Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

ODPISY OBIADÓW

Od dnia 5 listopada do odwołania odpisy obiadów prosimy zgłaszać mailowo lub telefoniczne do sekretariatu szkoły.

ŚNIADANIE DAJE MOC

Smacznie????, zdrowo????, kolorowo????. ,,Śniadanie daje moc''???? - pod tym hasłem w klasach młodszych rozpoczął się kolejny dzień zwiększenia świadomości u dzieci zdrowego odżywiania i roli śniadania w życiu dziecka. Klasy młodsze wraz z wychowawcami przygotowały smaczne, zdrowe i kolorowe kanapki???? oraz inne propozycje pożywnego śniadania. ????????????????????????  FOTORELACJA????

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Składam ogromne podziękowania Rodzicom i Uczniom, którzy przyczynili się do wykonania prac ogólnobudowlanych przy  tablicy ściennej patrona Szkoły Podstawowej nr 1 - Józefa Wybickiego. Wykonanie chodnika oraz miejsca do ustawienia pocztu sztandarowego nadało temu miejscu szyku i elegancji, było potrzebną i oczekiwaną przez społeczność szkolną  inwestycją, dzięki której uroczystości patriotyczne związane z historią szkoły nabiorą bardziej wytwornego charakteru. Zaangażowanie  Rady Rodziców świadczy o dużej solidarności i chęci współpracy na rzecz poprawy infrastruktury szkolnej. To ogromna wartość, którą bardzo doceniam, mając jednocześnie nadzieję na kolejne wspólne działania. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, które w sobotę (23.10.2021 r.) i wtorkowe popołudnie (26.10.2021 r.) poświęcili swój wolny czas na rzecz szkoły i jej użytkowników.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumia                                                                                                                                       Arkadiusz Skrzyński

WPŁATY ZA OBIADY - LISTOPAD

Opłata za obiady - miesiąc LISTOPAD
02.11.2021 r. – 10.11.2021 r. 
Wpłaty za posiłki dokonujemy tylko przelewem.
 66,50 zł      szkoła – 19 dni ( jeden posiłek dziennie )
200 zł   grupa przedszkolna – 20 dni (4 posiłki dziennie)
160 zł   grupa przedszkolna – 20 dni (3 posiłki dziennie)

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
 40 11602202 000000 0504171552 (NOWE KONTO!)
Bank Millenium z dopiskiem:
wpłata za listopad 2021 r. za ucznia ...
(imię, nazwisko ucznia i klasa)

NIECZYNNA BIBLIOTEKA SZKOLNA

Do końca listopada biblioteka szkolna będzie nieczynna, ponieważ przeprowadzana jest inwentaryzacja zbiorów. Zapraszamy w grudniu.

KOMUNIKAT 14/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Zważając na gwałtownie wzrastającą w kraju liczbę zachorowań będących efektem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie działań organizacyjno-sanitarnych wynikających z Procedury Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi (aktualizacja na dzień 01 września 2021 r.) poprzez przestrzeganie zasady zakrywania ust i nosa.
Przepisy pozwalają dyrektorowi zawiesić stacjonarną pracę szkoły w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Zgodnie z nimi dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną istnieje realne zagrożenie zdrowia uczniów (zauważalną, wzrastającą ilością przypadków COVID-19 na terenie szkoły wśród uczniów i nauczycieli), po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, za zgodą organu prowadzącego. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.Zapewnienie bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie oraz optymalne warunki nauki w trybie stacjonarnym są obecnie priorytetem Ministra Edukacji i Nauki oraz wszystkich pracowników szkoły. Mam nadzieję, że również Państwo przyczynicie się do utrzymywania stacjonarnej realizacji obowiązku szkolnego poprzez działania profilaktyczne propagujące noszenie masek przez Państwa dzieci, uczniów naszej szkoły.                                                                                                                              

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi                                                                                                                                    Arkadiusz Skrzyński