Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

KL. I Z OBWODU SZKOŁY

INFORMACJA O REKRUTACJI do kl. I dla dzieci z obwodu 

POBIERZ

ZGŁOSZENIE do klasy I – z obwodu 

POBIERZ

KLASY I SPOZA OBWODU SZKOŁY

W Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi przy ul. Kościelnej 6 z powodu braku   

miejsc 
na rok szkolny 2020/2021 nie odbędzie się rekrutacja

do klas I dla dzieci spoza obwodu szkoły.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Od 02 do 13 marca 2020 r. będzie trwała rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Rumi.

Poniżej zamieszczamy terminy i kryteria rekrutacji oraz Uchwałę nr XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi. Dokumenty dodatkowe zamieszczone zostaną w późniejszym terminie.

Terminy i kryteria rekrutacji 2020/2021

Pobierz

Uchwała nr XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi

Pobierz

Rodo - Klauzula dla kandydata

Pobierz 

Wniosek na rok szkolny 2020/2021 z załącznikami

Pobierz

LISTY KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi przypomina, że paragraf 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) brzmi: „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek." Oznacza to, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, o których mowa w art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, szkoły podstawowej a także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista kandydatów przyjętych do oddziałow przedszkolnych SP1 im. J. Wybickiego w Rumi na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałow przedszkolnych SP1 im. J. Wybickiego w Rumi na rok szkolny 2020/2021