Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

Naszych uczniów wspierają:

PRACA DLA NAUCZYCIELI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi zatrudni do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 (z możliwością przedłużenia zatrudnienia co najmniej do końca roku szkolnego 2022/2023): nauczyciela wspomagającego, którego zadaniem będzie wspieranie i współorganizowanie procesu kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz specjalistę (psychologia, psychoterapia, terapia pedagogiczna, itp.) na umowę - zlecenie do 15 grudnia 2021 r. (wymiar zatrudnienia: od 5 do 20 godzin tygodniowo).

CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji należy wysłać  na adres mailowy szkoły.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DRODZY RODZICE ! 

Od  1 marca 2021r. do 12 marca 2021r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi na rok szkolny 2021/2022.

Rodzic ubiegający się o miejsce, składa wniosek, wraz z niezbędnymi załącznikami. Z uwagi na zachowanie reżimu sanitarnego, dokumenty należy umieścić w koszulce lub teczce i wrzucić do oznaczonej skrzynki szatni szkoły.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30.

Wzór wniosku oraz stosownych oświadczeń  można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły w zakładce Rekrutacja Oddziały przedszkolne – Dokumenty do pobrania.

W związku z brakiem możliwości osobistego kontaktu z osobami przyjmującymi wnioski
i bezpośredniego sprawdzenia, czy wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony, prosimy
o dokładne przeczytanie całości dokumentów i wypełnienie wszystkich rubryk dotyczących danego dziecka. Dotyczy to również oświadczeń i załączenia zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców.
W przypadku załączenia kopii orzeczeń, przypominamy o poświadczeniu zgodności z oryginałem.

Jednoczenie przypominamy, że w przypadku wybrania więcej niż jednej placówki przedszkolnej, wnioski należy złożyć do każdej z tych placówek. Na każdym wniosku kolejność placówek od najbardziej do najmniej preferowanych musi być taka sama.

Prosimy o wyraźne wpisanie numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, gdyż będzie to główna forma kontaktu z Państwem w razie wystąpienia niejasności.

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

Uwaga! Uwaga!

Już niedługo, jeszcze chwila, a w naszej szkole odbędzie się kolejna zbiórka ELEKTROODPADÓW.

Termin: 13-15 kwietnia 2021

Zbieramy małe i duże AGD, RTV, baterie, żarówki, akumulatory.

Jednym słowem, wszystko co jest na prąd. ????

Zapraszamy!

Zespół „Przygarniacze”

POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SUPER BOWL

2 marca odbył się szkolny etap  Powiatowego  Konkursu z Języka  Angielskiego  SUPER BOWL. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się :

KL ASA VI –Agata Kozdęba  6b, Marta Kalandyk  6a, Antonina Kasprzycka –Buc  6b

KLASA VII – Natalia Kruczek  7e, Jakub Hoeft  7c , Julia Trocka  7b, Julia Zajda  7f

KLASA VIII -  Oliwia Aslan  8b, Amelia Błaszczyk  8c, Natalia Niedźwiedź  8b

Wszystkim  uczestnikom serdecznie dziękujemy.

CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA

19 lutego w klasie Ic odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu pt. „Czytam sobie. Pierwsza klasa’’. Na lekcji uczniowie zapoznali się z nową, otrzymaną w ramach programu książeczką pt. ‘’Dobranocka dla Batmana’’. Tego dnia wszyscy poczuli się jak poznany, książkowy bohater, odkrywając w sobie pewne nadzwyczajne moce, potwierdzające naszą niepowtarzalność. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się treści książeczki czytanej przez swoich kolegów i koleżanki. Wspaniale poradzili sobie następnie z rozwiązaniem interaktywnego quizu, sprawdzającego ich wiedzę na temat super bohaterów. Ponadto odkodowywali filmowych oraz książkowych herosów. Co jeszcze odbyło się na zajęciach? Sprawdźcie sami, przeglądając PREZENTACJĘ.

 

BohaterON

W bieżącym roku szkolnym klasy I-III ponownie wzięły udział w akcji „BohaterON w Twojej szkole” wykonując pamiątkowy album dla Powstańców Warszawskich.