Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

WAŻNE INFORMACJE

Skład Rady Rodziców:
Przewodnicząca - Bernadeta Lipowska
Zastępca - Marta Nowakowska
Skarbnik - Katarzyna Rozalewicz
Sekretarz - Marta Glaza
 
Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Błaszczyk
Magdalena Sobolewska
Cezary Tyrajski
 
Konto Rady Rodziców: konto bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rumi o numerze 70 8351 0003 0024 9353 3000 0010
 

Rada Rodziców pragnie zaprosić rodziców uczniów naszej szkoły do dołączenia do grupy na Facebooku o nazwie RODZICE SP 1 Rumia. Grupa została utworzona przez Radę Rodziców, aby zachęcić Państwa do zaangażowania, wsparcia, włączenia się do aktywnego uczestnictwa w życie naszej szkoły. Celem grupy jest zapewnienie jak najlepszego dostępu i przepływu informacji oraz wpływu na jej działanie.

Link do grupy : https://www.facebook.com/groups/1124101397750971/?ref=share