Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

WPŁATY ZA OBIADY - LISTOPAD

Opłata za obiady - miesiąc LISTOPAD
02.11.2021 r. – 10.11.2021 r. 
Wpłaty za posiłki dokonujemy tylko przelewem.
 66,50 zł      szkoła – 19 dni ( jeden posiłek dziennie )
200 zł   grupa przedszkolna – 20 dni (4 posiłki dziennie)
160 zł   grupa przedszkolna – 20 dni (3 posiłki dziennie)

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
 40 11602202 000000 0504171552 (NOWE KONTO!)
Bank Millenium z dopiskiem:
wpłata za listopad 2021 r. za ucznia ...
(imię, nazwisko ucznia i klasa)

NIECZYNNA BIBLIOTEKA SZKOLNA

Do końca listopada biblioteka szkolna będzie nieczynna, ponieważ przeprowadzana jest inwentaryzacja zbiorów. Zapraszamy w grudniu.

KOMUNIKAT 14/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Zważając na gwałtownie wzrastającą w kraju liczbę zachorowań będących efektem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie działań organizacyjno-sanitarnych wynikających z Procedury Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi (aktualizacja na dzień 01 września 2021 r.) poprzez przestrzeganie zasady zakrywania ust i nosa.
Przepisy pozwalają dyrektorowi zawiesić stacjonarną pracę szkoły w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Zgodnie z nimi dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną istnieje realne zagrożenie zdrowia uczniów (zauważalną, wzrastającą ilością przypadków COVID-19 na terenie szkoły wśród uczniów i nauczycieli), po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, za zgodą organu prowadzącego. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.Zapewnienie bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie oraz optymalne warunki nauki w trybie stacjonarnym są obecnie priorytetem Ministra Edukacji i Nauki oraz wszystkich pracowników szkoły. Mam nadzieję, że również Państwo przyczynicie się do utrzymywania stacjonarnej realizacji obowiązku szkolnego poprzez działania profilaktyczne propagujące noszenie masek przez Państwa dzieci, uczniów naszej szkoły.                                                                                                                              

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi                                                                                                                                    Arkadiusz Skrzyński  

ZMIANA KONTA BANKOWEGO

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Miasta Rumi, informujemy o nowym rachunku bankowym do wpłat za obiady, duplikaty świadectw i legitymacji oraz darowizny na rzecz szkoły, który będzie obowiązywał od 1 listopada 2021r. Dotychczasowy rachunek w Banku Spółdzielczym, zostanie zamknięty 31 października 2021r.  Nowy nr konta w Banku Millenium:  40 11602202 000000 0504171552

PERŁY REGIONU

W ramach realizacji projektu „Z kulturą mi do twarzy” klasa 2D wykonała zadanie nr 2 „Perły regionu” biorąc udział w wycieczce do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, miejsca związanego z kulturą regionu. Uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji historii o Kaszubach. To właśnie tutaj znajduje się m.in. Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, rekonstrukcja Bunkra Gryfa Pomorskiego. Naszym uczniom szczególnie spodobał się Dom do Góry Nogami i Kaszubski Świat Bajek. Wędrowaliśmy wąskimi ścieżkami i odkrywaliśmy kolejne bajki i baśnie. Na zakończenie wspólnie z przewodnikiem zaśpiewaliśmy ,,kaszubskie nuty,,.

ZBIÓRKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ,,OTOZ ANIMALS DĄBRÓWKA''

W obecnym roku szkolnym klasy młodsze m.in. kl.2d przystąpiły do udziału w programie edukacyjnym pt. ,,Psia lekcja''. Jest to cykl zajęć o bezpieczeństwie dzieci i psów. Uczestnicząc w programie uczniowie otrzymają podstawową wiedzę z obszaru potrzeb psa, sposobów komunikowania się oraz tego jak można pomagać innym. Zdobytą wiedzę, już na tym etapie możemy wykorzystać w działaniu! Włączyliśmy się w akcję pomocy Małego Samorządu Uczniowskiego na rzecz schroniska ,,OTOZ ANIMALS DĄBRÓWKA'' i przekażemy zebrane akcesoria oraz karmę dla zwierząt. Zachęcamy do zbiórki pozostałe klasy, bo warto pomagać! FOTORELACJA