Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Zmiany w planie

Zmiany na piątek 23 kwietnia

nb: H.Wojtaś, J.Labudda, B.Zahajkiewicz, M.Banaszak, K.Manuszewski, D.Kornacka, M.Żukowska

przedszkole: 

A,Borkowska 12-15 

 

Zmiany na czwartek 22 kwietnia

nb: H.Wojtaś, J.Labudda, B.Zahajkiewicz, M.Banaszak, K.Manuszewski, D.Kornacka

przedszkole 12-13 M.Mielewczyk

13-15 B. Otręba

Zmiany na środę 21 kwietnia

nb: H.Wojtaś, A.Soczyńska, J.Labudda, B.Zahajkiewicz, M.Banaszak

 

Zmiany na wtorek 20 kwietnia

nb: H.Wojtaś, J.Labudda, B.Zahajkiewicz

 

Zmiany na poniedziałek 19 kwietnia

nb: M.Banaszak, H.Wojtaś,J.Labudda, B.Zahajkieiwcz

klasy 1c i 3d mają nadal zastępstwa według harmonogramu dostarczonego przez nauczycieli zastępujących p. D.Gibas i p. Ż. Knurek

 

Zmiany na piątek 16 kwietnia

nb: M.Żołdowicz, H.Wojtaś, M.Mikulska, R.Dettlaff

 

Zmiany na czwartek 15 kwietnia

nb: M.Żołdowicz, A.Dempc (od 4 lekcji) , H.Wojtaś, M.Mikulska, R.Dettlaff

 

Zmiany na środę 14 kwietnia

nb: H.Wojtaś, M.Mikulska, M.Żołdowicz, M.Marchewicz

 

Zmiany na wtorek 13 kwietnia

nb: M.Żołdowicz, M.Mikulska, M.Ryncarz, H.Wojtaś

 M.Ryncarz kl. 2b

5-7 J.Gronek

Zmiany na poniedziałek 12 kwietnia

nb: M.Ryncarz, H.Wojtaś, M.Mikulska

M.Ryncarz kl. 2b

1-2 M.Jastrzębska

 

Zmiany na piątek 9 kwietnia

nb: A.Stankiewicz, M.Ryncarz, H.Wojtaś, M.Kowalewska

M.Ryncarz kl. 2b

1-2 J.Ryduchowska-Wrzałek

M.Kowalewska

odwołany j. angielski

zmiany na czwartek 8 kwietnia

nb: A.Stankiewicz, M. Ryncarz, H,Wojtaś

M.Ryncarz kl. 2b

3-5 B.Skwara

 

Zmiany na środę 7 kwietnia

nb: A.Stankiewicz, A.Bruska, M.Ryncarz

od 7 kwietnia zastępstwa stałe w klasie 1c przejmuje p. D.Gibas wg przysłanego planu

od 7 kwietnia zastępstwa stałe w kl. 3d przejmuje p.  Ż. Knurek wg przysłanego planu

M.Ryncarz

5-6  B.Skwara

 

Zmiany na środę 31marca

nb: P.Taube, J. Labudda, J.Oleksiak, A.Korzeniewska, M.Kowalewska, H.Kamin

biblioteka szkolna otwarta10,30-15

zastępstwa za P. Taube wg stałych zastępstw

kl. 3d - zajęcia zdalne z p. M.Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

H.Kamin

6.6cd chł. K.Manuszewski

Zmiany na wtorek 30 marca 

nb: P.Taube, A.Korzeniewska, M.Żołdowicz, J. Labudda, J.Oleksiak, G.Górecka, M.Kowalewska

zastępstwa za p. Taube wg stałych zastępstw

kl. 3d - zajęcia z p. M.Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

 

 Zmiany na poniedziałek 29 marca

nb: P.Taube, G.Górecka, M.Żołdowicz, A.Korzeniewska, J.Oleksiak, J.Labudda, M.Kowalewska

zastępstwa za P.Taube wg stałych zastępstw

kl. 3d- lekcje zdalne z p. M.Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

odwołany angielski z p. Kowalewską

Zmiany na piątek 26 marca

nb: G.Górecka, P.Taube, A.Korzeniewska, M.Żołdowicz, J.Labudda, A.Lesnow, J.Oleksiak

zastępstwa za P. Taube wg stałych zastępstw

kl. 3d - lekcje z p. M.Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

 

Zmiany na czwartek 25 marca

nb: P.Taube, J.Labudda, B.Otręba, A.Korzeniewska, J.Oleksiak, A.Lesnow, H.Kamin, G.Górecka, M.Żołdowicz

przedszkole zast. D.Kornacka 7-12 0a i 12-15 0b

zastępstwa za P.Taube wg stałych zastępstw

kl. 3d - lekcje z p. M.Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

H.Kamin

6-7 4d dz. łączenie A.Stankiewicz

Zmiany na środę 24 marca

nb: P.Taube, A.Lesnow, A.Korzeniewska, H.Kamin, J.Oleksiak, J.Labudda, M.Żołdowicz

zastępstwa za P. Taube wg stałych zastępstw

kl. 3d - lekcje z p. M.Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

H.Kamin

6. 6cd chł. K.Manuszewski

 

Zmiany na 23 marca wtorek

nb: A.Korzeniewska, J.Oleksiak, P.Taube,  J.Labudda, A.Lesnow, M.Żołdowicz

zastępstwa za P. Taube według stałych zastępstw

kl. 1c- lekcje ma według planu z p. Zahajkiewicz

kl. 3d - lekcje z p. M.Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

 

Zmiany na poniedziałek 22 marca

nb: P.Taube, J.Labudda, J.Oleksiak, B.Zahajkiewicz, A.Korzeniewska, M.Żołdowicz

klasy 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne

kl. 1c - wychowawstwo i lekcje zdalne według ustalonego harmonogramu przejmuje p. Ż.Knurek

kl. 3d - wychowawstwo i lekcje zdalne według ustalonego harmonogramu przejmuje p. M.Ryncarz

P.Taube

1-2 7f chł. A.Stankiewicz

3-4 7ce chł A.Soczyńska

7-8  8d chł A.Mazur

 

Zmiany w planie na piątek 19 marca 

nb: P.Taube, M.Jastrzębska, J.Labudda, A.Korzeniewska, M.Żołdowicz, H.Wojtaś, A.Borkowska, 

 Następujący nauczyciele pracują w zespołach nadzorujących i nie odbywaja lekcji zdalnych: J.Ginter-Reglińska, s.Orzechowska, J.Itrych, D.Dębicka, A.Soczyńska, P.Olczak, A.Zamachowska-Dolna, K.Dziugan, A.Lesnow, J.Oleksiak, M.Licau, I.Pietroń, M.Mikulska, K.Manuszewski, A.Mazur, H.Ptach, A.Mickiewicz, G.Górecka, J.Kudlicka, E.Grzymkowska

nauczanie zdalne: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2d, 3a, 3c

pozostałe klasy 1-2 stacjonarnie w szkole

M.Jastrzębska kl. 3a łączenie z p. Knurek według ustalonego harmonogramu

J.Labudda kl. 3d

4. uczniowie rozpoczynaja od 5 lekcji

5. B.Skwara

6-7 J.Szczepańska

8. J.Ryduchowska-Wrzałek

przedszkole zast. 0a D.Kornacka 12-15

świetlica zast. 10,30-12 M.Bojke

15-16 B.Skwara

Zmiany na czwartek 18 marca

nb: P.Taube, J.Labudda, M.Jastrzębska, H.Wojtaś, M.Żołdowicz, A.Korzeniewska, A.Borkowska, H.Kamin, J.Ryduchowska-Wrzałek

testy diagnostyczne dla klas ósmych matematyka

Następujący nauczyciele nie mają lekcji zdalnych i pracują w zespołach nadzorujących: M.Brzozowska, M.Gepner, P.Olczak, K.Fijołek, A.Soczyńska, H.Ptach, A.Winiarska-Furtak, W.Walczak, M.Żukowska, K.Ryduchowski, M.Rathenow, M.Kowalewska, A.Burchacka

zastępstwo przedszkole 0a

12-15 B.Otręba

świetlica zast. 10-12,15 M.Bojke

nauczanie zdalne: 1b, 1c, 2a, 2b, 2d, 3a, 3c, 3d

pozostałe klasy 1-3 stacjonarnie w szkole

M.Jastrzębska kl. 3a łączeniez p. Knurek wg ustalonego harmonogramu

J.Labudda kl. 3d łączenie z p. Ryncarz wg ustalonego harmonogramu

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

5. B.Skwara

6. M.Bojke

7. K.Dziugan

8. lekcja odwołana

H.Kamin

6-7 4d dz A.Stankiewicz łączenie

Zmiany na środę 17 marca 

nb: P.Taube, A. Borkowska, H.Wojtaś, M.Jastrzębska, J.Labudda, A.Stankiewicz, M.Żołdowicz, A.Korzeniewska, H.Kamin

testy diagnostyczne dla klas ósmych j. polski

Następujący nauczyciele nie mają lekcji zdalnych i pracują w  zespołach nadzorujących:

M.Banaszak, M.Bielińska, B.Bistroń-Czyż, W.Chmielewska, ks. Chyza, A.Dempc, D.Dębicka, E.Grzymkowska, L.Konkol, J.Kudlicka, M.Marchewicz, A.Mickiewicz, J.Oleksiak, A.Zamachowska-Dolna 

zast.przedszkole B.Otręba  gr. 0a 12-15

zast. świetlica: M.Bojke 11-12

nauczanie zdalne: 1b, 1d, 2a, 2c, 2d, 3a, 3c, 3d

pozostałe klasy 1-3 stacjonarnie w szkole

M.Jastrzębska kl. 3a łączy sie p. Knurek według ustalonego harmonogramu 

H.Kamin

6. 6dc chł. K.Manuszewski

Zmiany na wtorek 16 marca

nb: P.Taube, A.Borkowska, M.Jastrzębska, J.Labudda, A.Korzeniewska, A.Stankiewicz, M.Żołdowicz, H.Wojtaś

nauczanie zdalne: 1a, 1d, 2c, 3b, 3d

pozostałe klasy 1-3 stacjonarnie w szkole

przedszkole 0a M.Mielewczyk 12-15

świetlica zastępstwa

M.Bojke11-14

M.Jastrzębska kl. 3a

3-4 B.Zahajkiewicz

J.Labudda kl. 3d

1-2 M.Ryncarz

Zmiany na poniedziałek 15 marca

nb: P.Taube, A.Borkowska, M.Jastrzębska, A,Korzeniewska, J.Labudda, M.Żołdowicz, A.Stankiewicz

zdalnie pracują klasy: 1a, 1c, 2b, 2c, 3b

pozostałe klasy 1-3 stacjonarnie w szkole

przedszkole 0a D.Kornacka 12-15

odwołany j. kaszubski z p. Dmowską

M.Jastrzębska kl. 3a

2. lekcja odwołana

3. Ż. Knurek

4. J.Pionke

5. M.Bojke

6. J.Klim

P.Taube

3-4 7ce chł. A.Soczyńska

5 8bc chł. J.Oleksiak

7-8 8d chł. A.Mazur

J.Labudda kl. 3d

5. J. Klim

6. J.Gronek

7-8 J.PionkeZmiany na 12 marca piątek

nb: P.Taube, A.Borkowska, D.Kornacka, M.Żołdowicz, A.Korzeniewska, J.Labudda, M.Jastrzębska, K.Dziugan

biblioteka nieczynna

przedszkole 0a B.Otręba 7-15

grupa 0b

H.Wojtaś 8-11

M.Mielewczyk 11-17

K.Dziugan

3. 2b J.Ryduchowska-Wrzałek

4. 2c B.Skwara

5. lekcja odwołana

M.Jastrzębska kl. 3a

2. odwołana

3.M.Kowalewska

4. J.Ryduchowska-Wrzałek

5. J.Klim

J.Labudda kl. 3d

4. M.Brzozowska

5. B.Skwara

6. J.Gronek

7. Ż. Knurek

8. lekcja odwołana

P.Taube

8. 8a chł. J.Oleksiak

9-10 7f chł. A.Soczyńska

 

 

Zmiany na 11 marca

nb: P.Taube, J.Labudda, M.Jastrzębska, M.Żołdowicz, A.Burchacka, A.Borkowska, D.Kornacka. K.Dziugan, H.Kamin

przedszkole grupa 0a na kwarantannie

grupa 0b B.Otręba 13-17

P.Taube

6.8a chł K.Manuszewski

7. 8a chł. D.Dębicka

J.Labudda kl. 3d

4. J.Pionke

5-6 B.Skwara

8. M.Żukowska

M.Jastrzębska kl. 3a

3. B.Zahajkiewicz

4. M.Dmowska

5. J.Pionke

K.Dziugan

1. 3a odwołana religia

2. 1b Ż. Knurek

3. 2d J.Klim

4. 1c B.Zahajkiewicz

5. 2c uczniowie przychodzą później

6. 3c J.Gronek 

H.Kamin

6-7 4d dz. D.Stankiewicz

 

 

 Zmiany na środę 10 marca

nb: M.Jastrzębska, J.Labudda, A.Burchacka, P.Taube, J.Klim, A.Borkowska, D.Kornacka, K.Dziugan, M.Żołdowicz, H.Kamin

przedszkole 0a na kwarantannie do 11 marca

grupa 0b B.Otręba 12,30-17

M.Jastrzębska kl. 3a

1. lekcja odwołana

2. A.Korzeniewska

3. J.Pionke

4. M.Dmowska

J.Labudda kl. 3d

1-2 Sz. Heland

3. B.Zahajkiewicz

P.Taube

1-2 8d chł. A.Stankiewicz

J.Klim kl. 2d

4. M.Ryncarz

5-8 B.Skwara

K.Dziugan

3. 1d M.Dmowska

4. 3d Sz. Heland

5. 3b J.Ryduchowska-Wrzałek

6. 1a D.Gibas

8. 1c odwołana lekcja

H.Kamin

6. 6cd chł. K.Manuszewski

 

 

 

 

Zmiany na wtorek 9 marca

nb: K.Dziugan,A.Borkowska, D.Kornacka, M.Jastrzębska, M.Żołdowicz, P.Taube, J.Labudda, M.Gepner

przedszkole 0a na kwarantannie do 11 marca

grupa 0b 7-17 M.Mielewczyk

J.Labudda kl. 3d

1-2 J.Pionke

K.Dziugan

3. 3d M.Ryncarz

5. 1b Ż. Knurek

6. 3a uczniowie zwolnieni do domu

8. 2a uczniowie zwolnieni do domu

M.Jastrzębska kl. 3a

3-4 B.Zahajkiewicz

 

Zmiany na poniedziałek  8 marca

nb:P.Taube, D.Kornacka ,J.Labudda, K.Dziugan, M.Jastrzębska ,H.Kamin ,A.Winiarska-Furtak,

A.Borkowska ,M.Żołdowicz , A.Burchacka

odwołana logopedia       

na kwarantannie do 8 marca -zdalne nauczanie klasy II B,II C,III A,III C

klasy I A,IB,IC,ID II A,II D,III B,III D -NAUKA STACJONARNA NA TERENIE SZKOŁY 

0 A - przedszkole na kwarantannie do 11 marca- zdalne nauczanie

0 B za p.D.Kornacką 7.00-17.00 p .M.Mielewczyk

P.Taube 

1-2 VII F chl.-p.A.Stankiewicz

3-4 VII C,E chł-p.A.Soczynska

5.VIII B,C chł-p.J.Oleksiak 

7-8 VIII D chł-p.A.Mazur

p.J.Labudda III D 11.10

5.p.J.Klim

6.p.D.Gibas

7.p.J.Ryduchowska-Wrzałek

8.p.J.Pionke

p.K.Dziugan

3.III B-p.J.Ryduchowska-Wrzałek

5.I A -p.D.Gibas

6.II D -p.J.Klim

7.II A -p.J.Pionke 

8 I D -J.Ryduchowska-Wrzałek

 

 

 

 Zmiany na piątek  5 marca

nb: P.Taube,

D.Kornacka, E.Grzymkowska, J.Gronek, J.Labudda, K.Dziugan. , M.Jastrzębska, K.Paczoska,H.Kamin ,A.Winiarska-Furtak,Borkowska A, A.Zamachowska-Dolna,Żołdowicz M,Klim J

0 B -przedszkole  na kwarantannie do 7 marca -zdalne nauczanie

0 A - przedszkole na kwarantannie do 11 marca- zdalne nauczanie

KLASY W TRYBIE STACJONARNYM NA TERENIE SZKOŁY I A, I D, II A, III B, III D 

KLASY NA  KWARANTANNIE - ZDALNE NAUCZANIE 

I B DO 7 III 

IC DO 7III

II B DO 8III

II C DO 8 III 

II D DO 7III

III A DO 8 III

III C  DO  8 III

p.J.Labudda III D 10.15

4.p.A.Korzeniewska

5. p.D.Gibas

6.p.H.Wojtaś

p.P.Taube

8.VIII A chł.-p.J.Oleksiak

9-10 VII F chł-p.A.Soczyńska

 

 Zmiany na czwartek 4 marca

nb: M.Brzozowska, P.Taube, D.Kornacka, E.Grzymkowska, J.Gronek, J.Labudda, K.Dziugan. , M.Jastrzębska, K.Paczoska,H.Kamin ,A.Winiarska-Furtak,Borkowska A J.Ginter-Reglińska, A.Zamachowska-Dolna,Klim J  Żołdowicz M

0 B -przedszkole - na kwarantannie do 7 marca-zdalne nauczanie

0 A -przedszkole - na kwarantannie do 11 marca -zdalne nauczanie

KLASY W TRYBIE STACJONARNYM NA TERENIE SZKOŁY I A, I D, II A, III B, III D 

KLASY NA  KWARANTANNIE - ZDALNE NAUCZANIE 

I B DO 7 III 

IC DO 7III

II B DO 8III

II C DO 8 III 

II D DO 7III

III A DO 8 III

III C  DO  8 III

p.P.Taube

6.VIII A chł-p.K.Manuszewski

7.VIII A chł- p.D.Dębicka

p.J.Labudda 10.15-13.00

4.p.J.Pionke

5-6 p.J.Pionke

7.zwolnić

8.zwolnić

p.H.Kamin

6-7 IVD dz.-p.A.Stankiewicz łączenie 

 

Zmiany na  środę 3 marca

nb: M.Brzozowska, P.Taube, D.Kornacka, E.Grzymkowska, J.Gronek, J.Labudda, K.Dziugan. , M.Jastrzębska, K.Paczoska,H.Kamin ,A.Winiarska-Furtak,Borkowska A,Mielewczyk M,A.Zamachowska-Dolna,Klim J

przedszkole 0 B-kwarantanna do 7 marca

0 A za p.A.Borkowską -12.00-17.00 p.B.Otręba

 p.J.Klim IID 10.15-14.55 p.M.Żołdowicz

p.K.Dziugan

3.I D-p.M.Dmowska

4,III D-p P.Olczak

5.III B-p.J.Ryduchowska-Wrzałek

6.IA -p.D.Gibas

8.IC -zwolnić

p.H.Kamin

6.VID-C chł.-p.K.Manuszewski

p.M.Brzozowska

3.VII F-odwołać

8.VIII D-odwołać

p.J.Labudda III D

1-2 p.J.Ryduchowska-Wrzałek

3.p.B.Zahajkiewicz

4.religia-p.P.Olczak

p.J.Gronek klasa III C zajęcia od 8.25

2.p.B.Zahajkiewicz

3.p.M.Żołdowicz

4.p.A.Korzeniewska

5.p.B.Skwara

p.P.Taube 

1-2 VIII D p.A.Stankiewicz

 

Zmiany na wtorek  2 marca

nb: P.Taube, D.Kornacka, E.Grzymkowska, J.Gronek, A.Zamachowska-Dolna, J.Labudda, K.Dziugan. L.Konkol(6 i 7 lekcja) , M.Jastrzębska, A.Orlicka,K.Paczoska,A.Winiarska-Furtak,Borkowska A, A.Zamachowska-Dolna

p.M.Gepner

4.IVB-gr.2 -odwołać

świetlica 7.00-11.00 p. I.Siedlewska

przedszkole za p. D.Kornacką 0 B - 12.00 -15.00 p. B.Otręba

przedszkole 0A za p.A.Borkowską 12.00 -17 p.M.mielewczyk

J.Gronek kl. 3c swietlica 12.00-13.00 p.R.Czaplińska

klasa rozpoczyna od 2 lekcji

2-3 M.Ryncarz

4. B.Zahajkiewicz

J.Labudda

1-2 J.Klim

K.Dziugan

3. 3d M.Kowalewska

5. 1b Ż. Knurek

8. 2a lekcja odwołana

P.Taube

1-2 7ce chł. A.Soczyńska

 

Zmiany na poniedziałek 1 marca

nb: P.Taube, D.Kornacka, J.Gronek, J.Labudda, A.Zamachowska-Dolna, M.Jastrzębska, K.Dziugan, E.Grzymkowska

kl. 3a na kwarantannie od 1 marca

przedszkole za D.Kornacką M.Mielewczyk 7-15

P.Taube

1-2 7 f chł.  D.Stankiewicz

3-4 7ce chł. A.Soczyńska

5. 8bc chł. J.Oleksiak

7-8  8d chł. A.Mazur

J.Gronek kl. 3c

1. lekcja odwołana, klasa przychodzi na 2 lekcję

2. M.Kowalewska

3.M.Ryncarz

4. D.Gibas

5. J.Klim

K.Dziugan

3. 3b J.Ryduchowska-Wrzałek

4. 2b M.Ryncarz

5. 1a uczniowie zwolnieni do domu

6. 2d J.Klim

7. 2a J.Pionke

8. 1d odwołane zajęcia

J.Labudda kl. 3d

5. D.Gibas

6- 7  B.Skwara

8. J.Pionke

Zmiany na piątek 26 lutego 

nb: P.Taube, J.Gronek, J.Labudda, D.Kornacka, S.Heland, A.Zamachowska-Dolna, A.Korzeniewska, R.Dettlaff, R.Czaplińska, A.Borkowska, A.Mazur, M.Dmowska, M.Licau, M.Bojke

przedszkole : 8.00 -11 M.Żołdowicz 0b i 12-13,30 gr.0a

7-12 B.Otręba

świetlica

za R.Czaplińską 12-14 L.Horoszkiewicz,  14-16 P.Olczak, 16,30-17 I.Siedlewska

za S.Heland: 12-14 H.Wojtaś

S.Heland odwołany j. kaszubski

M.Dmowska kl. 1d

odwołany j. kaszubski

kl. 1d rozpoczyna od 6 lekcji

6- 7 M.Jastrzębska

8. J.Ryduchowska-Wrzałek

J.Gronek kl. 3c

7. B.Zahajkiewicz

8. klasa zwolniona do domu

M.Kowalewska

4. 2b lekcja odwołana

5. 2c B.Skwara

6. B.Zahajkiewicz

7. 1b klasa zwolniona do domu

8. 3b klasa zwolniona do domu

J.Labudda kl. 3d

4. B.Skwara

5-6 D.Gibas

7. Ż. Knurek

8 lekcja odwołana

P.Taube

8. 8a chł. J.Oleksiak

9-10 7f chł. A.Soczyńska

 

 

 

 

 

Zmiany na czwartek 25 lutego 

nb: P.Taube, R.Czaplińska, J.Gronek, J.Labudda, D.Kornacka, H.Kamin, A.Zamachowska-Dolna, A.Korzeniewska, B.Otręba, A.Borkowska, M.Dmowska, A.Mazur, S.Heland

odwołany j, kaszubski i kółko czytelnicze z p. Dmowską oraz j. kaszubski z p. Heland

M.Dmowska kl. 1d

5. J.Klim

6-7 M.Ryncarz

8. Ż. Knurek

zastępstwa w świetlicy: 

L.Horoszkiewicz 12-13

I.Siedlewska 13,30-14,30

B,Skwara 15-16,30

M.Bojke 16,30-17

zastępstwa w przedszkolu

M.Mielewczyk7,30-17 0b

M.Żołdowicz 7-15 0a

P.Taube

6. 8a chł. K.Manuszewski

7. 8a chł. D.Dębicka

J.Gronek kl. 3c 

7. Ż. Knurek

8. lekcja odwołana

J.Labudda kl. 3d

4. J.Pionke

5-6 B.Skwara

8. M.Żukowska

H.Kamin

6-7 4d dz. A.Stankiewicz łączenie

 

 

Zmiany na środę 24 lutego 

nb: P.Taube, A.Korzeniewska, A.Zamachowska-Dolna, J.Gronek, J.Labudda, D.Kornacka , H.Kamin, R.Czaplińska

przedszkole gr. 0b zast. B.Otręba

kl. 2a rozpoczyna lekcje o 11,15

J.Gronek kl. 3c

1. klasa rozpoczyna od 2 lekcji

2. B. Zahajkiewicz

3-4 M. Dmowska

5. B. Skwara

J.Labudda kl. 3d

1-2 J.Ryduchowska-Wrzałel

3. B.Zahajkiewicz

P.Taube

1-2 8d chł. A.Stankiewicz

H.Kamin

6. 6cd chł. K.Manuszewski

Zmiany na wtorek 23 lutego 

nb: P.Taube, A.Korzeniewska, J.Labudda, A.Zamachowska-Dolna, J.Gronek, D.Kornacka

przedszkole grupa 0b zast. M.Mielewczyk

J.Labudda kl. 3d

1-2 J.Klim

J.Gronek kl. 3c

1-2 M.Ryncarz

3. J.Pionke

4. B.Zahajkiewicz

P.Taube

1-2 7ce chł. A.Soczyńska

 

 

Zmiany na poniedziałek 22 lutego

nb: P.Taube, M.Żołdowicz, A.Korzeniewska, J.Labudda, A.Zamachowska-Dolna, J.Gronek, D.Kornacka, B.Otręba

przedszkole zastępstwo A.Borkowska

P.Taube

1-2 7f chł. A.Stankiewicz

3-4 7ce chł. A.Soczyńska

5. 8bc chł. J.Oleksiak

7-8 8d chł. A.Mazur

J.Labudda kl. 3d

5. D.Gibas

6. B.Skwara

7-8 J.Pionke

J.Gronek kl. 3c

1. M.Jastrzębska

2. M.Kowalewska

3-4 M.Ryncarz

5. B.Zahajkiewicz

 

Zmiany na piątek 19 lutego: nb: P.Taube, J.Labudda, A.Korzeniewska, M.Żołdowicz, J.Gronek, I.Siedlewska, J.Ginter-Reglińska, D.Kornacka, A.Burchacka 

P.Taube

8. 8a chł. J.Oleksiak

9-10 7f chł. A. Soczyńska

J.Labudda kl. 3d

4-5 B.Skwara

6. B.Zahajkiewicz

7-8  Ż.Knurek

I.Siedlewska

10-12 R.Czaplińska

12-15 H.Wojtaś

16-16,30 M.Bojke

 

Zmiany na czwartek 18 lutego

nb: P.Taube, J.Labudda, M.Jastrzębska, J.Gronek, D.Kornacka, H.Kamin, A.Korzeniewska, M.Żołdowicz, A.Burchacka

P.Taube

6. 8a chł. K.Manuszewski

7. 8a chł. D.Dębicka

J.Labudda kl. 3d

4. J.Pionke

5-6 B.Skwara

8. M.Żukowska

M.Jastrzębska kl. 3a

3- 4 B.Zahajkiewicz

5. J.Pionke

H.Kamin

6-7 4d dz. łączenie A.Stankiewicz

 

Zmiany na środę 17 lutego

nb:P.Taube, J.Labudda, A.Burchacka, A.Korzeniewska, D.Kornacka , J.Gronek, M.Jastrzębska, H.Kamin, M. Żołdowicz

3c kwarantanna do 21 lutego

grupa przedszkolna 0b kwarantanna do 22 lutego

BIBLIOTEKA NIECZYNNA DO 22 LUTEGO

P.Taube

1-2 8d chł. A.Stankiewicz

J.Labudda kl. 3d

1-2 J.Ryduchowska-Wrzałek

3 B.Zahajkiewicz

M.Jastrzębska

1. lekcja odwołana

2.B.Zahajkiewicz

3-4 M.Dmowska

H.Kamin

6. 6cd chł. K.Manuszewski

 

 

Zmiany na wtorek 16 lutego

nb: A.Bruska, P.Taube, J. Labudda, D.Kornacka, J.,Gronek, A.Korzeniewska, M.Jastrzębska, A.Burchacka, M.Żołdowicz

Przedszkole zastępstwo Aleksandra Borkowska

P.Taube

1-2 7ce chł. A.Soczyńska

J.Labudda kl. 3d

1-2 J.Klim

J.Gronek kl. 3c

1-2 M.Ryncarz

3. J.Pionke

4. P. Olczak

M.Jastrzębska kl. 3a

3-4 B.Zahajkiewicz

 

Zmiany na poniedziałek 15 lutego 

nb: P.Taube, J.Labudda,A.Korzeniewska, A.Bruska, D.Kornacka, J.Gronek

Przedszkole zastępstwo M.Mielewczyk

P.Taube

1-2 7f chł. A.Stankiewicz

3-4 7ce chł. A.Soczyńska

5. 8bc chł. J.Oleksiak

7-8 8d chł. A.Mazur

J.Labudda kl. 3d

5. D.Gibas

6. B.Skwara

7. J.Pionke

J.Gronek kl. 3c

1. M. Żołdowicz

2. I.Siedlewska

3-4 Ż. Knurek

5. B.Zahajkiewicz

 

Zmiany na piątek 12 lutego

nb: P.Taube, J.Labudda, J.Gronek, M.Kowalewska, J.Kudlicka, A.Korzeniewska

P.Taube

8. 8a chł. J.Oleksiak

9-10 7f chł. A.Soczyńska

J.Labudda kl. 3d

4. B.Skwara

5. J.Pionke

6.-7 B.Zahajkiewicz

8. klasa zwolniona do domu

J.Gronek kl. 3c

7. I.Siedlewska

8. J.Ryduchowska-Wrzałek

M.Kowalewska

4. 2b lekcja odwołana

5. 2c B.Skwara

6. 3c M.Jastrzębska

7. 1b Ż. Knurek

8. 3b uczniowie zwolnieni do domu

 

Zmiany na czwartek 11 lutego

nb: P.Taube, J.Labudda, H.Kamin, J.Kudlicka,  M.Kowalewska

P.Taube

6. 8a chł. K.Manuszewski

7. 8a chł. D.Dębicka

J.Labudda kl. 3d

4. B.Zahajkiewicz

5. J.Klim

6. M.Ryncarz

8. klasa zwolniona do domu

H.Kamin

6-7 4d dz. łączenie z chłopcami A.Stankiewicz

M.Kowalewska

1. 1b lekcja odwołana

2.3a M.Jastrzębska

3.1c B.Zahajkiewicz

4.2a J.Pionke

5. 3c lekcja odwołana

6.2c B.Skwara

 

 

 

Zmiany na środę 10 lutego

nb: P.Taube, J.Labudda, H.Kamin, M.Kowalewska, J.Kudlicka, M.Żołdowicz

odwołana logopedia

P.Taube

1-2 8d chł. A.Stankiewicz

J.Labudda kl. 3d

1-2 J.Ryduchowska-Wrzałek 

3. M.Dmowska

M.Kowalewska 

4. 1d odwołany angielski

5. 1a odwołany angielski

6. 3b odwołany angielski

H.Kamin

6. 6cd chł. K.Manuszewski

 

Zmiany na wtorek 9 lutego

nb: P.Taube, J.Labudda, M.Kowalewska, J.Kudlicka, M.Żołdowicz

UWAGA: Próbny egzamin ósmoklasisty na 2 i 3 lekcji z matematyki

Klasy ósme nie mają pierwszej lekcji, od 4 lekcji lekcje według planu

Pozostałe zmiany: 

4d 3l. odwołana matematyka

6a 2 l. odwołana matematyka

6g 3 l. odwołana matematyka

7b 2 l. odwołana matematyka

P.Taube

1-2 7ce chł. A.Soczyńska

M.Kowalewska

5. 3a M.Jastrzębska

7. 2d odwołany j. angielski

8. 1c odwołany j. angielski

J.Labudda kl. 3d

1-2 J.Klim

 

 

Zmiany na poniedizałek 8 lutego 

nb: P.Taube, J.Labudda, G.Górecka, M.Kowalewska, J.Kudlicka

odwołana logopedia1b, 2c

M.Kowalewska

3. 2b J.Ryduchowska-Wrzałek

4. 1a D.Gibas

5. 2d odwołana,klasa przychodzi na 6 lekcję

7. 1d M.Dmowska

8. 2a odwołane, klasa zwolniona do domu

P.Taube

1-2 7f chł. A.Stankiewicz

3-4 7ce chł. A.Soczyńska

5. 8bc chł. J.Oleksiak

7-8 8d chł. A.Mazur

J.Labudda kl. 3d

5. D.Gibas

6.J.Gronek

7. M. Jastrzębska

8. klasa zwolniona do domu

 

Zmiany na piątek 5 lutego

nb: P.Taube, J.Labudda, J.Gronek

J.Gronek kl. 3c 

7-8 . odwołane lekcje

P.Taube

8. 8a chł. J.Oleksiak

9-10 7f chł. A.Soczyńska

J.Labudda kl. 3d

4-5 B.Skwara

6. D.Gibas

7-8 Ż.Knurek

 

 

Zmiany na czwartek  4 lutego 

nb: J.Labudda, P.Taube, H.Kamin

8d doradztwo zawodowe przeniesione ze środy na czwartek 13,20

J.Labudda

4-5 J.Pionke

6. M.Ryncarz

8. odwołana, klasa zwolniona do domu

P.Taube

6. 8a chł. K.Manuszewski

7. 8a chł. D.Dębicka

H.Kamin

6-7 4d łączenie A.Stankiewicz

 

 

 

Zmiany na środę 3 lutego

nb: P.Taube, J.Pionke, J.Labudda, M.Rathenow, H.Kamin

odwołana logopedia 1a, 1d

P.Taube

1-2 8d chł. A.Stankiewicz 

H.Kamin

6.6cd chł. K.Manuszewski

J.Pionke kl. 2a

4. M.Dmowska

5-6 D.Gibas

7. K.Dziugan

8. odwołana

J.Labudda

1-2 J.Ryduchowska-Wrzałek

3. M.Dmowska

 

Zmiany na wtorek 2 lutego 

nb: P.Taube, J.Pionke, J.Labudda. M.Rathenow, A.Bruska

P.Taube

1-2  7ce chł.  A.Soczyńska

J.Pionke kl. 2a

4. B.Zahajkiewicz

5-6  J.Gronek

7. B.Skwara

J.Labudda

1-2 J.Klim

Zmiany na poniedziałek 1 lutego 

Uwaga: zmiany w planie od 1 lutego 

nb: P.Taube, J.Pionke, M.Rathenow

1d odwołana logopedia

P.Taube

1-2  7f chł. A.Stankiewicz

3-4 7ce chł. A.Soczyńska

5. 8b chł. J.Oleksiak

7-8 8d chł. A.Mazur

J.Pionke kl. 2a

5-6 B.Skwara

 

Zmiany w planie na piątek 29 stycznia 

nb: P.Taube, D.Kornacka, M.Rathenow, J.Pionke

odwołana logopedia 1b, 2c

P.Taube

8. 8a chł. J.Oleksiak

9-10 7f chł. A.Soczyńska

zastępstwo za D.Kornacką A.Borkowska

od 15 łączenie grup

J.Pionke kl. 2a

1-2 Ż. Knurek

3. M.Dmowska

4. M.Żołdowicz

 

Zmiany na czwartek 28 stycznia 

nb: P.Taube, ks. Chyza, J.Pionke, M.Rathenow

P.Taube

6 8a chł K.Manuszewski

7 8a chł. D.Dębicka

J.Pionke kl. 2a

1-2 J.Ryduchowska-Wrzałek

3. B.Zahajkiewicz

 

Zmiany w planie na środę 27 stycznia

nb: P.Taube, J.Pionke, M.Rathenow, A.Soczyńska. ks. Chyza

P.Taube

1-2 l. 8d chł. A.Stankiewicz

J.Pionke kl. 2a 

4-5 l. J.Labudda

6-7 l. J.Gronek 

8. zwolnieni do domu

 

Zmiany na wtorek 26 stycznia

nb: P.Taube, ks. Chyza, J.Pionke, M.Rathenow

P.Taube

1-2 7ce chł. A.Soczyńska

J.Pionke kl. 2a

klasa zaczyna od 5 lekcji

5. M.Jastrzębska

6-7 J.Ryduchowska-Wrzałek

 

 

Zmiany na poniedziałek 25 stycznia 

nb: P.Taube, J.Pionke

zastępstwo za p. Pionke z 2a B.Skwara

P.Taube

1-2 l. 7f chł. A.Stankiewicz

3-4 7ce chł. A.Soczyńska

5 8bc chł. J.Oleksiak

7-8 8d chł. A.Mazur

 

 

Zmiany na piątek 22 stycznia

nb: P.Taube, J.Oleksiak

odwołana logopedia z 1b, 2c

P.Taube

9-10 7f A.Soczyńska

 

Zmiany na czwartek 21 stycznia

nb: P.Taube, J.Oleksiak

 

P.Taube

6. 8a chł K.Manuszewski

7. 8a chł. D.Dębicka

 

 

Zmiany na środę 20 stycznia

nb:P.Taube, M.Żukowska, J. Oleksiak, M.Marchewicz

 P.Taube

1-2 l. 8d A.Stankiewicz

 

 Zmiany na wtorek 19 stycznia 

nb: P.Taube, J.Oleksiak, M.Żukowska

3d odwołany j. angielski

 

Zmiany na poniedziałek 18 stycznia 2021

nb: P.Taube, J.Oleksiak, M.Żukowska

odwołany w tym tygodniu jest j. kaszubski z p. Maliszewską i p. Ryduchowskim

 

Zmiany na wtorek 22 grudnia

nb: P.Taube, A.Winiarska-Furtak, A.Bruska, M.Żołdowicz, K.Ryduchowski, B.Otręba

8d na 1 l. sprawdzian z fizyki zastępstwo

zastępstwo za p. Otrębę 12-15 A.Borkowska

 

Zmiany na poniedzialek 21 grudnia

nb: P.Taube, A.Burchacka, M.Żołdowicz, M.Jastrzębska, A.Winiarska-Furtak, M.Banaszak, A.Bruska, A.Skrzyński

 

Zmiany na piątek 18 grudnia 

nb: P.Taube, I.Kasprzycka-Buc, M.Rathenow, M.Zołdowicz, M.Jastrzębska, M.Kowalewska, I.Siedlewska, M.Licau

zastępstwo za p. Siedlewską 7-12 M.Brzozowska

Zmiany na czwartek 17 grudnia

nb: P.Taube, I.Kasprzycka-Buc, R.Czaplińska, M.Żołdowicz, M.Rathenow

zastępstwo za p. Czaplińską 11,30-17 A.Burchacka

 

Zmiany na środę 16 grudnia

nb: P.Taube, R.Czaplińska, M.Dmowska, J.Klim, M.Mikulska, M.Rathenow, M.Żołdowicz

zastępstwo za p. Czaplińską 12-17 R.Dettlaff

 

 Zmiany na wtorek 15 grudnia

nb: P.Taube, A.Borkowska, R.Czaplińska, M.Rathenow, M.Żołdowicz

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 M.Mielewczyk

zastępstwo za p. Czaplińską 7-12 R.Dettlaff

Zmiany na poniedziałek 14 grudnia

nb; P.Taube, R.Czaplińska, A.Borkowska, A.Burchacka, M.Rathenow

zastępstwo za p. Czaplińską 7- 12,30 P.Olczak

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 D.Kornacka 

 

Zmiany na piątek 11 grudnia 

nb: P.Taube, R.Czaplińska, A.Borkowska, K.Ryduchowski

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 D.Kornacka

zastępstwo za p. Czaplińską 12-17 A.Korzeniewska

 

Zmiany na czwartek 10 grudnia

nb: P.Taube, R.Czaplińska, A.Borkowska, J.Ginter- Reglińska, A.Zamachowska-Dolna 7 i 8 l.

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 M.Mielewczyk

zastępstwoza p. Czaplińską 11,30-17 A.Burchacka

8c 2 gr i 8a 1 gr. odwołamna informatyka

 

Zmiany na środę 9 grudnia 

nb: P.Taube,R.Czaplińska, A.Borkowska

konkurs kuratoryjny z chemii g. 14.00 

opieka: p. Kudlicka

7c odw. chemia na 8 l. 

8c odw. chemia na 7 l.

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 B.Otręba

zastępstwo za p. Czaplińską 13-17 H.Kamin

12-13 M.Brzozowska

 

Zmiany na wtorek 8 grudnia 

nb: R.Czaplińska, P.Taube, A.Borkowska

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 M.Mielewczyk

zastępstwo za p. Czaplińską 7-12 R.Dettlaff

konkurs biologiczny kuratoryjny g. 14,00

Opieka: L.Konkol, A.Dempc

7a odw. biologia na 7 l. 

 

Zmiany na poniedziałek 7 grudnia

nb: R.Czaplińska, A.Borkowska, M.Banaszak, P.Taube

zastępstwo za p. Czaplińską-  M. Brzozowska 7-12,30

zastępstwo za p. Borkowska 12-15 D.Kornacka

 

Zmiany na piątek 4 grudnia

nb: A.Soczyńska, P.Taube, K.Wandtke, R.Czaplińska, A.Borkowska

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 D.Kornacka 

zastępstwo za p. Czaplińską 12-17 M.Żołdowicz

Zmiany na czwartek 3 grudnia

nb: A.Soczyńska, P.Taube, ks. M.Chyza, dyr. A.Skrzyński, R.Czaplińska, A.Borkowska

zastepstwo za R.Czaplińską 11,30-15,30 J.Szczepańska, 15,30-17 - W.Walczak

zastępstwo za A.Borkowską 12-15 M.Mielewczyk

Zmiany na środę 2 grudnia

nb: A.Soczyńska, P.Taube, R.Czaplińska, A.Borkowska

zastępstwo za p. Borkowską p. D.Kornacka

zastępstwo za p. Czaplińską 12-17 P.Olczak

Zmiany na wtorek 1 grudnia

nb: A.Soczyńska, P.Taube,R.Czaplińska, K.Wandtke, A.Borkowska

odwołana logopedia

zastępstwo za p. Czaplińską 7-12 A.Burchacka

zastępstwo za p. Borkowską 12-15 M.Mielewczyk

 

Zmiany na poniedziałek 30 listopada

nb: A.Soczyńska, P.Taube, K.Wandtke

 

Zmiany na piątek 27 listopada

nb: M.Bielińska, J.Oleksiak, K.Manuszewski, A.Soczyńska, P.Taube, K.Wandtke

 

Zmiany na czwartek 26 listopada

nb: M.Bielińska, J.Oleksiak, A.Soczyńska, P.Taube

 

Zmiany na środę 25 listopada

nb: M.Bielińska, J.Oleksiak, A.Soczyńska, P.Taube

7b j.polski na 7 lekcji

 

Zmiany na wtorek  24 listopada

nb: M.Bielińska, E.Grzymkowska, J,Oleksiak, A.Soczyńska, A.Stankiewicz, P.Taube

 

Zmiany na poniedziałek 23 listopada

nb: M.Bielińska, J.Oleksiak, A.Soczyńska, K.Wandtke, P.Taube

 

Zmiany na piątek 20 listopada

nb: B.Bistroń-Czyż, A.Bruska, M.Gepner, J.Oleksiak, A.Soczyńska, A.Stankiewicz, P.Taube, A.Winiarska-Furtak, A.Zamachowska, K.Wandtke

A.Bruska

4. 6b A.Mickiewicz

B.Bistoń-Czyż

4. 8b całość M.Żukowska

M.Gepner

3 8d całość M.Żukowska

4. 7c całość M.Rathenow

Zmiany na czwartek 19 listopada

nb: B.Bistroń-Czyż, A.Bruska, M.Gepner, J.Oleksiak, P.Taube, A.Stankiewicz, A.Winiarska-Furtak, A.Zamachowska-Dolna, M.Licau

A.Bruska

3. 8b W.Chmielewska

4. 8b W.Chmielewska

5. 4b J.Itrych

6. 4c A.Mickiewicz

B.Bistroń-Czyż

1 -2 7f M.Marchewicz

3. 4d całość M.Żukowska

4. 5a M.Marchewicz całość

6. 6e M.Rathenow

M.Gepner

3. 4d całość M.Żukowska

5. 7a całość M.Żukowska

Zmiany na środę 18 listopada

nb: B.Bistroń-Czyż, A.Bruska, M.Gepner, A.Winiarska-Furtak, P.Taube, J.Oleksiak, A.Stankiewicz, A.Zamachowska

7b j. polski na 7 lekcji

A.Bruska

5. 6b W.Chmielewska

6. 8b A.Mickiewicz

B.Bistroń-Czyż

2 5b 2 grupa M. Rathenow

3. 8b całość M. Zukowska

4. 5a całość M. Marchewicz

M.Gepner

4. 7a całość M. Żukowska

5. 8d całość M. Żukowska

A.Winiarska-Furtak

6. 8c W.Chmielewska matematyka

 

 

 

Zmiany na wtorek 17 listopada

nb: B.Bistroń-Czyż, A.Bruska, M.Gepner, J.Oleksiak, s. Orzechowska, A.Stankiewicz, A.Winiarska-Furtak, A.Zamachowska,P.Taube

B.Bistroń-Czyż

2. 6g M.Rathenow

7. 5b 2 grupa M.Rathenow

M.Gepner

3. 7c całość M.Rathenow

5. 7a całość M.Żukowska

 

 

 

Zmiany na poniedziałek 16 listopada

nb: B.Bistroń-Czyż, M.Gepner, A.Bruska, J.Oleksiak, P.Taube, K.Wandtke, A.Winiarska-Furtak, K.Dziugan, A.Stankiewicz, A.Zamachowska

stałe zastępstwa na j. polskim za p. Pyznarską przejmuje p. Iwona Pietroń

7b kontynuuje p. I. Kasprzycka-Buc

B.Bistroń-Czyż

5. 5b 2 grupa M.Marchewicz

8b całość M.Żukowska

9. 5a całość M. Marchewicz

M.Gepner

2. 7c całość M.Rathenow

3. 6d M.Żukowska

4. 8d całość M.Żukowska

Zmiany na piątek 13 listopada

nb: B.Bistroń-Czyż, A.Bruska, M.Bielińska, M.Gepner, K.Pyznarska, K.Ryduchowski, A.Winiarska-Furtak, P.Taube, A.Zamachowska-Dolna, K.Wandtke, A.Stankiewicz

A.Bruska

4. 6b A.Mickiewicz

B.Bistroń-Czyż

4. 8b całość M.Żukowska

6. 4d całość M.Żukowska

M.Gepner

3. 8d całość M.Żukowska

4. 7c całość M.Rathenow

6. 4d całość M.Żukowska

K.Pyznarska

4. 7f K.Fijołek

6. 7b I.Kasprzycka-Buc

 Zmiany na czwartek 12 listopada

nb: A.Bruska, M.Bielińska, B.Bistroń-Czyż, K.Dziugan, M.Gepner, K.Pyznarska, K.Ryduchowski,P.Taube, A.Winiarska-Furtak, A.Zamachowska-Dolna. K.Wandtke, A.Stankiewicz

A.Bruska

3.8b W.Chmielewska

4. 8b W.Chmielewska

5. 4b J.Itrych

6. 4c A.Mickiewicz

B.Bistroń-Czyż

3.4d 1 gr. M.Żukowska

4.5a całość M.Marchewicz

5. 6e M.Rathenow

M.Gepner

5.7a całość M.Żukowska

6. 7B M.Rathenow j. angielski

7. 6d M.Żukowska

K.Pyznarska

3, 5. 7b I.Kasprzycka -Buc

6. 7e K.Fijołek

A.Stankiewicz

3-4 4b całość J.Oleksiak

6-7 4d całość H.Kamin

 

Zmiany na wtorek 10 listopada

Nb: K.Wandtke, K.Pyznarska, K.Ryduchowski, M.Żołdowicz, A.Zamachowska, M.Gepner, B. Bistroń-Czyż, A.Bruska, M.Żukowska, A.Winiarska-Furtak

 

K.Pyznarska

1. 7B I.Kasprzycka-Buc

4. 7C A.Kerlin

5. 7D K.Fijołek

 

B.Bistroń-Czyż

7. 5b 2 grupa M.Rathenow

 

M.Gepner

3. 7c całość M.Rathenow

 

Zmiany na poniedziałek 9 listopada

nb; K.Wandtke, A.Roszkowska, M.Żołdowicz, K.Ryduchowski, K.Pyznarska, B.Bistroń-Czyż, A.Bruska, J.Kudlicka, P.Taube, A.Winiarska-Furtak, K.Manuszewski, M.Żukowska, B.Otręba, A.Zamachowska-Dolna

przedszkole 

OA 7-12 M.Mielewczyk, od 12 do 15 OB

za p. Roszkowską stałe zastępstwa ma P. A.Borkowska w godz. 12-17

B.Bistroń-Czyż

5. 5b 2 gr. M.Gepner

8. 6G M.Rathenow

9. 5a całość M.Marchewicz

K.Pyznarska

5. 7C A.Kerlin

6.7F J.Ginter-Reglińska

7. 7D A.Lesnow

 

Zmiany na piątek 6 listopada

Klasy młodsze

Nb: J.Gronek, M.Jastrzębska, K.Wandtke, I.Siedlewska, A.Burchacka, A.Roszkowska

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, A.Dempc, A.Winiarska-Furtak, P.Taube, K.Pyznarska, K.Ryduchowski, J.Kudlicka, J.Ginter-Reglińska, M.Brzozowska

8c na 5 lekcji matematyka zamiast chemii

 

Przedszkole

Za A.Roszkowską grupa 0a

B.Otręba 7-15

Świetlica

L.Horoszkiewicz 11-16,30

A.Borkowska 10,30-12

H.Wojtaś  7-7,30 ;  13,30-14,30

Za I.Siedlewską 

7,30-11 P.Olczak

11 – 12,30 J.Szczepańska

12,30-13,30 R.Dettlaff

 

J.Gronek kl. 3c

6.D.Gibas

7. Ż. Knurek

8.klasa zwolniona do domu

 

M.Jastrzębska kl. 3a

1. H.Kamin

2. H.Kamin

3. H.Kamin

4. H.Kamin

 

K.Pyznarska

2. 7e A.Lesnow

4. 7F K.Fijołek

6. 7B I.Kasprzycka-Buc

 

 

 

 Zmiany na czwartek 5 listopada

Nb: J.Gronek, M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, K.Wandtke, A.Roszkowska

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, A.Dempc, J.Kudlicka, J.Ginter-Reglińska, P.Taube, K.Pyznarska, P.Taube, A.Winiarska-Furtak

J.Gronek kl. 3c

7. Ż. Knurek

8. H.Kamin

M.Jastrzębska kl. 3a

3. J.Klim

4. J.Pionke

5.klasa zwolniona do domu

J.Ryduchowska-Wrzałek

5. J.Szczepańska

6-7 M.Ryncarz

8. Klasa zwolniona do domu

K.Pyznarska

3. 7B I. Kasprzycka-Buc

4.7C A.Kerlin

5.  7B I.Kasprzycka-Buc

6. 7E K.Fijołek

Świetlica

10-12,30 B.Skwara

12,30-16 Borkowska A.

Przedszkole 0a

12-15 M.Mielewczyk

 

Zmiany na środę 4 XI

Klasy młodsze

Nb: M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, J.Gronek, K.Wandtke, A.Burchacka (odwołana logopedia), A.Roszkowska

Klasy 4-8

 

Nb: B.Bistroń-Czyż, J.Kudlicka, A.Dempc, K.Pyznarska, A.Winiarska-Furtak, J.Ginter-Reglińska, M.Brzozowska, P.Taube, A.Soczyńska, K.Ryduchowski

7E, 7D zastępstwo j. polski

7C zamiast godziny wychowawczej ma wychowanie do życia w rodzinie

 

M.Jastrzębska kl. 3a

1. lekcja odwołana

2. H.Kamin

3. M.Dmowska

4. M.Dmowska

 

J.Gronek kl. 3c

1. zajęcia odwołane

2. M.Kowalewska

3. J.Klim

4. J.Labudda

5. D.Gibas

 

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

7. P.Olczak

8. B.Zahajkiewicz

 

K.Pyznarska

4. 7E A.Kerlin

7 7D K.Fijołek

7. 7B I.Kasprzycka-Buc zamiast 3 lekcji

Przedszkole

0a 7-12 D.Kornacka

Świetlica

Za K.Wandtke

11-14 B.Skwara

14-15,30 H.Wojtaś

 

 

 

 

Zmiany na środę 3 listopada

Klasy młodsze

Nb: J.Gronek, J.Ryduchowska-Wrzałek, K.Wandtke, A.Roszkowska, A.Burchacka (odwołana logopedia)

Klasy 4-8

Nb: K.Pyznarska, B.Bistroń-Czyż, J.Kudlicka, J.Ginter-Reglińska, A.Dempc, A.Winiarska-Furtak, W.Chmielewska,

Od 3 listopada zajęcia wychowania fizycznego przypisane do p. Gesse będą odbywać się według planu lekcyjnego z innymi nauczycielami wychowania fizycznego  w całym  bieżącym roku szkolnym.

Uwaga: 7B,7 C, 7D mają zastępstwo na j. polskim

J.Gronek kl. 3c

1. J.Klim

2. J.Klim

3. J.Labudda

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

1. odwołane zajęcia z 1 lekcji

2-3 M.Ryncarz

4. B.Zahajkiewicz

5. Ż.Knurek

K.Pyznarska

1. 7B I.Kasprzycka-Buc

4. 7C A.Kerlin

5.  7d K.Fijołek

Swietlica

Za p. Wandtke

10-13 P.Olczak

13-14 L.Horoszkiewicz

15-16,30 A.Borkowska

Przedszkole

Oa 7-15 B.Otręba , po 15 łączenie grup

 

 Dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznychw całej szkole

Zmiany na piątek 30 października

Klasy młodsze

Nb: J.Gronek, M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, M.Kowalewska, K.Wandtke, D.Kornacka , I.Siedlewska

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, ks. Chyza, A.Dempc, R.Dettlaff, K.Pyznarska, P.Taube, A.Gesse, M.Gepner, J.Kudlicka, J.Ginter-Reglińska

J.Gronek kl. 3 c

6.D.Gibas

 7. Ż. Knurek

8. Ż. Knurek

M.Jastrzębska kl. 3a

1. uczniowie przychodzą na 2 lekcje

2. J.Labudda

3. M.Ryncarz

4. B.Skwara

M.Kowalewska

4. 2b klasa przychodzi  później

5. 2c B.Skwara

7. 1b uczniowie zwolnieni do domu

8. 3b uczniowie zwolnieni do domu

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

5. J.Klim

6. B.Zahajkiewicz

7. B.Zahajkiewicz

Przedszkole gr. 0b

Za D.Kornacką

12-15 B.Otręba

Po 15 złączenie grup

Świetlica

Za I.Siedlewską

7.30-13.30

7,30-12 M.Brzozowska

Za K.Wandtke

B.Skwara 15-16

R. Czaplińska  10-11,  16-16,30  

Pomoc doraźna w razie braków biblioteka szkolna

Zmiany na czwartek 29 października

Klasy młodsze

Nb: M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, J.Gronek, K.Wandtke, H.Wojtaś, M.Kowalewska

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, J.Ginter-Reglińska, A.Gesse, R.Dettlaff, A.Stankiewicz, P.Taube, K.Pyznarska,J.Kudlicka, M.Gepner, A.Dempc

 

Kl. 3d przychodzi na 5 lekcję

Na 6 lekcji zajęcia z p. Labuddą zamiast angielskiego przeniesione z 4 lekcji

ks. Chyza

8. 8c W.Chmielewska

 

M.Jastrzębska kl. 3a

3. J.Klim

4. J.Labudda

5. B.Skwara

J.Gronek kl. 3c

7-8 Ż. Knurek

M.Kowalewska

1. 1b lekcja odwołana

2. 3a M.Brzozowska

3. 1c M.Brzozowska

4.2a J.Pionke

5. 3c przychodzi później

6. 2c P.Olczak

J.Ryduchowska-Wrzałek kl.3b

5. uczniowie przychodzą później

6- 7 M.Ryncarz

8. P.Olczak

 

Przedszkole

Grupa 0b za D.Kornacką

M.Mielewczyk  11,30-15

Po 15 łączenie grup

Świetlica

Za I.Siedlewską

12-15 W.Walczak

15-16,30 P.Olczak

16,30-17 R.Czaplińska

 

Za H.Wojtaś

 A.Borkowska 12,30-15

Za K.Wandtke

 9,30-11 H.Kamin

 B.Skwara 12-13, P.Olczak 13-14

 

Zmiany na środę 28 października

Klasy młodsze

Nb: M.Jastrzębska, J.Gronek, J.Ryduchowska-Wrzałek, M.Kowalewska, K.Wandtke, D.Kornacka

2b nie ma zajęć wyrównawczych na 4 lekcji

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, R.Dettlaff, M.Gepner, A.Gesse, J.Ginter-Reglińska

 

J.Gronek kl. 3c

1. uczniowie przychodzą na 2 lekcję

2-3 H.Kamin

4-5 J.Labudda

M.Jastrzębska kl. 3a

1. uczniowie przychodzą na 2 lekcję

2-3 J.Pionke

4. M.Ryncarz

M.Kowalewska

4. 1 d odwołane zajęcia

5. 1a odwołane zajęcia

6. 3b B.Skwara      

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

7. B.Skwara

8. B.Zahajkiewicz

Przedszkole grupa 0b

A.Roszkowska  12,30-15  za p. Kornacką

Od 15 łączenie grup

Świetlica

Za H.Wojtaś 8,30-11 A.Gborkowska

11-12 B.Skwara

12,30-14 R.Czaplińska

Za K.Wandtke

10-11 M.Brzozowska

12-16 P.Olczak

za I.Siedlewską

7,30-8,25 H.Kamin

do 13 p. Korzeniewska, Żołdowicz, Burchacka w miarę potrzeb

 

Zmiany na wtorek 27 października

Klasy młodsze

 Nb: M.Jastrzębska, M.Kowalewska, J.Gronek, J.Ryduchowska-Wrzałek, K.Wandtke, H.Wojtaś

Klasy 4-8 nauczanie zdalne nb:

K.Pyznarska, A.Gesse, J.Kudlicka, B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, A.Dempc, J.Ginter-Reglińska, M.Gepner, M.Mikulska, A.Stankiewicz, P.Taube

 

M.Jastrzębska kl. 3a

7. H.Kamin

8. H.Kamin

M.Kowalewska

3c, 3a, 2d, 1c odwołany j. angielski

J.Gronek kl. 3c

1-2 P.Olczak

3. J.Labudda

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

1-2  J.Klim

3.M.Ryncarz

4-5 M.Brzozowska

 

J.Pionke kl. 2a

4. B.Zahajkiewicz

5. Ż.Knurek

6-7 B.Skwara

M.Żukowska

4. 3d zwolnieni do domu lekcja przeniesiona na inny termin on-line

 

Przedszkole

Grupa 0b za D.Kornacką

7-15 M.Mielewczyk

 

Świetlica

Za H.Wojtaś

14-15 B.Skwara

13-15 L.Horoszkiewicz

Za K.Wandtke

10-14 J.Szczepańska

15-16,00- A.Borkowska

Za J.Gronek

 10,15-12,15 J.Labudda

 

 

 

 

 

Zmiany na poniedziałek 26 października

Klasy młodsze

Nb: M.Jastrzębska, M.Kowalewska, J.Ryduchowska-Wrzałek, K.Wandtke, J.Gronek

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, P.Taube, K.Pyznarska, A.Gesse, R.Dettlaff, M.Bielińska, M.Gepner, J.Ginter-Reglińska, J.Kudlicka, A.Stankiewicz, P.Taube, ks. M.Chyza, M.Mikulska, A.Dempc

 

M.Jastrzębska kl. 3a

4. J.Pionke

5. J.Klim

6. J.Klim

7. J.Pionke

8. H.Kamin

M.Kowalewska

3. 2b J.Pionke

4. 1a J.Klim

5. 2d uczniowie przychodzą później

7. 1d W.Walczak

8. 2a uczniowie zwolnieni do domu

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

1. P.Olczak

2. P.Olczak

4.D.Gibas

5. B.Skwara

K.Wandtke j. kaszubski

4. 2a uczniowie przychodzą później

5. 2b uczniowie zwolnieni do domu

J.Gronek kl. 3c

1.M.Żołdowicz

2.M.Żołdowicz

3. M.Ryncarz

4. M.Ryncarz

5. D.Gibas

Świetlica

Za H.Wojtaś

10,30-12 M.Brzozowska

12-15 A.Borkowska

15-16 H.Kamin

Za K.Wandtke

7-10 J.Szczepańska

12-13,15 W.Walczak 

Przedszkole 0b

Za D.Kornacką

7-15 A. Roszkowska

Po 15 łączenie grup

Zmiany w planie na piątek 23 października dla przedszkola, świetlicy i klas 1-3

Nb: M.Jastrzębska, H.Wojtaś, J.Ryduchowska-Wrzałek,D.Kornacka, M.Kowalewska, K.Wandtke

 Klasy 4-8 nauczanie zdalne na platformie Teams

nieobecni nauczyciele: B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, R.Dettlaff, A.Gesse, L.Konkol, K.Pyznarska, M.Gepner, P.Taube, A.Winiarska-Furtak, M.Bielińska, A.Stankiewicz, J.Ginter-Reglińska , J.Kudlicka

Na lekcjach z nieobecnymi nauczycielami nie ma zastępstw, uczniowie mają okienka

Konkurs kuratoryjny z historii g. 14 na platformie Teams

M.Jastrzębska kl. 3a

1. H.Kamin

2. J.Labudda

3. J.Labudda

4. A.Burchacka zamiast logopedii

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

5. B.Skwara

6. B.Zahajkiewicz

7. B.Zahajkiewicz

M.Kowalewska

4. 2b uczniowie zwolnieni do domu

5. 2c J.Klim

7. 1b uczniowie zwolnieni do domu

8. 3b uczniowie zwolnieni do domu

Świetlica

Za H.Wojtaś

7,30-12 A.Borkowska

12-13,30 J.Szczepańska

 za K.Wantke: 10-11 M.Brzozowska, 12-14,30-M.Żołdowicz, 14,30-16,30- P.Olczak

Przedszkole 0b

Za D.Kornacką

7-12 A.Roszkowska

 

Zmiany na czwartek 22 października

Nb: ks. M.Chyza, A.Gesse, M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, P. Taube, K.Pyznarska, R.Dettlaff, A.Winiarska-Furtak, M.Mikulska, L.Konkol, H.Wojtaś, D.Kornacka, M.Kowalewska, M.Gepner, B.Bistroń-Czyż

 

Konkurs kuratoryjny z j. niemieckiego  g. 14.00 s.14

Opieka: M.Banaszak

 

Przedszkole za D.Kornacką : M.Mielewczyk  11,30-15

Po 15 łączenie grup

 

 B.Bistroń-Czyż

1- 2 7f 1 gr. odwołany angielski

3, 4d całość J.Labudda

4. 5a łączenie grup M.Marchewicz

5. 6e A.Burchacka

6. 6e J.Gronek

7-8 7f 2 gr. zwolnieni do domu

M.Banaszak

8. 7c 1 gr. zwolnieni do domu

 

Ks. M.Chyza

4. 8a s. Orzechowska

5. 7e M.Maguza

6. 7c matematyka przesunięta z 1 lekcji A.Mickiewicz

7.7b odwołana religia

8. 8c zwolnieni do domu

 

R.Dettlaff

8. 4d zwolnieni do domu

 

A.Gesse

1.4a dz. A.Soczyńska

2. 4a dz. A.Soczyńska

3. 4b dz. J.Oleksiak

4. 4b dz. J.Oleksiak

6. 4d dz. H.Kamin

7. 4d dz. H.Kamin

 

M.Jastrzębska kl. 3a

3. J.Klim

4. D.Gibas

5. J.Pionke

 

L.Konkol

1. 7d przychodzą później

2.7e A.Zamachowska-Dolna

3. 7f A.Mazur

 

M.Mikulska

2. 8d 1 gr. M.Marchewicz

4. 7b 2 gr. łączenie grup W.Chmielewska biblioteka

5.7f 2 gr. łączenie grup M.Banaszak biblioteka

6. 7f 2 gr. M.Marchewicz

7. 7a 2 gr. łączenie grup M.Banaszak s. 17

 

K.Pyznarska

2. 7d  H.Ptach

3. 7b K.Fijołek

4. 7c A.kerlin

5. 7b J.Ginter-Reglińska

6. 7e K.Fijołek

 

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

5. A.Stankiewicz

6- 7 M.Ryncarz

8. s. Orzechowska

 

P.Taube

6-7 8a chł. zwolnieni do domu

A.Winiarska-Furtak

2. 8a przychodzą później

3. 7e M.Żukowska

4. 7f K.Ryduchowski

6. 8c historia przeniesiona z 1 lekcji G.Maliszewska

7.7 d A.Lesnow

 

H.Wojtaś

9. 4c zwolnieni do domu

M.Kowalewska

1. 1b odwołany j. angielski

2. 3a Ż. Knurek

3.1c B.Zahajkiewicz

4.2a J.Pionke

5.3c H.Kamin

6.2c M.Rathenow

M.Gepner

3. 4d 2 gr. B.Bistoń-Czyż łączenie grup

4.7b całość W.Chmielewska

5.7a całość M.Żukowska

6. 7b K.Manuszewski

7.6d M.Żukowska

8.-9 7b 2 gr. odwołany j. angielski

Świetlica za H.Wojtaś

10-13 B.Skwara

13-15 A.Borkowska

 

Zmiany na środę 21 października

Nb: ks.M.Chyza, A.Gesse, K.Pyznarska, M.Jastrzębska, H.Wojtaś, M.Mielewczyk, R.Dettlaff, D.Kornacka, J.Ryduchowska-Wrzałek, P. Taube, M.Mikulska, L.Konkol

Konkurs kuratoryjny z fizyki g. 14,00 s. 5

Opieka: A.Winiarska-Furtak, A.Mickiewicz

 

Przedszkole gr. 0b

7-12 B.Otręba

12-15 A.Roszkowska

Po 15 łączenie grup

 

Ks. M.Chyza

1.7d przychodzi później

2. 7f K.Dziugan

6. 8d A.Prawdzik

7. 8b uczniowie zwolnieni do domu

8. 7a uczniowie zwolnieni do domu

 

R.Dettlaff

9. 7d odwołany wdż

 

A.Gesse

4. 4b dz. A.Soczyńska

5. 4b dz. A.Soczyńska

6. 6cd chł. H.Kamin

7. 6cd chł. D.Dębicka

 

 

M.Jastrzębska

1.3a H.Kamin

2. 3a H.Kamin

3. 3a J.Klim

4. 3a M.Ryncarz

 

L.Konkol

2. 7e M.Kowalewska

3. 7d A.Zamachowska-Dolna

4.5b M.Rathenow (sprawdzian)

5. 5a M.Rathenow (sprawdzian)

6. 5c A.Mickiewicz (sprawdzian)

7. 7c M.Licau

 

M.Mikulska

1. 8b 1 gr. odwołany j. niemiecki

2. 8c 1 gr. M.Banaszak s. 13

5. 7e J.Oleksiak

6. 8a 1 gr. odwołany j. niemiecki

7. 8a 2 gr. odwołany j. niemiecki

 

K.Pyznarska

1. 7c I.Kasprzycka-Buc

2. 7c I.Kasprzycka-Buc

3. 7b A.Lesnow

4. 7e A.Kerlin

5. 7f A.Kerlin

6. 7d J.Ginter-Reglińska

7. 7d K.Fijołek

J.Ryduchowska-Wrzałek

7. 3b Ż. Knurek

8. 3b B.Zahajkiewicz

P.Taube

1. 8d chł. przychodzą później

2. 8d chł. przychodzą później

 

H.Wojtaś

1. 5a odwołany wdż

 

Świetlica

8,30—11 A.Borkowska

11-12 L.Horoszkiewicz

12-14 B.Skwara

 

 

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

                                                                     20 X 2020 r. (WTOREK )

Konkurs kuratoryjny –matematyka godz.14.00 sale 21,21a

klasy z sal 21,21a od 14.00 w salach 1 i 10

Komisja –p.A.Bruska, W.Chmielewska ,J,Itrych

 

p.J.Labudda III D 7.30-11.00

1-2 edukacja p.J.Pionke

3.religia

4.j.angielski

p. A.Gesse

6.IVB chł-p.K.Manuszewski

7.I VB –chł-p.D.Dębicka

p. K.Pyznarska

1.VII B-p.A.Kerlin

2.VIIF-A.Mickiewicz

3.VIIE –p.B.Bistroń-Czyż

4.VII C-p.A.Kerlin

5.VII D-J.Ginter-Reglińska

p. H.Wojtaś

wdż 6.IVA –odwołać

10.VC –zwolnić

ŚWIETLICA

11-12.p.J.Szczepańska

13-15 p.B.Skwara

16-16-p.A.Borkowska

p. L.Konkol

1.VIG –odwołać

3.VIF-M.Żukowska

4.VIII D-M.Bielińska

5.VIIB-A.Mickiewicz

6.VIIC-M.Bielińska

7.VIIA-A.Winiarska-Furtak

p. R.Dettlaff-nieobecna

ks.M.Chyza

6.VIIIC-p.M.Gepner

7.VIIF-p.M.Rathenow

8.VIIID-zwolnić

9.VIIA-zwolnić

p.J.Ryduchowska-Wrzałek [[[ B 8.25-11.00

2-4 edukacja p.B.Otręba

p.M.Jastrzębska IIIA-11.10-14.00

4.J.j.ang

5.RELIGIA

6.edukacja-p.J.Klim

p.M.Mikulska

6.VIIA2-p.A.Soczyńska

7-8 VIIIA -zwolnić

p.D.Kornacka 0B 7-15 p.Mielewczyk

p.P.Taube

1-2 VIIC,VIIE-odwoła

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

19 X 2020 r. (poniedziałek)

 

p. A.Gesse

6-7 IVD dz.-p.A.Stankiewicz

 p.J.Ryduchowska-Wrzałek III B 7.30-11.00

1.edukacja-p.K.Ryduchowski

2.edukacja -p.Ż.Knurek

3.religia

4.inf-p.J.Pionke

M.Jastrzębska III A 10.15-13.00-p.J.Klim

p. E.Grzymkowska

 

5.VB1-p.M.Marchewicz

6.VIIIA1-p.M.Rathenow

7.VC1-p.A.Mazur

p. J.Labudda III D-12.15-14,55

6-8 p.B.Otręba

p.D.Kornacka 0B

7-15 p.M.Mielewczyk następnie łączene

p. K.Pyznarska

5.VII C-p.A.Kerlin

6.VII F-J.Ginter-Reglińska

7.VII D-p.J.Ginter-Reglińska

p. H.Wojtaś

wdż 10-VB-zwolnić

świetlica 10.30-16.00

10.15-11.00 p .A.Lesnow

11.00-12.00 p.L.Horoszkiewicz

12.00-15.00 p.A.Borkowska

15.00-16.00- p.R.Czaplińska

p. L.Konkol

2.VIIIA –odwołać

4.VII A-p.K.Ryduchowski

5.VII B –p.J.Oleksiak

6.VIF- p.K.Manuszewski

7.VIE-p.H.Ptach

8.VII F-zwolnić

p. M.Licau

6.VIIB-p.A.Dempc

8.VIE –p.M.Maguza

p. R.Dettlaff

2.VIIE dz-odwołać

ks.M.Chyza

7.VIIIA-zwolnić

8.VIIIB -zwolnić

9.VIIE-zwolnić

10.VIID-zwolnić

p.M.Mikulska

1.VIIIA 1-odwołać

2.VIIID1-całość s1 p.M.Banaszak

3.VIIIB1-całość s.16 p.M.Banaszak

4.VIIIC1-s.1 całość p.M.Banaszak

5.VIIE [p.A.Dempc

p.P.Taube

1-2 .VIIFchł-odwołać

3-4.VIIC,VIIE-p.Mazur

5-6 VIIIB,VIIIC-p.H.Kamin

7-8 VIIID-zwolnić

 

 

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

16 X 2020 r. (piątek)

Konkurs kuratoryjny geografia godz.14.00 sale 14,15

Komisja p.A.Dempc,L.Konkol,

 

p. E.Grzymkowska

1. VIII A 1 -odwołać

p.R.Dettlaff-WDŻ

1.VIII B-odwołać

2.VII A-odwołać

 ks.M.Chyza

1.VII B-M.Żukowska

2..VII C-M.Żukowska

p.M.LIcau

2.VIC -odwołać

3.VII D-J.Ryduchowska- Wrzałek

4.VIF-zwolnić

5.VIIC -p.J.Pionke

6.VIIF-p.A.Soczyńska

7.VIA -zwolnić

p.J.Labudda klasa III D 10.15-13.00

4-6 p.A.Dempc

p. H.Wojtaś

świetlica 7.30-13.30

7.30-12.00 p .A.Borkowska

12.00-13.00 p.D.Kornacka

p. A.Gesse

3-4 IVA d-p.A.Mazur

6.VIC D chł-p.K.Manuszewski

7.VIC,D chł-p.A.Mazur

p. K.Pyznarska

1.VIIE –odwołać

2.VIIE –p.A.Banaszak

4 VII F-p.A.Mickiewicz

5.VII F-p.W.Chmielewska

6.VII B-p.A.Lesnow

p. M.Rathenow

4.VII C2-p.A.Zamachowska-Dolna

5.VIIE -p.G.Górecka

6.VIA -p.M.Kowalewska

7.IVC p.A.Winiarska-Furtak

p. M.Maguza

4.VII E-p.K.Fijołek

7.VII D –zwolnić

Świetlica

11.00-12.00 p.B.Skwara

12.00 13.00 p.B.Otręba

p.M.Brzozowska –gabinet pedagoga nieczynny

6.VII D-zwolnić

p.J.Kudlicka

1.VII C-odwołać

2.VII B-p.M.Mikulska

3 VII A-p.M.Ryncarz

4.VIIID -p.J.Itrych

5.VIIIC -p.A.Stankiewicz

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

15  X 2020 r. (czwartek)

Konkurs kuratoryjny –j.angielski godz.14.00 sale 5,6

Komisja p.B.Bistroń-Czyż,M.Żukowska

Zamiana sal 8.VID-13,9.VIC-29

p.M.Brzozowska –gabinet pedagoga nieczynny

 p.J.Labudda klasa III D 10.15-13

4.W-F -p;K;Ryduchowski

5 .edukacja -p.K.Ryduchowski

6.j.angielski

p.R.Dettlaff

8.IVD dz.-p.H.Kamin

p.Licau M

5.VIIC -p.J.Itrych

6VII D -p.A.Mickiewicz

7.VIIE -p.M.Żukowska

8-9 VIC -zwolnić

p. B.Bistroń-Czyż

8.VII F 2-zwolnić

p. M.Rathenow

7.VIII C 1-p.A.Bruska

8.IV C-zwolnić

9.VIA -zwolnić

10.VIC -zwolnić

p. A.Gesse

1-2. IVA dz.-p.A.Soczyńska

3-4 .I V B dz–p.J.Oleksiak

6-7.IVD dz.-p.H.Kamin

p. K.Pyznarska

2.VII D-p.H.Ptach

3.VII B-p.M.Mikulska

4.VII C-p.M.Banaszak

5.VII B-p.A.Furtak-Winiarska

6.VII E-p.K.Fijołek

p. H.Wojtaś

wdż -9 IVC –zwolnić

świetlica-10-15

10-13 p.B.Skwara

13-14 p A.Borkowska

14-15 p.W.Chmielewska

p. M.Marchewicz

3.IVA –p.J.Klim

4VA 1-p.M.Bielińska

5.VIF-p.A.Stankiewicz

p.J.Kudlicka

1.VIIE –odwołać

2.VIIIB-p.Ż.Knurek

3.VII A-p.M.Żukowska

 

 

 

 

13 X 2020 r. (WTOREK )

 

Konkurs kuratoryjny –j.polski godz.14.00 sale 17,10

 

Komisja –p.A.Lesnow,A.Kerlin,K.Fijołek

p.J.Kudlicka.

3.VIII B-p.P.Olczak

4.VIID -p.D.Kornacka

5.VIIIA-p.D.Kornacka

6.VIIB -p.M.Mielewczyk

7.VIII D-p.M.Mielwczyk

 

p. E.Grzymkowska

6.VC 1-p.M.Bielińska

7.VB 1-p.G.Górecka

p. M.Brzozowska-spotkania i zajęcia z pedagogiem odwołane

1.VIII B-odwołać

 p.M.Rathenow

1.VIA -p.I.Kasprzycka-Buc

3.VII C 2-p.J.Labudda

4.VII E -p.M.Bielińska

5.VIII C-p.R.Dettlaff

6/VIC -p.R.Dettlaff 

8.VIII C1-zwolnić

p. A.Gesse

6.IVB chł-p.K.Manuszewski

7.I VB –chł-p.D.Dębicka

p. K.Pyznarska

1.VII B-p.A.Kerlin

2.VIIF-p.L.Konkol

3.VIIE –p.B.Bistroń-Czyż

4.VII C-p.A.Kerlin

5.VII D-p.M.Licau

 

p. H.Wojtaś

wdż 6.IVA –odwołać

10.VC –zwolnić

ŚWIETLICA

11-12.p.J.Szczepańska

13-15 p.B.Skwara

15-16-p.A.Borkowska

 

p. A.Stankiewicz

1-2 VII D,E dz.-odwołać

 

Zmiany na poniedziałek 12 października

Nb: A.Gesse, K.Pyznarska, H.Wojtaś, E.Grzymkowska, K. Wandtke,M.Brzozowska,A.Stankiewicz

 

A.Gesse

6. 4d dz. -zwolnić

7. 4d dz. -zwolnić

 

E.Grzymkowska

5. 5b 1 gr. A.Kerlin

6. 8a 1 gr. M.Rathenow

7. 5c 1 gr. A.Mazur

 

K.Pyznarska

5. 7c J.Oleksiak

6.7f J.Ginter-Reglińska

7. 7d J.Ginter-Reglińska

H.Wojtaś

10. 5b odwołane wdż

 Świetlica

12-15 A.Borkowska

15-16 R.Czaplińska

10,30 – 12 L.Horoszkiewicz

K. Wandtke świetlica

7.30 - 10.00 M. Mielewczyk

12.00 - 13.30 D. Kornacka

 j.kaszubski II A-ODWOŁANY

II B,C -ODWOŁANY 

 M.Brzozowska 

8.VII C-ZWOLNIĆ

p.A.Stankiewicz

3.VII D dz-odwołać VII E dz-całość p P.Taube

4 VII D dz-odwołać  ,VII E dz-całość p.P.Taube

5.VII D -wychowawcza-p.M.Marchewicz

 

Zmiany na piątek 9 października

 

Nb: A.Gesse, H.Wojtaś, K.Pyznarska, W.Chmielewska, ks. Chyza, M.Marchewicz, Ż. Knurek

 

W.Chmielewska

1. 6d odwołana matematyka

2.6e M.Bielińska

3. 6e A.Bruska

4. 6c J.Itrych

 

Ks. M.Chyza

  1. 7b odwołana religia
  2. 7c K.Dziugan

 

A.Gesse

3. 4a dz. A.Mazur

4. 4a dz. A.Mazur

6. 6cd chł. P.Taube

7. 6cd chł. A.Mazur

 

Ż. Knurek

3. 1b M.Ryncarz

4. 1b s. Orzechowska

5. 1b J.Pionke

6. 1b H.Kamin

 

M.Marchewicz

1. 8a 2 gr. przychodzi później

2. 6f M.Banaszak

 

K.Pyznarska

1. 7e przychodzi później

2. 7e A.Kerlin

4. 7f J.Ginter-Reglińska

5. 7f J.Ginter-Reglińska

6. 7b A.Lesnow

 

H.Wojtaś

7,30-12,-  A.Borkowska

12-13,30 D.Kornacka

 Zmiany na czwartek 8 października

Nb: A.Gesse, K.Pyznarska, W.Chmielewska, ks. Chyza, Ż.Knurek, H.Wojtaś, A.Stankiewicz

W.Chmielewska

5. 8c R.Dettlaff

6.6g K.Fijołek

7. 6c A.Bruska

 

Ks. Chyza

4. 8a M.Bielińska

5. 7e J.Itrych

6.7c R.Dettlaff

7. 7b K.Dziugan

8. 8c uczniowie zwolnieni do domu

 

A.Gesse

1. 4a dz. A.Soczyńska

2. 4a dz. A.Soczyńska

3.4b dz. J.Oleksiak

4. 4b dz. J.Oleksiak

6. 4d dz. H.Kamin

7. 4d. dz. H.Kamin

 

Ż Knurek

3. 1b J.Klim

4. 1b J.Pionke

5. 1b J.Klim

M.Marchewicz

3.4a M.Mikulska

4. 5a 1 gr. K.Ryduchowski

5. 6f A.Winiarska- Furtak

K.Pyznarska

2. 7d H.Ptach

3. 7b K.Fijołek

4. 7c A.Kerlin

5.7b J.Ginter-Reglińska

6. 7e A.Mickiewicz

A.Stankiewicz

1. 4a chł. odwołany basen

2. 4a chł. odwołany basen

3.4b chł. H.Kamin

4. 4b chł. H.Kamin

6. 4d chł. uczniowie zwolnieni do domu

7. 4d chł. uczniowie zwolnieni domu  ( na wdż. zostają dziewczynki)

8.7dchł. uczniowie zwolnieni do domu

H.Wojtaś

9. 4c uczniowie zwolnieni do domu

Świetlica

A.Borkowska 12,30-15,00

B.Skwara 10-12,30

 

Zmiany na środę 7 października

Nb: A.Gesse, H.Wojtaś, K.Pyznarska, ks. Chyza, W.Chmielewska, Ż. Knurek, D.Kornacka

Kl. 7c rozpoczyna od 2 lekcji wdż

Na 8l. godzina wychowawcza ( stała zmiana)

 

Świetlica:

8,30- 10,15 A.Borkowska

10,15-12 J.Labudda

12-14 B.Skwara

 

W.Chmielewska

1. 6e uczniowie przychodzą później

2. 6d uczniowie przychodzą później

3. 8c A.Zamachowska-Dolna

4. 8c M.Rathenow

 

Ks. Chyza

1.7d uczniowie przychodzą później

2. 7f  K.Dziugan

6. 8d M.Gepner

7. 8b odwołana religia

8. 7a odwołana religia

 

A.Gesse

4. 4b dz. przychodzą później

5. 4b dz. przychodzą później

6. 6cd chł. H.Kamin

7. 6cd chł. D.Dębicka

 

Ż. Knurek

1. 1b H.Kamin

2. 1b H.Kamin

3. 1b J.Klim

4. 1b A.Borkowska

5. 1b B.Skwara

 

M.Marchewicz

1. 8a 2 gr. przychodzi później

3. 5c  łączenie obu grup H.Kamin biblioteka

4.5a 1 gr. łączenie B.bistroń-Czyż

 

K.Pyznarska

1. 7c odwołany j. polski

2. 7c odwołany j. polski

3. 7b A.Lesnow

4. 7e A.Kerlin

5. 7f A.Kerlin

6.7d J.Ginter-Reglińska

7. 7d K.Fijołek

A.Soczyńska

6. 5a chł. zwolnieni do domu

7. 5a chł. zwolnieni do domu

8. 8c dz. zwolnieni do domu

9. 8c dz.  zwolnieni do domu

 

P.Taube

1. 8d chł. odwołany wf

2. 8d chł. odwołany wf

 

H.Wojtaś

1. 5a odwołany wdż

 

D.Kornacka

Przedszkole gr. 0b

12,30- 15 A.Roszkowska

Po 15 łączenie grup

 

Zmiany na wtorek 6 października

Nb: A.Gesse, ks. Chyza, H.Wojtaś, Ż.Knurek, K.Pyznarska, W.Chmielewska, D.Kornacka, M.Marchewicz

W.Chmielewska

1. 8c przychodzą później

2. 8c przychodzą później

3. 6g A.Stankiewicz

4. 6g M.Bielińska

5. 6c A.Mickiewicz

6. 6d M.Gepner

7. 6e G.Górecka

8.A.Mickiewicz

 

A.Gesse

6. 4b chł. K.Manuszewski

7. 4b chł. P.Taube

 

M.Marchewicz

4. 6f J.Oleksiak

5. 6b Licau Marta

6. 5c 2 gr. J.Oleksiak

7. 4a M.Gepner

 

K.Pyznarska

1. 7b A.Lesnow

2.7f J.Kudlicka

3. 7e B.Bistroń-Czyż

4. 7c A.Kerlin

5. 7d J.Ginter-Reglińska

 

Ks. Chyza

6. 8c s. Orzechowska

7.7f M.Rathenow

8. 8d zwolnieni do domu

9. 7a zwolnieni do domu

 

H.Wojtaś

6. 4a R.Dettlaff

10. 5c odwołany wdż

Świetlica:

11-12 J.Szczepańska

13-15 B.Skwara

15-16 A.Borkowska

 

Ż. Knurek

6. 1b J.Ryduchowska-Wrzałek

7. 1b J.Klim

8. 1b J.Klim

 

D.Kornacka

Przedszkole gr. 0b

12-15 A.Roszkowska

Po 15 łączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

05 X 2020 r. (poniedziałek)

Sala 15 na 8 godzinie zamiana VIIE na s.17

p. A.Gesse

6-7 IVD dz-p.A.Stankiewicz

p.Ż.Knurek IB

6-8 p.A.Borkowska 12.15-14.55

Ks.M.Chyza

7.VIIIA-zwolnić

8.VIII B-zwolnić

9VIIE –zwolnić

10.VII D-zwolnić

p. D.Kornacka  OB 7-15 .00 p.M.Mielewczyk następnie łączenie grup                                                                                                                 

W.Chmielewska

1-2 VID –odwołać

3.VIC –p.M.Bielinska

4.VIC –p.J.Labudda

5.VIE –p.J.Oleksiak

6.VIG-p.M.Rathenow

7VI G-p.H.Ptach

K.Pyznarska

5.VII C-p.A.Roszkowska

6.VII F-p.J.Ginter-Reglińska

7.VII D –p.M.Banaszak

M. Marchewicz

3. 6b J. Ryduchowska-Wrzałek

4. 4a K. Ryduchowski

6. 8a II gr. M. Mikulska

7. 5c II gr. A. Mazur

8. 6b zwolnieni do domu

9. 5a II gr. B. Bistroń-Czyż łączenie grup

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

02 10 2020 r. (piątek)

p. E.Grzymkowska

1.VIIIA –odwołać

 

p.K.Pyznarska

1-2 VII E -odwołać

4.VII F – p.A.Mickiewicz

5.VIIF –p.A.Bruska

6 VII B-p.A.Lesnow

7.VII C –zwolnić

p.W.Chmielewska

1.VI D-odwołać

2VIE -p.M.Banaszak

3.VIE -p.M.Ryncarz

4.VI C-p.A.Dempc

 

p.A.Gesse

3-4 IV A dz. p.A.Mazur

6.VIC D chł-p.K.Manuszewski

7.VIC D chł –p.A.Mazur

p.A.Soczyńska

4-5 VA dz-zwolnić

4-5 VC dz.-odwołać

7-8 VIIIA-dz.p.K.Fijoek VIII ,D dz-zwolnić

p.P.Taube 

7-8 VIII A chł-cała klasa p.K.Fijołek

9-10 VII F chł -zwolnić

 

p.D.Kornacka grupa OB.

7-15 p.M.Mielewczyk następnie łączenie grup

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1  X 2020 r. (czwartek)

 

p. A.Gesse

1-2. IVA dz.-p.A.Soczyńska

3.I V B dz–p.M.Żukowska-w-f w szkole

4.IVB dz-p.M.Banaszak-w-f-w szkole

6-7.IVD dz.-p.H.Kamin

 p.D.Kornacka grupa OB 

11.30-15 .00 p.M.Mielewczyk następnie łączenie grup

p. K.Pyznarska

2.VII D-p.Ż.Knurek

3.VII B-p.M.Mikulska

4.VII C-p.M.Bielińska

5.VII B-p.A.Stankiewicz

6.VII E-p.K.Fijołek

 

p. J.Oleksiak

5.VID dz-p.H.Kamin

6.VID dz-p.A.Mickiewicz

7-8 VIE dz-zwolnić

 

 

 

 

 

Zmiany na środę 30 września

p. E. Grzymkowska
1. VIII a - odwołać
2. Vb 1 - p. M. Rathenow
3. Vc 1 - p. M. Mikulska

p. A. Gesse
4-5 IVb dz - p. A. Soczyńska
6-7 VIc chł - odwołać
6-7 VId chł - zwolnić

p. K. Pyznarska
1-2 VII c - odwołać
3 VII b - p. M. Banaszak
4 VII e - p. M. Mikulska
5 VII f - p. J. Itrych
6. VII d - p. J. Ginter - Reglińska
7. VII d - p. K. Fijołek

p. D. Kornacka
12.30 - 15.00 p. A. Roszkowska
15.00 - 17.00 grupa łączona

 

Zmiany na wtorek 29 września 

Nb: J.Gronek, D.Kornacka, K.Pyznarska, A.Gesse, E.Grzymkowska

Przedszkole gr. 0b zast. do 15 M.Mielewczyk  Od 15 łączenie grup

 

A.Gesse

6. 4b chł. P.Taube
7. 4b chł. P.Taube

J.Gronek

1. 3c J.Klim
2.3c J.Klim
3. 3c J.Labudda 

K.Pyznarska

1. 7b A.Kerlin
2. 7f J.Ginter-Reglińska
3. 7e A.Stankiewicz
4. 7c A.Kerlin
5. 7d K.Fijołek

 E.Grzymkowska

6. 5c 1 gr. M.Gepner
7. 5b 1 gr. M.Rathenow

 

Zmiany na poniedziałek 28 września

Nb: A.Gesse, K.Pyznarska, J.Gronek, D.Kornacka

Przedszkole gr. 0b
7-15 M.Mielewczyk
Od 15 łączenie grup

A.Gesse
6. 4d dz. A.Stankiewicz
7.4d dz.A.Stankiewicz

J.Gronek
1. 3c K.Ryduchowski
2. 3c K.Dziugan
3. 3c J.Ryduchowska-Wrzałek
4. 3c D.Gibas
5. 3c D.Gibas

K.Pyznarska
5. 7c A.Kerlin
6. 7f J.Ginter-Reglińska
7. 7d J.Ginter-Reglińska