Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

ZDALNE NAUCZANIE - JAK SIĘ UCZYĆ / JAK POMÓC SWOJEMU DZIECKU

Zachęcamy do zapoznania się z pomocnymi materiałami zarówno Uczniów i Rodziców.

Zachęcamy także do wysłuchania nagrania doradcy rodzicielskiego Marioli Kurczyńskiej:  https://www.youtube.com/watch?v=1C9pBQCR2RE

 

 

OPŁATA ZA OBIADY

Opłata za obiady - miesiąc LISTOPAD
06.11.2020 r. – 13.11.2020 r.

Wpłaty za posiłki dokonujemy tylko przelewem.

140 zł   grupa przedszkolna – 14 dni (4 posiłki dziennie)

112 zł   grupa przedszkolna – 14 dni (3 posiłki dziennie)

•   Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
30 8351 0003 0003 0775 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Rumi z dopiskiem:
wpłata za listopad 2020 r. za ucznia
  imię, nazwisko ucznia i klasa

KOMUNIKAT 2/2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Po wprowadzeniu zdalnego nauczania w klasach IV-VIII w związku z przypadkami pozytywnych wyników testu na COVID-19  wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy IV-VIII pozostają w systemie nauki zdalnej do dnia 8 listopada 2020 r.

Obowiązują rozwiązania organizacyjne dostosowujące funkcjonowanie szkoły do wymogów bieżącego  zagrożenia epidemicznego. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie opisuje „Strategia funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej”. Dokument dostępny na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICA – DOKUMENTY SZKOŁY”.

Nie ulega zmianie  plan lekcji (wejścia i łączenie się wg planu zajęć stacjonarnych). Uczniowie mają obowiązek logowania się i uczestniczenia w zajęciach. W zdalnym nauczaniu obecność jest obowiązkowa.

Oddziały przedszkolne, klasy 1-3 pracują w trybie stacjonarnym. Świetlica pracuje bez zmian.

Podstawowymi narzędziami nauczania zdalnego jest  platforma edukacyjna Office 365 aplikacja Teams. Dziennik elektroniczny służy głównie przekazywaniu informacji związanych z organizacją pracy i nauki.

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami wprowadzam „Konsultacje z Rodzicami w okresie zdalnego nauczania (strefa czerwona)”. Grafik konsultacji dostępny na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICA – DOKUMENTY SZKOŁY”.

Plan pracy pedagoga/psychologa szkolnego jest dostępny dla uczniów i rodziców na stronie internetowej w zakładce POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA”.

Do dnia 9 listopada szkolna kuchnia jest wyłączona z pracy szkoły/oddziałów przedszkolnych (kwarantanna pracowników). Rodziców proszę o przygotowanie posiłków adekwatnych do potrzeb dziecka. 

Uczniowie do 16 r.ż. w godzinach od 8 do 16 nie mogą przemieszczać się i wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej (nie dotyczy kl. I-III podczas drogi do i ze szkoły).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi

                                                                                      Arkadiusz Skrzyński

MALI DETEKTYWI. JAKIE TAJEMNICE KRYJE ŚWIAT WOKÓŁ NAS? - PROJEKT EDUKACYJNY

Świetlica szkolna rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego pt. ‘’Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?’’ organizowanego przez fundację Uniwersytet Dzieci w Klasie. W ramach akcji, 15 uczniów z klas I-III zostanie studentami i weźmie udział w zajęciach pełnych naukowych odkryć i niezapomnianych doświadczeń. Podczas cyklu inspirujących lekcji uczniowie:  zobaczą 8 mini wykładów, prowadzonych przez naukowców i ekspertów, które rozbudzą ich ciekawość  rozwiną swoje kompetencje – planowanie, krytyczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, wyciąganie wniosków i współpracę  będą uczyć się poprzez zabawę – eksperymentować, konstruować i badać  dowiedzą się, jak pracować metodą projektu i wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę  będą trenować giętkość, płynność oraz oryginalność myślenia – usprawniać procesy myślowe, ćwiczyć koncentrację oraz spostrzegawczość Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z naszych pierwszych zajęć na rozgrzewkę pt. ‘’Czy można uczyć się szybciej? - KLIKNIJ NA OBRAZEK:


ŚWIETLICA SZKOLNA

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-COVID-19 i problemami organizacyjnymi (długotrwałe zwolnienia lekarskie), funkcjonując zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, zaleca się ograniczenie czasu pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

PIERWSZAKI CZYTELNIKAMI!

W październiku w naszej bibliotece szkolnej, mimo pandemii, udało się przeprowadzić Uroczyste Pasowanie na Czytelników uczniów klas pierwszych.
To nasza wieloletnia tradycja,że w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych odwiedzają nas po raz pierwszy i mogą samodzielnie wypożyczyć książki.
Tym razem w reżimie sanitarnym, ale jak zawsze w odświętnej atmosferze.
Bibliofilek wraz z paniami Anią i Małgosią wprowadził nowych czytelników w świat biblioteki. Dzieci z uwagą wysłuchały „Bajki o tym , jak zaprzyjaźnić się z książką”
Odwiedziły bibliotecznym Pendolino ???? stacje – wypożyczalnię, czytelnię, kącik komputerowy i dla najmłodszych oraz poznały ich przeznaczenie. Rozwiązały też pomyślnie quiz o bibliotece i pracy ludzi związanych z książką ( bibliotekarzy, księgarzy, introligatorów, wydawców ).
Na zakończenie spotkania złożyły uroczystą przysięgę , że będą dbać o wypożyczone książki i czytać, czytać, czytać... bawiąc się przy tym doskonale !
Dodatkowo otrzymały zakładki i słodkie „co nieco” ???? od nas bibliotekarzy.
Plus Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii ”Mała książka- wielki człowiek” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN.