Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Zmiany w planie

 

Zmiany na piątek 30 października

Klasy młodsze

Nb: J.Gronek, M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, M.Kowalewska, K.Wandtke, D.Kornacka , I.Siedlewska

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, ks. Chyza, A.Dempc, R.Dettlaff, K.Pyznarska, P.Taube, A.Gesse, M.Gepner, J.Kudlicka, J.Ginter-Reglińska

J.Gronek kl. 3 c

6.D.Gibas

 7. Ż. Knurek

8. Ż. Knurek

M.Jastrzębska kl. 3a

1. uczniowie przychodzą na 2 lekcje

2. J.Labudda

3. M.Ryncarz

4. B.Skwara

M.Kowalewska

4. 2b klasa przychodzi  później

5. 2c B.Skwara

7. 1b uczniowie zwolnieni do domu

8. 3b uczniowie zwolnieni do domu

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

5. J.Klim

6. B.Zahajkiewicz

7. B.Zahajkiewicz

Przedszkole gr. 0b

Za D.Kornacką

12-15 B.Otręba

Po 15 złączenie grup

Świetlica

Za I.Siedlewską

7.30-13.30

7,30-12 M.Brzozowska

Za K.Wandtke

B.Skwara 15-16

R. Czaplińska  10-11,  16-16,30  

Pomoc doraźna w razie braków biblioteka szkolna

Zmiany na czwartek 29 października

Klasy młodsze

Nb: M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, J.Gronek, K.Wandtke, H.Wojtaś, M.Kowalewska

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, J.Ginter-Reglińska, A.Gesse, R.Dettlaff, A.Stankiewicz, P.Taube, K.Pyznarska,J.Kudlicka, M.Gepner, A.Dempc

 

Kl. 3d przychodzi na 5 lekcję

Na 6 lekcji zajęcia z p. Labuddą zamiast angielskiego przeniesione z 4 lekcji

ks. Chyza

8. 8c W.Chmielewska

 

M.Jastrzębska kl. 3a

3. J.Klim

4. J.Labudda

5. B.Skwara

J.Gronek kl. 3c

7-8 Ż. Knurek

M.Kowalewska

1. 1b lekcja odwołana

2. 3a M.Brzozowska

3. 1c M.Brzozowska

4.2a J.Pionke

5. 3c przychodzi później

6. 2c P.Olczak

J.Ryduchowska-Wrzałek kl.3b

5. uczniowie przychodzą później

6- 7 M.Ryncarz

8. P.Olczak

 

Przedszkole

Grupa 0b za D.Kornacką

M.Mielewczyk  11,30-15

Po 15 łączenie grup

Świetlica

Za I.Siedlewską

12-15 W.Walczak

15-16,30 P.Olczak

16,30-17 R.Czaplińska

 

Za H.Wojtaś

 A.Borkowska 12,30-15

Za K.Wandtke

 9,30-11 H.Kamin

 B.Skwara 12-13, P.Olczak 13-14

 

Zmiany na środę 28 października

Klasy młodsze

Nb: M.Jastrzębska, J.Gronek, J.Ryduchowska-Wrzałek, M.Kowalewska, K.Wandtke, D.Kornacka

2b nie ma zajęć wyrównawczych na 4 lekcji

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, R.Dettlaff, M.Gepner, A.Gesse, J.Ginter-Reglińska

 

J.Gronek kl. 3c

1. uczniowie przychodzą na 2 lekcję

2-3 H.Kamin

4-5 J.Labudda

M.Jastrzębska kl. 3a

1. uczniowie przychodzą na 2 lekcję

2-3 J.Pionke

4. M.Ryncarz

M.Kowalewska

4. 1 d odwołane zajęcia

5. 1a odwołane zajęcia

6. 3b B.Skwara      

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

7. B.Skwara

8. B.Zahajkiewicz

Przedszkole grupa 0b

A.Roszkowska  12,30-15  za p. Kornacką

Od 15 łączenie grup

Świetlica

Za H.Wojtaś 8,30-11 A.Gborkowska

11-12 B.Skwara

12,30-14 R.Czaplińska

Za K.Wandtke

10-11 M.Brzozowska

12-16 P.Olczak

za I.Siedlewską

7,30-8,25 H.Kamin

do 13 p. Korzeniewska, Żołdowicz, Burchacka w miarę potrzeb

 

Zmiany na wtorek 27 października

Klasy młodsze

 Nb: M.Jastrzębska, M.Kowalewska, J.Gronek, J.Ryduchowska-Wrzałek, K.Wandtke, H.Wojtaś

Klasy 4-8 nauczanie zdalne nb:

K.Pyznarska, A.Gesse, J.Kudlicka, B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, A.Dempc, J.Ginter-Reglińska, M.Gepner, M.Mikulska, A.Stankiewicz, P.Taube

 

M.Jastrzębska kl. 3a

7. H.Kamin

8. H.Kamin

M.Kowalewska

3c, 3a, 2d, 1c odwołany j. angielski

J.Gronek kl. 3c

1-2 P.Olczak

3. J.Labudda

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

1-2  J.Klim

3.M.Ryncarz

4-5 M.Brzozowska

 

J.Pionke kl. 2a

4. B.Zahajkiewicz

5. Ż.Knurek

6-7 B.Skwara

M.Żukowska

4. 3d zwolnieni do domu lekcja przeniesiona na inny termin on-line

 

Przedszkole

Grupa 0b za D.Kornacką

7-15 M.Mielewczyk

 

Świetlica

Za H.Wojtaś

14-15 B.Skwara

13-15 L.Horoszkiewicz

Za K.Wandtke

10-14 J.Szczepańska

15-16,00- A.Borkowska

Za J.Gronek

 10,15-12,15 J.Labudda

 

 

 

 

 

Zmiany na poniedziałek 26 października

Klasy młodsze

Nb: M.Jastrzębska, M.Kowalewska, J.Ryduchowska-Wrzałek, K.Wandtke, J.Gronek

Klasy 4-8

Nb: B.Bistroń-Czyż, P.Taube, K.Pyznarska, A.Gesse, R.Dettlaff, M.Bielińska, M.Gepner, J.Ginter-Reglińska, J.Kudlicka, A.Stankiewicz, P.Taube, ks. M.Chyza, M.Mikulska, A.Dempc

 

M.Jastrzębska kl. 3a

4. J.Pionke

5. J.Klim

6. J.Klim

7. J.Pionke

8. H.Kamin

M.Kowalewska

3. 2b J.Pionke

4. 1a J.Klim

5. 2d uczniowie przychodzą później

7. 1d W.Walczak

8. 2a uczniowie zwolnieni do domu

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

1. P.Olczak

2. P.Olczak

4.D.Gibas

5. B.Skwara

K.Wandtke j. kaszubski

4. 2a uczniowie przychodzą później

5. 2b uczniowie zwolnieni do domu

J.Gronek kl. 3c

1.M.Żołdowicz

2.M.Żołdowicz

3. M.Ryncarz

4. M.Ryncarz

5. D.Gibas

Świetlica

Za H.Wojtaś

10,30-12 M.Brzozowska

12-15 A.Borkowska

15-16 H.Kamin

Za K.Wandtke

7-10 J.Szczepańska

12-13,15 W.Walczak 

Przedszkole 0b

Za D.Kornacką

7-15 A. Roszkowska

Po 15 łączenie grup

Zmiany w planie na piątek 23 października dla przedszkola, świetlicy i klas 1-3

Nb: M.Jastrzębska, H.Wojtaś, J.Ryduchowska-Wrzałek,D.Kornacka, M.Kowalewska, K.Wandtke

 Klasy 4-8 nauczanie zdalne na platformie Teams

nieobecni nauczyciele: B.Bistroń-Czyż, ks. M.Chyza, R.Dettlaff, A.Gesse, L.Konkol, K.Pyznarska, M.Gepner, P.Taube, A.Winiarska-Furtak, M.Bielińska, A.Stankiewicz, J.Ginter-Reglińska , J.Kudlicka

Na lekcjach z nieobecnymi nauczycielami nie ma zastępstw, uczniowie mają okienka

Konkurs kuratoryjny z historii g. 14 na platformie Teams

M.Jastrzębska kl. 3a

1. H.Kamin

2. J.Labudda

3. J.Labudda

4. A.Burchacka zamiast logopedii

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

5. B.Skwara

6. B.Zahajkiewicz

7. B.Zahajkiewicz

M.Kowalewska

4. 2b uczniowie zwolnieni do domu

5. 2c J.Klim

7. 1b uczniowie zwolnieni do domu

8. 3b uczniowie zwolnieni do domu

Świetlica

Za H.Wojtaś

7,30-12 A.Borkowska

12-13,30 J.Szczepańska

 za K.Wantke: 10-11 M.Brzozowska, 12-14,30-M.Żołdowicz, 14,30-16,30- P.Olczak

Przedszkole 0b

Za D.Kornacką

7-12 A.Roszkowska

 

Zmiany na czwartek 22 października

Nb: ks. M.Chyza, A.Gesse, M.Jastrzębska, J.Ryduchowska-Wrzałek, P. Taube, K.Pyznarska, R.Dettlaff, A.Winiarska-Furtak, M.Mikulska, L.Konkol, H.Wojtaś, D.Kornacka, M.Kowalewska, M.Gepner, B.Bistroń-Czyż

 

Konkurs kuratoryjny z j. niemieckiego  g. 14.00 s.14

Opieka: M.Banaszak

 

Przedszkole za D.Kornacką : M.Mielewczyk  11,30-15

Po 15 łączenie grup

 

 B.Bistroń-Czyż

1- 2 7f 1 gr. odwołany angielski

3, 4d całość J.Labudda

4. 5a łączenie grup M.Marchewicz

5. 6e A.Burchacka

6. 6e J.Gronek

7-8 7f 2 gr. zwolnieni do domu

M.Banaszak

8. 7c 1 gr. zwolnieni do domu

 

Ks. M.Chyza

4. 8a s. Orzechowska

5. 7e M.Maguza

6. 7c matematyka przesunięta z 1 lekcji A.Mickiewicz

7.7b odwołana religia

8. 8c zwolnieni do domu

 

R.Dettlaff

8. 4d zwolnieni do domu

 

A.Gesse

1.4a dz. A.Soczyńska

2. 4a dz. A.Soczyńska

3. 4b dz. J.Oleksiak

4. 4b dz. J.Oleksiak

6. 4d dz. H.Kamin

7. 4d dz. H.Kamin

 

M.Jastrzębska kl. 3a

3. J.Klim

4. D.Gibas

5. J.Pionke

 

L.Konkol

1. 7d przychodzą później

2.7e A.Zamachowska-Dolna

3. 7f A.Mazur

 

M.Mikulska

2. 8d 1 gr. M.Marchewicz

4. 7b 2 gr. łączenie grup W.Chmielewska biblioteka

5.7f 2 gr. łączenie grup M.Banaszak biblioteka

6. 7f 2 gr. M.Marchewicz

7. 7a 2 gr. łączenie grup M.Banaszak s. 17

 

K.Pyznarska

2. 7d  H.Ptach

3. 7b K.Fijołek

4. 7c A.kerlin

5. 7b J.Ginter-Reglińska

6. 7e K.Fijołek

 

J.Ryduchowska-Wrzałek kl. 3b

5. A.Stankiewicz

6- 7 M.Ryncarz

8. s. Orzechowska

 

P.Taube

6-7 8a chł. zwolnieni do domu

A.Winiarska-Furtak

2. 8a przychodzą później

3. 7e M.Żukowska

4. 7f K.Ryduchowski

6. 8c historia przeniesiona z 1 lekcji G.Maliszewska

7.7 d A.Lesnow

 

H.Wojtaś

9. 4c zwolnieni do domu

M.Kowalewska

1. 1b odwołany j. angielski

2. 3a Ż. Knurek

3.1c B.Zahajkiewicz

4.2a J.Pionke

5.3c H.Kamin

6.2c M.Rathenow

M.Gepner

3. 4d 2 gr. B.Bistoń-Czyż łączenie grup

4.7b całość W.Chmielewska

5.7a całość M.Żukowska

6. 7b K.Manuszewski

7.6d M.Żukowska

8.-9 7b 2 gr. odwołany j. angielski

Świetlica za H.Wojtaś

10-13 B.Skwara

13-15 A.Borkowska

 

Zmiany na środę 21 października

Nb: ks.M.Chyza, A.Gesse, K.Pyznarska, M.Jastrzębska, H.Wojtaś, M.Mielewczyk, R.Dettlaff, D.Kornacka, J.Ryduchowska-Wrzałek, P. Taube, M.Mikulska, L.Konkol

Konkurs kuratoryjny z fizyki g. 14,00 s. 5

Opieka: A.Winiarska-Furtak, A.Mickiewicz

 

Przedszkole gr. 0b

7-12 B.Otręba

12-15 A.Roszkowska

Po 15 łączenie grup

 

Ks. M.Chyza

1.7d przychodzi później

2. 7f K.Dziugan

6. 8d A.Prawdzik

7. 8b uczniowie zwolnieni do domu

8. 7a uczniowie zwolnieni do domu

 

R.Dettlaff

9. 7d odwołany wdż

 

A.Gesse

4. 4b dz. A.Soczyńska

5. 4b dz. A.Soczyńska

6. 6cd chł. H.Kamin

7. 6cd chł. D.Dębicka

 

 

M.Jastrzębska

1.3a H.Kamin

2. 3a H.Kamin

3. 3a J.Klim

4. 3a M.Ryncarz

 

L.Konkol

2. 7e M.Kowalewska

3. 7d A.Zamachowska-Dolna

4.5b M.Rathenow (sprawdzian)

5. 5a M.Rathenow (sprawdzian)

6. 5c A.Mickiewicz (sprawdzian)

7. 7c M.Licau

 

M.Mikulska

1. 8b 1 gr. odwołany j. niemiecki

2. 8c 1 gr. M.Banaszak s. 13

5. 7e J.Oleksiak

6. 8a 1 gr. odwołany j. niemiecki

7. 8a 2 gr. odwołany j. niemiecki

 

K.Pyznarska

1. 7c I.Kasprzycka-Buc

2. 7c I.Kasprzycka-Buc

3. 7b A.Lesnow

4. 7e A.Kerlin

5. 7f A.Kerlin

6. 7d J.Ginter-Reglińska

7. 7d K.Fijołek

J.Ryduchowska-Wrzałek

7. 3b Ż. Knurek

8. 3b B.Zahajkiewicz

P.Taube

1. 8d chł. przychodzą później

2. 8d chł. przychodzą później

 

H.Wojtaś

1. 5a odwołany wdż

 

Świetlica

8,30—11 A.Borkowska

11-12 L.Horoszkiewicz

12-14 B.Skwara

 

 

 

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

                                                                     20 X 2020 r. (WTOREK )

Konkurs kuratoryjny –matematyka godz.14.00 sale 21,21a

klasy z sal 21,21a od 14.00 w salach 1 i 10

Komisja –p.A.Bruska, W.Chmielewska ,J,Itrych

 

p.J.Labudda III D 7.30-11.00

1-2 edukacja p.J.Pionke

3.religia

4.j.angielski

p. A.Gesse

6.IVB chł-p.K.Manuszewski

7.I VB –chł-p.D.Dębicka

p. K.Pyznarska

1.VII B-p.A.Kerlin

2.VIIF-A.Mickiewicz

3.VIIE –p.B.Bistroń-Czyż

4.VII C-p.A.Kerlin

5.VII D-J.Ginter-Reglińska

p. H.Wojtaś

wdż 6.IVA –odwołać

10.VC –zwolnić

ŚWIETLICA

11-12.p.J.Szczepańska

13-15 p.B.Skwara

16-16-p.A.Borkowska

p. L.Konkol

1.VIG –odwołać

3.VIF-M.Żukowska

4.VIII D-M.Bielińska

5.VIIB-A.Mickiewicz

6.VIIC-M.Bielińska

7.VIIA-A.Winiarska-Furtak

p. R.Dettlaff-nieobecna

ks.M.Chyza

6.VIIIC-p.M.Gepner

7.VIIF-p.M.Rathenow

8.VIIID-zwolnić

9.VIIA-zwolnić

p.J.Ryduchowska-Wrzałek [[[ B 8.25-11.00

2-4 edukacja p.B.Otręba

p.M.Jastrzębska IIIA-11.10-14.00

4.J.j.ang

5.RELIGIA

6.edukacja-p.J.Klim

p.M.Mikulska

6.VIIA2-p.A.Soczyńska

7-8 VIIIA -zwolnić

p.D.Kornacka 0B 7-15 p.Mielewczyk

p.P.Taube

1-2 VIIC,VIIE-odwoła

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

19 X 2020 r. (poniedziałek)

 

p. A.Gesse

6-7 IVD dz.-p.A.Stankiewicz

 p.J.Ryduchowska-Wrzałek III B 7.30-11.00

1.edukacja-p.K.Ryduchowski

2.edukacja -p.Ż.Knurek

3.religia

4.inf-p.J.Pionke

M.Jastrzębska III A 10.15-13.00-p.J.Klim

p. E.Grzymkowska

 

5.VB1-p.M.Marchewicz

6.VIIIA1-p.M.Rathenow

7.VC1-p.A.Mazur

p. J.Labudda III D-12.15-14,55

6-8 p.B.Otręba

p.D.Kornacka 0B

7-15 p.M.Mielewczyk następnie łączene

p. K.Pyznarska

5.VII C-p.A.Kerlin

6.VII F-J.Ginter-Reglińska

7.VII D-p.J.Ginter-Reglińska

p. H.Wojtaś

wdż 10-VB-zwolnić

świetlica 10.30-16.00

10.15-11.00 p .A.Lesnow

11.00-12.00 p.L.Horoszkiewicz

12.00-15.00 p.A.Borkowska

15.00-16.00- p.R.Czaplińska

p. L.Konkol

2.VIIIA –odwołać

4.VII A-p.K.Ryduchowski

5.VII B –p.J.Oleksiak

6.VIF- p.K.Manuszewski

7.VIE-p.H.Ptach

8.VII F-zwolnić

p. M.Licau

6.VIIB-p.A.Dempc

8.VIE –p.M.Maguza

p. R.Dettlaff

2.VIIE dz-odwołać

ks.M.Chyza

7.VIIIA-zwolnić

8.VIIIB -zwolnić

9.VIIE-zwolnić

10.VIID-zwolnić

p.M.Mikulska

1.VIIIA 1-odwołać

2.VIIID1-całość s1 p.M.Banaszak

3.VIIIB1-całość s.16 p.M.Banaszak

4.VIIIC1-s.1 całość p.M.Banaszak

5.VIIE [p.A.Dempc

p.P.Taube

1-2 .VIIFchł-odwołać

3-4.VIIC,VIIE-p.Mazur

5-6 VIIIB,VIIIC-p.H.Kamin

7-8 VIIID-zwolnić

 

 

 

ZMIANY W PLANIE LEKCJI

16 X 2020 r. (piątek)

Konkurs kuratoryjny geografia godz.14.00 sale 14,15

Komisja p.A.Dempc,L.Konkol,

 

p. E.Grzymkowska

1. VIII A 1 -odwołać

p.R.Dettlaff-WDŻ

1.VIII B-odwołać

2.VII A-odwołać

 ks.M.Chyza

1.VII B-M.Żukowska

2..VII C-M.Żukowska

p.M.LIcau

2.VIC -odwołać

3.VII D-J.Ryduchowska- Wrzałek

4.VIF-zwolnić

5.VIIC -p.J.Pionke

6.VIIF-p.A.Soczyńska

7.VIA -zwolnić

p.J.Labudda klasa III D 10.15-13.00

4-6 p.A.Dempc

p. H.Wojtaś

świetlica 7.30-13.30

7.30-12.00 p .A.Borkowska

12.00-13.00 p.D.Kornacka

p. A.Gesse

3-4 IVA d-p.A.Mazur

6.VIC D chł-p.K.Manuszewski

7.VIC,D chł-p.A.Mazur

p. K.Pyznarska

1.VIIE –odwołać

2.VIIE –p.A.Banaszak

4 VII F-p.A.Mickiewicz

5.VII F-p.W.Chmielewska

6.VII B-p.A.Lesnow

p. M.Rathenow

4.VII C2-p.A.Zamachowska-Dolna

5.VIIE -p.G.Górecka

6.VIA -p.M.Kowalewska

7.IVC p.A.Winiarska-Furtak

p. M.Maguza

4.VII E-p.K.Fijołek

7.VII D –zwolnić

Świetlica

11.00-12.00 p.B.Skwara

12.00 13.00 p.B.Otręba

p.M.Brzozowska –gabinet pedagoga nieczynny

6.VII D-zwolnić

p.J.Kudlicka

1.VII C-odwołać

2.VII B-p.M.Mikulska

3 VII A-p.M.Ryncarz

4.VIIID -p.J.Itrych

5.VIIIC -p.A.Stankiewicz

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

15  X 2020 r. (czwartek)

Konkurs kuratoryjny –j.angielski godz.14.00 sale 5,6

Komisja p.B.Bistroń-Czyż,M.Żukowska

Zamiana sal 8.VID-13,9.VIC-29

p.M.Brzozowska –gabinet pedagoga nieczynny

 p.J.Labudda klasa III D 10.15-13

4.W-F -p;K;Ryduchowski

5 .edukacja -p.K.Ryduchowski

6.j.angielski

p.R.Dettlaff

8.IVD dz.-p.H.Kamin

p.Licau M

5.VIIC -p.J.Itrych

6VII D -p.A.Mickiewicz

7.VIIE -p.M.Żukowska

8-9 VIC -zwolnić

p. B.Bistroń-Czyż

8.VII F 2-zwolnić

p. M.Rathenow

7.VIII C 1-p.A.Bruska

8.IV C-zwolnić

9.VIA -zwolnić

10.VIC -zwolnić

p. A.Gesse

1-2. IVA dz.-p.A.Soczyńska

3-4 .I V B dz–p.J.Oleksiak

6-7.IVD dz.-p.H.Kamin

p. K.Pyznarska

2.VII D-p.H.Ptach

3.VII B-p.M.Mikulska

4.VII C-p.M.Banaszak

5.VII B-p.A.Furtak-Winiarska

6.VII E-p.K.Fijołek

p. H.Wojtaś

wdż -9 IVC –zwolnić

świetlica-10-15

10-13 p.B.Skwara

13-14 p A.Borkowska

14-15 p.W.Chmielewska

p. M.Marchewicz

3.IVA –p.J.Klim

4VA 1-p.M.Bielińska

5.VIF-p.A.Stankiewicz

p.J.Kudlicka

1.VIIE –odwołać

2.VIIIB-p.Ż.Knurek

3.VII A-p.M.Żukowska

 

 

 

 

13 X 2020 r. (WTOREK )

 

Konkurs kuratoryjny –j.polski godz.14.00 sale 17,10

 

Komisja –p.A.Lesnow,A.Kerlin,K.Fijołek

p.J.Kudlicka.

3.VIII B-p.P.Olczak

4.VIID -p.D.Kornacka

5.VIIIA-p.D.Kornacka

6.VIIB -p.M.Mielewczyk

7.VIII D-p.M.Mielwczyk

 

p. E.Grzymkowska

6.VC 1-p.M.Bielińska

7.VB 1-p.G.Górecka

p. M.Brzozowska-spotkania i zajęcia z pedagogiem odwołane

1.VIII B-odwołać

 p.M.Rathenow

1.VIA -p.I.Kasprzycka-Buc

3.VII C 2-p.J.Labudda

4.VII E -p.M.Bielińska

5.VIII C-p.R.Dettlaff

6/VIC -p.R.Dettlaff 

8.VIII C1-zwolnić

p. A.Gesse

6.IVB chł-p.K.Manuszewski

7.I VB –chł-p.D.Dębicka

p. K.Pyznarska

1.VII B-p.A.Kerlin

2.VIIF-p.L.Konkol

3.VIIE –p.B.Bistroń-Czyż

4.VII C-p.A.Kerlin

5.VII D-p.M.Licau

 

p. H.Wojtaś

wdż 6.IVA –odwołać

10.VC –zwolnić

ŚWIETLICA

11-12.p.J.Szczepańska

13-15 p.B.Skwara

15-16-p.A.Borkowska

 

p. A.Stankiewicz

1-2 VII D,E dz.-odwołać

 

Zmiany na poniedziałek 12 października

Nb: A.Gesse, K.Pyznarska, H.Wojtaś, E.Grzymkowska, K. Wandtke,M.Brzozowska,A.Stankiewicz

 

A.Gesse

6. 4d dz. -zwolnić

7. 4d dz. -zwolnić

 

E.Grzymkowska

5. 5b 1 gr. A.Kerlin

6. 8a 1 gr. M.Rathenow

7. 5c 1 gr. A.Mazur

 

K.Pyznarska

5. 7c J.Oleksiak

6.7f J.Ginter-Reglińska

7. 7d J.Ginter-Reglińska

H.Wojtaś

10. 5b odwołane wdż

 Świetlica

12-15 A.Borkowska

15-16 R.Czaplińska

10,30 – 12 L.Horoszkiewicz

K. Wandtke świetlica

7.30 - 10.00 M. Mielewczyk

12.00 - 13.30 D. Kornacka

 j.kaszubski II A-ODWOŁANY

II B,C -ODWOŁANY 

 M.Brzozowska 

8.VII C-ZWOLNIĆ

p.A.Stankiewicz

3.VII D dz-odwołać VII E dz-całość p P.Taube

4 VII D dz-odwołać  ,VII E dz-całość p.P.Taube

5.VII D -wychowawcza-p.M.Marchewicz

 

Zmiany na piątek 9 października

 

Nb: A.Gesse, H.Wojtaś, K.Pyznarska, W.Chmielewska, ks. Chyza, M.Marchewicz, Ż. Knurek

 

W.Chmielewska

1. 6d odwołana matematyka

2.6e M.Bielińska

3. 6e A.Bruska

4. 6c J.Itrych

 

Ks. M.Chyza

  1. 7b odwołana religia
  2. 7c K.Dziugan

 

A.Gesse

3. 4a dz. A.Mazur

4. 4a dz. A.Mazur

6. 6cd chł. P.Taube

7. 6cd chł. A.Mazur

 

Ż. Knurek

3. 1b M.Ryncarz

4. 1b s. Orzechowska

5. 1b J.Pionke

6. 1b H.Kamin

 

M.Marchewicz

1. 8a 2 gr. przychodzi później

2. 6f M.Banaszak

 

K.Pyznarska

1. 7e przychodzi później

2. 7e A.Kerlin

4. 7f J.Ginter-Reglińska

5. 7f J.Ginter-Reglińska

6. 7b A.Lesnow

 

H.Wojtaś

7,30-12,-  A.Borkowska

12-13,30 D.Kornacka

 Zmiany na czwartek 8 października

Nb: A.Gesse, K.Pyznarska, W.Chmielewska, ks. Chyza, Ż.Knurek, H.Wojtaś, A.Stankiewicz

W.Chmielewska

5. 8c R.Dettlaff

6.6g K.Fijołek

7. 6c A.Bruska

 

Ks. Chyza

4. 8a M.Bielińska

5. 7e J.Itrych

6.7c R.Dettlaff

7. 7b K.Dziugan

8. 8c uczniowie zwolnieni do domu

 

A.Gesse

1. 4a dz. A.Soczyńska

2. 4a dz. A.Soczyńska

3.4b dz. J.Oleksiak

4. 4b dz. J.Oleksiak

6. 4d dz. H.Kamin

7. 4d. dz. H.Kamin

 

Ż Knurek

3. 1b J.Klim

4. 1b J.Pionke

5. 1b J.Klim

M.Marchewicz

3.4a M.Mikulska

4. 5a 1 gr. K.Ryduchowski

5. 6f A.Winiarska- Furtak

K.Pyznarska

2. 7d H.Ptach

3. 7b K.Fijołek

4. 7c A.Kerlin

5.7b J.Ginter-Reglińska

6. 7e A.Mickiewicz

A.Stankiewicz

1. 4a chł. odwołany basen

2. 4a chł. odwołany basen

3.4b chł. H.Kamin

4. 4b chł. H.Kamin

6. 4d chł. uczniowie zwolnieni do domu

7. 4d chł. uczniowie zwolnieni domu  ( na wdż. zostają dziewczynki)

8.7dchł. uczniowie zwolnieni do domu

H.Wojtaś

9. 4c uczniowie zwolnieni do domu

Świetlica

A.Borkowska 12,30-15,00

B.Skwara 10-12,30

 

Zmiany na środę 7 października

Nb: A.Gesse, H.Wojtaś, K.Pyznarska, ks. Chyza, W.Chmielewska, Ż. Knurek, D.Kornacka

Kl. 7c rozpoczyna od 2 lekcji wdż

Na 8l. godzina wychowawcza ( stała zmiana)

 

Świetlica:

8,30- 10,15 A.Borkowska

10,15-12 J.Labudda

12-14 B.Skwara

 

W.Chmielewska

1. 6e uczniowie przychodzą później

2. 6d uczniowie przychodzą później

3. 8c A.Zamachowska-Dolna

4. 8c M.Rathenow

 

Ks. Chyza

1.7d uczniowie przychodzą później

2. 7f  K.Dziugan

6. 8d M.Gepner

7. 8b odwołana religia

8. 7a odwołana religia

 

A.Gesse

4. 4b dz. przychodzą później

5. 4b dz. przychodzą później

6. 6cd chł. H.Kamin

7. 6cd chł. D.Dębicka

 

Ż. Knurek

1. 1b H.Kamin

2. 1b H.Kamin

3. 1b J.Klim

4. 1b A.Borkowska

5. 1b B.Skwara

 

M.Marchewicz

1. 8a 2 gr. przychodzi później

3. 5c  łączenie obu grup H.Kamin biblioteka

4.5a 1 gr. łączenie B.bistroń-Czyż

 

K.Pyznarska

1. 7c odwołany j. polski

2. 7c odwołany j. polski

3. 7b A.Lesnow

4. 7e A.Kerlin

5. 7f A.Kerlin

6.7d J.Ginter-Reglińska

7. 7d K.Fijołek

A.Soczyńska

6. 5a chł. zwolnieni do domu

7. 5a chł. zwolnieni do domu

8. 8c dz. zwolnieni do domu

9. 8c dz.  zwolnieni do domu

 

P.Taube

1. 8d chł. odwołany wf

2. 8d chł. odwołany wf

 

H.Wojtaś

1. 5a odwołany wdż

 

D.Kornacka

Przedszkole gr. 0b

12,30- 15 A.Roszkowska

Po 15 łączenie grup

 

Zmiany na wtorek 6 października

Nb: A.Gesse, ks. Chyza, H.Wojtaś, Ż.Knurek, K.Pyznarska, W.Chmielewska, D.Kornacka, M.Marchewicz

W.Chmielewska

1. 8c przychodzą później

2. 8c przychodzą później

3. 6g A.Stankiewicz

4. 6g M.Bielińska

5. 6c A.Mickiewicz

6. 6d M.Gepner

7. 6e G.Górecka

8.A.Mickiewicz

 

A.Gesse

6. 4b chł. K.Manuszewski

7. 4b chł. P.Taube

 

M.Marchewicz

4. 6f J.Oleksiak

5. 6b Licau Marta

6. 5c 2 gr. J.Oleksiak

7. 4a M.Gepner

 

K.Pyznarska

1. 7b A.Lesnow

2.7f J.Kudlicka

3. 7e B.Bistroń-Czyż

4. 7c A.Kerlin

5. 7d J.Ginter-Reglińska

 

Ks. Chyza

6. 8c s. Orzechowska

7.7f M.Rathenow

8. 8d zwolnieni do domu

9. 7a zwolnieni do domu

 

H.Wojtaś

6. 4a R.Dettlaff

10. 5c odwołany wdż

Świetlica:

11-12 J.Szczepańska

13-15 B.Skwara

15-16 A.Borkowska

 

Ż. Knurek

6. 1b J.Ryduchowska-Wrzałek

7. 1b J.Klim

8. 1b J.Klim

 

D.Kornacka

Przedszkole gr. 0b

12-15 A.Roszkowska

Po 15 łączenie grup

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

05 X 2020 r. (poniedziałek)

Sala 15 na 8 godzinie zamiana VIIE na s.17

p. A.Gesse

6-7 IVD dz-p.A.Stankiewicz

p.Ż.Knurek IB

6-8 p.A.Borkowska 12.15-14.55

Ks.M.Chyza

7.VIIIA-zwolnić

8.VIII B-zwolnić

9VIIE –zwolnić

10.VII D-zwolnić

p. D.Kornacka  OB 7-15 .00 p.M.Mielewczyk następnie łączenie grup                                                                                                                 

W.Chmielewska

1-2 VID –odwołać

3.VIC –p.M.Bielinska

4.VIC –p.J.Labudda

5.VIE –p.J.Oleksiak

6.VIG-p.M.Rathenow

7VI G-p.H.Ptach

K.Pyznarska

5.VII C-p.A.Roszkowska

6.VII F-p.J.Ginter-Reglińska

7.VII D –p.M.Banaszak

M. Marchewicz

3. 6b J. Ryduchowska-Wrzałek

4. 4a K. Ryduchowski

6. 8a II gr. M. Mikulska

7. 5c II gr. A. Mazur

8. 6b zwolnieni do domu

9. 5a II gr. B. Bistroń-Czyż łączenie grup

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

02 10 2020 r. (piątek)

p. E.Grzymkowska

1.VIIIA –odwołać

 

p.K.Pyznarska

1-2 VII E -odwołać

4.VII F – p.A.Mickiewicz

5.VIIF –p.A.Bruska

6 VII B-p.A.Lesnow

7.VII C –zwolnić

p.W.Chmielewska

1.VI D-odwołać

2VIE -p.M.Banaszak

3.VIE -p.M.Ryncarz

4.VI C-p.A.Dempc

 

p.A.Gesse

3-4 IV A dz. p.A.Mazur

6.VIC D chł-p.K.Manuszewski

7.VIC D chł –p.A.Mazur

p.A.Soczyńska

4-5 VA dz-zwolnić

4-5 VC dz.-odwołać

7-8 VIIIA-dz.p.K.Fijoek VIII ,D dz-zwolnić

p.P.Taube 

7-8 VIII A chł-cała klasa p.K.Fijołek

9-10 VII F chł -zwolnić

 

p.D.Kornacka grupa OB.

7-15 p.M.Mielewczyk następnie łączenie grup

 

 

ZMIANY  W  PLANIE LEKCJI

1  X 2020 r. (czwartek)

 

p. A.Gesse

1-2. IVA dz.-p.A.Soczyńska

3.I V B dz–p.M.Żukowska-w-f w szkole

4.IVB dz-p.M.Banaszak-w-f-w szkole

6-7.IVD dz.-p.H.Kamin

 p.D.Kornacka grupa OB 

11.30-15 .00 p.M.Mielewczyk następnie łączenie grup

p. K.Pyznarska

2.VII D-p.Ż.Knurek

3.VII B-p.M.Mikulska

4.VII C-p.M.Bielińska

5.VII B-p.A.Stankiewicz

6.VII E-p.K.Fijołek

 

p. J.Oleksiak

5.VID dz-p.H.Kamin

6.VID dz-p.A.Mickiewicz

7-8 VIE dz-zwolnić

 

 

 

 

 

Zmiany na środę 30 września

p. E. Grzymkowska
1. VIII a - odwołać
2. Vb 1 - p. M. Rathenow
3. Vc 1 - p. M. Mikulska

p. A. Gesse
4-5 IVb dz - p. A. Soczyńska
6-7 VIc chł - odwołać
6-7 VId chł - zwolnić

p. K. Pyznarska
1-2 VII c - odwołać
3 VII b - p. M. Banaszak
4 VII e - p. M. Mikulska
5 VII f - p. J. Itrych
6. VII d - p. J. Ginter - Reglińska
7. VII d - p. K. Fijołek

p. D. Kornacka
12.30 - 15.00 p. A. Roszkowska
15.00 - 17.00 grupa łączona

 

Zmiany na wtorek 29 września 

Nb: J.Gronek, D.Kornacka, K.Pyznarska, A.Gesse, E.Grzymkowska

Przedszkole gr. 0b zast. do 15 M.Mielewczyk  Od 15 łączenie grup

 

A.Gesse

6. 4b chł. P.Taube
7. 4b chł. P.Taube

J.Gronek

1. 3c J.Klim
2.3c J.Klim
3. 3c J.Labudda 

K.Pyznarska

1. 7b A.Kerlin
2. 7f J.Ginter-Reglińska
3. 7e A.Stankiewicz
4. 7c A.Kerlin
5. 7d K.Fijołek

 E.Grzymkowska

6. 5c 1 gr. M.Gepner
7. 5b 1 gr. M.Rathenow

 

Zmiany na poniedziałek 28 września

Nb: A.Gesse, K.Pyznarska, J.Gronek, D.Kornacka

Przedszkole gr. 0b
7-15 M.Mielewczyk
Od 15 łączenie grup

A.Gesse
6. 4d dz. A.Stankiewicz
7.4d dz.A.Stankiewicz

J.Gronek
1. 3c K.Ryduchowski
2. 3c K.Dziugan
3. 3c J.Ryduchowska-Wrzałek
4. 3c D.Gibas
5. 3c D.Gibas

K.Pyznarska
5. 7c A.Kerlin
6. 7f J.Ginter-Reglińska
7. 7d J.Ginter-Reglińska