Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

WYNIKI KONKURSU

Samorząd Uczniowski z radością ogłasza wyniki Szkolnego Konkursu o Państwach Unii Europejskiej:

I miejsce Michał Romatowski 4c

II miejsce ex aequo  Julia Janik 7c i Laura Sobolewska 7c

III miejsce Michał Marchewicz 7a

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękne plakaty.

Nagrody i dyplomy wręczymy po powrocie do szkoły.

KOMUNIKAT 11/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

W okresie realizacji nauki hybrydowej zajęcia odbywać się będą według dostosowanego do rozporządzenia, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, planu pracy szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące planu lekcji, korzystania z szatni, przebywania na przerwach i spożywania posiłków zostaną przekazane przez wychowawców klas. Ewentualne zmiany w planie lekcji  związane z nieprzewidzianymi sytuacjami organizacyjnymi (zastępstwo, kwarantanna klasy lub nauczyciela) będą przekazywane niezwłocznie poprzez stronę szkoły; zakładka „Plan lekcji” – „Zmiany w planie” dlatego istotne jest codzienne sprawdzanie zakładki przez rodziców.

Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 6.30-17.00.

Obiady wydawane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W sprawie opłat za posiłki w miesiącu maju, proszę kontaktować się z intendentem szkoły pod email: a.labuda@rumia.edu.pl lub telefonicznie  58 671 08 48  w 157.

Nadal obowiązują dokumenty i procedury wewnętrzne, zwłaszcza związane z zapobieganiem  i profilaktyką Covid -19 dostępne dla dla Rodziców,  na stronie szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne: Dla Rodziców”.

Oddziały przedszkolne  pracują bez zmian.

Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja oraz aktualności na stronie głównej MEN, gdzie znajdują się m.in. odpowiedzi na  najczęściej zadawane pytania oraz wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.) oraz dla klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

                                                                                                                Arkadiusz Skrzyński  

POWRÓT DO SZKOŁY

Drodzy Uczniowie ! 

Nadszedł czas na powrót z “głębokiej wody cyfrowej” do murów naszej “Jedynki”. Bardzo cieszymy się na spotkanie z Wami po tylu tygodniach nauki zdalnej. Nasza podróż edukacyjna w trybie “na odległość” trwała bardzo długo. Nikt nie przypuszczał, że wspólnie wyruszymy w nią na tyle miesięcy.

Poradziliście sobie z nauką zdalną bardzo dobrze, sprostaliście wyzwaniom technologii informacyjnej, choć zdarzały się problemy takie jak nagle niedziałający mikrofon czy brak internetu. Ileż to razy słyszeliśmy: “Proszę pani wywaliło mnie!”, “Słychać mnie?”.

Teraz na nowo musimy przyzwyczaić się do nauki stacjonarnej ... CZYTAJ DALEJ 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Z końcem marca nasza szkoła ponownie przystąpiła do projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO organizowanego przez Fundację Dbam o mój zasięg!. Projekt zakłada przede wszystkim mądre wdrażanie i używanie technologii cyfrowej w edukacji (nie tylko zdalnej), a także uświadamianie, jak ważne jest dbanie o higienę cyfrową. Skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Informacje o działaniach organizowanych w ramach projektu będą ukazywać się na stronie szkoły i na szkolnym Fb.

Najważniejsze założenia projektu przedstawia krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA&t=28s
 
Tutaj znajduje się krótka informacja o zasadach higieny cyfrowej:
 
Więcej informacji o działaniach Fundacji Dbam o mój zasięg można znaleźć tu:
 
Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Karolina Fijołek.

WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

7 maja 2021 roku odbył się etap szkolny Konkursu Ortograficznego. Uczniowie zmierzyli się z napisaniem krótkiego dyktanda i z wyjaśnianiem pisowni niektórych wyrazów. Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze, a do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się:

w kategorii klas 4-5: Zuzanna Bednarska kl. 4d, Wiktoria Andrałojć kl. 5b, Marta Hebel kl. 5c, Magdalena Bodnar kl. 5c.

w kategorii klas 6-8: Nikola Uzdrowska kl. 7e, Magdalena Siedlewska kl. 8a, Olga Żornaczuk kl. 8c, Aurelia Skowrońska kl. 8c.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za Wasz udział!

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "TYDZIEŃ ULGI"

Drodzy Uczniowie,

Wracajcie do szkoły bez obaw i stresu. Czekamy na Was.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Tydzień ulgi”, której organizatorem jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Akcja polega na tym, że uczniowie przez pierwszy tydzień nauki stacjonarnej nie będą mieli żadnych sprawdzianów, odpytywania ani zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek.

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów. Powrót do szkoły może stanowić dla nich problem. Dlatego SP 1 przystąpiła do akcji organizowanej przez psychologów z UJ. Mamy nadzieję, że ten pierwszy tydzień nauki będzie czasem na integrację, wspólne rozmowy i poznanie siebie na nowo.