Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Zbiórka elektrośmieci już za tydzień! Zapraszamy wszystkich, którzy chętnie się pozbędą niepotrzebnych odpadów. Rzeczy można oddawać już od 13 kwietnia do szatni SP1 Rumia, za to oficjalna zbiórka odbędzie się 15 kwietnia. Zachęcajcie rodzinę i znajomych do przyniesienia zbędnych gratów. Widzimy się na zbiórce!Smile

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

KONDOLENCJE

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 3 kwietnia 2021r.

zmarła wieloletnia emerytowana nauczycielka naszej szkoły

Pani Alicja Kuczkowska.

Żegnamy naszą serdeczną koleżankę,

nauczycielkę religii,

oddanego i cierpliwego pedagoga,

 osobę pogodną, życzliwą i wrażliwą na dobro innych.

 

Łączymy się w żalu z Rodziną

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy i Uczniowie 

PRACA DLA NAUCZYCIELA

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi zatrudni do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 (z możliwością przedłużenia zatrudnienia co najmniej do końca roku szkolnego 2022/2023) nauczyciela wspomagającego, którego zadaniem będzie wspieranie i współorganizowanie procesu kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji należy wysłać  na adres mailowy szkoły.

ŻYCZENIA OD DYREKCJI

HISTORIA ROWERU