Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Ważne informacje

Świetlica czynna codziennie
7:00 - 17:00

Obiady w godz.
10:55 - 13:30

JAK SPĘDZAMY CZAS W ŚWIETLICY

W świetlicy szkolnej dzieci spędzają czas przyjemnie i pożytecznie. Oto formy pracy świetlicowej:

1. Zajęcia dydaktyczne:

- odrabianie lekcji, ciche lub głośne czytanie, opowiadania, pogadanki, dyskusje,

- gry i zabawy umysłowe ( zagadki, szarady, łamigłówki, kalambury, krzyżówki ),

- audycje TV,

- filmy

2. Spacery i wycieczki

3. Gry i zabawy ruchowe

4. Gry i zabawy świetlicowe

5. Zajęcia plastyczno - techniczne

6. Zajęcia umuzykalniające

7. Zajęcia czytelnicze:

- zajęcia słowne ( nauka czytania, opowiadania ),

- zajęcia wizualne z wykorzystaniem albumów, ilustracji, gazetek,

- zajęcia audiowizualne ( małe formy teatralne, filmy, zgadywanki )