Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

REKRUTACJA NA STANOWISKA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi zatrudni do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 następujących nauczycieli:

Nauczyciel wspomagający, który będzie wspierał i współorganizował proces kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego klasy I, IV, VII wymagane przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej

CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji należy wysyłać        na adres mailowy szkoły.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 KOMUNIKAT 4/2020/2021

Z dniem 18.01.2021r. uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej powracają do nauki stacjonarnej zgodnie z decyzją i wytycznymi MEiN, MZ i GIS. Uczniowie realizują zajęcia wg stałego planu z wyjątkiem kl. IIIa i IIIb. Szczegółowe informacje dotyczące planu lekcji, korzystania z szatni, przebywania na przerwach i spożywania posiłków zostaną przekazane przez wychowawców klas.

Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00 - 17.00 (do końca I semestru). Obiady wydawane będą od poniedziałku tj. 18.01.2021 r. w ustalonych godzinach. Proszę rodziców dzieci klas I-III spożywających obiady o wpłatę 35 zł do dnia 20.01.2021 r.W razie pytań proszę dzwonić do intendenta szkoły pod nr 58 671 08 48 w 157 lub kontaktować się poprzez email a.labuda@rumia.edu.pl.

Proszę rodziców o zapoznanie się z aktualizacją szkolnej procedury COVID-19 oraz wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę za pomocą platformy MS Office365 - Teams zgodnie z aktualnym planem lekcji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

                                                                                                            Arkadiusz Skrzyński

PRACA DLA NAUCZYCIELI

UWAGA! SP1 w Rumi poszukuje 2 nauczycieli współorganizujących proces kształcenia w klasach I-III.

1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna w czasie nauki zdalnej jest czynna codziennie od 7.30 do 14.30

OPŁATA ZA OBIADY

Opłata za obiady - miesiąc STYCZEŃ
04.01.2021 r. – 12.01.2021 r.

Wpłaty za posiłki dokonujemy tylko przelewem.

190 zł   grupa przedszkolna – 19 dni (4 posiłki dziennie)

152 zł   grupa przedszkolna – 19 dni (3 posiłki dziennie)

•   Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
30 8351 0003 0003 0775 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Rumi z dopiskiem:
wpłata za styczeń 2021 r. za ucznia 
  imię, nazwisko ucznia i klasa