21) 

4. 8 f – matematyka – p. U. Klawiter

5. 8 b – j. polski – p. I. Kasprzycka – Buc z l. 10      

6. 4 a – zwolnić                                                                    kl. 4 a – zajęcia do 12:00

7. 5 d – zwolnić                                                                    kl. 5 d – zajęcia do 13:00

 

p. M. Rathenow

2. 5 c – zwolnić                                                                    kl. 5 c – zajęcia od 8:25

3. 8 c chł. – W-F - p. A. Soczyńska        

4. 8 e – j. angielski – p. E. Grzymkowska

5. –

6. 3 c – zwolnić                                                                    kl. 3 c – 13:15 – 15:50

 

Zastępstwa grupie 0 b

8:00 – 9:00 – p. M. Żołdowicz     

9:00 – 10:00 – p. A. Korzeniewska

10:00 – 12:00 – p. B. Otręba

12:00 – 15:00 – p. M. Kaźmierczak

15:00 – 17:00 – łączenie grup

p. Ż. Knurek 2 b – 8:25 – 11:00

2,3. Zajęcia – p. R. Augustyn

4. W-F – p. M. Ryncarz

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

21 IX 2021 r. (wtorek)

Klasy 4 a i 4 b – wycieczka – 8:20 – 12:30

dodatkowy opiekun – p. D. Dębicka

 

Klasy 5 c i 5 d – wycieczka – 10:00 – 14:30

dodatkowy opiekun – p. R. Czaplińska

 

p. J. Oleksiak

1,2. 7 d dz. – zwolnić                                                          7 d dz. – 9:20 – 14:55

3. 5 b całość – p. A. Winiarska - Furtak – sala 21

4. 5 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż za 5 d

3,4. 5 c chł. - wycieczka

5,6. 4b – wycieczka

7,8. 8 a dz. – W-F - p. A. Mazur z 8 c dz.

 

p. I. Pietroń

7. 4 b – wycieczka

8. 4 a – wycieczka

 

p. D. Dębicka

1,2. 7 c i 7 e dz. – zwolnić                                                   7 c – 9:20 – 14:55

3,4. 8 f dz. – W-F – p. A. Mazur z 8 b dz.                           7 e – 9:20 – 14:55

 

p. H. Ptach

6. 5 c – wycieczka

7. 5 d – wycieczka

8. 4 b – wycieczka

9. 4 c – zwolnić                                                                    4 c – 11:15 – 14:55

10. 7 a chł. – zwolnić                                                          7 a – 11:15 – 15:50

 

  p. M. Andrzejewska

2. 6 c – j. polski – p. M. Block za 5 c

3. 5 a – j. polski – p. A. Kerlin

4. 5 a – j. angielski – p. M. Gepner za 5 d

-

6. 5 d – wycieczka

 

p. R. Czaplińska

15:00 – 16:00 – p. B. Zahajkiewicz

 

p. M. Dmowska 2 d – 8:25 – 11:00

2. j. angielski – p. M. Kowalewska

3. zajęcia – p. M. Jastrzębska

4. zajęcia – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

 

p. L. Konkol

1. 6 c – p. M. Mikulska

2. 7 f – j. angielski – p. M. Marchewicz

3. 6 b – matematyka – p. J. Itrych

4. 7 a – zwolnić

5. 8 d – j. angielski – p. E. Grzymkowska za 4 a

6. 8 e – geografia – p. A. Dempc za 4 a

7. 8 f – matematyka – p. J. Itrych za 4 a

 

ks. M. Chyza

2. 8 f – j. angielski - p. B.Bistroń-Czyż za 6 b (6 b całość – p. E. Grzymkowska s. 3

3. 7 a – zwolnić

4. –

5. 7 f – p. G. Maliszewska za 5 c sala 14

6. 8 d – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska sala 6

7. 8 b – W-F – p. J. Chruścikowska

8. 8 e – zwolnić                                                                    8 e – zajęcia do 14:00

 

s. B. Orzechowska

3. 5 d – wycieczka

4. 4 a – wycieczka

5. 4 c – matematyka  - p. A. Bruska z l. 4      

6. grupy przedszkolne – wychowawcy

 

p. A. Zamachowska – Dolna

2. 8 d dz. – zwolnić                                                             8 d dz. – 9:20 – 14:55

3. 8 c – całość – j. niemiecki - p. M. Mikulska sala 34

4. 8 c – całość – j. niemiecki – p. M. Banaszak sala 34

5. 6 c – zwolnić                                                                    6 c – 7:30 – 11:00

 

p. P. Taube

1,2. 7 c i 7 d – zwolnić

3,4. 8 b i 8 f chł. – W-F – p. A. Stankiewicz

5,6. 6 b całość – W-F – p. A. Mazur

5,6. 6 c chł. – zwolnić

7. 8 a chł. – p. A. Kerlin s. 11

8. 8 a chł. – p. J. Szczepańska s. 10

7,8. 8 c chł. - zwolnić                                                              8 c chł. - 7:30 - 13:00

 

p. A. Soczyńska

1,2. 6 a chł. – zwolnić                                                         6 a – 9:20 – 12:00

3. 5 b całość – p. A. Winiarska - Furtak – sala 21

4. 5 b całość – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż za 5 d

3,4. 5 c dz. - wycieczka

5. –

6,7. 6 a dz. – zwolnić

 

Zastępstwa w grupie 0 b

8:00 – 9:00 – p. M. Żołdowicz

9:00 – 10:00 – p. A. Korzeniewska

10:00 – 12:00 – p. B. Otręba

12:00 – 15:00 – p. M. Mielewczyk

15:00 – 17:00 – łączenie grup

p. M. Rathenow

1. 5 c – wycieczka

2. 8 c całość – j. angielski – p. M. Gepner sala 5

3. 8 e – p. M. Żołdowicz

4. 7 c – j. angielski – p. M. Żukowska

5. 7 a – j. angielski – p. M. Gepner

6. 3 a – p. R. Augustyn

 

p. K. Dziugan

3. 2 b – p. Ż. Knurek

4. 3 d – p. J. Klim

5. 1 d – p. M. Bojke

6. 2 c – p. B. Zahajkiewicz

7. 2 a – p. D. Gibas

9. 3 a – p. R. Augustyn

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

20 IX 2021 r. (poniedziałek)

 

Klasa 2 d – wycieczka kaszubska – 8:15 – 13:30

dodatkowy opiekun – p. I. Siedlewska

 

p. I. Siedlewska – świetlica

10:00 – 10:30 – p. A. Borkowska

11:00 – 12:00 – p. K. Dziugan za 2 d

12:00 – 13:00 – p. M. Bojke

13:00 – 14:00 – p. M. Ryncarz

14:00 – 15:00 – p. I. Pietroń

 

p. J. Kijowska

5. 7 b całość – j. angielski - p. M. Marchewicz sala 11

6. 4 b całość – informatyka – p. H. Ptach sala 30

7. 7 f chł. – zwolnić                                                              7 f  – 8:25 – 13:00

8. 4 a chł. – zwolnić                                                             4 a  – 9:20 - 14:00

9. 4 d chł. – zwolnić                                                             4 d – 10:15 – 14:55

 

ks. M. Chyza

5. 7 g – matematyka – p. W. Chmielewska - sala 30

6. 7 c – geografia – p. A. Dempc - sala 6

 

p. L. Konkol

1. 7 d – zwolnić                                                                    7 d – 8:25 - 12:00

2. 7 g – matematyka – p. A. Mickiewicz

3. 7 c – historia – p. M. Licau

 

Zastępstwa w grupie 0 b

8:00 – 9:00 – p. M. Żołdowicz

9:00 – 10:00 – p. A. Korzeniewska

10:00 – 12:00 – p. M. Kaźmierczak

12:00 – 15:00 – p. B. Otręba

15:00 – 17:00 – łączenie grup

p. P. Taube

1,2. 6 b i 6 c  chł. – zwolnić                                       6 b i 6 c  chł. – zajęcia od 9:20

3,4. 7 f i 7 g chł. – p. D. Dębicka

5,6. 8 a całość - W-F– p. J. Oleksiak

5,6. 8 c całość - W-F– p. A. Mazur

7,8. 8 b  i 8 f chł. – zwolnić                                        8 b i 8 f chł. – zajęcia do 13:00

 

p. A. Soczyńska

1. 6 a dz. – zwolnić                                                     6 a – 8:25 – 12:00

1,2. 6 c dz. – zwolnić                                                  6 c dz. – 9:20 – 14:00

3. 5 a i 5 d dz. – j.angielski - p. M. Gepner – sala 33

4. 5 a i 5 d dz.. – j. angielski - p. M. Rathenow – sala 33

6,7. 6 a chł. - zwolnić

p. A. Zamachowska – Dolna

5. 7 b całość – j. angielski p. M. Marchewicz sala 11

6. 7 d dz. – zwolnić

7. 7 f dz. – zwolnić

8. 4 a dz. – zwolnić

9. 4 d dz. - zwolnić

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

17 IX 2021 r. (piątek)

 

Klasy 8 a i 8 b – wycieczka – zbiórka 7:00 – planowany powrót 17:00

dodatkowi opiekunowie p. J. Chruścikowska i p. J. Szczepańska

 

p. A. Lesnow

2. 8 a – wycieczka

3. 5 b – j. angielski – p. M. Żukowska za 8 a

4. 8 f – j. niemiecki – p. M. Banaszak za 8 a

5. 8 f – matematyka – p. J. Itrych za 8 b sala 21

6. –

7. 7 f – j. polski – p. M. Andrzejewska

 

p. M. Gepner

1,2. 8 b – wycieczka

3. 8 a – wycieczka

4. –

5. 5 d całość  - j. angielski  - p. B. Bistroń-Czyż – sala 17

6. 7 d – matematyka – p. J. Itrych

7. 8 b – wycieczka

 

p. J. Szczepańska

4. 4 b – p. M. Mikulska

5. 4 d – p. M. Banaszak

 

p. A. Zamachowska – Dolna

3. 7 g chł. – zwolnić                                                            kl. 7 g chł. – 10:15–16:45

4. 7 e całość – W-F – p. A. Mazur

6. 7 c dz. – zwolnić                                                              kl. 7 c – 7:30 – 12:00

7. 8 e dz. – zwolnić                                                               kl. 8 e dz. – 7:30 – 13:00

8. 7 a dz. – zwolnić                                                              kl. 7 a – kończy o 14:00

 

 

p. L. Konkol

4. 8 b – wycieczka

5. 7 e – geografia – p. A. Dempc

6. 7 g – plastyka – p. M. Bielińska

 

p. H. Ptach

2. 5 d dz. – zwolnić                                                             kl. 5 d – 9:20 – 13:00

5. 5 a – matematyka – p. A. Mickiewicz za 8 a

6. 6 a dz. – zwolnić                                                              kl. 6 a – 7:30 – 12:00

Zastępstwa w przedszkolu – grupa 0 b

8:00 – 9:00 – p. M. Żołdowicz

9:00 – 10:00 – p. A. Korzeniewska

10:00 – 12:00 – p. M. Kaźmierczak

12:00 – 13:00 – p. L. Horoszkiewicz

13:00 – 15:00 – p. A. Borkowska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

16 IX 2021 r. (czwartek)

 

p. J. Kijowska

1. 4 c – zwolnić                                                           4 c – 8:25 – 12:00

2. 8 d chł. – inf. – p. R. Dettlaff

 

p. A. Zamachowska – Dolna

1. 4 c – zwolnić

2. 8 e chł. – j. ang. – p. M. Rathenow

3,4. 8 b całość – j. ang. – p. M. Gepner - sala 11

5,6. 8 f całość – j. ang. p. B. Bistroń-Czyż – sala 11

7. 7 d chł. – zwolnić                                                   7 d – 7:30 – 13:00

 

p. L. Konkol

1. 7 f – zwolnić                                                           7 f – 8:25 – 14:00

2. 6 a – p. M. Żołdowicz – biblioteka

3. 7 e – j. niemiecki – p. M.Banaszak

4. 7 b – p. A. Korzeniewska – biblioteka

5. 8 c – j. angielski – p. M. Gepner

6. 7 d – j. polski – p. A. Lesnow

7. 8 a – j. angielski – p. M. Żukowska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

15 IX 2021 r. (środa)

 

p. M. Bojke 1 d – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. W. Walczak

2. zajęcia – p. K. Dziugan

3. zajęcia – p. M. Jastrzębska

4. W-F – p. J. Klim

 

p. R. Augustyn 3 a – 10:15 – 14:55

4. zaj.komp. – p. J. Pionke

5. W-F – p. B. Zahajkiewicz

6. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

7. zajęcia – p. J. Ryduchowska - Wrzałek

8. j. angielski -  p. M. Kowalewska

 

p. A. Zamachowska – Dolna

6. 7 g dz. – zwolnić                                           7 g – 7:30 – 12:00

7. –

8. 7 e chł. – zwolnić                                          7 e chł. – zajęcia do 14:00

9. 7 c chł. – zwolnić                                           7 c – 8:25 – 14:55       

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

14 IX 2021 r. (wtorek)

 

Klasy 7 d i 7 e – wycieczka – 7:45 – 18:30

dodatkowi opiekunowie p. M. Andrzejewska i p. M. Żołdowicz

 

p. J. Ginter – Reglińska

1,2. 7 g dz. – W-F – p. J. Oleksiak za 7 d

1,2. 7 g chł. – W-F – p. A. Mazur za 7 e

3. 7 c – j. angielski – p. M. Gepner za 7 d

4,5. 7 d – wycieczka

 

p. W. Chmielewska

7. 7 c – fizyka – p. A. Winiarska-Furtak za 7 d

8. 7 e – wycieczka

9. 7 b – p. R. Dettlaff

 

p. M. Andrzejewska

2. 6 c – p. R. Dettlaff

3. 5 a – p. M. Banaszak za 7 e

4. 5 a – p. J. Kudlicka za 7 e

5. –

6. 5 d – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż za 7 e

 

p. A. Zamachowska – Dolna

2. 8 d dz. – zwolnić                                                    kl. 8 d dz. – 9:20 – 14:55

3. 8 c dz. – inform. - p. R. Dettlaff

4. 8 c chł. – inform. – p. A. Mickiewicz

5. 6 c dz. – inform. – p. R. Dettlaff

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

13 IX 2021 r. (poniedziałek)

Klasy 6 – wycieczka – 8:45 – 13:00

 

p. A. Soczyńska

1,2. 6 ac dz. – wycieczka

3. 5 a - matematyka – p. W. Chmielewska za 6b sala 19

4. 5 a – muzyka – p. A. Szczygielska za 6 b – sala 18

3. 5 d – plastyka – p. M. Bielińska – sala 13

4. 5 d – j. angielski - p. M. Rathenow – biblioteka

5. –

6,7. 6 a chł. – wycieczka

 

p. A. Kerlin

1. 8 c – zwolnić                                                                              8 c – 8:25 – 14:00

2. 7 b – zwolnić                                                                             7 b – 9:20 – 14:00

3. 4 c – j. polski – p. M. Andrzejewska za 6 c – sala 6

4,5. 6 b – wycieczka

 

p. M. Marchewicz

1. 7 b – zwolnić

2. 7 f – informatyka – p. H. Ptach za 6 a – sala 11

3. 4 b – j. polski – p. I. Pietroń – sala 34

4. 4 a – j. polski – p. I. Pietroń za 6 a – sala 29

 

p. A. Mazur

1,2. 6 b dz. – wycieczka

3. 5 a - matematyka – p. W. Chmielewska za 6b sala 19

4. 5 a – muzyka – p. A. Szczygielska za 6 b – sala 18

3. 5 d – plastyka – p. M. Bielińska – sala 13

4. 5 d – j. angielski - p. M. Rathenow – biblioteka

5,6. 8 c dz. – W-F - p. J. Oleksiak z 8 a dz.

7,8. 8 b dz. – zwolnić                                                 8b dz. – 7:30–13:00

 

p. E. Grzymkowska

1. 5 a – W-F – p. P. Taube za 6 bc chł.

2. 4 c całość – j. angielski – p. M. Żukowska s. 29

3. 4 b - j. polski – p. I. Pietroń – sala 34

4. 4 a - 4 a – j. polski – p. I. Pietroń za 6 a – sala 29

5. 4 d grupa 1 – informatyka – p. H. Ptach za 6a – sala 6

 

Zamiana sal.

5. 7 e – sala 29

 

Za matematykę

3. 6 a – wycieczka

4. 4 b – p. J. Szczepańska

5. 7 a – matematyka - p. G. Górecka za 6 a

6. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska

7. 4 bc – zaj. wyr. – p. J. Szczepańska

 

p. M. Jastrzębska 1 a – 8:25 – 12:00

2. zajęcia – p. A. Burchacka

3. zajęcia – p. K. Dziugan

4. zajęcia – p. B. Zahajkiewicz

5. koło j.ang. – p. M. Kowalewska

 

p. Ż. Knurek 2 b – 11:15 – 14:00

5. zajęcia – p. J. Ryduchowska – Wrzałek

6. zajęcia – p. J. Klim

7. zajęcia – p. M. Ryncarz

 

p. A. Zamachowska - Dolna

6. 7 d dz. - zwolnić                                                           7 d - 7:30 - 12:00

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

10 IX 2021 r. (piątek)

 

 

Za matematykę

2. 6 a – j.angielski – p. B. Bistroń-Czyż

3. –

4. 4 b – matematyka – p. J. Szczepańska

5. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska

6. 7 a – p. R. Dettlaff

7. 4 c – matematyka – p. A. Bruska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

9 IX 2021 r. (czwartek)

 

Klasa 7 g – zajęcia edukacyjne w Stacji Kultura – opiekun p. M. Bielińska

 

p. M. Bielińska

1. 7 g

2. 7 f – j. polski – p. J. Ginter – Reglińska za 7 g

3. 6 a – j. angielski – p. B. Bistroń-Czyż za 7 g

4. 5 d – geografia – p. M. Maguza za 7 g

 

Za matematykę

1. 6 a – matematyka – p. J. Itrych

2. 7 a – j. angielski - p. M. Rathenow

3. 4 c – matematyka – p. A. Bruska

4. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska

5. 4 b – matematyka – p. J. Szczepańska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

8 IX 2021 r. (środa)

 

p. M. Jastrzębska kl. 1 a – 7:30 – 11:00

1. zajęcia – p. M. Rathenow

2. zajęcia – p. K. Dziugan

3. religia

4. W-F – p. J. Klim

 

Za matematykę

1.4 c – j.angielski – p. E. Grzymkowska

2. 6 a – matematyka – p. J. Itrych

4. 7a i 7 b - zaj.wyr. – odwołane

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

7 IX 2021 r. (wtorek)

 

Za matematykę

4. 4 c – matematyka z l.10 – p. A.Bruska s.26         4 c – 10:15 – 15:50

5. 6 a – j.polski – p. A. Lesnow

7. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska

8. 7 a – matematyka – p. A. Mickiewicz

9. 4 b – matematyka – p. J. Szczepańska

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

6 IX 2021 r. (poniedziałek)

 

Za matematykę

3. 6 a – j. polski – p. I. Pietroń

4. 4 b – matematyka – p. J. Szczepańska

5. 7 a – matematyka – p. W. Chmielewska

6. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska

7. 4 b i 4 c – zajęcia wyrównawcze z matematyki - odwołane

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

3 IX 2021 r. (piątek)

 

Za matematykę

2. 6 a – j.angielski – p. B. Bistroń-Czyż

3. –

4. 4 b – matematyka – p. J. Szczepańska

5. 4 d – matematyka – p. J. Szczepańska

6. 7 a – plastyka – p. M. Bielińska

7. 4 c – matematyka – p. A. Bruska

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

2 IX 2021 r. (czwartek)

 

ks. M. Chyza

2. 8 a – p. A. Korzeniewska – biblioteka

3. 8 c – p. M. Żołdowicz – biblioteka

4. 8 d – j. polski - p. M. Block – biblioteka

5. 7 a – j. polski - p. I. Kasprzycka – Buc – hol I

6. 7 c – W-F - p. D. Dębicka

7. 7 g – zwolnić                                                 7 g – 7:30 – 13:00

 

Za matematykę

1.6 a – zwolnić

2. 7 a – p. I. Kasprzycka – Buc z l.1                  7 a – 8:25 – 14:55

3. 4 c – matematyka - p. A. Bruska

4. 4 d – matematyka - p. J. Szczepańska

5. 4 b – matematyka – p. J. Szczepańska