Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Wniosek - język regionalny kaszubski

Rezygnacja

Regulamin wypożyczania stroju kaszubskiego

 

Organizacja języka kaszubskiego – informacje dla rodziców


W roku szkolnym 2020/2021 naukę języka regionalnego - kaszubskiego podjęło 68 uczniów z klas: I,II,III,V,VII. Nauczyciele p.Małgorzata Dmowska i p. Kaja Wandtke realizują programy nauczania języka kaszubskiego. W ramach zajęć uczniowie rozbudzają w sobie zamiłowania do języka, historii i kultury kaszubskiej, wyrabiają postawę świadomego uczestnictwa w kulturze, rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur. Realizacja zajęć obejmuje zaplanowane wycieczki po regionie Kaszub, warsztaty, spotkania z regionalistami, lekcje muzealne, śpiew przy akompaniamencie gitary, różnorodne metody aktywizujące uczniów, uczestnictwo w konkursach min. „Kaszëbskô Piesnia", „Rodnô Mòwa", „Méster Bëlnégò Czëtaniô" oraz występy szkolne.

Wszystkie formy uatrakcyjnienia zajęć oraz podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas lekcji są bezpłatne.


Naukę języka regionalnego - kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia. Wniosek złożony raz obowiązuje na cały okres nauki dziecka w szkole. Składa się go na zasadzie dobrowolności do 20 września nowego roku szkolnego. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września – druk rezygnacji do pobrania w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). Realizacja tego przedmiotu jest równoznaczna z zaliczeniem tych zajęć edukacyjnych do dodatkowych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie).

Na I etapie nauki (klasy I – III) oceniane jest zaangażowanie, aktywność, wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i w zadaniach proponowanych przez nauczyciela. Oceniany jest również udział w konkursach regionalnych.

Na II etapie nauki (klasy IV – VII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) – zaleca się przeprowadzenie 1 sprawdzianu w semestrze. Oceniany jest również udział w konkursach regionalnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do nauki języka kaszubskiego w naszej szkole. Więcej informacji na stronie internetowej w zakładce „Język kaszubski" – relacje z konkursów, wycieczek i spotkań.

Zachęcamy do przeczytania artykułu pt. „ Język kaszubski skarbem twojego dziecka".

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

„Hej Kaszuby..."

5 marca.2020r. w MDK-u „Dworek pod Lipami" odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów XXII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego z cyklu „Hej, Kaszuby, jak Wy cudne..."organizowanego przez SP nr 6 w Rumi. Laureatami naszej szkoły zostali:

Hanna Bednarczyk – oddział przedszkolny - laureatka II miejsca
Amelia Purol – klasa druga – laureatka I miejsca
Natanael Ryta – klasa trzecia – laureat I miejsca
Wiktoria Dmowska – klasa trzecia – laureatka III miejsca

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Kaszubskie warsztaty z siankiem

25 lutego 2020r. odbyły się niecodzienne warsztaty kaszubskie. Mieliśmy zaszczyt gościć p. Danutę Podwojską założycielkę Gowińskiej Zagrody Edukacyjnej. Uczniowie wyśmienicie bawili się tworząc zajączki oraz realizując własne pomysły z siana. Śpiewaliśmy, słuchaliśmy naszego gościa i Jej opowieści. Mieliśmy wrażenie, że znajdujemy się na wsi na łące lub pastwisku, bo całą salę wypełnił zapach świeżego siana. Dziękujemy za mile spędzony czas oraz za smaczną drożdżówkę.

 

Z kaszubską kolędą

19 grudnia mieliśmy przyjemność poczuć klimat przedświąteczny, a to za sprawą wspólnego kolędowania z członkami zespołu „Fukus" p. Rafałem Rompcą i p. Leszkiem Bolibokiem. Goście zostali przyjęci z wielkim entuzjazmem przez dzieci, w tym uczniów uczących się języka kaszubskiego, a mamy ich w tym roku szkolnym 59. Uczyliśmy się śpiewać i akompaniować kolędy w języku kaszubskim. Oczywiście nie zabrakło wersji w języku polskim. W programie usłyszeliśmy m.in. „Cëchô noc", „W stajeneczce narodzoné to Dzecã Bòżé" wejherowską kolędę „W Betlejem". Miłym akcentem zakończyliśmy spotkanie składając naszym muzykom i wszystkim uczestnikom spotkania kaszubskie życzenia: „Wszëtczégò bëlnégò na Gòdë, wiele ùbëtkù i rëdoscë, zdrowégò, zjiscenia snién ë snôżëch darënków".

Wesołych Świąt!

Kaszëbskô Piesnia 2019 r.

Po raz kolejny grupa uczniów języka kaszubskiego reprezentowała naszą szkołę w miejskim przeglądzie pieśni kaszubskiej „Kaszëbskô Piesnia". Dziewczynki pięknie zaprezentowały i zaśpiewały utwory tradycyjne „Kòza" i „Wele wele Wetka". W przeglądzie udział wzięło wielu chętnych uczniów z kilku rumskich szkół. Występujący w trzech kategoriach przedstawiali swój repertuar wokalny niejednokrotnie z własnym akompaniamentem. Wszyscy uczestnicy zostali jednakowo docenieni i nagrodzeni. Nam dopisywał humor, nie zabrakło podczas przerwy zabawy, smacznego poczęstunku i przedświątecznego nastroju.

{gallery}aktualnosci/20192020/kaszebsko/{/gallery}

W Muzeum w Wejherowie

29.11.2019r. uczniowie języka kaszubskiego zagościli w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Nasze spotkanie uświetnił znakomity kulturoznawca kaszubski p. Roman Drzeżdżon autor m.in.wielu felietonów i książki dla dzieci „Mariolka i ji przigòdë". Oprowadził nas po najnowszych wystawach w Muzeum oraz przedstawił nam zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe panujące od pokoleń na Kaszubach. W dalszej części uczestniczyliśmy w warsztatach muzycznych prowadzonych przez p. Rafała Rompcę – muzyka na co dzień grającego w zespole kaszubskim „Fucus". Spiewaliśmy i graliśmy na ludowych instrumentach perkusyjnych. Było wesoło i symatycznie, nie zabrakło humoru oraz dobrej zabawy.

{gallery}kaszubski/20192020/wejherowo{/gallery}