Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Kalendarz roku szkolnego

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO:

I półrocze 1.09.2022 – 5.02.2023

II półrocze 6.02.2023 – 23.06.2023

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

30.09.2022

31.10.2022

2.11.20222

2.05.2023

23.05.2023       Egzaminy ósmoklasisty

24.05.2023       Egzaminy ósmoklasisty

25.05.2023       Egzaminy ósmoklasisty   

9.06.2023 (dzień wolny od pracy) za 3.06.2023 – Festyn Rodzinny

22.06.2023

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

1.09.2022 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.09.2022 - Pasowanie uczniów klas pierwszych

30.09.2022 - Święto patrona szkoły

23 – 31.12.2022 - Zimowa przerwa świąteczna

9.12.2022 - Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich lub nagannych ocen zachowania

16-29.01.2023 - Ferie zimowe

6-11.04 2023  - Wiosenna przerwa świąteczna

12.05.2023 - Wystawianie przewidywanych ocen rocznych przedmiotowych i ocen zachowania

23, 24, 25 maja 2023 - Egzaminy klas ósmych

3.06.2023 - Festyn rodzinny

23.06 2023 – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2023 – 31.08.2023 - Ferie letnie

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI                                            TERMINY

Spotkania z rodzicami – grupy przedszkolne i klasy I     29.08.2022

Spotkania z rodzicami  klasy 0 – III                                    20.09.2022

Spotkania z rodzicami  klasy IV –VIII                                 21.09.2022

Spotkania z rodzicami  klasy 0 – III                                    8.11.2022

Spotkania z rodzicami  klasy IV –VIII                                 9.11.2022

Spotkania z rodzicami  klasy 0 – III                                   13.12.2022

Spotkania z rodzicami  klasy IV –VIII                                14.12.2022

Spotkania z rodzicami  klasy 0 – III                                  14.03.2023

Spotkania z rodzicami  klasy IV –VIII                               15.03.2023

Spotkania z rodzicami  klasy 0 – III                                  16.05.2023

Spotkania z rodzicami  klasy IV –VIII                               17.05.2023