Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Wolontariat

Zajęcia Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza prowadzone są zgodnie z programem własnym „Wolontariat Częścią Mojego Życia” przyjętym  do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dn. 10 października 2006 roku. W Klubie działa 40 Wolontariuszy.

Program ten ma przede wszystkim przygotować uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego do przyszłej pracy w wolontariacie. Uczestnicy Klubu Młodego Wolontariusza nie tylko poznają zasady pracy i główne zagadnienia związane z pracą na rzecz bliźniego, ale również podejmą próbę udzielenia pomocy swoim koleżankom i kolegom. Poza tym wezmą udział w akcjach charytatywnych „Fundacji Pomóż i Ty” i innych, które zostaną przeprowadzone przez młodych wolontariuszy na terenie placówki. Program ma pokazać młodemu pokoleniu, że jest potrzebne i może zmieniać świat na lepsze oraz uwrażliwić ich na potrzeby innych ludzi.

CELE PROGRAMU

 • Przygotowanie do pracy w wolontariacie;
 • Poznanie pojęcia wolontariatu oraz zagadnień z nim związanych;
 • Poznanie pracy wolontariusza;
 • Utożsamienie się z zasadami wolontariatu i postępowanie zgodnie z nimi;
 • Praca nad własnym rozwojem;
 • Wyrabianie w młodym człowieku poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania;
 • Wyrabianie w młodym pokoleniu postawy szacunku i empatii w stosunku do bliźnich;
 • Uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby innych;
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

 1. Poznajemy zasady pracy w wolontariacie  i główne zagadnienia związane z pracą na rzecz bliźniego;
 2. roznosimy mleko i owoce do klas młodszych;
 3. pomagamy w nauce;
 4. czytamy młodszym kolegom i koleżankom;
 5. pomagamy w świetlicy szkolnej i stołówce;
 6. szerzymy w szkole ideę wolontariatu;
 7. organizujemy akcje charytatywne;
 8. uczestniczymy w akcji „Dziewczynka z zapałkami” na terenie Auchan w Rumi.

Nasze wolontariuszki od lat zdobywają tytuł laureatek samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii wiekowej „Ósemeczka”