Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

WAŻNE INFORMACJE

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO organizowanego przez Fundację Dbam o mój zasięg!. Projekt zakłada przede wszystkim mądre wdrażanie i używanie technologii cyfrowej w edukacji (nie tylko zdalnej), a także uświadamianie, jak ważne jest dbanie o higienę cyfrową. Skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Informacje o działaniach organizowanych w ramach projektu będą ukazywać się na stronie szkoły i na szkolnym Fb.

Najważniejsze założenia projektu przedstawia krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA&t=28s
 
Tutaj znajduje się krótka informacja o zasadach higieny cyfrowej:
 
Więcej informacji o działaniach Fundacji Dbam o mój zasięg można znaleźć tu:
 
Zapraszamy do lektury Poradnika dla rodziców "Nowe technologie w domu"
 
 
Szkolni koordynatorzy: p. Marta Brzozowska i p. Hanna Ptach
 
 

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Pod tym linkiem znajdują sie atrakcyjne materiały do pracy z dziećmi. MATERIAŁY