Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

"CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!’’

Klasa Ic wspólnie ze świetlicą rozpoczęły realizację Projektu Edukacyjnego pt. ‘’Czytam Sobie. Pierwsza klasa’’ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W ramach akcji, uczniowie klasy Ic otrzymali 25 bezpłatnych egzemplarzy książek z serii „Czytam sobie” autorstwa najwybitniejszych współczesnych polskich autorów i ilustratorów dla dzieci oraz pakiet niespodzianek i materiałów czytelniczych. Rodzice otrzymali poradnik pt. „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci’’, natomiast dodatkowo otrzymane pozycje książkowe (10 sztuk) przekazane zostały do biblioteki szkolnej.
Program ma na celu zachęcać dzieci do nauki samodzielnego czytania, a także pokazać, że czas z książką może być przyjemny, aktywny i twórczy oraz wywierać pozytywny wpływ na przyszłość młodego czytelnika.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z naszych zajęć wprowadzających:

KOMUNIKAT 1/2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w  Wejherowie informuję o zmianie sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych ze stacjonarnego na zdalny na poziomie wszystkich  klas 4 – 8 szkoły podstawowej w okresie od 23.10.2020r. (piątek) do 29.10.2020r.(czwartek).

Nauka w systemie zdalnym będzie prowadzona za pomocą aplikacji Teams Microsoft 365,  zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi

                                                                                                Arkadiusz Skrzyński

KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

Informujemy, że planowane na 20 i 21 października 2020r. indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami  odbędą się  – ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – online za pomocą platformy Teams.

Przebieg:

a) zainteresowany kontaktem z nauczycielami rodzic/opiekun przesyła do konkretnych nauczycieli przez dziennik Vulcan informację o potrzebie rozmowy
(w terminie: poniedziałek – wtorek do godz. 13:00 – klasy 0 – III,
w terminie: poniedziałek – środa do godz. 13:00 - klasy IV – VIII);

b) nauczyciel, który otrzymał informację, przesyła w odpowiedzi planowaną godzinę połączenia na platformie (przewidywany czas rozmowy 15 min na osobę); gdyby czas wyznaczony przez różnych nauczycieli pokrywał się, należy niezwłocznie o tym wybranego nauczyciela poinformować i ustalić inną godzinę;

c) w dzień konsultacji (klasy 0 – III wtorek, klasy IV – VIII środa) od godziny 17:00 następować będą kolejne łączenia według ustalonego wcześniej harmonogramu;

d)rodzic/opiekun loguje się na platformę Teams na konto swojego dziecka i czeka na rozmowę  (ikonka telefonu - obsługa podobna jak w przypadku innych komunikatorów).

Liczymy na zrozumienie. Życzymy zdrowia.

"BORODZIEJ" BAWI I UCZY KOLEJNE POKOLENIE

Uczniowie klasy 1d pracowali nad książką "Borodziej" na kole czytelniczym. Wykonali plastelinowego Borodzieja i wchodzili w jego rolę. Dziękujemy Pani Ani za wprowadzenie w ulubioną lekturę z dzieciństwa. Mogliśmy poznać leśnego ludka i jego przyjaciół. ????????

16 X ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI

Uczniowie naszej szkoły w ramach Światowego Dnia Żywności pogłębiają swoją wiedzę na temat problemów żywnościowych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na aspekt nadprodukcji i marnowania żywności, a także wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem. To również okazja do wykonania gazetek, plakatów i obejrzenia prezentacji multimedialnych.

Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października to Światowy Dzień Mycia Rąk. Klasa IIA wykonała z tej okazji plakaty przypominające, jak powinno się myć ręce. Nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych.