Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

POŚWIADCZENIE WOLI

Od marca rozpoczyna się rekrutacja do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie  Zarządzenia  Nr 882/24/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego obowiązują kryteria przyjęte uchwałą Nr  XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019. Uchwała dostępna jest na stronie Urzędu Miasta.

Rekrutacja dotyczy dzieci rocznik 2015

Terminy i kryteria rekrutacji 

Informacja dla Rodziców

Dokumenty do pobrania:

Wniosek na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenie - rodzeństwo

Oświadczenie - samotny rodzic

Oświadczenie - dochód

Oświadczenie - wielodzietność rodziny

Deklaracja korzystania z posiłków

DRODZY RODZICE ! 

Od  1 marca 2021r. do 12 marca 2021r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi na rok szkolny 2021/2022.

Rodzic ubiegający się o miejsce, składa wniosek, wraz z niezbędnymi załącznikami. Z uwagi na zachowanie reżimu sanitarnego, dokumenty należy umieścić w koszulce lub teczce i wrzucić do oznaczonej skrzynki szatni szkoły.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30.

Wzór wniosku oraz stosownych oświadczeń  można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły w zakładce Rekrutacja.- Oddziały przedszkolneDokumenty do pobrania.

W związku z brakiem możliwości osobistego kontaktu z osobami przyjmującymi wnioski
i bezpośredniego sprawdzenia, czy wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony, prosimy
o dokładne przeczytanie całości dokumentów i wypełnienie wszystkich rubryk dotyczących danego dziecka. Dotyczy to również oświadczeń i załączenia zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców.
W przypadku załączenia kopii orzeczeń, przypominamy o poświadczeniu zgodności z oryginałem.

Jednoczenie przypominamy, że w przypadku wybrania więcej niż jednej placówki przedszkolnej, wnioski należy złożyć do każdej z tych placówek. Na każdym wniosku kolejność placówek od najbardziej do najmniej preferowanych musi być taka sama.

Prosimy o wyraźne wpisanie numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, gdyż będzie to główna forma kontaktu z Państwem, w razie wystąpienia niejasności.