Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Ważne informacje

Świetlica czynna codziennie
6.30 - 17:00

Obiady w godz.
10:55 - 13:30

JAK SPĘDZAMY CZAS W ŚWIETLICY

W świetlicy szkolnej dzieci spędzają czas przyjemnie i pożytecznie. Oto formy pracy świetlicowej:

1. Zajęcia dydaktyczne:

- odrabianie lekcji, ciche lub głośne czytanie, opowiadania, pogadanki, dyskusje,

- gry i zabawy umysłowe ( zagadki, szarady, łamigłówki, kalambury, krzyżówki ),

- audycje TV,

- filmy

2. Spacery i wycieczki

3. Gry i zabawy ruchowe

4. Gry i zabawy świetlicowe

5. Zajęcia plastyczno - techniczne

6. Zajęcia umuzykalniające

7. Zajęcia czytelnicze:

- zajęcia słowne ( nauka czytania, opowiadania ),

- zajęcia wizualne z wykorzystaniem albumów, ilustracji, gazetek,

- zajęcia audiowizualne ( małe formy teatralne, filmy, zgadywanki )

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 1 W RUMI

Nauczanie zdalne w czasie pandemii

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Od 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) zostają zwieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłuża się okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Bez zmian pracują oddziały przedszkolne.

Świetlica szkolna jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem        i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej.

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja oraz aktualności na stronie głównej MEN „Bezpieczna edukacja-Dowiedz się więcej”, gdzie znajdują się m.in. odpowiedzi     do najczęściej zadawanych pytań.

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW – Nauczanie stacjonarne w czasie pandemii

1. Nie posyłaj chorego dziecka do szkoły.

2. Poinformuj szkołę, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie.

3. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły zawartego w dokumentach dostępnych na stronie internetowej.

4. Sprawdzaj na bieżąco informacje i komunikaty umieszczane na stronie internetowej szkoły.

5. Koniecznie odbieraj telefon ze szkoły.

6. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w tornistrze.

7. Rozmawiaj z dzieckiem – jego bezpieczeństwo zależy także od niego.

8. Zaopatrz dziecko w maseczkę ochronną.

 

SZANOWNI RODZICE

Dzięki Waszemu wsparciu i dobrowolnemu zaangażowaniu, świetlica szkolna zostaje wzbogacana w różnorodne materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca ( dla zainteresowanych i wyrażających chęć pomocy tzw. Wyprawka – informacje u nauczycieli świetlicy ).

Z poważaniem – nauczyciele świetlicy