Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

WIELKIE BRAWA, ZA WIELKIE SERCA ❤❤❤

WIELKIE BRAWA, ZA WIELKIE SERCA.❤❤❤❤❤Nasza przewodnicząca Rady Rodziców p. Elżbieta Wińska po raz kolejny potrafiła zintegrować i zmotywować do charytatywnej pracy na rzecz naszej szkoły. W tak trudnym czasie zorganizowała kostkę, piasek i wolontariuszy, aby nasi uczniowie po powrocie do szkoły mieli miejsce do pozostawienia swoich rowerów, którymi tak licznie przyjeżdżają. Dziękujemy również zaangażowanym rodzicom za pomoc w tworzeniu placu na rowery: P. Grzegorzowi Przybysz 1c, który poświęcił swój czas i siły układając kostkę, p. Magdalenie Sobolewskiej 3a,7c, która dzielnie rozkładała worki kory, p. Monice Rogalewskiej 7d, która wywoziła ziemię, przywoziła piach i kostkę; p. Katarzynie Rozalewicz, która dbała o gorącą herbatę, kawę, wodę i ciastka i Konradowi Rozalewicz 4a- niezastąpionemu w swoich działaniach, p. Elżbiecie Wińskiej z Oskarem Wińskim 8a, Dawidem Sildatk 8a, Adamem Styranką 8a , którzy przewozili taczkami ziemię, piach i kostkę. Kochanemu i niezastąpionemu p. Waldkowi, który ciężko pracował na rzecz naszych dzieci wraz z Panem Dyrektorem Arkadiuszem Skrzyński, który również zaangażował się w pracę na rzecz swoich podopiecznych.
DZIĘKUJEMY ❤

PRACA DLA NAUCZYCIELA

Poszukujemy nauczyciela języka polskiego do końca roku szkolnego 2020/2021, wymiar zatrudnienia to 27/18.

KOMUNIKAT 3/2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Od 9 listopada br. (poniedziałek) zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłuża się  okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Bez zmian pracują oddziały przedszkolne.

Świetlica szkolna jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja oraz aktualności na stronie głównej MEN „Bezpieczna edukacja-Dowiedz się więcej”, gdzie znajdują się m.in. odpowiedzi do najczęściej zadawane pytania.

Przypominam, że do dnia 9 listopada włącznie szkolna kuchnia jest wyłączona z pracy.

                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

 Arkadiusz Skrzyński  

ZDALNE NAUCZANIE - JAK SIĘ UCZYĆ / JAK POMÓC SWOJEMU DZIECKU

Zachęcamy do zapoznania się z pomocnymi materiałami zarówno Uczniów i Rodziców.

Zachęcamy także do wysłuchania nagrania doradcy rodzicielskiego Marioli Kurczyńskiej:  https://www.youtube.com/watch?v=1C9pBQCR2RE

 

 

OPŁATA ZA OBIADY

Opłata za obiady - miesiąc LISTOPAD
06.11.2020 r. – 13.11.2020 r.

Wpłaty za posiłki dokonujemy tylko przelewem.

140 zł   grupa przedszkolna – 14 dni (4 posiłki dziennie)

112 zł   grupa przedszkolna – 14 dni (3 posiłki dziennie)

•   Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
30 8351 0003 0003 0775 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Rumi z dopiskiem:
wpłata za listopad 2020 r. za ucznia
  imię, nazwisko ucznia i klasa

KOMUNIKAT 2/2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Po wprowadzeniu zdalnego nauczania w klasach IV-VIII w związku z przypadkami pozytywnych wyników testu na COVID-19  wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy IV-VIII pozostają w systemie nauki zdalnej do dnia 8 listopada 2020 r.

Obowiązują rozwiązania organizacyjne dostosowujące funkcjonowanie szkoły do wymogów bieżącego  zagrożenia epidemicznego. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie opisuje „Strategia funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej”. Dokument dostępny na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICA – DOKUMENTY SZKOŁY”.

Nie ulega zmianie  plan lekcji (wejścia i łączenie się wg planu zajęć stacjonarnych). Uczniowie mają obowiązek logowania się i uczestniczenia w zajęciach. W zdalnym nauczaniu obecność jest obowiązkowa.

Oddziały przedszkolne, klasy 1-3 pracują w trybie stacjonarnym. Świetlica pracuje bez zmian.

Podstawowymi narzędziami nauczania zdalnego jest  platforma edukacyjna Office 365 aplikacja Teams. Dziennik elektroniczny służy głównie przekazywaniu informacji związanych z organizacją pracy i nauki.

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami wprowadzam „Konsultacje z Rodzicami w okresie zdalnego nauczania (strefa czerwona)”. Grafik konsultacji dostępny na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICA – DOKUMENTY SZKOŁY”.

Plan pracy pedagoga/psychologa szkolnego jest dostępny dla uczniów i rodziców na stronie internetowej w zakładce POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA”.

Do dnia 9 listopada szkolna kuchnia jest wyłączona z pracy szkoły/oddziałów przedszkolnych (kwarantanna pracowników). Rodziców proszę o przygotowanie posiłków adekwatnych do potrzeb dziecka. 

Uczniowie do 16 r.ż. w godzinach od 8 do 16 nie mogą przemieszczać się i wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej (nie dotyczy kl. I-III podczas drogi do i ze szkoły).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi

                                                                                      Arkadiusz Skrzyński