Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

MAM TALENT

KOMUNIKAT 10/2021

Konsultacje Rodziców i Opiekunów z Nauczycielami

1. Konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej z przedmiotów lub nieodpowiedniej/nagannej oceny zachowania – odbędą się online (na platformie Teams przez konta uczniowskie po wcześniejszym uzgodnieniu przez dziennik elektroniczny godziny rozmowy z poszczególnymi nauczycielami przedmiotów)

- we wtorek 11 maja 2021r. – w klasach I – III,

- w środę 12 maja 2021r. – w klasach IV – VII

w godzinach 17:00 – 18:00.

2. Zebrania z rodzicami w klasach VIII – w związku ze zbliżającym się egzaminem oraz zakończeniem edukacji w szkole podstawowej – w środę 12 maja w godzinach 17:00 – 18:00 (na platformie Teams).

3. Konsultacje dla pozostałych rodziców zainteresowanych rozmową z wybranymi nauczycielami – bez zmian, według stałego grafiku (2 razy w tygodniu - po uprzednim zarezerwowaniu terminu) umieszczonego na stronie internetowej szkoły.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

                                                                                                            Arkadiusz Skrzyński  

 

KONKURS - DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ 9 MAJA

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie. Czekają nagrody!

Szczegóły na plakacie.

EKO WOJOWNICY Z SP1 RUMIA

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego akcję Samorządu Uczniowskiego

"Ratujmy Ziemię".

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Z PAH

 

KOMUNIKAT 9/2021

Drodzy Uczniowie, Dzieci, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Od wtorku 04.05.2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej powracają do nauki stacjonarnej. Realizacja zajęć odbywać się będzie według stałego planu, ewentualne zmiany wynikające z organizacji pracy szkoły będą przekazywane przez wychowawców oraz codziennie poprzez stronę szkoły; zakładka „Plan lekcji” – „Zmiany w planie”). Szczegółowe informacje dotyczące planu lekcji, korzystania z szatni, przebywania na przerwach i spożywania posiłków zostaną przekazane przez wychowawców klas. CZYTAJ WIĘCEJ...