Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

1% TWOJEGO PODATKU NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich, by włączyć się do akcji porządkowania najbliższej okolicy.  Szczegóły na plakacie.

FINALIŚCI II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU "MAT-GEO"

Ogromne gratulacje dla uczniów klas piątych - Magdaleny Bodnar, Leny Kwiecień, Szymona Bogdanis za zdobycie tytułu finalistów w II Wojewódzkim Konkursie Matematyczno - Geograficznym MAT-GEO dla klas V. Zespół z naszej szkoły znalazł się wśród pięciu najlepszych zespołów w województwie pomorskim. Gratulujemy!!!!

 

PODZIĘKOWANIE

KOMUNIKAT 7/2021

Drodzy Uczniowie, Dzieci, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Od poniedziałku 19.04.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki    z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  dzieci z oddziałów przedszkolnych powracają do nauki stacjonarnej. Realizacja zajęć odbywać się będzie według dotychczasowego, stałego planu Posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wydawane będą na dotychczasowych zasadach w stołówce szkolnej.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych w sprawie opłat za posiłki za miesiąc kwiecień, proszę kontaktować  się z intendentem szkoły od poniedziałku 19.04.2021r pod adresem email: sp1@rumia.edu.pl  lub telefonicznie pod numerem 58 671 08 48 wewnętrzny  157.

Jednocześnie do 25.04.2021r. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Przedłuża się okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.

Świetlica szkolna jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla uczniów osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej z uwzględnieniem dni tygodnia i godzin przebywania ucznia w świetlicy.

W związku z powyższym traci moc komunikat 6/2021. Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja oraz aktualności na stronie głównej MEN, gdzie znajdują się m.in. odpowiedzi na  najczęściej zadawane pytania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi 
   Arkadiusz Skrzyński  

KONKURS FOTOGRAFICZNY CZASOPISMA MAT

Trenerzy szkolnego koła szachowego on-line "Szachy_w_jedynce" zapraszają do udziału w Konkursie Fotograficznym ???? Czasopisma Ogólnopolskiego MAT. Przedmiotem konkursu jest fotografia lub praca graficzna wykorzystująca temat "Szachy"♟️♟️♟️ Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace konkursowe należy przesyłać w pliku graficznym na adres email ???? szachywjedynce@rumia.edu.pl do dnia 16 czerwca. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się jej autorem oraz wyrażeniem zgody na jej ewentualną publikację przez redakcję czasopisma MAT.