Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

Kadra szkoły

DYREKCJA

        

Dyrektor Arkadiusz  Skrzyński 

Wicedyrektor Gabriela  Maliszewska

Wicedyrektor Ewa Grzymkowska   

Wicedyrektor Izabela  Kasprzycka-Buc

 

PEDAGOG SZKOLNY

Pani Marta Brzozowska

PSYCHOLOG SZKOLNY

Pan Przemysław Olczak

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE I-III

kl. 0 a – p. Barbara Otręba
kl. 0 b – p. Marta Mielewczyk

kl. I a - p. Dorota Gibas
kl. I b - p. Żaneta Knurek
kl. I c - p. Beata Zahajkiewicz
kl. I d- p. Małgorzata Dmowska

kl. II a - p. Joanna Pionke
kl. II b - p. Monika Ryncarz
kl. II c - p. Barbara Skwara
kl. II d - p. Joanna Klim 

kl. III a - p. Monika Jastrzębska
kl. III b - p. Joanna Ryduchowska-Wrzałek
kl. III c - p. Jolanta Gronek
kl. III d - p. Jolanta Labudda 

RELIGIA W KLASACH 0-VIII

p. Katarzyna Dziugan - grupy przedszkolne,  klasy:  I a, b, c, d    II a, b, c, d    IIIa, b, c, d
s. Bernarda Orzechowska - klasy:  IV a, b, c, d     V a, b, c    VI a, c, f, g
ks. Mirosław Chyza - klasy: VIIIa, b, c, d       VII a, b, c, d, e, f          
p. Anna Szczygielska - klasy: VI b, d, e

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH I-III

p. Monika Żukowska - klasy: III d
p. Małgorzata Kowalewska - klasy: 0 a, b     I a,b,c d       II a, b,c, d     III a, b, c      

TERAPIA PEDAGOGICZNA

p. Katarzyna Pyznarska
p. Dorota Gibas
p. Żaneta Knurek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

p. Hanna Kamin

ŚWIETLICA

p. Renata Czaplińska
p. Lucyna Horoszkiewicz
p. Hanna Wojtaś
p. Iwona Siedlewska
p. Małgorzata Maguza

NAUCZANIE KLASY IV-VIII

 • Wychowawcy klas
  • IVa - p. Andrzej Mickiewicz
  • IV b - p. Monika Żukowska
  • IVc - p. Hanna Ptach
  • IVd - p.Karolina Fijołek
  • V a - p. Anna Soczyńska
  • V b - p. Agnieszka Kerlin
  • V c - p. Grażyna Górecka
  • VI a - p. Izabela Kasprzycka - Buc
  • VI b - p. Anna Dempc
  • VI c - p. Marta Licau
  • VI d - p. Joanna Ginter - Reglińska
  • VI e - p.  Wioletta Chmielewska
  • VI f - p. Lucyna Konkol
  • VI g - p. Magdalena Bielińska
  • VII ap. Anita Lesnow
  • VII b - p. Magdalna Gepner
  • VII c - p. Katarzyna Pyznarska
  • VII d - p. Agnieszka Stankiewicz
  • VII e - p. Małgorzata Maguza
  • VII f - p. Bogusława Bistroń - Czyż
  • VIII a - p. Małgorzata Mikulska
  • VIII b - p. Agata Mazur
  • VIII c - p. Małgorzata Rathenow
  • VIII d - p. Justyna Itrych
 • JĘZYK POLSKI
  • p. Agnieszka Kerlin – klasy: VIII a   VIb,  V b   IV b   
  • p. Izabela Kasprzycka-Buc - klasy:   VIII d    VI a
  • p. Anita Lesnow - klasy: VIII b, c   VII a   VI f
  • p. Katarzyna Pyznarska - klasy: VII b,c, d, e, f   
  • p. Joanna Ginter - Reglińska - klasy: VI c, d, g   IV c

   HISTORIA i WOS 
  • p. Marta Licau – klasy: VII a - f   VI a, b, c, f, e  
  • p. Gabriela Maliszewska – klasy: VIII a - d
  • p. Joanna Ginter-Reglińska - VI d
  • p. Kamil Ryduchowski  VIIIa, b, c, d    Va, c   IVa, b, c, d
 • JĘZYK ANGIELSKI
   • p. Bogusława Bistroń-Czyż – klasy: VIIIb(1)    VII f   VI e, g    V a(1)   IVd(1) 
   • p. Małgorzata Rathenow - klasy: VIII c    VIIc(2), e   VI a, c  IVc
   • p. Monika Żukowska - klasy:  VIII b (2), d(2)   VIIa(2), d   IVb
   • p. Magdalena Gepner - klasy: VI a, b, c  
   • p. Ewa Grzymkowska - klasy: VIIIa
   • p. Małgorzata Marchewicz - klasy: IV b, c   V b, f

 • JĘZYK NIEMIECKI
 • p. Małgorzata Mikulska – klasa: VIII a, b(1), c(1), d(1)
 • p. Marta Banaszak - klasa : VIIIb (2), c(2), d(2)    VIIa(1), b(1), c, d, f(1)

 • MATEMATYKA
  • p. Grażyna Górecka – klasy:  VII e  V a, b, c
  • p. Andrzej Mickiewicz - klasy: VII a, c, d  IVa    
  • p. Justyna Itrych - klasy: VIII d    VII  b, f    VI f
  • p. Wioletta Chmielewska - klasy: VIIIc    VI c, d, e, g
  • p. Alicja Bruska - klasy: VIII b  VIb  IVb, c, d
   p. Anna Prawdzik - klasy VIa, VIIIA
  • p. Kinga Zielke-Orlicka - zajęcia indywidualne
 •  BIOLOGIA,
  • p. Lucyna Konkol – klasy:  VIII a, b, c, d    VII a - f     VI a - g   Va, b, c

 • GEOGRAFIA

 • p. Anna Dempc   - klasy:  VIII c  VII a, b, c, f    VI a, b, f, e    IV a, b, c, d
 • p. Małgorzata Maguza - klasy: VIII a, b, d   VII d, e    VI c, d, e    Va,b, c
 • FIZYKA
  • p. Agnieszka  Winiarska-Furtak - klasy VIII a, b, c, d   VII a, b, c, d, e, f

 • CHEMIA
  • p.Joanna Kudlicka - klasay: VIII a, b, c, d   VIIa, b, c, d, e, f
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • p. Agata Mazur – klasy: VIIb dz    VIIb, c chł   V e, g chł    4 a, c dz
  • p. Justyna Oleksiak – klasy: VI d,  chł   V a, b, c, d dz    V e  chł   IV f, g dz IV c dz
  • p. Anna Soczyńska -  klasy:  VII a-d dz   VII c dz    VIc, f dz     IV a, b  
  • p. Piotr Taube –  VII a, d, c, d chł    VI a, b, c, f  chł 
  • p. Alicja Gesse  klasy:  VII b dz    V b, c, d  chł  Va dz   IVc chł   IVb dz
  • p. Agnieszka Stankiewicz  - klasy:  V b, c, d  dz  Vf chł  IV b, c chł 
  • p. Arkadiusz Skrzyński - klasa VI a-b chł
 • INORMATYKA
  • p. Andrzej Mickiewicz - klasy: VII a, b, d       Va, b, c ch  IVa dz
  • p. Jolanta Kijowska - klasy: VIII d  VI a ch, b ch,    
  • p. Anita Zamachowska - Dolna - klasy: VIII a, b dz, c     VII c, e, f    VI a dz, b dz,  d, e, f dz, g
  • p. Hanna Ptach - klasy:  IVa ch, b, c, d   Va   Vb    Vc dz
 • TECHNIKA
  • p. Hanna Ptach - klasy:  IV a , b, c, d     Va, b, c      VI a, b, d, e, f, g
  • p. Marta Licau - klasa: VIc
 • PLASTYKA
  • p. Magdalena Bielińska - klasy: IV - VII
 • MUZYKA
  • p. Anna Szczygielska – klasy: IV - VII
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
  • p. Renata Dettlaff 
  • p. Hanna Wojtaś

BIBLIOTEKA SZKOLNA

p. Anna Korzeniewska
p. Małgorzata Żołdowicz

JĘZYK KASZUBSKI

p. Małgorzata Dmowska

p. Kaja Wandtke

LOGOPEDIA

p. Anna Burchacka

 

KLASY MŁODSZE - KONSULTACJE Z RODZICAMI 

KLASY STARSZE - KONSULTACJE Z RODZICAMI W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA