Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Z końcem marca nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO organizowanego przez Fundację Dbam o mój zasięg!. Projekt zakłada przede wszystkim mądre wdrażanie i używanie technologii cyfrowej w edukacji (nie tylko zdalnej), a także uświadamianie, jak ważne jest dbanie o higienę cyfrową. Skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Informacje o działaniach organizowanych w ramach projektu będą ukazywać się na stronie szkoły i na szkolnym Fb.

Najważniejsze założenia projektu przedstawia krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA&t=28s
 
Tutaj znajduje się krótka informacja o zasadach higieny cyfrowej:
 
Więcej informacji o działaniach Fundacji Dbam o mój zasięg można znaleźć tu:
 
Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Karolina Fijołek.

WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

7 maja 2021 roku odbył się etap szkolny Konkursu Ortograficznego. Uczniowie zmierzyli się z napisaniem krótkiego dyktanda i z wyjaśnianiem pisowni niektórych wyrazów. Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze, a do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się:

w kategorii klas 4-5: Zuzanna Bednarska kl. 4d, Wiktoria Andrałojć kl. 5b, Marta Hebel kl. 5c, Magdalena Bodnar kl. 5c.

w kategorii klas 6-8: Nikola Uzdrowska kl. 7e, Magdalena Siedlewska kl. 8a, Olga Żornaczuk kl. 8c, Aurelia Skowrońska kl. 8c.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za Wasz udział!

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "TYDZIEŃ ULGI"

Drodzy Uczniowie,

Wracajcie do szkoły bez obaw i stresu. Czekamy na Was.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Tydzień ulgi”, której organizatorem jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Akcja polega na tym, że uczniowie przez pierwszy tydzień nauki stacjonarnej nie będą mieli żadnych sprawdzianów, odpytywania ani zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek.

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów. Powrót do szkoły może stanowić dla nich problem. Dlatego SP 1 przystąpiła do akcji organizowanej przez psychologów z UJ. Mamy nadzieję, że ten pierwszy tydzień nauki będzie czasem na integrację, wspólne rozmowy i poznanie siebie na nowo. 

ŚRODKI TRANSPORTU PRZYSZŁOŚCI

ŚRODKI TRANSPORTU PRZYSZŁOŚCI- ZAJĘCIA W PROJEKCIE BBC LIVE CLASSES
 
BBC Live Classes to projekt dla nastolatków, który daje wyjątkową okazję uczenia się angielskiego równocześnie z uczniami z różnych krajów."Jak zmienią się środki transportu w przyszłości" to lekcja ,w której brała udział grupa I z kl.7A wraz z nauczycielem języka angielskiego na platformie zoom pod kierunkiem p.Vanessy Walker .To było ciekawe doświadczenie edukacyjne.BBC Live Classes otrzymał nagrodę ELTons 2020 dla innowacyjnego projektu w dziedzinie nauczania języka angielskiego.

MAM TALENT

KOMUNIKAT 10/2021

Konsultacje Rodziców i Opiekunów z Nauczycielami

1. Konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej z przedmiotów lub nieodpowiedniej/nagannej oceny zachowania – odbędą się online (na platformie Teams przez konta uczniowskie po wcześniejszym uzgodnieniu przez dziennik elektroniczny godziny rozmowy z poszczególnymi nauczycielami przedmiotów)

- we wtorek 11 maja 2021r. – w klasach I – III,

- w środę 12 maja 2021r. – w klasach IV – VII

w godzinach 17:00 – 18:00.

2. Zebrania z rodzicami w klasach VIII – w związku ze zbliżającym się egzaminem oraz zakończeniem edukacji w szkole podstawowej – w środę 12 maja w godzinach 17:00 – 18:00 (na platformie Teams).

3. Konsultacje dla pozostałych rodziców zainteresowanych rozmową z wybranymi nauczycielami – bez zmian, według stałego grafiku (2 razy w tygodniu - po uprzednim zarezerwowaniu terminu) umieszczonego na stronie internetowej szkoły.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

                                                                                                            Arkadiusz Skrzyński