Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

OFERTY PRACY

Nauczyciel wspomagający - wymagana pedagogika specjalna (preferowana możliwość pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o afazji rozwojowej lub autyzmie - w tym zespół Aspergera). Możliwość kontynuacji zatrudnienia w zależności od długości nauki w/w uczniów w szkole.

Nauczyciela chemii na cały etat

Nauczyciel matematyki na cały etat na zastępstwo.