Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Z kulturą mi do twarzy

W tym roku szkolnym  uczniowie klas II będą brać udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy".

Głównym celem projektu jest promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży. Jest on zgodny z Podstawą Programową i piątym kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2020 /2021 - wychowanie do wartości.