Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

PRACA DLA NAUCZYCIELA

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi zatrudni do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 (z możliwością przedłużenia zatrudnienia co najmniej do końca roku szkolnego 2022/2023) nauczyciela wspomagającego, którego zadaniem będzie wspieranie i współorganizowanie procesu kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji należy wysłać  na adres mailowy szkoły.

ŻYCZENIA OD DYREKCJI

HISTORIA ROWERU

ŻYCZENIA OD RADY RODZICÓW

ŻYCZENIA OD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z występami naszych koleżanek i kolegów.

https://www.youtube.com/watch?v=vAlSV-Ia054   Montaż filmu: Mikołaj Stępnik 8c

ZDALNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Od 23 marca zajęcia świetlicowe odbywają się w aplikacji Teams. Szczegółowy plan spotkań poszczególnych zespołów dostępny jest w kalendarzu Teams. Zapraszamy na zajęcia.