Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

PIERWSZE INFORMACJE

Z końcem marca 2021 R. nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO organizowanego przez Fundację Dbam o mój zasięg!. Projekt zakłada przede wszystkim mądre wdrażanie i używanie technologii cyfrowej w edukacji (nie tylko zdalnej), a także uświadamianie, jak ważne jest dbanie o higienę cyfrową. Skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Informacje o działaniach organizowanych w ramach projektu będą ukazywać się na stronie szkoły i na szkolnym Fb.

Najważniejsze założenia projektu przedstawia krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA&t=28s
 
Tutaj znajduje się krótka informacja o zasadach higieny cyfrowej:
 
Więcej informacji o działaniach Fundacji Dbam o mój zasięg można znaleźć tu:
 
Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Karolina Fijołek.